Site logo

UNIWERSYTET IGNATIANUM w Krakowie

Czego dowiesz się o UNIWERSYTECIE IGNATIANUM w Krakowie?

Studia na UNIWERSYTECIE IGNATIANUM w Krakowie

Wszystkie kierunki studiów na krakowskim "Ignatianum"

Studia podyplomowe na UNIWERSYTECIE IGNATIANUM w Krakowie

Jakie "podyplomówki" prowadzi w Krakowie "IGNATIANUM"?

“Podyplomówki” na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie to studia dostępne dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Służą do podwyższeniu kwalifikacji, można je podjąć do pogłębienia wiedzy ze studiów lub poszerzeniu – zdobyciu nowych kwalifikacji. Trwają minimum rok (dwa semestry), a część z nich można zrealizować w dwa lata (cztery semestry) lub nawet dłużej.Uniwersytet Ignatianum w Krakowie prowadzi podyplomówki w różnych obszarach wiedzy humanistycznej, społecznej, pedagogicznej, prawniczej i administracyjnej.

Rekrutacja na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w rekrutacji letniej i zimowej.

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie w rekrutacji letniej i zimowej. Rekrutacja na studia prowadzone przez “Ignatianum” prowadzona jest on-line.

  • studia licencjackie administracja i polityka publiczna, arteterapia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filozofia, kulturoznawstwo, nauki o polityce, pedagogika, praca socjalna, turystyka i rekreacja, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej – rekrutacja prowadzona jest w oparciu o wyniki egzaminu dojrzałości, przeliczane na punkty rekrutacyjne.
  • studia jednolite magisterskie – rekrutacja prowadzona jest w oparciu o wyniki egzaminu dojrzałości, przeliczane na punkty rekrutacyjne;
  • studia magisterskie “uzupełniające”: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia – rekrutacja prowadzona jest w oparciu o analizę programu studiów pierwszego stopnia, na identyczne lub pokrewne kierunki do studiów licencjackich lub inżynierskich, na podstawie analizy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata;
  • studia podyplomowe – rekrutacja prowadzona jest wśród absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na podstawie kolejności zgłoszeń

Czy warto studiować na UNIWERSYTECIE IGNATIANUM w Krakowie

Darmowe studia w krakowskiej prestiżowej uczelni

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny “Ignatianum” określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi, studia są bezpłatne. Tworzą ją Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny. Uniwersytet Ignatianum (UIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Uniwersytet Ignatianum w Krakowie prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach: Filozofia, Nauki o kulturze i religii, Nauki o polityce i administracji oraz Pedagogika. Nazwa uczelni “Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Opinie o UNIWERSYTECIE IGNATIANUM Krakowie?

Jak studiuje się w Krakowie na "IGNATIANUM"?

Opinie i artykuły na temat Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Poznaj lepiej ofertę tej uczelni. Sprawdź, jak się tam studiuje. Posłuchaj wypowiedzi studentów na temat oferty edukacyjnej, kadry wykładowców, infrastruktury, możliwości rozwoju, aktywności w kołach naukowych. Z jakimi firmami i instytucjami uczelnia współpracuje przy programie studiów i programach stażowych Jakie przedmioty są łatwe, jakie trudne, co ciekawego jest w programie studiów, jakie dostępne są specjalności studiowania. Zobacz – co po studiach na “Ignatianum”. Zapoznaj się z możliwościami staży, praktyk i ścieżek budowania kariery w Krakowie, w Polsce i za granicą. Dowiedz się, jakie zawody można wykonywać po studiach na tej uczelni. Co ciekawego dzieje się w badaniach naukowych, prowadzonych przez naukowców z “Ignatianum”. Dowiedz się więcej, podejmuj świadomie decyzję o studiowaniu.

Jak wygląda studiowanie na "IGNATIANUM"?

Zobacz na własne oczy studia na UNIWERSYTECIE IGNATIANUM w Krakowie

Dane kontaktowe

Adres

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję