Rekrutacja na studia – co poza maturą?

Na większość studiów obowiązują punkty rekrutacyjne liczone na podstawie matury. Jednak są kierunki i uczelnie, gdzie poza zdaniem matury trzeba przejść dodatkowe egzaminy. Zwykle wystarcza matura, żeby dostać się na studia. Wyjątkiem są uczelnie, które chcą dodatkowo “odsiać” kandydatów pod względem predyspozycji – wiedzy, umiejętności, osobowości.

Rozmowa kwalifikacyjna

W niektórych przypadkach po aplikacji na studia, konieczne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowo na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Jest ona podobna do tej, przeprowadzanej przed zatrudnieniem w pracy. Jest to szansa na zaprezentowanie się delegowanej grupie pracowników uczelni oraz przedstawienie swoich kompetencji oraz doświadczenia, które przekona, że to właśnie ty nadajesz się na ten kierunek jak nikt inny. W dęblińskiej “Szkole Orląt” rozmowa dotyczy np. motywacji do służby wojskowej, wiedzy o lotnictwie, analizy przedstawionych przez kandydata dokumentów aplikacyjnych.

Egzamin pisemny i ustny

Przepisy dopuszczają wprowadzenie przez uczelnię egzaminów wstępnych na studia w formie pisemnej lub ustnej. Warunkiem jest, żeby jego zakres nie pokrywał się z maturą. Z takiej możliwości skorzystała np. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tam musisz zdać w ramach testu kwalifikacyjnego na studia:

  • test językowo-ogólny (pytania z języka obcego, makroekonomii, mikroekonomii)

oraz jeden z dwóch testów z wiedzy o gospodarce – w zależności od tego, jaki jest wymagany przy wybranym przez Ciebie kierunku :

  • ilościowy (matematyka, ekonometria, statystyka) – np. na ekonomię, big data, analizę danych,
  • jakościowy (zarządzaniem marketing, finanse, integracja europejska) – np. na zarządzanie, finanse i rachunkowość.

Egzaminy z uzdolnień artystycznych lub “teczka”

Uczelnie lub kierunki o charakterze artystycznym w postępowaniu rekrutacyjnym decydują się na wprowadzenie egzaminu z uzdolnień artystycznych lub proszą o dostarczenie teczki z twoim dorobkiem artystycznym. Przykładowo na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu, UAM w Poznaniu, przed przyjęciem na kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kandydat musi przejść sprawdzian umiejętności plastycznych, gdzie prezentuje swoje umiejętności, oczywiście wystarczą podstawowe umiejętności plastyczne, aby mieć szansę na studiowanie. Kandydat musi zaprezentować komisji teczkę swoich prac oraz zdać egzamin z rysunku i malarstwa. Podobnie na studia muzyczne na UAM Kalisz – musi wykazać się uzdolnieniami artystycznymi.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzi dostępne dla kandydatów konsultacje przed sprawdzianem, który polega na prezentacji prac dostarczonych przez kandydata. Komisja rekrutacyjna kierunku dokonuje przeglądu i oceny teczki. Taki egzamin wymagany jest na takich kierunkach jak: animacja, architektura wnętrz, biżuteria, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, fotografia i multimedia, grafika, malarstwo, projektowanie graficzne, projektowanie ubioru, rzeźba, tkanina i stylizacja wnętrz oraz wzornictwo. 

Sprawdź zasady rekrutacji na uczelnie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach rekrutacji, sprawdź jak to wygląda na danych uczelniach.

Egzaminy sprawnościowe

Egzaminy sprawnościowe są często obowiązkowe na uczelniach sportowych. Przykładowo na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, jeśli kandydat nie przystąpi do egzaminu sprawnościowego w terminie wyznaczonym przez uczelnię, eliminuje go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Test sprawnościowy obejmuje następujące próby: obowiązkowy test Cooper’a – bieg w czasie 12 minut oraz dwie wybrane próby spośród trzech: bieg na dystansie 50 m, bieg ze zmianą kierunku, po kopercie 3 x 5 m., podciąganie się na drążku. Ponadto należy dostarczyć dokument oceniający stan zdrowia. Egzamin oprócz podstawowych umiejętności sportowych, sprawdza także umiejętność pływania.

Taki rodzaj testu możesz również spotkać  na studia mundurowe – kształcące do służby w policji, wojsku, straży pożarnej.  W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obowiązkowy jest test sprawnościowy. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, tylko jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący – 1 min 41 s.

Pamiętaj o punktach rekrutacyjnych

Jeśli jesteś już przygotowany na rozmowę kwalifikacyjną, egzamin sprawnościowy lub artystyczny, pamiętaj o policzeniu swoich punktów rekrutacyjnych, żebyś wiedział jakie masz szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Zobacz jak liczyć punkty w rekrutacji na studia.

Gabriela Jaśkiewicz, Krzysztof Pełka

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Poradnik studenta
Patryk Cichoracki

Wybory 2019 – propozycje dla studentów

Będzie łatwiej zostać lekarzem, a trudniej nauczycielem. To jeden z wniosków po dogłębnej analizie programów wyborczych ogólnopolskich komitetów wyborczych — Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję