Dzięki niemcoznawstwu na Uniwersytecie Gdańskim możesz podczas studiów nauczyć się języka niemieckiego niemal od zera. Program studiów obejmuje dwa bloki tematycznie: filologiczny, czyli praktyczną naukę języka oraz historyczno-społeczny, na który składają się zagadnienia związane z historią stosunków polsko-niemieckich. Na absolwentów niemcoznawstwa czekają ciekawe oferty pracy zarówno w Polsce jak i Niemczech. Niemcoznawstwo jest prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego jako studia pierwszego i drugiego stopnia.


Niemcy są najbliższymi sąsiadami Polski, natomiast Austria oraz Szwajcaria to państwa europejskie o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, politycznym i kulturowym. Obecnie język angielski stanowi najbardziej uniwersalne narzędzie komunikacji w zjednoczonej Europie, nie można jednak lekceważyć znaczenia i funkcji języka niemieckiego w kontaktach zagranicznych. Jeżeli te argumenty nie są dla Ciebie wystarczająco przekonujące i praktyczna strona znajomości języka niemieckiego nie stanowi wystarczającego motywu wyboru tych studiów, warto także wziąć pod uwagę bogactwo tej kultury.


Studia germanistyczne nie rozpoczynają się w trakcie pierwszego semestru

Można śmiało zaryzykować tezę, że bardzo wiele spośród największych światowych dzieł literatury, filozofii, teologii, muzyki i nauki pochodzi z kręgu niemieckojęzycznego. Oprócz wymienionych argumentów, istnieje jeszcze bardzo wiele powodów, by uczyć się języka niemieckiego na poziomie akademickim. Nauka języka obcego powinna rozpocząć się już w szkole podstawowej i być kontynuowana w szkole ponadpodstawowej oraz średniej. Przyznać tu trzeba, że efektywność szkolnej nauki języków obcych pozostawia w Polsce bardzo wiele do życzenia, jednak badania wskazują, że już sam kontakt z językiem, od najmłodszych lat, ma bardzo istotne znaczenie. Dobrze zdany egzamin maturalny to przepustka na studia językowe. Internet, telewizja, radio i prasa stwarzają dzisiaj znakomite możliwości do zanurzenia się w świat języka niemieckiego. Najbardziej efektywna nauka następuje wtedy, gdy nie zatrzymujesz się na etapie uczenia się słownictwa i poznawania reguł gramatyki, ale starasz się codziennie odbierać niemieckojęzyczne treści i szukasz okazji do rozmowy w tym języku. Taka postawa jest rozwijana w trakcie studiów i stanowi bez wątpienia warunek do tego, by poznać niemiecki nie tylko w teorii, ale i praktyce.

Jakie przedmioty trzeba zaliczyć na germanistyce?

Uczelnie samodzielnie ustalają program studiów, więc lista przedmiotów jest uzależniona od miejsca, w którym studiujesz. Istnieją jednak pewne uniwersalne grupy przedmiotów, które niemal zawsze tworzą podstawową materię studiów. Praktyczna nauka języka to najistotniejszy przedmiot, obok niego można wyróżnić gramatykę oraz leksykę. Istnieje także grupa przedmiotów, dotyczących kultury niemieckiego obszaru językowego. Nie można tu zapomnieć o translatoryce, czyli o dokonywaniu przekładów. Jest to dziedzina, która stanowi jedną z podstawowych umiejętności filologów. Ważną rolę odgrywają także przedmioty historyczne. Zrozumienie przeszłości, ułatwia bowiem uczestnictwo w teraźniejszości.

Praca po Filologii germańskiej

Znalezienie zajęcia jest sporym wyzwaniem dla absolwentów germanistyki, którzy w trakcie studiów nie zorientowali się, że po uzyskaniu dyplomu trzeba będzie rozpocząć pracę zawodową. W jaki sposób student germanistyki może zwiększyć swoje szanse na atrakcyjne zatrudnienie? Przede wszystkim, już w trakcie studiów, należy szukać okazji do pierwszych wyzwań zawodowych. Świetne mogą się tu okazać dorywcze prace translatorskie lub zlecenia związane z pisaniem dokumentów w języku niemieckim. Nie można także marnować okazji, jaką tworzą staże i praktyki zawodowe. Możliwości poszukiwania pracy, po ukończeniu filologii jest bardzo wiele, zwłaszcza jeżeli w ramach studiów zrealizowane zostało przygotowanie pedagogiczne.

« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
ul. Stwosza 55
80-952 Gdańsk
ul. 3 Maja 25a
80-802 Gdańsk
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław
Tags: niemiecki

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->