Site logo

Edukacja artystyczna w Katowicach

Edukacja artystyczna Katowice

Gdzie na studia z edukacji artystycznej w Katowicach?

Wszystkie studia z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej, w Katowicach i województwie śląskim

List view

Opinie o edukacji artystycznej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej w Katowicach i województwie śląskim. Kierunki pedagogiczno-artystyczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Bibliotekoznawstwo
Sebastian Szczęsny

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum.

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne i artystyczne w Katowicach

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych ze sztukami pięknymi, muzyką oraz ich nauczaniem w szkole? Sprawdź wszystkie pedagogiczne i artystyczne kierunki studiowania.

Kierunek edukacja artystyczna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania edukacji artystycznej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na edukację artystyczną w Katowicach i województwie śląskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z nauczaniem muzyki lub plastyki dzieci, młodzieży i dorosłych na uczelni prywatnej lub państwowej w Katowicach? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach z edukacji artystycznej? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie edukacji artystycznej: edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na edukację artystyczną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest edukacja artystyczna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Edukacja artystyczne dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Edukacja artystyczna to kierunek twórczy. W studiach zyskasz umiejętności jak przekazać wiedzę artystyczną oraz obudzić wrażliwość na piękno, a także wzbudzić kreatywność do twórczego działania. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie edukacji artystycznej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Podczas wykładów i ćwiczeń poznasz takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak pedagogika wczesnoszkolna, diagnozowanie pedagogiczne, historia sztuki, dydaktyka, język obcy, tworzenie programów edukacyjnych, realizowanie zajęć artystycznych, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, tworzenie dokumentacji dydaktycznej, realizowanie funkcji wychowawczych i opiekuńczych. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności pedagogiczne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu specjalizację, w której podejmiesz naukę: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej. Przygotowanie merytoryczne w edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej pozwala znaleźć pracę jako: pedagog w zakresie muzyki na różnych etapach edukacji, organizator imprez i wydarzeń kulturalnych, prowadzący zespoły muzyczne i instrumentalne. Po ukończeniu edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej uzyskasz wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka, będziesz mieć możliwość realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek studiów dla osób, które chcą ukończyć kierunek artystyczny, jednak z drugiej strony zdobyć też określone kwalifikacje do wykonywania zawodu. Po studiach absolwenci posiadają uprawnienia do nauki w szkołach. Na studiach ćwiczy się grę na instrumentach i śpiew. Przedmiotami obowiązującymi studentów są: gra na fortepianie, czytanie partytur, nauka akompaniamentu, taniec i zajęcia gimnastyczno-ruchowe, historia sztuki, antropologia kulturowa, ikonosfera, psychologia percepcji wizualnej, przekaz audiowizualny, promocja i reklama kultury wizualnej.
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej: Uczelnie oferujące kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej – rysunku, obrazu bądź rzeźby. Kandydatów obowiązuje również tradycyjny konkurs świadectw maturalnych, preferowane przedmioty to przede wszystkim przedmioty humanistyczne, szczególnie historia sztuki. Na edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej nie ćwiczy się tylko rysunku, ale również malarstwo, grafikę, a nawet rzeźbę. Podstawowe przedmioty w trakcie studiów to między innymi: historia sztuki, emisja głosu, przekaz audiowizualny, psychologia percepcji wizualnej, antropologia kulturowa i sztuka współczesna. Później student wybiera spośród kilku przedmiotów kierunkowych takich jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka, będzie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Będzie posiadać umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej.

Studia w Katowicach

Katowice to największy ośrodek akademicki w województwie śląskim to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Oferta uczelni w Katowicach jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów z kilku uczelni o różnym poziomie kształcenie i zróżnicowanej ofercie. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego. Katowice to główne miasto aglomeracji górnośląskiej nazywanej także konurbacją oraz stolica województwa śląskiego. Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego miasta wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia w Katowicach oraz nowoczesną infrastrukturę. Wbrew obiegowym opinią to także bardzo zielone miasto, ma sporo terenów zielonych, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy.

Studia podyplomowe z edukacji artystycznej w Katowicach i województwie śląskim

Gdzie w Katowicach i województwie śląskim zdobywać wiedzę z edukacji artystycznej na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z edukacji artystycznej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu edukacji artystycznej na uczelniach w Katowicach i województwie śląskim?

Studia na kierunkach i specjalnościach z edukacji artystycznej należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych. Dodatkowo są to studia bardzo wymagające. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkołach, ośrodkach muzycznych i plastycznych, ośrodkach badawczych, czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb dzieci i dorosłych. Przyszli pedagodzy i edukatorzy muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak ośrodki pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje społeczne i artystyczne. Edukatorzy artystyczni mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat różnych procesów społecznych.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych czy muzycznych to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk artystycznych.

  • Nauczyciel muzyki: W celu pracy jako nauczyciel muzyki należy ukończyć studia pedagogiczno-artystyczne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Muzyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji artystycznej w zakresie muzyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia muzyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu muzyków dodatkowo pracuje jako muzyk estradowy czy ekspert w wielu dziedzinach związanych z zagadnieniami muzycznymi.
  • Nauczyciel plastyki: W celu pracy jako nauczyciel plastyki należy ukończyć studia pedagogiczno-artystyczne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej. Plastyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji artystycznej w zakresie plastyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia plastyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu plastyków dodatkowo pracuje jako artyści czy eksperci w wielu dziedzinach związanych ze sztuką.
  • Nauczyciel rytmiki: W celu pracy jako nauczyciel rytmiki należy ukończyć studia pedagogiczno-artystyczne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Rytmika to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Sporo absolwentów edukacji artystycznej w zakresie muzyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia rytmiki w szkole podstawowej są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu muzyków dodatkowo pracuje jako muzycy estradowi czy eksperci w wielu dziedzinach związanych z muzyką.
  • Terapeuta zajęciowy: W celu pracy jako terapeuta należy ukończyć studia pedagogiczne, edukacyjne lub psychologiczne np. z pedagogiki specjalnej czy z edukacji. Terapeuta jest specjalną osobą, która jest wyszkolona do udzielania pomocy osobom w cierpieniu psychicznym. Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności wpływają na zmianę postępowania lub zmianę zachowania swojego pacjenta. Coraz powszechniej ich praca znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi agresywnymi oraz z zaburzeniami zachowania.
  • Animator kultury: W celu pracy jako animator kultury należy ukończyć studia turystyczne lub studia pedagogiczno-edukacyjne. Najbardziej dopasowanym kierunkiem jest animacja kultury oraz edukacja artystyczna. Kompetencje uzyskane przez studentów umożliwią im twórcze wykorzystywanie współczesnych mediów (Internetu) do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań przestrzeni gospodarczej. Animator kultury zajmuje się organizowaniem życia kulturalnego danej społeczności, w tym organizacją czasu wolnego mieszkańcom. Dodatkowo organizuje imprezy kulturalne i prowadzi zajęcia (warsztatowe) wybranych dziedzin sztuki. Jest to osoba silnie związana z szeroko pojętą kulturą, promująca ją, uświadamiająca ludziom jej znaczenie, inspirująca do działania w jej obszarze. Przyszli animatorzy znajdą pracę w ośrodkach wychowawczo-oświatowych, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych, samorządach, domach opieki społecznej, bibliotekach, mediach, galeriach sztuki, muzeach, kinach i teatrach, domach dziecka czy domach kultury.
  • Instruktor zajęć muzycznych w domu kultury: W celu pracy jako instruktor zajęć muzycznych w domach kultury należy ukończyć studia pedagogiczno-edukacyjne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Do głównych zadań instruktora zajęć muzycznych w domach kultury należy organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych, organizacja i prowadzenie zajęć rytmicznych, przygotowywanie repertuaru dla uczestników zajęć, przygotowywanie uczestników zajęć do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych. Praca instruktora polega przede wszystkim na upowszechnianiu kultury. Aktywizuje on społeczeństwo, rozbudza jego zainteresowania, oferując spędzanie wolnego czasu na koncertach, wystawach odczytach, spotkaniach literackich itp. Stara się zaspokoić potrzeby kulturalne różnych odbiorców i odpowiednio dopasować ofertę. Rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe możliwości.
  • Instruktor zajęć plastycznych w domu kultury: W celu pracy jako instruktor zajęć plastycznych w domach kultury należy ukończyć studia pedagogiczno-edukacyjne np. z edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej. Do głównych zadań instruktora zajęć plastycznych w domach kultury należy organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, projektowanie i wykonywanie scenografii na imprezy organizowane przez domy kultury orazrozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Praca instruktora polega przede wszystkim na upowszechnianiu kultury. Aktywizuje on społeczeństwo, rozbudza jego zainteresowania, oferując spędzanie wolnego czasu na koncertach, wystawach odczytach, spotkaniach literackich itp. Stara się zaspokoić potrzeby kulturalne różnych odbiorców i odpowiednio dopasować ofertę. Rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe możliwości.

Rynek pracy w Katowicach

Rynek pracy w Katowicach jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia w tym miecie wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Wykształceni absolwenci uczelni katowickich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach.

W Katowicach znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Katowice i inne miasta konurbacji górnośląskiej to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Zawód: specjalista ds. rekrutacji (rekruter)

Co to jest zawód rekruter – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. rekrutacji? To osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji pracowników do organizacji. Jej zadaniem jest identyfikacja, pozyskiwanie i selekcja

Czytaj więcej »

Zawód: psycholog biznesu

Co to jest zawód psycholog biznesu – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży psycholog biznesu? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w ABC? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód psycholog biznesu? Psycholog biznesu to osoba specjalizująca się w zastosowaniu wiedzy psychologicznej

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista ds. kadr i płac

Co to jest zawód specjalista ds. kadr i płac – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista ds. kadr i płac?  Specjalista ds. kadr i płac jest pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję