Najpopularniejsze kierunki studiów w 2020 roku – ranking

Jakie będą najpopularniejsze kierunki studiów w 2020? Podpowiedzią może być ranking kierunków studiów w poprzedniej rekrutacji – ile osób przypadało na jedno miejsce, gdzie było najtrudniej się dostać?

Najpopularniejszym kierunkiem inżynierskim w Polsce w 2019 roku była Informatyka. Spośród studiów licencjackich najchętniej wybierane było Zarządzanie. Z kolei spośród jednolitych studiów magisterskich maturzyści najchętniej wybierali Kierunek lekarski. Najtrudniej było dostać się z kolei na Orientalistykę – Japonistykę – trzeba było pokonać aż 25 kandydatów, żeby zostać studentem. Zobacz ranking najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków studiów i uczelni w Polsce.

Table Of Contents

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki rekrutacji studentów na rok akademicki 2019/2020 – studia rozpoczęło ponad 420 tys. osób.  Ponad 310 tys. rekrutowanych na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie. Co trzeci z obecnych studentów to osoba, która wcześniej się dostała na studia, została wyrzucona za niezdane egzaminy lub zrezygnowała ze studiowania. Spora część spośród osób ponownie zdających na studia to osoby, które źle wybrały kierunek studiów. 

JAK WYBRAĆ STUDIA, ŻEBY NIE ŻAŁOWAĆ? ZOBACZ NASZ PORADNIK KANDYDATA 

Studia magisterskie drugiego stopnia zaczęło natomiast ponad 110 tys. absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich. 

Najpopularniejsze kierunki studiów

Od wielu lat najczęściej wybieranym kierunkiem studiów jest informatyka (podanie na ten kierunek złożyło prawie 33 tys. przyszłych studentów). Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim najpopularniejszym kierunkiem jest psychologia (niecałe 26 tys. chętnych). Jednak wskazuje, że w zestawieniu nie uwzględnia uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, czyli wszystkich uniwersytetów medycznych. Jeśli więc zsumujemy liczbę kandydatów na wszystkich kierunkach lekarskich, to medycyna wskakuje na drugie miejsce w zestawieniu (ok. 35 tys. chętnych wg ustaleń Pulsu Medycyny). Trzecim najpopularniejszym kierunkiem jest zarządzanie (ok. 23 tys. chętnych). Warto zaznaczyć, że psychologia w poprzednim roku akademickim była trzecim, a zarządzanie drugim najczęściej wybieranym kierunkiem studiów. Trzeba pamiętać, że liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach.

Najpopularniejsze kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2019/2020 r. według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 8 tys.):

 1. Kierunek lekarski ~ 35000
 2. Informatyka 32680
 3. Psychologia 25831
 4. Zarządzanie 22930
 5. Prawo 17715
 6. Ekonomia 17143
 7. Filologia angielska 16239
 8. Finanse i rachunkowość 14729
 9. Budownictwo 11776
 10. Logistyka 11202
 11. Zarządzanie i inżynieria produkcji 9329
 12. Administracja 9132
 13. Automatyka i robotyka 8936
 14. Fizjoterapia 8521
 15. Biotechnologia 8455
 16. Mechanika i budowa maszyn 8104

Jaki kierunek wybrać?

Nie wiesz co studiować? Sprawdź kierunki prowadzone przez polskie uczelnie.

Gdzie najtrudniej się dostać?

Najwięcej osób na jedno miejsce było w tym roku akademickim na Orientalistyce– japonistyce, o miejsce na uczelni trzeba było zmagać się z 26 innymi osobami. Jednak i w tym przypadku nie były pod uwagę uczelnie podlegające Ministerstwu Zdrowia i z innych danych wynika, że w czołówce najtrudniejszych do dostania się kierunków jest zarówno medycyna (kierunek lekarski), jak i stomatologia (kierunek lekarsko-dentystyczny). Być może nawet w pierwszej trójce najbardziej obleganych studiów. Drugim najbardziej obleganym kierunkiem była Matematyka i analiza danych, na którą było aż 22 chętnych na jedno miejsce. Trzecim kierunkiem była Sinologia – 19,5 osób na jedno miejsce.

Najbardziej oblegane kierunki na polskich uczelniach w roku akademickim 2019/20 (cztery i więcej zgłoszeń): 

 1. Orientalistyka – japonistyka: 26,1 osób na jedno miejsce;
 2. Matematyka i analiza danych: 22,2;
 3. Orientalistyka – sinologia: 19,5;
 4. Sztuki nowoczesne – Design now! 16,0;
 5. Elektromobilność: 15,9;
 6. Komunikacja wizerunkowa: 15,7;
 7. Mechanika i projektowanie maszyn: 15,7;
 8. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 15,3;
 9. Media Design i marketing wizerunkowy: 15,0;
 10. Chemia i toksykologia sądowa: 14,8;
 11. Nanotechnologia: 14,4;
 12. Inżynieria farmaceutyczna: 14,4;
 13. Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence: 13,6;
 14. Produkcja form audiowizualnych: 13,5;
 15. Filologia angielsko-chińska: 12,6;
 16. Energetyka i chemia jądrowa: 12,4;
 17. Zarządzanie inżynierskie: 12,4;
 18. Finanse, bankowość, ubezpieczenia: 12,4;
 19. Kierunek lekarski: 11,9;
 20. Innowacje w biznesie: 11,9;
 21. Koreanistyka: 11,6;
 22. Zarządzanie i prawo w biznesie: 11,6;
 23. Filologia – japonistyka: 11,6;
 24. Biogospodarka: 11,5;
 25. Automatyka, cybernetyka i robotyka: 11,1;
 26. Filologia koreańska: 10,9;
 27. Iberystyka: hispanistyka: 10,6;
 28. Reżyseria: 10,5;
 29. Logistyka międzynarodowa: 10,4;
 30. Chemia budowlana: 10,0;
 31. Automatyka, robotyka i systemy sterowania: 10,0;
 32. Zielone technologie i monitoring: 9,8;
 33. Cyberbezpieczeństwo: 9,7;
 34. Information Technology: 9,6;
 35. Italianistyka: 9,5;
 36. Matematyka w technice: 9,4;
 37. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej: 9,3;
 38. Studia nad Koreą: 9,1;
 39. Informatyka i systemy informacyjne: 8,9;
 40. Skandynawistyka: 8,6;
 41. Bezpieczeństwo i prawo: 8,5;
 42. Nowoczesne technologie w kryminalistyce: 8,5; 
 43. Żywienie człowieka i dietetyka: 8,4;
 44. Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: 8,4;
 45. Turystyka: 8,3;
 46. Analityka weterynaryjna: 8,3;
 47. Mediacja międzykulturowa: 8,3;
 48. Automatyka i robotyka stosowana: 8,1;
 49. Fotonika: 8,1;
 50. Anglistyka: 8,1;
 51. Filologia szwedzka: 8,1;
 52. Neurobiologia: 7,9;
 53. Tourism Management: 7,9;
 54. Computer Science: 7,7;
 55. Systemy sterowania inteligentnymi budynkami: 7,6;
 56. Dziennikarstwo i medioznawstwo: 7,6;
 57. Studia nad Japonią: 7,6; 
 58. Digital Design: 7,5;
 59. Inżynieria mechaniczno-medyczna: 7,3;
 60. Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe: 7,3;
 61. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 7,2;
 62. Sinologia: 7,2;
 63. Studia nad Chinami: 7,1;
 64. Inżynieria i analiza danych: 7,1;
 65. European Cultures: 7,0;
 66. Bioinformatyka i biologia systemów: 6,8;
 67. Architektura przestrzeni informacyjnych: 6,8;
 68. Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: 6,7;
 69. Chemistry: 6,7;
 70. Inżynieria chemiczna i biochemiczna: 6,6;
 71. Genetyka i biologia eksperymentalna: 6,6;
 72. Orientalistyka – arabistyka: 6,6;
 73. Logistyka i administrowanie w mediach: 6,5;
 74. Japonistyka: 6,5;
 75. Zarządzanie kulturą i mediami: 6,4;
 76. Biotechnology: 6,4;
 77. Marketing i komunikacja rynkowa: 6,3;
 78. Indywidualne studia międzydziedzinowe (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych): 6,3;
 79. Kierunek prawno-ekonomiczny: 6,2;
 80. Analityka gospodarcza: 6,2;
 81. Informatyka w inżynierii komputerowej: 6,1;
 82. Automatyka i sterowanie robotów: 6,1;
 83. Kryminologia: 6,0;
 84. Filologia norweska: 6,0;
 85. Europejskie studia optyki okularowej i optometrii: 6,0;
 86. Marketing: 6,0;
 87. Prawo lotnicze z pilotażem: 6,0;
 88. Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska: 6,0;
 89. Jakość i bezpieczeństwo żywności: 6,0;
 90. Chemia medyczna: 5,9;
 91. Informatyka społeczna: 5,9;
 92. Logopedia ogólna i kliniczna: 5,9;
 93. Biologia kryminalistyczna: 5,8;
 94. Komunikacja i psychologia w biznesie: 5,8;
 95. Optyka okularowa z elementami optometrii: 5,8;
 96. Chemia zrównoważonego rozwoju: 5,7;
 97. Inżynieria zarządzania: 5,7;
 98. Reżyseria dźwięku: 5,7;
 99. Weterynaria: 5,7;
 100. Rachunkowość i controlling: 5,7;
 101. Filologia angielska z językiem hiszpańskim : 5,7;
 102. Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 5,6;
 103. Energetyka odnawialna i zarządzanie energią: 5,5;
 104. Informatyka analityczna: 5,5;
 105. Dyplomacja: 5,5;
 106. Bachelor of Business and Administration:5,5;
 107. Inżynieria mechaniczna i materiałowa: 5,4;
 108. Zarządzanie instytucjami artystycznymi: 5,4;
 109. Psychologia: 5,2;
 110. Zarządzanie w służbach społecznych: 5,2;
 111. Informatyka stosowana: 5,1;
 112. Biomedical Engineering and Technologies: 5,1;
 113. Lotnictwo i kosmonautyka: 5,0;
 114. Gospodarka miejska (urban management): 5,0;
 115. Inżynieria organizacji i zarządzania: 5,0;
 116. Papiernictwo i poligrafia: 4,9;
 117. Orientalistyka – mongolistyka i tybetologia: 4,9;
 118. Zdrowie publiczne: 4,9;
 119. Prawo w stosunkach międzynarodowych: 4,9;
 120. Technologie komputerowe: 4,9;
 121. European Politics and Economics: 4,9;
 122. Inżynieria materiałowa: 4,9;
 123. Oceanotechnika: 4,9;
 124. Inżynieria logistyki: 4,9;
 125. Planowanie przestrzenne: 4,8;
 126. Inżynieria danych: 4,8;
 127. Finanse i inwestycje: 4,8;
 128. Chemiczna analiza instrumentalna: 4,8;
 129. Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering: 4,8;
 130. Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego: 4,8;
 131. Nanotechnologia: 4,8;
 132. Filologia włoska: 4,7;
 133. Amerykanistyka: 4,7;
 134. Nowe media i kultura cyfrowa: 4,7;
 135. International Relations: 4,7;
 136. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych: 4,7;
 137. Geologia poszukiwawcza: 4,7;
 138. Analityka medyczna: 4,7;
 139. Sztuka i media: 4,6;
 140. Międzywydziałowe studia ochrony środowiska: 4,6;
 141. Ekologiczne źródła energii: 4,6;
 142. Kierunek lekarsko-dentystyczny: 4,6; 
 143. Geoinformatyka: 4,5;
 144. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych: 4,5;
 145. Sieci i instalacje w inżynierii środowiska: 4,5;
 146. Iberystyka: portugalistyka: 4,5; 
 147. Inżynieria biomedyczna: 4,5;
 148. Elektroradiologia: 4,5;
 149. Inżynieria mechatroniczna: 4,5;
 150. Włókiennictwo i przemysł mody: 4,4;
 151. Energetyka: 4,4;
 152. Filologia hiszpańska: 4,4;
 153. Filologia – sinologia: 4,4;
 154. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne: 4,4;
 155. Informatyka w biznesie: 4,3;
 156. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych: 4,2;
 157. Farmacja: 4,2;
 158. Informatyka algorytmiczna: 4,2;
 159. Europeistyka – integracja europejska : 4,2;
 160. Ekonomia społeczna: 4,2;
 161. Rachunkowość i finanse biznesu: 4,2;
 162. Zarządzanie finansami i rachunkowość: 4,1;
 163. Menedżer żywności i żywienia: 4,1;
 164. Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego: 4,1;
 165. Biomateriały inspirowane naturą: 4,1;
 166. Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna: 4,0;
 167. Publikowanie współczesne: 4,0;
 168. Inżynieria chemiczna i procesowa: 4,0;
 169. Biologia sądowa: 4,0;
 170. Mechanical Engineering: 4,0;
 171. Filologia hiszpańska z językiem angielskim: 4,0;
 172. Biologia stosowana: 4,0;
 173. Antropozoologia: 4,0;
 174. Zarządzanie projektami społecznymi: 4,0;
 175. Analityka biznesu: 

Jakie uczelnie najbardziej oblegane?

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było w tym roku akademickim na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej i Politechnice Poznańskiej. Aby otrzymać indeks na te uczelnie, trzeba było pokonać średnio 6–7 osób. Aby dostać się na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, należało pokonać 5,7 kandydata, a na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 5,5 kandydata na jedno miejsce.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję