Site logo

Edukacja techniczno-informatyczna w Katowicach

Edukacja techniczno-informatyczna Katowice

Gdzie na studia z ETI w Katowicach?

Wszystkie studia z edukacji techniczno-informatycznej w Katowicach i województwie śląskim

List view

Opinie o edukacji techniczno-informatycznej

Poradniki dla przyszłych studentów ETI w Katowicach i województwie śląskim. Kierunki ETI okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne, informatyczne, techniczne w Katowicach

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z pedagogiką, sferą techniki, technologii i IT? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek edukacja techniczno-informatyczna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania edukacji techniczno-informatycznej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na ETI w Katowicach i województwie śląskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku edukacja techniczno-informatyczna na poznańskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie ETI, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na edukację techniczną, informatyczną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest edukacja techniczno-informatyczna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Edukacja techniczno-informatyczna dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), inżynierskich (3-5 roku), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Informatyka to dziedzina wiedzy dotycząca przetwarzania danych. Technika wiąże się z realizacją celów człowieka za pomocą środków technicznych. Studia z edukacji techniczno-informatycznej umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie informatycznym, technicznym oraz ogólnotechnicznym. Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów będziesz nabywać wiedzę i umiejętności w zakresie metod komputerowych i technik informatycznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn. W programie znajdziesz następujące przedmioty: podstawy informatyki i systemów informatycznych, programowanie, grafika komputerowa, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, maszyny i elementy napędu elektrycznego, zastosowania elektroniki i techniki komputerowej, komputerowe wspomaganie w technice, nowoczesne techniki informatyczne.

Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności edukacji technicznej, informatycznej masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu profil kariery zawodowej, jaki najbardziej cię interesuje.  Po ukończeniu studiów możesz zyskać umiejętności, które wykorzystasz w kontekście szkolnym jako nauczyciel (po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym) lub jako pracownik w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne.

  • Edukacja techniczno-informatyczna: Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków.  Przedmioty realizowane na tym kierunku to: podstawy informatyki i systemów informatycznych, programy użytkowe i pakiety biurowe, algorytmy i struktury danych, grafika inżynierska, inżynierska grafika komputerowa, nauka o materiałach,  inżynieria wytwarzania, dynamiczna grafika komputerowa, sieci komputerowe, podstawy sztucznej inteligencji, optoelektronika, mechatronika, metrologia w nanoinżynierii, nauka o materiałach zastosowania elektroniki i techniki komputerowej, komputerowe wspomaganie w technice, nowoczesne techniki informatyczne.

Studia w Katowicach

Katowice to największy ośrodek akademicki w województwie śląskim to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Oferta uczelni w Katowicach jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów z kilku uczelni o różnym poziomie kształcenie i zróżnicowanej ofercie. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego. Katowice to główne miasto aglomeracji górnośląskiej nazywanej także konurbacją oraz stolica województwa śląskiego. Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego miasta wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia w Katowicach oraz nowoczesną infrastrukturę. Wbrew obiegowym opinią to także bardzo zielone miasto, ma sporo terenów zielonych, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy.

Studia podyplomowe z edukacji techniczno-informatycznej Katowicach i województwie śląskim

Gdzie w Katowicach i województwie śląskim zdobywać wiedzę z edukacji techniczno-informatycznej na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z ETI

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na uczelniach w Katowicach i województwie śląskim?

Studia na kierunkach i specjalnościach z edukacji techniczno-informatycznej należą do studiów pracochłonnych i bardzo ciekawych, do tego są to studia wymagające. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkołach, w prywatnych firmach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do potrzeb szybkiego rozwoju techniki i informatyki. Przyszli informatycy i nauczyciele muszą być osobami empatycznymi z dużą zdolnością wielowątkowego myślenia i otwartości na świat. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne takie jak ośrodki pedagogiczne, szkoły oraz prywatne firmy informatyczne. Informatycy z powodzeniem mogą prowadzić również własną działalność. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dużą szczegółowością i pedantycznym podejściem do wykonywanych obowiązków. Dodatkowo musi mieć wiedzę na temat szybkiego rozwoju techniki i informatyki.

Edukacja techniczno-informatyczna to bardzo ciekawy kierunek studiów, zapewniające różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży informatycznej.

  • Nauczyciel informatyki: Informatyka to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest ona obowiązkowa. Jednak niewielu absolwentów informatyki wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia informatyki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe. Wielu informatyków dodatkowo pracuje jako specjaliści w wielu dziedzinach związanych z zagadnieniami informatycznymi dla prywatnych przedsiębiorstw.
  • Nauczyciel techniki: W celu pracy jako nauczyciel techniki należy ukończyć studia pedagogiczno-techniczne np. z edukacji techniczno-informatycznej. Technika to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Sporo absolwentów edukacji technicznej wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia techniki w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Informatyk po ETI: Mimo, że edukacja techniczno-informatyczna to kierunek nauczycielski, to z kompetencjami zdobytymi na ETI można szukać pracy w branży IT, wykonując różne zawody informatyczne . Do głównych obowiązków informatyka należy usuwanie usterek sprzętu czy oprogramowania w celu zapewnienia ciągłości pracy, wdrażanie nowych programów, obsługa sieci komputerowej oraz jej zabezpieczenie, wszelkie aktualizacje oprogramowania oraz administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi. W ostatnich latach studia informatyczne stały się bardzo popularne. Wynika to z faktu, iż sam zawód stał się atrakcyjny i prestiżowy. Wynagrodzenie pracowników tej branży jest bardzo wysokie, a specjaliści w swoich dziedzinach potrafią zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto. Jednak praca informatyka to nie same laury i nie jest to zawód dla każdego. Trzeba zdawać sobie sprawę z monotonii pracy oraz faktu ciągłej pracy przy komputerze.

Rynek pracy w Katowicach

Rynek pracy w Katowicach jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia w tym miecie wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Wykształceni absolwenci uczelni katowickich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach.

W Katowicach znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Katowice i inne miasta konurbacji górnośląskiej to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Dyrygent chóru – chórmistrz | Zawód z pasją

Na czym polega praca chórmistrza? Czy dyrygowanie śpiewem różni się od prowadzenia orkiestry? Jak zostać muzykiem prowadzącym wokalistów w chórze? Czy studia dają odpowiednie kompetencje do zajmowania się profesjonalnie muzyką? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Sebastian Sikora, dyrygent trzech chórów, absolwent studiów muzyczno-pedagogicznych w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca dyrygenta? Co to za zawód: „muzyk”?Myślę, że ważne jest, aby

Czytaj więcej »

Zawód: Programista

Programiści, określani również mianem developerów, to naprawdę wybitne jednostki, które potrafią przekuć na język programowania nawet najbardziej kuriozalne pomysły klientów oraz account’ów. Czy warto wkroczyć do świata, w którym panuje PHP, Java, Ruby, C# oraz Python? Kim jest programista i jak nim zostać? “Jestem programistą!” – brzmi dumnie, prawda? Sam prestiż to jednak nie wszystko, gdyż zarobki w branży IT

Czytaj więcej »

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej | Zawód z pasją

Jak wygląda praca polonisty w podstawówce? Ile czasu spędza na sprawdzaniu wypracowań i prac klasowych? Czy trudno jest zainteresować uczniów lekturami? O swoich doświadczeniach zawodowych nauczyciela języka polskiego opowiada Karolina Malak, absolwentka filologii polskiej w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca polonisty w szkole? Gdzie uczysz języka polskiego?Pracuję w Szkole Podstawowej w Żukach. To mała miejscowość w okolicy Turku. Uczę

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję