Site logo

Kto nie musi zdawać matury w 2022, żeby dostać się na studia? Lista olimpiad przedmiotowych

Do egzaminu maturalnego muszą podejść wszyscy, którzy chcą dostać się na studia? Niekoniecznie! Ci, którzy starali się bardziej niż reszta uczniów podczas nauki w liceum czy technikum mogą liczyć na specjalne przywileje nie tylko na egzaminie maturalnym, ale także podczas rekrutacji na studia. Dlaczego warto być laureatem lub finalistą przedmiotowych olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych?

Słów kilka o olimpiadach przedmiotowych

Olimpiady przedmiotowe to coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do olimpiady może przystąpić każdy uczeń, a na poszczególnych etapach wyłaniane są osoby z największą wiedzą i umiejętnościami. Ci, którzy dotrą do finałowego etapu konkursu mogą liczyć na zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów, które potwierdzają sukces maturzysty, taka osoba otrzymuje 100% z egzaminu na poziomie rozszerzonym. Tym, którym uda się zająć wysokie miejsce mogą liczyć na to, że zostaną przyjęci na studia na specjalnych warunkach. Co roku ogłaszana jest lista Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmująca olimpiady przedmiotowe zwalniające z matury. Organizowane są przez instytucje, ośrodki, stowarzyszenia, a także uniwersytety z całej Polski.

Lista olimpiad przedmiotowych

Tematyka olimpiad odpowiada przedmiotom, które można wybrać na maturze. W tym roku szkolnym odbędą się poniższe olimpiady:

 • Olimpiada Języka Francuskiego,
 • Olimpiada Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Artystyczna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna,
 • Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Informatyczna.

Co zyskujesz na maturze?

Jeśli na poszczególnych etapach olimpiady przedmiotowej uda Ci się dotrzeć do finału albo zostać laureatem, możesz liczyć na specjalne traktowanie. Jeśli na przykład poszczęściło Ci się na Olimpiadzie Geograficznej i ten sam przedmiot wskażesz w swojej deklaracji maturalnej, nie musisz podchodzić do matury na poziomie rozszerzonym z geografii i automatycznie otrzymujesz 100% w skali procentowej i centylowej. Dlaczego warto? Jako laureat albo finalista masz pewność, że otrzymasz więcej punktów podczas rekrutacji, co zwiększa Twoje szanse na zajęcie wyższej pozycji w rankingu. Ominie Cię też jeden egzamin w maratonie maturalnym. Poza tym, będziesz o krok przed innymi – w końcu komu udaje się bezbłędnie rozwiązać wszystkie zadania? 🙂

Co zyskujesz podczas rekrutacji?

Część uniwersytetów i szkół wyższych przyjmuje laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych na specjalnych zasadach – z pominięciem części rekrutacji i konkursu świadectw maturalnych. Tutaj należy wprowadzić rozgraniczenie między laureatem a finalistą. Uczeń, który dotarł do ostatniego etapu olimpiady otrzymuje maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu. Na podstawie dokumentów kandydat otrzymuje 100% z danego egzaminu maturalnego, a reszta przedmiotów jest uwzględniana według standardowych zasad rekrutacji. Natomiast laureat otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji podczas rekrutacji, czyli zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Aby skorzystać z takiej możliwości należy potwierdzić udział w olimpiadzie na szczeblu finałowym odpowiednio wcześniej. Laureaci i finaliści muszą pamiętać o tym, że zwolnienie z egzaminu nie oznacza zwolnienia z udziału w procesie rekrutacyjnym. Na większości uniwersytetach i politechnikach kandydat musi wziąć w procesie rekrutacyjnym, to jest:

 • zarejestrować się w elektronicznym systemie,
 • zapisać się na wybrany kierunek,
 • uiścić opłatę rekrutacyjną (choć część uczelni zwalnia z opłaty finalistów i laureatów lub wymaga symbolicznej kwoty).

Jak długo pozostajesz laureatem lub finalistą?

Tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej jest bezterminowy, jednak należy pamiętać o tym, że zasady przyjmowania laureatów mogą się zmienić. Niektóre uczelnie w Polsce przyjmują odrębne zasady przyjmowania finalistów na poszczególne kierunki. Tak jest na przykład na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie na kierunki prowadzone na Collegium Medicum w Bydgoszczy laureaci są przyjmowani na szczególnych zasadach jedynie w roku akademickim, w którym otrzymali świadectwo maturalne. Oznacza to, że laureaci muszą wziąć udział w rekrutacji zaraz po maturze. W większości przypadków uprawnienia nie mają wyznaczonego terminu obowiązywania, a laureat lub finalista może wziąć udział w kilkunastu lub kilkudziesięciu rekrutacjach w całej Polsce.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję