Studia na kierunku fizyka techniczna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Jak wygląda program studiów na fizyce technicznej

Przedmiotami realizowanymi na kierunku fizyka techniczna są:

 • chemia,
 • matematyka,
 • podstawy fizyki,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • podstawy fizyki technicznej,
 • laboratorium fizyczne,
 • grafika inżynierska,
 • metody matematyczne fizyki.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku fizyka techniczna? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku fizyka techniczna

Absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdują zatrudnienie w:

 • wyspecjalizowanych firmach projektowych,
 • handlowych, produkcyjnych i serwisowych,
 • gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się aparaturę pomiarową oraz wykorzystuje się unikatową aparaturę badawczą,
 • na uczelniach wyższych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutach resortowych, zajmujących się badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, molekularnej czy szeroko rozumianej nanotechnologii i biotechnologii.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.