Site logo

Studia na kierunku animacja kultury. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną” – ta opinia Adolfa Rudnickiego, wybitnego prozaika i eseisty może przyświecać każdemu animatorowi kultury. Samo pojęcie kultury można je rozumieć bardzo różnie – ale w tym kontekście najlepiej patrzeć na kulturę jako na całość działań artystycznych człowieka. Mniej jasne pewnie jest pojęcie “animatora kultury”. Może Ci się kojarzyć z filmami animowanymi albo teatrem lalkowym, ale to jednak coś zupełnie innego. Po tych studiach masz być siłą sprawczą, dzięki której inni ludzie zajmą się aktywnością kulturalną.

Jak wygląda program studiów na animacji kultury:

Powinieneś nauczyć się na studiach jak rozbudzać potencjał i zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Demonstrować jak atrakcyjnie spędzać czas wolny na działaniach z obszaru kultury oraz organizować tą aktywność, zarządzać nią. Wszystkie te działania mają sprowadzać się z jednej strony do upowszechniania kultury, a z drugiej do dostarczania zainteresowanym sposobów na spędzanie wolnego czasu i zaspokoić ich potrzeby obcowania z kulturą wysoką i pop-kulturą. Animatorem kultury możesz więc zostać wtedy, kiedy jesteś po trosze managerem, pedagogiem, psychologiem, i artystą. Wiedzę przyswajaną na studiach można podzielić na trzy bloki – wiedzy teoretycznej o kulturze, o pedagogice (wychowaniu dzieci i młodzieży) oraz andragogice (czyli działań wychowawczych wśród dorosłych), a także jak ową kulturę organizować – jak prowadzić konkretne działania tak, aby przyniosły największe efekty. Dzięki temu będziesz wiedzieć jak organizować zajęcia kulturalne, zachęcać do uczestnictwa w nich oraz jak je prowadzić tak, aby dostarczały uczetsnikom wiedzy o kulturze, sztuce oraz rozwijały ich pasje o talenty artystyczne. W dużej mierze będą to zajęcia warsztatowe, interaktywne. Będziesz rozwijać własne talenty artystyczne oraz zaintresowania kulturą i jednocześnie uczuć się jak można prowadzić takie zajęcia dla innych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku animacja kultury . Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku animacja kultury:

Zostając animatorem kultury możesz wybrać ścieżkę rozwoju związaną z prowadzeniem zajęć artystycznych jako instruktor w domach kultury, w szkołach, na uczelniach, innych placówkach wychowawczych i opiekuńczych lub prowadząc własną działalność gospodarczą. Z jednej strony rozwija się cały czas rynek zajęć dla dzieci – od zabaw dla mam z niemowlakami, przez zajęcia dla przedszkolaków, uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, aż do młodzieży szukającej sposobów na spędzanie wolnego czasu podczas studiów. Możesz też wybrać karierę pracownika administracji samorządowej – np. w wydziałach kultury i sportu urzędów gmin. Możesz też organizować swoja ścieżkę rozwoju w oparciu i stowarzyszenia i organizacje społeczne czy w amatorskim ruchu artystycznym. Sprawdzisz się także jako dziennikarz wyspecjalizowany w tematyce kulturalnej lub jak pracownik instytucjach rekreacji i turystyki wyspecjalizowany w atrakcjach świata kultury.

W dużej mierze Twoja kariera zawodowa będzie zależała od programu studiów i ewentualnego wyboru specjalności. Możesz skoncentrować się na tym, jak animować społeczności lokale, jak prowadzić terapię sztuką czyli ateterapię lub poświecić się jednej z form aktywności artystycznej jako instruktur – np. teatralnej, tanecznej (z wariantem – taniec współczesny), fotograficznej i filmowej.

Aby móc realizować określone cele, animator musi poznać środowisko lokalne, kulturalne, potrzeby oświatowe i rozrywkowe środowiska. Tworzy w ten sposób lokalne grupy działania, koła zainteresowań, organizuje imprezy kulturalne, festiwale, odczyty, wystawy, konkursy, dyskoteki, festyny. Może organizować i nadzorować prace w placówkach kulturalno-oświatowych. Stara się pozyskiwać sponsorów, często zajmuje się także prowadzeniem kalendarium imprez i ich reklamowaniem. “Animator” to wychowawca, który “nie dyryguje wychowankiem czy grupą, lecz umiejętnie pobudza ich własną aktywność”

Wykorzystywanie współczesnych mediów do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni społeczno-kulturowej. Absolwent zdobędzie rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną (animacja kultury), posiadać będzie umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie potrzeb kulturowych, umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Absolwent tychże studiów posiadać będzie także następujące kompetencje specjalizacyjne:

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych,
  • konstruowanie programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna,
  • kierowanie i zarządzanie elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego,
  • organizacja i aktywizacja lokalnych sił społecznych,
  • umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur,
  • organizacja i prowadzenie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  • diagnozowanie problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję