Studia na kierunku fizyka techniczna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na fizyce technicznej

Przedmiotami realizowanymi na kierunku fizyka techniczna są:

 • chemia,
 • matematyka,
 • podstawy fizyki,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • podstawy fizyki technicznej,
 • laboratorium fizyczne,
 • grafika inżynierska,
 • metody matematyczne fizyki.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku fizyka techniczna? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku fizyka techniczna

Absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdują zatrudnienie w:

 • wyspecjalizowanych firmach projektowych,
 • handlowych, produkcyjnych i serwisowych,
 • gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się aparaturę pomiarową oraz wykorzystuje się unikatową aparaturę badawczą,
 • na uczelniach wyższych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutach resortowych, zajmujących się badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, molekularnej czy szeroko rozumianej nanotechnologii i biotechnologii.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję