Germanistyka? A może jednak niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim?

Dzięki niemcoznawstwu na Uniwersytecie Gdańskim możesz podczas studiów nauczyć się języka niemieckiego niemal od zera. Program studiów obejmuje dwa bloki tematycznie: filologiczny, czyli praktyczną naukę języka oraz historyczno-społeczny, na który składają się zagadnienia związane z historią stosunków polsko-niemieckich. Na absolwentów niemcoznawstwa czekają ciekawe oferty pracy zarówno w Polsce jak i Niemczech. Niemcoznawstwo jest prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego jako studia pierwszego i drugiego stopnia.

Interesujesz się krajami niemieckojęzycznymi?

Jeśli chcesz nauczyć się języka niemieckiego oraz poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych, koniecznie sprawdź niemcoznawstwo na UG.

Dlaczego niemcoznawstwo?

– Interesuję się historią Pomorza i Gdańska jak również kulturą krajów niemieckojęzycznych. Dlatego zdecydowałam, że niemcoznawstwo będzie dla mnie najlepszym wyborem. – tłumaczy Kinga Langowska, studentka niemcoznawstwa na UG.

Stworzyliśmy kierunek interdyscyplinarny i nowoczesny, który łączy w sobie treści filologiczne, historyczne, politologiczne, prawne czy ekonomiczne
dr. hab. Arkadiusz Janicki, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

– Już od wielu lat jednym z największych partnerów gospodarczych dla Polski są Niemcy, dlatego rynek pracy poszukuje specjalistów, których umiejętności i znajomość języków obu rynków pozwoli na prowadzenie interesów na najwyższym poziomie. W poprzednim roku polski eksport został wyceniony na 48,5 mld euro, a import blisko 40 mld euro. Polska eksportuje do Niemiec przede wszystkim samochody i części samochodowe, produkty spożywcze i rolne, sprzęty gospodarstwa domowego oraz maszyny produkcyjne. Nasz zachodni sąsiad w ciągu kilkudziesięciu lat zainwestował w polska gospodarkę około 30 mld euro. Polskie firmy są również obecne na niemieckim rynku, a jedną z najprężniej rozwijających się jest PKN Orlen. Współpraca polsko-niemiecka rozwija się na różnych polach, zarówno gospodarczym, społecznym jak i kulturalnym. Wiele niemieckich instytucji i firm poszukuje specjalistów od relacji polsko-niemieckich, na przykład Dr. Oetker, Bayer czy ThyssenKrupp – stwierdza mgr Anna Kowalewska-Mróz, pracownik Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego absolwenci niemcoznawstwa mogą liczyć na zatrudnienie w wielu firmach, zarówno działających w Polsce jak i Niemczech.

Dlaczego akurat w Gdańsku?

Studiowanie na tym kierunku to coś więcej niż tylko nauka języka obcego. Program nauczania stanowi połączenie intensywnej nauki języka niemieckiego oraz zagadnień z zakresu kultury, sztuki oraz historii krajów niemieckojęzycznych. Na Wydziale Historycznym UG powstał nowoczesny kierunek, który łączy treści filologiczne i historyczne. Dodatkowe zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia, które dotyczą takich zagadnień jak ekonomia, marketing oraz prawo. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto rozpocząć studia akurat w tym mieście. – Gdańsk jest niezwykle interesującym miejscem do studiowania relacji polsko-niemieckich ze względu na ciekawą, interesującą i skomplikowaną historię. Widzieliśmy tutaj współdziałanie, rywalizację, wrogość, aż po płynne współdziałanie w ostatnich latach – mówi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Waldemar Ossowski.

Zalety programu studiów

Niemcoznawstwo to studia o profilu ogólnoakademickim. Program został przygotowany z myślą o studentach, którzy chcą nie tylko nauczyć się posługiwać językiem niemieckim na poziomie zaawansowanym. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zjawisk kulturowych, w tym filozofii i sztuki oraz historii Niemiec. Program został wzbogacony o treści związane z ekonomią, naukami społecznymi oraz prawem.Dzięki temu absolwent staje się nie tylko specjalistą od języka niemieckiego, ale również posiada pogłębioną wiedzę z zakresu kultury. Połączenie treści nauczania z zakresu filologii niemieckiej i historii sprawia, że niemcoznawstwo jest dobrą alternatywą dla studiowania samej germanistyki. Program studiów realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia można podzielić na dwa bloki tematyczne:

 • filologiczny, czyli praktyczną naukę języka,
 • blok historyczno-społeczny.

Program studiów na I i II stopniu w dużym stopniu obejmuje naukę języka niemieckiego realizowanych w formie ćwiczeń. Blok przedmiotów praktyczna nauka języka niemieckiego, który trwa kolejno 630 godzin na studiach I stopnia i 180 na studiach II stopnia, gwarantuje intensywną naukę podczas każdego z semestrów. – W obszarze treści filologiczno-kulturoznawczych przygotowaliśmy cały blok przedmiotów praktyczna nauka języka niemieckiego, dzięki któremu student może już od poziomu intensywnie nauczyć się języka niemieckiego. Oprócz tego, w ofercie jest cała paleta przedmiotów, które otwierają okno na świat kultury niemieckiej – podkreśla dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich dotyczą:

 • historii krajów niemieckich,
 • historii religii w krajach niemieckich,
 • historii literatury niemieckiej.

Dodatkowo, zajęcia dotyczącą zagadnień związanych z historią, kulturą i literaturą Gdańska, Kaszub oraz Pomorza. W ramach specjalności prowadzone są zajęcia z zakresu:

 • zarys dziejów turystyki,
 • zarządzania projektami międzynarodowymi,
 • polityki regionalna UE,
 • technik negocjacyjnych,
 • architektury i sztuki Pomorza Zachodniego,
 • lingwistyki tekstu.

Nauka języka niemieckiego na studiach pierwszego stopnia na kierunku niemcoznawstwo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego jest realizowana na dwóch poziomach: dla początkujących oraz zaawansowanych. Dzięki temu studia mogą rozpocząć również osoby, których poziom znajomości języka jest podstawowy lub osoby, które wcześniej nie miały styczności z językiem niemieckim. O przyjęcie mogą się starać również osoby, które w ogólne nie znają języka niemieckiego i chciałyby rozpocząć jego naukę od podstaw. – Nie miałem wcześniej absolutnie żadnej styczności z tym językiem. Po bardzo intensywnym roku nauki zdecydowałem się na podjęcie stypendium w ramach programu Erasmus+ – przyznaje Tomasz Plątkowski, jeden ze studentów studiów pierwszego stopnia. Teraz podczas studiów pracuje w trójmiejskim oddziale niemieckiego koncernu, a także był na stażu studenckim w Niemczech, w siedzibie BMW.

Możliwość intensywnej nauki języka niemieckiego od podstaw to jeden z największych atutów tego kierunku, ponieważ od kandydatów na germanistykę wymaga się znajomości języka niemieckiego na pewnym poziomie. Na niemcoznawstwie na Wydziale Historycznym UG naukę języka niemieckiego możesz zacząć od podstaw. Zajęcia są prowadzone z doświadczonymi wykładowcami z Polski i Niemiec. Program studiów dwuletniej magisterki na kierunku niemcoznawstwo wymaga już od studentów znajomości języka niemieckiego. Zajęcia z języka są prowadzone na dwóch poziomach: B2 oraz C1 i wyżej. Ponad połowa zajęć na każdym semestrze stanowi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka.

Studenci po pierwszym roku studiów licencjackich mogą wybrać również jedną ze specjalności:

 • biznesowa-turystyczna przygotowana dla osób, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu zarządzania i wiedzy o regionie,
 • integracja europejska obejmująca wiedzę z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz współczesnych Niemiec.

Program studiów magisterskich obejmuje również dwie specjalności, są to:

 • medioznawstwo,
 • komunikacja międzykulturowa.
W programie studiów niemcoznawstwa prócz języka niemieckiego czy historii, najbardziej zainteresowały mnie właśnie te przedmioty, które umożliwiały mi zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu czy prawa. Jest to wiedza, której mogę używać na co dzień w pracy. Dowiedziałam sie między innymi jak fukcjonują przedsiębiorstwa na rynku niemieckim, jak są uwarunkowane stosunki polsko-niemieckie, jak tą wiedzę wykorzystywać w codziennej pracy
Katarzyna Zimoch, studentka niemcoznawstwa

Studenci niemcoznawstwa na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbywają obowiązkowe praktyki w instytucjach publicznych i szkołach, które znajdują się na Pomorzu. Istnieje możliwość odbycia praktyk w Niemczech lub Austrii. Warto również połączyć studiowanie niemcoznawstwa z wyjazdem w ramach Erasmus+. Wydział Historyczny UG ma zawarte umowy z kilkoma niemieckimi uczelniami, m.in.: w Chemnitz, Düsseldorfie, Würzburgu, Osnabrücku, Tybindze, Greifswaldzie, Kassel, Münster. To najlepszy sposób na sprawdzenie poziomu swojego niemieckiego, jak i dodatkowe doświadczenie i przygoda w czasie studenckich lat.

Czym może zająć niemcoznawstwa pod studiach?

Absolwent tego kierunku studiów może pochwalić się świetną znajomością języka niemieckiego. Niemcoznawca posiada również pogłębiona wiedzę z zakresu historii i kultury. Oprócz posługiwania się językiem obcym, rozumie procesy historyczne oraz potrafi wyjaśnić znaczenie roli Niemiec w poszczególnych epokach historycznych. Program studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje również wiedzę z zakresu relacji polsko-niemieckich na przestrzeni lat. Osoba z taką wiedzą i umiejętnościami może spełnić się zawodowo w kilku miejscach. Biegła znajomość języka umożliwia również wyjazd za granicę pracę dla firm w Niemczech, które utrzymają z kolei kontakty handlowe z Polską. Znajomość kultury oraz historii umożliwia również podjęcie pracy w placówkach kulturalnych, muzeach. Ze swoją wiedzą i znajomością języka obcego absolwent niemcoznawstwa jest idealnym kandydatem na przewodnika po Polsce, szczególnie dla niemieckich grup turystycznych. Osoby, które ukończyły niemcoznawstwo na UG są również filologami, co oznacza, że znajdą również zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest specjalista od języka. Po zakończeniu studiów warto poszukać również w wydawnictwach oraz redakcjach czasopism. Praca tłumacza czy dziennikarza? Dlaczego nie! Absolwenci niemcoznawstwa mogą również z powodzeniem zająć się nauczaniem języka. (Aby uczyć w placówkach oświaty należy dodatkowo ukończyć przygotowanie pedagogiczne w ramach studiów podyplomowych)

Interesujesz się krajami niemieckojęzycznymi?

Jeśli chcesz nauczyć się języka niemieckiego oraz poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych, koniecznie sprawdź niemcoznawstwo na UG.

Jak się dostać?

W czasie rekrutacji liczy się wynik z matury z języka polskiego oraz języka niemieckiego. Warto zdać jeden z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, ponieważ przelicznik jest zdecydowanie korzystniejszy dla kandydata. Trzecią maturą, która decyduje o przyjęciu jest dodatkowy przedmiot. Pod uwagę jest brany wynik z:

 • historii,
 • geografii,
 • WOSu,
 • historii sztuki,
 • matematyki,
 • filozofii,
 • języka łacińskiego i kultury antycznej,
 • języka kaszubskiego,
 • innego języka obcego, np. języka angielskiego czy francuskiego.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.