Site logo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czego dowiesz się o Politechnice Krakowskiej?

Studia na Politechnice Krakowskiej

Wszystkie kierunki studiów na PK

Wydziały Politechniki Krakowskiej

Wszystkie wydziałowe jednostki dydaktyczne i naukowe na Politechnice Krakowskiej

Inżynierskie na PK

Studia inżynierskie I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Magisterskie uzupełniające na PK

Studia magisterskie II stopnia na Politechnice Krakowskiej

Podyplomowe na PK

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej

“Podyplomówki” na Politechnice Krakowskiej to studia dostępne dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Służą do podwyższeniu kwalifikacji, można je podjąć do pogłębienia wiedzy ze studiów lub poszerzeniu – zdobyciu nowych kwalifikacji. Trwają minimum rok (dwa semestry), a część z nich można zrealizować w dwa lata (cztery semestry) lub nawet dłużej. Politechnika Krakowska prowadzi około pół setki podyplomówek w różnych obszarach wiedzy: technicznej, ścisłej, informatycznej,TSL, bezpieczeństwa, przyrodniczej, prawniczej i administracyjnej, medycznej, ekonomiczno-biznesowej, pedagogicznej i społecznej.

MBA na PK

Jakie studia Master of Business Administration prowadzi Politechnika Krakowska'?

Programy Executive Master of Business Administration na Politechnice Krakowskiej to specyficzne programy studiów podyplomowych, gdzie można zdobyć kompetencje z zarządzania ludźmi, projektami i organizacjami. Zdobędziesz i rozwiniesz za ich sprawą, kwalifikacje menadżerskie oraz specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych obszarów gospodarki i sfery publicznej. MBA na PK to także możliwość zdobycia kontaktów osobistych, które mogą mieć interesujące przełożenie na budowanie ścieżek kariery.

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Politechnice Krakowskiej w rekrutacji letniej i zimowej.

Rekrutacja na studia w Politechnice Krakowskiej prowadzona jest on-line.

  • studia inżynierskie i licencjackie na PK – rekrutacja prowadzona jest na podstawie wyników egzaminu dojrzałości, przeliczane na punkty rekrutacyjne;
  • studia magisterskie “uzupełniające” na PK – rekrutacja prowadzona jest na podstawie analizy programu studiów pierwszego stopnia, na identyczne lub pokrewne kierunki do studiów licencjackich lub inżynierskich, na podstawie analizy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydata;
  • studia podyplomowe – rekrutacja prowadzona jest wśród absolwentów studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich na podstawie kolejności zgłoszeń.

Czy warto studiować na Politechnice Krakowskiej?

Politechnika Krakowska - jedna z najlepszych akademickich uczelni technicznych w Polsce

Politechnika Krakowska na ośmiu wydziałach kształci ponad trzynaście tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. W ofercie edukacyjnej uczelnia posiada również studia III stopnia (studia doktoranckie), studia podyplomowe i kursy.

Politechnika Krakowska współpracując w dziedzinie badań z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami, znanymi firmami i światowymi korporacjami, organizuje studentom miejsca staży i praktyk.

Uczelnia osiągnęła wysoką pozycję nie tylko w kraju, jest też cenionym partnerem w kontaktach międzynarodowych. Studia w innym kraju to szansa na poznanie języka obcego, innej kultury, nowych ludzi i zdobycie ciekawych doświadczeń. Wymiana studencka to przede wszystkim program Erasmus+, ale nie tylko. Politechnika Krakowska na podstawie umów bilateralnych współpracuje z państwami na całym świecie, m.in.: z Australią, Brazylią, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Egiptem, Indiami, Izraelem, Japonią, Chinami i Rosją.

W ramach programu Erasmus+ wymiana prowadzona jest z większością krajów europejskich. Umowy dwustronne pozwalają na współpracę z ponad 60. krajami na całym świecie. Uczelnia podpisała także umowy o podwójnym dyplomowaniu, np.: z Uniwersytetem w Cranfield, Fachhochschule Münster i Technische Universität Bergakademie Freiberg. Niektóre z kierunków prowadzonych na PK posiadają akredytacje zagranicznych instytucji: Royal Institute of British Architects (RIBA) – architektura, European Federation for Landscape Architecture (EFLA) – architektura krajobrazu.

Uczelnia współpracuje z zagranicznymi instytucjami naukowymi i badawczymi np. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) gdzie pracownicy, studenci i absolwenci uczestniczą w pracach zespołów naukowych.

Politechnika Krakowska patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym, wspierając funkcjonowanie teatru, chóru akademickiego i orkiestry. Organizuje wystawy w kilku swoich galeriach, prowadzi radio internetowe, wydaje czasopismo, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ponad osiemdziesięciu kołach naukowych oraz prawie czterdziestu sekcjach sportowych.

Uczelnia, z siedzibą w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa przy ul. Warszawskiej, mieści się na trzech kampusach, gdzie obok obiektów dydaktycznych, pracowni i laboratoriów, funkcjonują stołówki i kawiarnie, klub studencki i nowoczesne obiekty sportowe. Politechnika oferuje studentom ponad dwa tysiące miejsc w domach studenckich i zapewnia wiele form pomocy materialnej

Studia dzienne na PK

Kierunki inżynierskie, licencjackie, magisterskie, dostępne w trybie stacjonarnym na Politechnice Krakowskiej

Studia zaoczne i wieczorowe na PK

Kierunki inżynierskie, licencjackie, magisterskie, dostępne w trybie niestacjonarnym na Politechnice Krakowskiej

Studia on-line na PK

Kierunki inżynierskie, licencjackie, magisterskie, podyplomowe dostępne w trybie e-learningu na Politechnice Krakowskiej

Opinie o PK

Jak studiuje się na Politechnice Krakowskiej?

Jak wygląda studiowanie na PK?

Zobacz na własne oczy studia na Politechnice Krakowskiej

Dane kontaktowe

Adres

Ulica Warszawska 24
31-155 Kraków