Studia na kierunku metalurgia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Metalurgia skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych. Często utożsamiana jest z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Studia na kierunku metalurgia łączą wiedzę w zakresie wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, zagospodarowania odpadów przemysłowych, informatyki, recyklingu, ekonomii i ekologii. Są to studia dotyczące wielu zagadnień, dlatego osoby o wszechstronnych zainteresowaniach, ze szczególnym wskazaniem na fizykę i chemię powinni się na tym kierunku odnaleźć!

Jak wygląda program studiów na metalurgii

Studenci kierunku metalurgia zdobędą niezbędną wiedzę podczas następujących przedmiotów:

 • nauka o materiałach,
 • termodynamika techniczna i technika cieplna,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • metalurgia i przetwórstwo metali,
 • metodyka badania materiałów,
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów,
 • grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie,
 • automatyka i robotyka,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia,
 • kształtowanie, badanie struktury i własności materiałów,
 • teoria procesów metalurgicznych,
 • teoria sprężystości i plastyczności,
 • metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • komputerowe wspomaganie w technice i sieci komputerowych,
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku metalurgia? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku metalurgia

Absolwent kierunku metalurgia jest przygotowany do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję