Site logo

Zawód: HR Business Partner

Co to jest zawód HR Business Partner – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia?

Kim jest HR Business Partner (HR BP)? 

To profesjonalista z obszaru  HR, który pełni funkcję partnera biznesowego dla różnych jednostek organizacji. Celem HRBP jest wspieranie realizacji celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich. 
HRBP odpowiada za strategiczne planowanie zasobów ludzkich, analizę potrzeb kadrowych i rekrutację, rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami i benefitami oraz tworzenie i wdrażanie strategii i polityk personalnych.
Ważnym aspektem pracy HRBP jest również budowanie relacji z menedżerami innych działów, aby skutecznie wspierać ich w zarządzaniu. HR biznes partner może pełnić rolę doradcy dla menedżerów w zakresie rozwiązywania problemów personalnych, tworzenia planów rozwoju zespołów i pomocy w zarządzaniu konfliktem.
Rola HRBP jest ważnym elementem funkcji HR, ponieważ pomaga w zintegrowaniu działań zasobów ludzkich z celami strategicznymi organizacji. Poprzez strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, HRBP może przyczynić się do zwiększenia wydajności i efektywności organizacji. 

Czym się różni HR Business Partner od HR-owca? 

 HR Business Partner to strategiczny partner w organizacji, który współpracuje z innymi działami i liderami w celu opracowania i wdrożenia inicjatyw w zakresie zasobów ludzkich, które wspierają ogólne cele biznesowe. Pełni rolę eksperta konsultacyjnego dla kierownictwa w kwestiach związanych z zasobami ludzkimi, zapewniając porady, wskazówki i wsparcie w razie potrzeby.
Z drugiej strony specjalista ds. zasobów ludzkich jest zazwyczaj odpowiedzialny za bardziej administracyjne zadania, takie jak zatrudnianie, onboarding, zarządzanie listą płac, relacje z zespołem, zgodność z przepisami, czynności edukacyjne i rozwój itp. Jest odpowiedzialny za wykonywanie codziennych funkcji HR zgodnie z polityką i procedurami firmy. 

Predyspozycje i kompetencje do zawodu HR Business Partner

1. Silne umiejętności interpersonalne – HR Business Partner musi mieć zdolność nawiązywania i utrzymywania relacji z różnymi osobami w organizacji, od pracowników po kierownictwo. Umiejętność komunikacji, empatia i umiejętność słuchania są kluczowe w tej roli.
2. HR BP ma wiedzę i zrozumienie o funkcjonowaniu biznesu, celach organizacji i strategii. Musi być w stanie dostosować swoje działania do potrzeb organizacji i wpływać na osiąganie jej celów.
3. HR Business Partner rozumie przepisy i regulacje związane z rekrutacją i prawami pracownika. 
4. HRBP identyfikuje problemy i konflikty w organizacji i znajduje ich efektywne rozwiązania. Efektywnie pracuje pod presją i podejmuje decyzje, które są w najlepszym interesie organizacji.
5. HRBP musi mieć wiedzę i umiejętność stosowania różnych procesów i koncepcji HR, takich jak rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój, ocena pracownicza, wynagrodzenie i korzyści. Musi być w stanie dostosować te procesy do indywidualnych potrzeb organizacji.
6. HRBP musi mieć umiejętność analizowania danych i wykorzystywania ich w celu podejmowania decyzji i planowania działań HR. Musi być w stanie monitorować i raportować dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń i innych wskaźników związanych z personelem.
7. HRBP jest dyskretny i szanuje poufność informacji dotyczących osób zatrudnionych i organizacji. Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, utrzymuje zaufanie przedsiębiorcy i zespołu.

Różnice wobec HR-owca
Różnica między predyspozycjami do zawodu HR Business Partner (HRBP) a HR-owca wynika głównie z zakresu odpowiedzialności i różnych obowiązków w organizacji.
Predyspozycje do zawodu HRBP obejmują umiejętność myślenia strategicznego, analizy danych, kierowania projektami i wpływu na decyzje biznesowe, podczas gdy HR-owiec powinien mieć dobre umiejętności miękkie, takie jak empatia, rozwiązywanie konfliktów i komunikacja interpersonalna. Jednak obie role wymagają silnej etyki pracy, profesjonalizmu i zaangażowania w HR oraz umiejętności budowania zaufania i relacji z pracownikami. 

Jak stać się HR Business Partnerem?

 Aby być HR Business Partnerem, zwykle wymagane jest spełnienie następujących kroków:
1. Edukacja i doświadczenie: Zazwyczaj wymagane jest wykształcenie wyższe w dziedzinie zasobów ludzkich, psychologii, zarządzania lub pokrewnych dziedzinach. Oprócz tego, najczęściej wymaga się kilku lat doświadczenia w pracy w dziale HR, znajomości polityk i procedur HR oraz udzielania wsparcia zarządowi.
2. Doskonalenie umiejętności: HR Business Partner musi mieć różnorodne umiejętności, takie jak silne zdolności interpersonalne, umiejętność budowania relacji, analizowanie danych i rozwiązywanie problemów. Udoskonalenie umiejętności takich jak zarządzanie zmianą, negocjacje, budowanie zespołów i kierowanie projektami również stanowi istotny składnik.
3. Zdobycie certyfikacji: W celu rozwoju kariery jako HR Business Partner można zyskać konkurencyjną przewagę, zdobywając certyfikaty HR, takie jak PHR (Professional in Human Resources) lub SPHR (Senior Professional in Human Resources) od HRCI (Human Resource Certification Institute) lub SHRM-CP (Society for Human Resource Management Certified Professional) od SHRM (Society for Human Resource Management).
4. Rozwijanie sieci kontaktów: Ważne jest budowanie sieci kontaktów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, aby zdobywać wiedzę na temat najlepszych praktyk HR oraz by móc wymieniać się informacjami z innymi profesjonalistami HR.
5. Udoskonalanie wiedzy i umiejętności: HR jest dynamicznym polem, więc ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami HR. To może obejmować uczestnictwo w konferencjach branżowych, szkoleniach i przeglądach literatury specjalistycznej.
6. Rozwój własnego stylu HR: Każdy HRBP rozwija własny styl pracy, który dostosowuje się do potrzeb organizacji i stawia na pierwszym miejscu cele biznesowe. 

Jakie studia trzeba skończyć? (specjalność, podyplomowe, szkolenie, kurs)

 Aby zostać HR Business Partner, zwykle konieczne jest ukończenie biznesowych lub ekonomiczno-biznesowych studiów licencjackich albo magisterskich, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychologią lub pokrewnymi dziedzinami. Ważne jest posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie rekrutacji, selekcji, szkoleń, polityki personalnej, zarządzania wynagrodzeniami, badania satysfakcji pracowników, oraz umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych.
Oprócz tego, przygotowanie do roli HRBP można zdobyć poprzez ukończenie specjalistycznych szkoleń, kursów lub programów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, strategii personalnej, budowania relacji, analizy danych, czy poziomego zarządzania.
Jednak oprócz formalnego wykształcenia, ważna jest również praktyczna wiedza i doświadczenie. Aby zostać HRBP, zwykle trzeba zdobyć kilka lat doświadczenia w pracy w dziale HR lub w innych powiązanych stanowiskach, gdzie będzie możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi działami firmy.
Warto również stale rozwijać się i być na bieżąco z najnowszymi trendami i narzędziami w dziedzinie HR, poprzez uczestnictwo w konferencjach branżowych, warsztatach, czy czytanie specjalistycznej literatury.

Gdzie studiować aby zostać HR Business Partner?

 Aby zostać HR Business Partner, warto skierować swoje studia w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi (HR) lub pokrewnych dziedzin. Oto kilka możliwości miejsc, gdzie można studiować:
1. Uniwersytety oferujące kierunki zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzaniem personalnym, np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
2. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – można rozważyć takie programy, które są skierowane specjalnie dla osób zainteresowanych pracą w HR. W Polsce oferuje je wiele uczelni, jak również niektóre szkoły biznesu.
3. Programy MBA – często programy MBA mają w swojej ofercie specjalizację lub moduł z zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą przygotować do roli HRBP. Przykłady takich programów to Szkola Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ważne jest, aby dobrze wybrać program studiów i skierować się na zajęcia, które będą skupione na kompetencjach potrzebnych dla HRBP, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia organizacyjna, zarządzanie zmianą czy analiza danych. Ponadto, warto również zdobyć praktyczne doświadczenie, np. poprzez odbycie staży, praktyk czy pracy w dziale HR w trakcie studiów lub po ich ukończenia.

Jak wyglądają staże i praktyki?

 Staże i praktyki HR Business Partner mogą różnić się w zależności od konkretnego miejsca pracy i programu praktyk. Jednak ogólnie rzecz biorąc, staże i praktyki HRBP mają na celu zapewnienie przyszłym specjalistom zasobów ludzkich praktycznego doświadczenia w dziedzinie HR oraz umożliwienie im nauki i zrozumienia roli HRBP.
Staże i praktyki HRBP mogą obejmować:
1. Wspieranie HRBP w codziennych zadaniach i projektach: Praktykanci mogą być zaangażowani w różnorodne zadania w ramach HRBP, takie jak wsparcie przy rekrutacjach, opracowywanie strategii rozwoju i zatrzymywania talentów, zarządzanie relacjami z pracownikami lub wdrażanie programów badań opinii pracowników.
2. Udział w spotkaniach i projektach biznesowych: Praktykanci mogą mieć również możliwość uczestnictwa w spotkaniach z kierownictwem firmy lub działem HR, aby zrozumieć strategię biznesową i jak HRBP wspiera realizację celów organizacji.
3. Przygotowywanie raportów i analiz: Praktykanci mogą być odpowiedzialni za przygotowywanie raportów dotyczących danych personalnych, wynagrodzeń, wyników pracy lub innych aspektów HR. Mogą również być zaangażowani w analizę danych i raportowanie wskaźników kluczowych.
4. Wdrażanie projektów HR: Praktykanci mogą mieć możliwość współtworzenia i wdrażania projektów HR, takich jak opracowywanie strategii rozwoju kompetencji, wdrażanie programów szkoleniowych lub opracowywanie polityk HR.
5. Rozwijanie umiejętności i uczestnictwo w szkoleniach: Stażyści i praktykanci HRBP mogą mieć okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących różnych obszarów HR, takich jak rekrutacja, zarządzanie wynagrodzeniami, rozwój pracowników lub prawo pracy.
Praktyki i staże HRBP mogą trwać od kilku 

Czy są jakieś certyfikaty zawodowe HR Business Partner?

 Tak, istnieją certyfikaty zawodowe dla HR Business Partner. Jednym z popularnych certyfikatów jest certyfikat HR Business Partner oferowany przez Human Resources Certification Institute (HRCI). Certyfikat ten wymaga zdania egzaminu, który ocenia wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie HR Business Partnering. Inne organizacje, takie jak Society for Human Resource Management (SHRM), również oferują certyfikaty dla HR Business Partner, które potwierdzają wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Czym się zajmuje HR Business Partner? 

Praca HR Business Partner to rola stratega w dziale zasobów ludzkich, która ma na celu wspieranie i doradztwo zarządowi firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. HRBP jest odpowiedzialny za identyfikację i wdrażanie taktyk HR, które są zgodne z celami biznesowymi organizacji.
HRBP jest blisko związany z zarządem, a także zespołem HR, aby zrozumieć potrzeby biznesowe i sformułować strategie HR, które przyczyniają się do osiągania celów organizacji. Główne zadania HRBP to:
1. W swojej codziennej pracy HRBP doradza zarządowi w kwestiach strategicznych dotyczących zasobów ludzkich, takich jak planowanie sukcesji, rekrutacja, rozwój talentów i zarządzanie wydajnością.
2. Rekrutacja i selekcja: HRBP odpowiada za rozwój strategii rekrutacyjnej, identyfikację potrzeb związanych z zatrudnieniem, przeprowadzanie wywiadów kwalifikacyjnych i zarządzanie procesem rekrutacji.
3. Budowanie relacji z zespołem HR: HRBP współpracuje z innymi członkami zespołu HR w celu opracowania i wdrożenia strategii HR oraz zapewnienia wsparcia w zakresie kwestii HR dla różnych działów organizacji.
4. Rozwój talentów: HRBP identyfikuje i rozwija kluczowe talenty w organizacji poprzez programy szkoleniowe, oceny pracowników, wsparcie w rozwoju i planowanie sukcesji.
5. Konsultacje i rozwiązywanie problemów: HRBP doradza zarządowi w zakresie rozwiązywania różnych problemów związanych z pracownikami, takich jak konflikty na miejscu pracy, nieefektywność zespołu czy zwolnienia pracowników.
6. Zarządzanie wydajnością: HRBP opracowuje i wdraża programy zarządzania wydajnością, które pomagają pracownikom osiągać cele biznesowe organizacji i przyczyniać się do sukcesu firmy.
Praca HR Business Partner wymaga dobrej znajomości zarządzania zasobami ludzk 

Jak zdobyć pierwszą pracę na stanowisku HR Business Partner?

Oto kilka kroków, które mogą pomóc Ci zdobyć pierwszą pracę jako HRBP:
1. Uzyskaj wykształcenie lub dyplom związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Posiadanie specjalizacji w dziedzinie HR lub pokrewnych obszarach, takich jak psychologia, może być przydatne przy ubieganiu się o stanowisko HRBP.
2. Nabierz doświadczenia praktycznego poprzez staż lub wolontariat w dziale HR. Pracując na niższych stanowiskach w dziale HR, będziesz mógł poznać różne aspekty pracy i zdobyć umiejętności, które są istotne dla tej roli i da szansę awansować na stanowisko.
3. Zbierz referencje od poprzednich pracodawców, mentora lub nauczyciela, którzy mogą potwierdzić Twoje umiejętności i osiągnięcia w dziedzinie HR.
4. Utwórz profesjonalne CV i list motywacyjny ukierunkowane na to, jak Twoje umiejętności i doświadczenie mogą wesprzeć organizację jako HRBP. W CV podkreśl kluczowe projekty, osiągnięcia i umiejętności, które posiadasz.
5. Szukaj ofert pracy jako HRBP na stronach internetowych, specjalistycznych portalach rekrutacyjnych oraz w sieciach kontaktów. Zainteresuj się zarówno ofertami pracy w dużych korporacjach, jak i w mniejszych firmach, które mają potrzebę współpracy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
6. Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną, starając się odszukać informacje o przedsiębiorstwie, w którym zamierzasz ubiegać się o pracę. Przygotuj odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego doświadczenia w HR, Twojego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i analiza.
7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej podkreśl swoje umiejętności w obszarach takich jak planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynagrodzen

Czy od razu HR Business Partner czy napierw HR-owiec?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych preferencji i celów zawodowych osoby.
Będąc HR-owcem, osoba może zdobyć podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu działania HR w ogólnym sensie. Może nauczyć się podstawowych praktyk rekrutacji, szkoleń, zarządzania wynagrodzeniami i benefitami, oraz obsługi spraw pracowniczych. Praca jako HR-owiec może pomóc w budowaniu umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów i zdobywaniu wiedzy na temat różnych aspektów działalności firmy.
Wzrost do roli HR Business Partner może zapewnić dodatkowe wyzwania i możliwości rozwoju kariery. HRBP jest bardziej skoncentrowany na strategicznym partnerstwie z zarządem i działami biznesowymi. Osoba z tą rolą może brać udział w strategicznym planowaniu zasobów ludzkich, doradzać w zakresie rozwoju pracowników, zarządzania zmianą organizacyjną i przemysłową.
Wybór, czy najpierw zostać HR-owcem, czy bezpośrednio rozpocząć jako HR Business Partner, zależy od preferencji danej osoby. Jeśli ktoś ma silne zainteresowanie i aspiracje związane z zarządzaniem strategicznym zasobami ludzkimi, przewiduje pracę na bardziej zaawansowany poziom w organizacji, to bezpośrednie ubieganie się o stanowisko HRBP może być rozsądnym krokiem. Jednak dla innych osób może być korzystne zdobycie podstawowego doświadczenia jako HR-owiec w celu zgłębienia tajników pracy w dziale HR i lepszego zrozumienia jego roli w organizacji. W końcu, decyzja ta powinna być zgodna z indywidualnymi celami zawodowymi i perspektywą rozwoju osoby.

Gdzie szukać zatrudnienia?

Jest kilka miejsc, gdzie warto szukać zatrudnienia jako HR Business Partner:
1. Portale internetowe z ofertami pracy: Można skorzystać z popularnych stron z ogłoszeniami pracy jak np. LinkedIn, Indeed, Monster, Pracuj.pl.
2. Sieć kontaktów zawodowych: Warto skorzystać z połączeń i kontaktów zawodowych na platformach takich jak LinkedIn, aby dowiedzieć się o otwartych stanowiskach lub zapytać o możliwości zatrudnienia w firmach, gdzie znajomi czy znajome pracują.
3. Strony internetowe firm i agencji rekrutacyjnych: Dobrym pomysłem jest sprawdzenie witryn internetowych firm, które mogą mieć zatrudnienie dla HR Business Partnera. Często na ich stronach publikowane są aktualne rekrutacje.
4. Grupy na portalach społecznościowych i forach: Warto dołączyć do grup, które skupiają się na tematyce HR lub rekrutacji, aby poznać osoby z branży i być na bieżąco z informacjami o wymaganiach i aktualnych rekrutacjach.
5. Wydarzenia branżowe: Warto uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i targach, gdzie można nawiązać kontakty z pracodawcami i innymi profesjonalistami z branży.
6. Agencje rekrutacyjne: Można skorzystać z usług agencji rekrutacyjnych specjalizujących się w rekrutacji pracowników HR do znalezienia odpowiednich ofert pracy.
Pamiętaj, że oprócz poszukiwania pracy w opublikowanych ofertach, warto również wysyłać proaktywnie swoje CV do firm, które mogą być zainteresowane zatrudnieniem HR Business Partnera.

 HR Business Partner może pracować w różnych miejscach, w zależności od branży i rodzaju organizacji, w której się znajduje. Oto kilka możliwości:
1. W firmach korporacyjnych: HRBP może pracować w dużych firmach, w których często są oddziały HR na centralnym i regionalnym poziomie. Mogą być zatrudniani przez duże firmy na pełny etat lub jako pracownicy tymczasowi.
2. W agencjach rekrutacyjnych: HRBP może pracować jako zewnętrzny konsultant, wspierając firmy w pozyskiwaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencje te często oferują zróżnicowane projekty i klientów.
3. W organizacjach non-profit: HRBP może pracować w organizacjach non-profit, takich jak fundacje, organizacje charytatywne i organizacje społeczne. Ich rola może polegać na zarządzaniu rekrutacją, tworzeniu i wdrażaniu polityk personalnych oraz prowadzeniu szkoleń dla pracowników.
4. W firmach start-upowych: HRBP może pracować w firmach start-upowych, gdzie zajmuje się zarządzaniem HR, rozwijaniem polityki personalnej i budowaniem kultury organizacyjnej od podstaw.
5. W firmach konsultingowych: HRBP może pracować jako konsultant w firmach konsultingowych, doradzając klientom w zakresie strategii HR, rozwoju organizacyjnego, zarządzania talentami i innych obszarów związanych z zasobami ludzkimi.
To tylko kilka przykładów miejsc, w których HRBP może pracować. Istnieje wiele innych opcji, w zależności od preferencji i doświadczenia danej osoby.

Jak otworzyć własną firmę jako HR Business Partner?

 Otworzenie samodzielnej praktyki lub własnej firmy jako HR Business Partner to złożony proces, który wymaga odpowiedniego planowania, przygotowania i działania. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc w rozpoczęciu własnej praktyki HRBP:
1. Określ swoje cele i cel rynkowy: Zastanów się, jakie są Twoje cele w zakresie HRBP oraz jaka jest Twoja grupa docelowa. Zidentyfikuj również, jakie usługi chciałbyś świadczyć i na jakim obszarze działania chciałbyś się skoncentrować.
2. Wypracuj swój wizerunek marki: Utwórz nazwę firmy, logo i stronę internetową, która przedstawiać będzie Twoje umiejętności i usługi. Warto również zainwestować w marketing online, aby dotrzeć do potencjalnych klientów.
3. Uzyskaj niezbędne kwalifikacje: W ramach praktyki HRBP wymagane są pewne kwalifikacje i doświadczenie. Możesz rozważyć zdobycie certyfikatów HR, takich jak Professional in Human Resources (PHR) lub Senior Professional in Human Resources (SPHR), aby zwiększyć swoje szanse na sukces.
4. Rozwijaj sieć kontaktów: Budowanie relacji oraz sieci kontaktów biznesowych jest niezwykle istotne dla rozwoju działalności HRBP. Zjednaj sobie klientów poprzez rozmowy, networking, uczestnictwo w branżowych wydarzeniach i udział w grupach zawodowych.
5. Określ swoją ofertę usług: Zdefiniuj zakres usług, które zamierzasz świadczyć jako HRBP. Może obejmować to zakres takich czynności, jak rekrutacja, zarządzanie wynagrodzeniem i benefitami, szkolenia, rozwój talentów, doradztwo personalne, wsparcie w zarządzaniu zmianami itp.
6. Ustal adekwatne ceny: Określ, jaką wartość dodaną wnosisz dla swoich klientów i ustal odpowiednie ceny za swoje usługi. Przeprowadź badanie rynku, aby zobaczyć, jak inni HRBP wyceniają swoje usługi.

Na jakie zarobki może liczyć HR Business Partner?

W Polsce zarobki HRBP w 2023 roku mogą wynosić średnio od 6 000 do 12 000 złotych brutto miesięcznie dla pracowników z kilkuletnim doświadczeniem. Wraz ze wzrostem doświadczenia w zakresie obowiązków hr business partnera, może on liczyć na bardzo dobre zarobki na poziomie 15 000 złotych brutto lub więcej. Warto pamiętać o tym, że są to jedynie średnie zarobki i mogą się różnić w zależności od wielu czynników.

Specjalizacje i ścieżki rozwoju w zawodzie HR Business Partner

 HR Business Partner może podjąć różne specjalizacje i ścieżki rozwoju związane z zakresem działania HR i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wśród nich znajdują się:
1. Partner strategiczny: HRBP może rozwijać się jako partner strategiczny dla wyższego kierownictwa i zarządu. W tej roli będzie odpowiedzialny za analizowanie danych, tworzenie strategii HR, przewidywanie potrzeb kadrowych i wpływanie na decyzje biznesowe.
2. Ekspert ds. rekrutacji i selekcji: HRBP może skupić się na specjalizacji w rekrutacji i selekcji, rozwijając umiejętności w obszarze identyfikacji i pozyskiwania najlepszych kandydatów, tworzenia procesów selekcyjnych i projektowania strategii werbunkowej.
3. Specjalista ds. zarządzania wynikami i wynagrodzeniami: HRBP może także rozwijać się jako ekspert ds. zarządzania wynikami i wynagrodzeniami, tworząc systemy oceny pracowników, projektując plany wynagrodzeń i beneficjów oraz analizując efektywność wynagradzania w organizacji.
4. Specjalista ds. rozwoju pracowników: HRBP może również specjalizować się w rozwoju pracowników i talentów, zajmując się planowaniem i realizacją programów szkoleniowych, tworzeniem ścieżek rozwoju kariery dla pracowników oraz wspieraniem rozwoju umiejętności i kompetencji w organizacji.
5. Coach i mentor: HRBP może rozwinąć umiejętności coachingowe i mentorskie, wspierając pracowników w rozwoju ich umiejętności, liderowania i rozwiązywania problemów.
6. Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej: HRBP może pełnić rolę specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, rozwijając umiejętności tworzenia efektywnych kanałów komunikacji, zarządzania zmianami i budowania zaangażowania pracowników.
To tylko kilka przykładów specjalizacji i ścieżek rozwoju, które HR Business Partner może podjąć. Istnieje wiele innych obszarów działalności HR, w których można rozwijać swoje kompetencje na tym stanowisku.

Jakie studia podyplomowe poza HR Business Partner

Oto kilka programów podyplomowych, które warto rozważyć, aby rozwijać kompetencje w dziedzinie HR Business Partner:
1. Zarządzanie zmianą organizacyjną – Ten program pomoże Ci zdobyć umiejętności w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi, co jest istotne dla HR Business Partnerów, którzy często działają jako doradcy w procesach restrukturyzacji i transformacji organizacji.
2. Coaching i mentoring – Programy związane z coachingiem i mentoringiem rozwijają umiejętności w obszarze rozwoju pracowników i pomagają HR Business Partnerom w odgrywaniu roli coacha i mentora dla członków zespołu.
3. Przywództwo i zarządzanie zespołem – Ten rodzaj programu pomoże Ci zdobyć umiejętności w zarządzaniu zespołem, budowaniu efektywnej komunikacji, motywowaniu pracowników i rozwijaniu ich potencjału.
4. Psychologia organizacyjna – Podyplomowe studia z psychologii organizacyjnej mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zachowań pracowników, kultury korporacyjnej oraz wpływu czynników psychologicznych na funkcjonowanie organizacji.
5. Talent Management – Programy związane z zarządzaniem talentami koncentrują się na identyfikacji, rozwijaniu i zatrzymywaniu najbardziej wartościowych pracowników, co jest istotnym aspektem pracy HR Business Partnera.
6. Zarządzanie wynikami i wskaźnikami – Programy związane z zarządzaniem wynikami pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak monitorować, analizować i raportować wskaźniki HR, aby wpływać na strategiczne decyzje organizacji.
7. Zarządzanie konfliktem i negocjacje – Ten rodzaj programu pomoże Ci zdobyć umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, negocjacjach i budowaniu efektywnych relacji między różnymi interesariuszami w organizacji.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, które podyplomowe programy będą najlepsze dla Ciebie, ponieważ zależy to od Twojego obecnego poziomu kompetencji i umiejętności, które chcesz bardziej rozwinąć.

Jakie jeszcze kursy i szkolenia poza HR Business Partner

Oprócz kursu HR Business Partner, warto rozwijać swoje umiejętności poszerzając wiedzę z zakresu HR, aby rozwijać swoje kompetencje w tym zawodzie:
1. Kompetencje interpersonalne – rozumienie relacji międzyludzkich i budowanie trwałych i efektywnych relacji jest kluczowe dla pracy HR Business Partnera. Kursy skupiające się na komunikacji, budowaniu zaufania i rozwiązywaniu konfliktów mogą być bardzo wartościowe.
2. Zarządzanie talentami – HR Business Partnerowie często są odpowiedzialni za rekrutację, rozwój i retencję talentów w organizacji. Kursy i szkolenia z zakresu zarządzania talentami mogą pomóc w rozwinięciu tych umiejętności.
3. Analiza danych – HR Business Partnerowie często korzystają z danych i analiz w swojej pracy. Ważne jest, aby umieć interpretować i analizować dane, aby podejmować bardziej skuteczne decyzje. Kursy z analizy danych mogą pomóc w rozwinięciu tych kompetencji.
4. Zarządzanie projektami – HR Business Partnerowie często pracują nad projektami związanych z politykami personalnymi, rekrutacją czy rozwojem pracowników. Umiejętność zarządzania projektami może być niezbędna do skutecznego prowadzenia tych działań.
5. Prawo pracy i zasady dotyczące zatrudnienia – posiadanie wiedzy na temat prawa pracy i zasad zatrudnienia jest niezbędne dla HR Business Partnera. Kursy z prawa pracy mogą pomóc w zapoznaniu się z najnowszymi przepisami i zasadami.
6. Szkolenia związane z psychologią pracy – HR Business Partnerowie często mają do czynienia z psychologią pracy, taką jak zarządzanie stresem, rozwój kompetencji miękkich czy budowanie motywacji u pracowników. Kursy z psychologii pracy mogą umożliwiają podnoszenie własnego dobrostanu i jakości relacji.

Czy HR Business Partner to zawód przyszłości?

HR Business Partner to funkcja, która jest stale rozwijająca się i jest postrzegana jako kluczowa dla skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. W obecnych czasach HRBP odgrywa ważną rolę w ułatwianiu współpracy między działem HR a innymi dziedzinami organizacji, zapewniając dostarczanie wartościowych rozwiązań i doradztwa strategicznego.
Rozwój technologiczny, globalizacja i zmieniające się potrzeby biznesowe prowadzą do coraz większego zapotrzebowania na specjalistów HRBP, którzy są w stanie dostosować się do zmian i wpływać na strategie organizacji w celu zwiększenia wydajności i skuteczności.
Jednakże, jak w przypadku wielu innych zawodów, przyszłość HRBP zależy od wielu czynników, takich jak rozwój technologiczny, trendy społeczne i gospodarcze. Istnieje ryzyko, że niektóre zadania HRBP mogą zostać zautomatyzowane lub przesunięte na inne stanowiska. Jednak rola HRBP nadal będzie potrzebna do podejmowania strategicznych decyzji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i wpływania na kulturę organizacyjną.
W związku z tym, jeśli HRBP będzie kontynuować rozwój i poszerzać swoje umiejętności, takie jak analityka danych, zarządzanie zmianą i umiejętności interpersonalne, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to zawód przyszłości. Jednak aby być konkurencyjnym na rynku pracy, HRBP musi być elastyczny i stale rozwijać swoje kompetencje, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb organizacji.

Czy warto zostać HR Business Partner?

 Decyzja o zostaniu HR Business Partnerem zależy od wielu czynników, takich jak osobiste ambicje i cele zawodowe, umiejętności i doświadczenia w dziedzinie zasobów ludzkich oraz preferencje dotyczące pracy.
Jest kilka powodów, dla których warto rozważyć karierę jako HRBP:
1. Wpływ na strategię biznesową: HRBP ma możliwość aktywnego wspierania wdrażania strategii biznesowej poprzez dostarczenie odpowiednich rozwiązań HR, które przyczyniają się do osiągania celów organizacji.
2. Bliska współpraca z kadrą zarządzającą: HRBP jest kluczową postacią w organizacji, współpracującą bezpośrednio z kadrą zarządzającą. Jest to okazja do budowania i utrzymywania relacji z ważnymi interesariuszami oraz wpływania na podejmowane decyzje strategiczne.
3. Odpowiedzialność za rozwój pracowników: Jako HRBP masz szansę wpływać na rozwój zawodowy pracowników, zwiększać ich satysfakcję z pracy i angażowanie oraz wspierać ich rozwój kompetencji. To ważny aspekt, który może być dla wielu osób bardzo satysfakcjonujący.
4. Wieloaspektowe zadania: Praca jako HRBP obejmuje szereg różnorodnych zadań, takich jak rekrutacja, szkolenia, zarządzanie wynagrodzeniami i benefitami, zarządzanie zmianą czy ocena wydajności. To oznacza, że praca jest urozmaicona i daje możliwość rozwijania różnorodnych umiejętności.
5. Perspektywy rozwoju kariery: Praca jako HRBP może być początkiem drogi do wyższych stanowisk zarządzających w dziedzinie zasobów ludzkich. Osoby z doświadczeniem jako HRBP mają często większe szanse na awans do stanowisk takich jak HR Director czy Head of HR.
Ostatecznie, wartość zostania HR Business Partnerem zależy od indywidualnych preferencji i celów zawodowych. Jeśli interesujesz się dziedziną zasobów ludzkich, lubisz pracować z

Wady pracy jako HR Business Partner wobec pracy HR-owca

Pełniąc funkcję Partnera odczujesz znacznie większe obciążenie i będziesz potrzebować wyższej odporności na stres niż HR-owiec: 

1. Jako HRBP masz większe uprawnienia i odpowiedzialność niż jako zwykły HR-owiec. Odpowiadasz za strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi i podejmowanie decyzji dotyczących polityki personalnej w firmie.
3. Praca HRBP wymaga szerokiej wiedzy na temat działalności firmy. Musisz być dobrze zorientowany w procesach operacyjnych i celach organizacji, aby efektywnie wspierać jej rozwój.
5. Wykonujesz złożone zadania, takie jak projektowanie i realizacja programów rozwoju pracowników, zarządzanie zmianą organizacyjną czy analiza danych HR. 
6. W roli HRBP wpływasz na kulturę organizacyjną firmy poprzez promowanie wartości i zachowań oczekiwanych od pracowników, co bywa trudnym zadaniem jeśli branding firmy nie jest zgodny z oczekiwaniami społeczności.
7. W ramach wykonywania zawodu HRBP będziesz często współpracować bezpośrednio z członkami zarządu w celu opracowywania strategii HR i raportowania wyników. To daje możliwość nawiązywania kontaktów na wysokim szczeblu i rozwijania się w organizacji. 

Zalety pracy jako HR Business Partner wobec pracy HR-owca

Wiele z wad pracy HR BP będzie uznawane za zalety przez osoby ambitne i samodzielne:

1. Twój wpływ na strategię firmy jest większy niż w przypadku pracy w tradycyjnym departamencie HR.
2. Dostajesz większe możliwości zagłębiania się w strategie biznesowe, co pomaga ci lepiej zrozumieć cele organizacji.
3. Praca jako HRBP zapewni ci szansę na rozwój nie tylko w obszarze HR, ale również w innych obszarach. Będziesz musiał nabyć umiejętności organizacyjne i techniczne, co otworzy przed tobą szersze drzwi kariery.
5. HRBP ma wpływ na kształtowanie kultury firmy. Możesz działać jako obrońca wartości organizacji i podejmować działania mające na celu wzmocnienie kultury pracy.
7. Elastyczność i zmienność: Praca jako HRBP może być bardziej elastyczna i zmienna niż praca w tradycyjnym dziale HR. Możesz pracować z różnymi komórkami i w wielu projektach, co daje duże pole do nauki i rozwoju.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Praktyki dla studentów prawa

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to przedsięwzięcie odbywające się corocznie na każdym z piętnastu wydziałów prawa w całej Polsce. W tym roku organizowane jest ono po

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję