Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Śląsku na Śląsku

Studia pedagogiczne na skróty

Wybierz kierunek studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I i II stopnia na Śląsku

Myślisz o studiach z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach lub innym śląskim mieście? Sprawdź ofertę kształcenia lokalnych uczelni państwowych i prywatnych i wybierz kierunek dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb i ewentualnych planów na przyszłość.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: co to za kierunek?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek studiów dające absolwentom uprawnienia (kwalifikację) do pracy jako: nauczyciel przedszkola, nauczyciel oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej (klasy I-III). Program studiów skupia się zwykle na różnych obszarach nauczania (dydaktyki), opieki i wychowania dostosowane do specyfiki małych dzieci, przede wszystkim w ramach nauczania zintegrowanego. Student zdobywa kwalifikacje z różnych obszarów pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki. Uczelnie w Polsce mogą prowadzić pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (5-letnie). W okresie przejściowym część uczelni prowadzi magisterskie “uzupełniające” studia pedagogiczne, pozwalające na zdobycie kwalifikacji nauczycielom przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, którzy wcześniej skończyli taką specjalność na studiach licencjackich (magisterskich).

Inne studia pedagogiczne na Śląsku

Nie znalazłeś kierunku dla siebie? Sprawdź inne kierunki pedagogiczne prowadzone na śląskich uczelniach prywatnych i państwowych.

Podyplomowe studia pedagogiczne na Śląsku

Nie znalazłeś programu pedagogicznych studiów podyplomowych dla siebie? Sprawdź inne kierunki pedagogiczne prowadzone na śląskich uczelniach prywatnych i państwowych.

Studia pedagogiczne na Śląsku

Województwo śląskie jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Na terenie województwa znajdują się 34 szkoły wyższe oraz 25 jednostek zamiejscowych. Do największych uczelni w województwie (według liczby studentów) należą Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Częstochowska oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję