Studia na kierunku Amerykanistyka obejmują tematykę związaną ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Oprócz tego studenci odbywają intensywny kurs języka angielskiego. Dzięki temu absolwenci nie tylko mogą się pochwalić znajomością języka obcego, a także wiedzą na temat Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Sprawdź więcej informacji!

Studia filologiczne to najlepsza propozycja dla osób, które mają naturalny talent do nauki języków obcych i przejawiają zainteresowanie dla zagadnień związanych z rozwojem języka. Jeśli choć raz zastanawiałeś się nad tym, dlaczego ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać oraz co łączy wszystkie języki świata, pomyśl nad wyborem studiów filologicznych. Filologia to ogólny kierunek studiów, na którym będziesz mógł wybrać interesującą Cię specjalizację, w ramach której nauczysz się języka obcego, a także zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat językoznawstwa.

Anglista to człowiek szerokich horyzontów. Już dawno temu Wittgenstein pisał: "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". Według słynnego filozofa, granice świata są wyznaczone granicami umiejętności i zdolności językowych. Takie radykalne stwierdzenie podnosi na wyżyny wartość studiów językowych. Z pewnością, dzisiejszą lingua franca jest język angielski. Język Shakespeare'a używany jest powszechnie w komunikacji biznesowej, politycznej, naukowej na całym świcie. Dlatego anglistyka to jeden z najczęściej wybieranych kierunków filologicznych.

Studia w zakresie kultury i języka arabskiego kształcą specjalistów w dziedzinie językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego. Jest to kierunek dla osób, które wykazują szczególne zdolności do nauki nowego języka. Język polski czy inne języki europejskie zdecydowanie się od siebie różnią, a kłopoty mogą pojawić się podczas nauki tak podstawowych zagadnień jak alfabet. Jeśli więc szybko uczysz się języków i chcesz wpadać jednym z tych bardziej egzotycznych, zapraszamy do lektury!

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach. Warto wspomnieć, że języki bałkańskie, czyli języki południowosłowiańskie są niezwykle podobne do naszego języka, dlatego łatwo będzie Ci opanować je wszystkie. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Na kierunku zyskasz wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii litewskiej i łotewskiej w relacji do innych nauk humanistycznych i nauczysz się posługiwać ujęciami teoretycznymi  i pojęciami właściwymi dla filologii. Posiądziesz również wiedzę z zakresu praktyki przekładu, elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy. Dowiesz się czegoś instytucjach we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.

W zakres filologi białoruskiej wchodzi historia i kultura Białorusi, oraz poznanie języka białoruskiego i rosyjskiego. Studenci, pogłębiając swoją wiedzę o Białorusi zajmują się badaniem i analizą historii, języka i kultury. Są to studia dla osób, które wykazują umiejętności językoznawcze, a także interesują się kulturą wschodniej Europy, a już w szczególności Białorusi. Idealny kandydat powinien mieć również sporą wiedzę z zakresu historii oraz stosunków międzynarodowych Polski i Białorusi. Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie czytaj dalej!

Chiny to niezwykły, choć odległy kraj. Mówimy jednak, że współczesny świat jest zglobalizowany. Co to oznacza w praktyce? Zacieśniają się relacje gospodarcze, polityczne i społeczne pomiędzy ludźmi żyjącymi na różnych kontynentach. Wymiana handlowa z Chińską Republiką Ludową stale rośnie, coraz większego znaczenia nabiera też współpraca naukowa i wojskowa. Wiele wskazuje na to, że wzrost gospodarczy nie zostanie zahamowany w najbliższych latach, a jakość towarów produkowanych na dalekim wschodzie, będzie stale rosnąć. Czy filologia chińska to dobry i oryginalny wybór?

Idź na Filologię chorwacką, a poznasz niezwykłą historię Chorwacji, jej fantastyczny klimat, niesamowite krajobrazy, cudownych mieszkańców, piękny język, bogatą kulturę. Studia na tym kierunku należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych. Dają duże możliwości rozwoju. Pozwalają zdobyć konkretną wiedzę, nauczyć się co najmniej dwóch innych języków słowiańskich, zdobyć cenne umiejętności, nabyć kompetencje społeczne cenione wśród pracodawców oraz rozwijać zainteresowania.

Mamy z Czechami wiele wspólnego, a to, czym się różnimy można poznać w trakcie studiów na kierunku filologia czeska. To tu można zgłębiać literaturę Hrabala, Kundery i wielu innych wybitnych czeskich prozaików. Filologia czeska otwiera szerokie możliwości poznania tego, co nieznane, a najbardziej ambitnym i zdeterminowanym otwiera podówjny rynek pracy: ten krajowy i ten za miedzą. Podstawą do opanowania przez studenta filologii czeskiej jest oczywiście język czeski. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat filologii czeskiej, koniecznie przeczytaj dalszą część artykułu!

Dania to: Kopenhaga, klocki Lego, H. Ch. Andersen i film pt. "Gang Olsena". Studia pierwszego i drugiego stopnia na filologii duńskiej przeznaczone są nie tylko dla sympatyków Skandynawii, lecz także dla wszystkich osób, które po prostu lubią uczyć się języków obcych, poznając dzięki temu kulturę innych narodów. Nabór na filologię duńską odbywa się tradycyjnie - na zasadzie konkursu świadectw. Komisja rekrutacyjna uważnie przygląda się kandydatom, wybierając z grona chętnych tych mających najwyższe oceny na świadectwie dojrzałości. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?

Studenci pogłębiają wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą są w stanie rozwijać i twórczo stosować. Poznają wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury Finlandii oraz dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i międzykulturowego. Podczas nauki zyskują też szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka fińskiego oraz wiedzę o teorii, metodyce i praktyce przekładu umożliwiającą tłumaczenie tekstów różnej maści.

Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii i literatury. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Potencjalny kandydat musi sam ocenić swoje zdolności w dziedzinie nauki języka, które można zaobserwować już na poziomie szkoły podstawowej. Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii.

Niemcy są najbliższymi sąsiadami Polski, natomiast Austria oraz Szwajcaria to państwa europejskie o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, politycznym i kulturowym. Obecnie język angielski stanowi najbardziej uniwersalne narzędzie komunikacji w zjednoczonej Europie, nie można jednak lekceważyć znaczenia i funkcji języka niemieckiego w kontaktach zagranicznych. Jeżeli te argumenty nie są dla Ciebie wystarczająco przekonujące i praktyczna strona znajomości języka niemieckiego nie stanowi wystarczającego motywu wyboru tych studiów, warto także wziąć pod uwagę bogactwo tej kultury.

Na filologii greckiej student zdobędzie wszechstronną wiedzę między innymi o historii Grecji i jej zabytkach, a także o literaturze greckiej od Homera do Katzantzakisa. Pozna język starogrecki i nowogrecki, a ponadto zapozna się z turystyczną geografią Hellady i jej wysp oraz topografią archeologiczną słynnych greckich centrów kulturowych. Zdobędzie również wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu przygotowywać poznawcze wyprawy do Grecji. Będzie miał także dużą szansę studiować w Helladzie i odbyć tam studencką praktykę.

Językiem wykładowym jest język polski, od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego - kurs prowadzony jest od podstaw. Specjalizacja pozwalająca zyskać umiejętność swobodnego posługiwania się współczesnym językiem hebrajskim. Studia przygotowują do pracy w instytucjach związanych z kulturą i historią narodu żydowskiego. Program studiów obejmuje opanowanie współczesnego języka hebrajskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych. Chcesz wiedzieć więcej na temat hebraistyki? Czytaj dalej!

Studia filologiczne to świetny wybór dla ludzi, którzy są ciekawi świata, wykazują talent językowy i gotowi są na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Wybierając, warto wziąć pod uwagę, jak wielu ludzi posługuje się danym językiem i w jakich regionach geograficznych można się w tym języku porozumieć. Co ciekawe, to nie Europę zamieszkuje największe skupisko ludzi mówiących po hiszpańsku. W tym języku można porozumieć się w Obu Amerykach, w tym na terenie południowych stanów USA, a także w niektórych krajach Afryki. 

Bardzo wielu maturzystów, zainteresowanych studiami nad językiem hiszpańskim, zastanawia się, jaka jest różnica między Iberystyką a Filologią hiszpańską - czyli Hispanistyką? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy proste odwołanie do nazwy tego kierunku. Wskazuje ona na Półwysep Iberyjski. Jeżeli sięgniemy po polityczną mapę świata, bardzo szybko okaże się, że położone są na nim dwa kraje: Hiszpania oraz Portugalia. Pomimo dzielących je różnic, mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, dlatego nauka ujmuje je w ramach jednej dyscypliny zwanej iberystyką.

Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii, literatury i obyczajów. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Należy pamiętać, że nie każdy nadaje się na studenta filologii obcej. Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie przeczytaj dalszą część artykułu!

Japonistyka to nie tylko pasjonująca przygoda, ale przede wszystkim ciężka, żmudna praca przez cały okres trwania studiów. Język ten jest używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach. Podstawowy przedmiot ta nauka pisma japońskiego. Wymaga ona ogromnej cierpliwości, systematyczności oraz zdolności plastycznych i manualnych. Należy pamiętać, że gospodarka japońska jest jedna z najpotężniejszych na świecie. Absolwenci nie będą mieli problemów z zatrudnieniem w międzynarodowych korporacjach.

Filologia to umiłowanie słów, języka. Naszą charakterystykę studiów zaczynamy od analizy źródłosłowu, ponieważ studia w zakresie Filologii klasycznej to studia językowe poświęcone grece i łacinie. Panuje powszechne przekonanie, że oba te języki należą do martwych. Nic bardziej błędnego! Zarówno greka, jak i łacina żyją w kulturze, innych językach, mentalności i świadomości Europejczyków. Studiowanie Filologii klasycznej to nie tylko nauka języków. W trakcie studiów zdobywa się też wiedzę o greckiej i rzymskiej literaturze, kulturze, zwyczajach i historii.

Studia na filologii niderlandzkiej to przede wszystkim studia kulturoznawcze z dużym naciskiem na naukę języka obcego. Związane są z intensywną nauką języka niderlandzkiego od podstaw, poznawaniem jego gramatyki, a także wykorzystaniem praktycznym. Umożliwiają poznanie i interpretację zjawisk kulturowych Belgii, Holandii, a także terenów zamorskich, takich jak Antyle, czy Surinam. Już od kilku lat filologia niderlandzka cieszy się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Dlaczego? Aby się dowiedzieć, przeczytaj dalszą cześć artykułu!

Język norweski wywodzi się z grupy skandynawskich języków germańskich. Studia oferują poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich, politycznych systemach parlamentarnych pod kątem profilu studenta zbliżonego do wysokich kompetencji translatorskich. Jeśli już na etapie szkoły średniej interesujesz się wszystkim, co związane z Norwegią, to są to studia dla Ciebie! Zachęcamy do przeczytania całego artykułu!

W Polsce są trzy ośrodki studiów orientalistycznych. Kształcą one specjalistów w ramach studiów dziennych i licencjackich w zakresie języków, literatury, filozofii, kultury, sztuki, polityki i ekonomii krajów szeroko pojętego Wschodu. W Polsce można studiować m.in. afrykanistykę, egiptologię, indologię, iranistykę, japonistykę, sinologię (język chiński) czy turkologię. Orient to dla każdego coś innego, dlatego każdy zainteresowany studiami w tym zakresie znajdzie coś dla siebie. Jesli chciałbyś rozpocząć takie studia, zapoznaj się całym artykułem!

Obraz polonisty z filmu "Dzień Świra" utkwił bardzo głęboko w świadomości społecznej. Oto polonista, uzyskawszy dyplom z wyróżnieniem odrzuca możliwość zostania nauczycielem akademickim i trafia do szkoły średniej, gdzie jako belfer spędza dwadzieścia lat, w poczuciu niedowartościowania, bezsensu oraz rozczarowania bezsensem pracy dydaktycznej i pensją daleko poniżej średniej krajowej. Taki wizerunek to już obraz historyczny. Polonistyka może być świetnym kierunkiem studiów. Chcecie dowiedzieć się dlaczego? Zapraszamy do dalszej lektury.

Studia na Filologii portugalskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Portugalii oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych. Student zapozna się z najnowszymi tendencjami współczesnej humanistyki. Celem nauki jest ukazanie języka, literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych w perspektywie komunikacyjnej. Studenci mają też możliwość poznawania sztuki tłumaczenia i poszerzania swojej wiedzy w ramach zajęć fakultatywnych, które oferują świeże spojrzenie na różnorakie kwestie mogące zainteresować młodego adepta filologii portugalskiej.

Choć do grupy języków romańskich należą języki, które ukształtowały się w Europie na gruncie ludowej łaciny, to studia w zakresie Filologii romańskiej dotyczą, w zasadzie, jedynie języka francuskiego. Oczywiście w większości uczelni można wybrać także języki dodatkowe. Język francuski, jeszcze kilka stuleci temu był tym, czym dziś jest język angielski, a więc uniwersalnym środkiem komunikacji. Ślady jego popularności możemy obserwować do dzisiaj: obecny w Europie oraz w byłych koloniach francuskich rozsianych na całym świecie. Zapraszamy do dalszej lektury!

Często dochodzi do dialogów, w których Polak myśli, że mówi po rosyjsku, a Rosjanin świetnie dogaduje się z Polakiem, ponieważ myśli, że mówi właśnie w jego języku. Żyjemy w kraju, w którym niemal każdy człowiek w wieku średnim jest przekonany, że potrafi mówić w języku Bułhakowa. Pomimo tego bardzo niewielu ludzi urodzonych po roku 1980, jest w stanie czytać rosyjski alfabet. Czy nauka języka rosyjskiego to dziś obieranie kierunku wstecznego? W jaki sposób studenci zdobywają swoje umiejętności na studiach filologicznych? Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku filologia serbska i chorwacka pomagają zrozumieć wiele zjawisk z historii najnowszej i tej odległej. Znajomość języków pozwala na zapoznanie się w oryginale z kulturą i historią tych państw, zdobyta wiedza sprawia, że umiemy oderwać się od stereotypowego myślenia o mieszkańcach Bałkanów. Jak na każdych studiach filologicznych od kandydata wymaga się talentu do nauki języków obcych, a także systematycznej nauki słówek i konstrukcji gramatycznych. Dlaczego warto wybrać studia na kierunku filologia serbska i chorwacka?

Skandynawistyka oferuje dobre poznanie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego oraz podstaw drugiego, co właściwie otwiera komunikacyjną ścieżkę do całej Skandynawii. Oferuje poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich, politycznych systemach parlamentarnych pod kątem profilu studenta zbliżonego do wysokich kompetencji translatorskich.

Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowacka są studiami o charakterze humanistycznym, kierowanymi do osób zainteresowanych językami, literaturą oraz kulturą Słowacji. Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku filologia i obejmuje wszystkie wymagane przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz szereg przedmiotów z zakresu specjalności. Jeśli chcesz więcej o programie studiów oraz perspektywach na zatrudnienie, koniecznie zapoznaj się z całym artykułem!

Studia slawistyczne (inaczej Filologia słowiańska) to, najogólniej mówiąc, studia nad kulturą, cywilizacją oraz filologią słowiańskich obszarów językowych. Tak zdefiniowany przedmiot nauki zdradza bardzo ważne informacje. Są to bowiem studia filologiczne, których przedmiotem nie jest jeden język, ale wiele różnych, a całość nauki osadzona jest w konkretnych ramach obyczajów i kulturowego dorobku krajów słowiańskich. Taki kierunek może być ciekawym wyzwaniem intelektualnym, dlatego warto rozważyć możliwość przyłączenia się do adeptów slawistyki!

Kandydaci na Filologię szwedzką powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka szwedzkiego, wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji. Na zajęciach poruszane są także zagadnienia dotyczące innych państw skandynawskich i ich miejsca w kulturze europejskiej.

Filologia jako kierunek studiów jest doskonałym wyborem dla tych kandydatów, którzy interesują się światem w szerszej perspektywie. Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii, literatury i obyczajów. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Należy pamiętać, że nie każdy nadaje się na studenta filologii obcej. Zapraszamy zainteresowanych do dalszej części lektury!

Hungarystyka to kierunek przeznaczony dla osób, które z z językiem węgierskim chcą związać swoją przyszłość zawodową. W trakcie studiów prócz intensywnej nauki języka węgierskiego studenci zapoznają się również z bogatą historią i kulturą tego kraju. Jest to więc kierunek doskonale dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy, na którym liczą się unikalne umiejętności. Znajomość języka węgierskiego jest jedną z nich. Podstawą studiów jest zawsze praktyczne opanowanie języka węgierskiego przez studenta. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Italianistyka to inaczej Filologia włoska. Jeżeli przyjrzeć się jeszcze dokładniej znaczeniu tej nazwy, to sięgając do starożytnej greki trzeba powiedzieć, że oznacza ona "ukochanie słów języka włoskiego". Italianistyka to nie tylko język, ale też kultura i włoska literatura. Studia na tym kierunku mogą być fantastyczną podróżą w świat słonecznej Italii. Aby dowiedzieć się jak przebiega nauka, jakie perspektywy zawodowe dostępne są dla absolwenta i jak przygotować się do studiów, przeczytaj uważanie cały artykuł i dowiedź się kto z powodzeniem poradzi sobie na studiach.

Studia na kierunku Indologia zajmują się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii i są skierowane do tych osób, które są zainteresowane kulturą Indii w jej aspekcie historycznym, jak i do tych, którzy pragną poznać Indie współczesne. Studia filologiczne mogą być świetną przygodą dla osób, które chcą skupić się na poznawaniu odmiennych kultury i narodowości. Kto poradzi sobie na takich studiach? Z pewnością osoby o otwartym umyśle, z talentem na nauki języków obcych, a także sumiennym podejściem do nauki. Czytaj dalej!

Kierunek Judaistyka pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kultury, literatury, historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce oraz stosunków politycznych i społecznych łączących oba narody. W programie Judaistyki pojawią się przede wszystkim treści związane z historią, stosunkami międzynarodowymi, religią, a także językiem. Studia na tym kierunku są najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą specjalizować się w relacjach żydowskich z innymi narodowościami.

Dwa państwa, jeden język. Dwa ustroje, jeden naród, dwie historie, wspólna tradycja - Korea Północna i Korea Południowa, czyli Azja w pigułce. Chcesz poznać te fascynujące państwa? Zacznij studia na Koreanistyce. Kierunek studiów powstał z myślą o osobach zainteresowanych studiami orientalistycznymi, a w szczególności wschodnim rejonem kontynentu azjatyckiego. Wszyscy chętni otrzymają gruntowną wiedzę między innymi na temat historii, kultury i sztuki obu państw koreańskich. Będą także mogli nauczyć się języka koreańskiego, którym posługuje się ponad 75 milionów mieszkańców Azji.

Studia na kierunku Kultura Śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Studia te zapewniają teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju. To studia dla osób z otwartym umysłem i zacięciem humanistycznym.

Ferdinand de Saussure na przełomie XIX i XX w. wprowadził niezwykle ciekawe rozróżnienie. Natura języka (langue) jest odmienna od natury mowy (parole). Do przeszłości należy zaliczyć raczej kierunki filologiczne, w ramach których poznawało się tylko jeden język. W ten sposób studia filologiczne zbliżyły się programowo do studiów lingwistycznych. Czy takie dopasowanie zatarło różnice? Zdecydowanie nie. Występują one nadal i przejawiają się w dążeniu do uniwersalności poznawczej studiów filologicznych i nastawieniu na praktyczność i utylitarność studiów lingwistycznych.

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna skierowane są do osób, które chcą zajmować się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie. Kierunek ten łączy trzy dyscypliny: logopedię kliniczną, lingwistykę i pedagogikę. Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniami we wszystkich trzech dziedzinach. Pamiętaj, że logopedia to stosunkowo nowa propozycja w ofercie edukacyjnej uczelni. Sama dziedzina cały czas się rozwija, dlatego absolwenci poświęcają dużo uwagi na szlifowanie swoich umiejętności.

Na mapie wszystkich kierunków związanych z kształceniem dzieci i osób dorosłych logopedia to nowość. Ta dziedzina wiedzy skupia się na kształtowaniu prawidłowej wymowy, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Dlaczego logopedia to przyszłościowy kierunek rozwoju? O poprawną wymowę nie dbają jedynie rodzice kilkuletnich dzieci, ale również osoby na wysokich stanowiskach. Dzięki połączeniu wiedzy z takich dziedzin jak logopedia, lingwistyka, medycyna i psychologia, logopedia to kierunek, który pozwala na badanie i pogłębianie wiedzy na temat zaburzeń mowy.

Studia azjatyckie obejmują w swoim programie całą Azję Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem Chin - największego i najbardziej znaczącego kraju w regionie. W szerszym zakresie zaprezentowana jest także Japonia, obecnie trzecia gospodarka świata. Studenci uzyskają na tych studiach podstawową wiedzę o krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, Malezja, Birma, Tajlandia, itd., czyli o krajach muzułmańskich i krajach buddyzmu południowego (Therawada) cywilizacyjnie związanych z Indiami Południowymi. 

Studia bałtyckie to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia historii, kultury, języków obcych, gospodarki i stosunków międzynarodowych. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy on państw basenu Morza Bałtyckiego. Jeżeli interesuje Cię ten region w całości lub którekolwiek z jego państw i myślisz np. o pracy w branży turystycznej, powinieneś zainteresować się Studiami bałtyckimi. Wskazane będą też zainteresowania historyczne oraz łatwość w poznawaniu języków obcych. Chcesz wiedzieć więcej na temat Studiów bałtyckich? Czytaj dalej!

Wschodoznawstwo to kierunek obejmujący swoim zakresem wiedzę z dziedzin: nauk społecznych, politycznych, prawa, ekonomii oraz nauk o kulturze. Łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Na tych studiach niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych. Ważne jest też zainteresowanie krajami wschodnimi i językiem rosyjskim. Zapraszamy do lektury!

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->