Site logo

Kierunek nauczycielski biznes i zarządzanie, doradztwo szkolne na Śląsku

BiZ, szkolne doradztwo zawodowe Śląsk

Gdzie na studia nauczycielskie z biznesu i zarządzania na Śląsku?

Wszystkie studia z nauczania biznesu, zarządzania, przedsiębiorczości oraz szkolnego doradztwa zawodowego na Śląsku

List view

Opinie o nauczycielskim biznesie i zarządzaniu, szkolnym doradztwie zawodowym

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku nauczycielskiego biznes i zarządzania, doradztwa zawodowego na Śląsku. Kierunki z nauczania przedsiębiorczości w szkołach okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne na Śląsku

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek BiZ, nauka przedsiębiorczości, szkolne doradztwo zawodowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania BiZ. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na nauczycielski biznes i zarządzanie, zawodowe doradztwo szkolne na Śląsku?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na poznańskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków dotyczących nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na naukę przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe to studia, które łączą kompetencje pedagogiczne z wiedzą i umiejętnościami z różnych obszarów zarządzania, przedsiębiorczości, doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

W programie studiów na nauce przedsiębiorczości i szkolnym doradztwie zawodowym  znajdziesz zarówno blok przedmiotów pedagogicznych (np. dydaktyka, pedagogika, psychologia), jak i blok specjalistyczny dotyczący biznesu, zarządzania i coachingu (np. z podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego). 

Obecnie biznes i zarządzanie, jednak dotychczas przedmiot nauczany w szkołach nazywał się nauki przedsiębiorczości. Zmiana nastąpiła od września 2023 roku. Jest to podstawowy przedmiot nauczany w szkole średniej. Dzieci i młodzież podczas lekcji uczą się o podstawach zarządzania i funkcjonowania ekonomii w państwie polskim. Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Nowy przedmiot ma kłaść jeszcze większy nacisk na umiejętność zarządzania własnymi finansami. Z czasem przedmiot ma być możliwy do wyboru na maturze. Zagadnienia omawiane podczas lekcji obejmują: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy, przedsiębiorstwo.

W związku z powstaniem nowego przedmiotu reforma czeka też przyszłych oraz obecnych nauczycieli. Przyszli nauczyciele muszą uczyć się na studiach na kierunku biznes i zarządzanie oraz kierunkach pokrewnych, a obecni nauczyciele powinni doszkolić się na podyplomowych studiach na kierunku biznes i zarządzanie dla nauczycieli. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności na biznesie i zarządzaniu (nauce o przedsiębiorczości) i szkolnym doradztwie zawodowym masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu kompetencje zawodowe uzyskane po studiach. Możesz wybrać kierunek związany z przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym, który przygotuje cię do nauki w szkole przedmiotów związanych ze wspieraniem kompetencji z zarządzania, wiedzy o gospodarce, doradztwem zawodowym. Możesz postawić też na rozwój bezpośrednio w doradztwie zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w instytucjach i gospodarce.

  • Biznes i zarządzanie: Studia na kierunku biznes i zarządzania przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz uczy się podstawowych pojęć i teorii ekonomii oraz zarządzania. Poznaje aspekty prawne, określa rolę przedsiębiorczości i państwa w rozwoju gospodarczym, poznaje zasady funkcjonowania systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego i ubezpieczeniowego oraz podatkowego. Dodatkowo uczy się polityki gospodarczej i społecznej państwa. Przykładowe przedmioty z toku studiów: prowadzenie do biznesu i zarządzania, podstawy ekonomii w edukacji, podstawy prawa gospodarczego i prawa pracy, rynek pracy, komunikacja interpersonalna i kompetencje miękkie w życiu zawodowym, system podatkowy i ubezpieczeniowy, podstawy finansów i bankowości, projektowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania, podstawy zarządzania projektami, podstawy dydaktyki biznesu i zarządzania, podstawy statystyki, etyka życia społeczno-gospodarczego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 
  • Podstawy przedsiębiorczości: Studia na kierunku podstawy przedsiębiorczości przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz dowie się więcej m.in. na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, opracowywania biznesplanów. Nowe kompetencje pozwalają poszerzyć wiedzę wśród młodzieży na temat zarządzania, finansów oraz ekonomii. W trakcie studiów słuchacz dowie się: czym są podstawy ekonomii, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem, jak nauczać o gospodarcze czy ekonomii, jak prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, jakie informacje przekazywać dzieciom oraz młodzieży w ramach edukacji podstaw przedsiębiorczości. Przykładowe przedmioty z toku studiów: dydaktyka przedmiotu, podstawy finansów, pozyskiwanie informacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, i wiele innych.
  • Doradztwo zawodowe i personalne: Studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne są skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pomocą młodym osobom w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji. Dodatkowo pozna nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku. Przykładowe przedmioty z toku studiów: diagnoza indywidualnych zasobów karierowych, podstawy gerontologii społecznej, psychologia człowieka dorosłego, webinaria, współczesne teorie kariery.

Studia na Śląsku

Województwo śląskie to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 105 tysięcy osób, a ponad 28 tysięcy z nich opuszcza mury uczelniane w roli absolwentek i absolwentów. Na Śląsku funkcjonuje konurbacja górnośląska – Silesia, region ten posiada także inne atrakcyjne subregiony gospodarcze. Największym ośrodkiem akademickim na Śląsku są Katowice, gdzie studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Drugi co do ważności ośrodek w tym regionie to Gliwice, gdzie studiuje 18 tysięcy osób, a mury uczelni opuszcza ponad 5 tysięcy absolwentów. Trzecie miejsce w zajmują uczelnie z Częstochowy z ponad 12,5 tysiącami studentów i ponad 3 tysiącami absolwentów. Tuż za nimi są uczelnie z Dąbrowy Górniczej. Oferta uczelni na Śląsku jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów w kilkunastu miastach. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego.

Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego regionu wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia na Śląsku oraz nowoczesną infrastrukturę. Miejscowości na Śląsku mają bardzo dużo parków, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy. To region bardzo bogaty w zabytki, liczne zamki o charakterystyce obronnej, warownie, podziemia i kościoły, zatem nie sposób się tu nudzić. Tak jak wspomnieliśmy, studia na Śląsku możliwe są w kilkunastu ośrodkach akademickich i są to: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Racibórz, Gliwice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Ustroń, Żywiec, Bytom, Zawiercie, Mysłowice, Tychy i Zabrze. Dzięki temu, w województwie śląskim studiować można bardzo blisko swojego miejsca zamieszkania.

Studia podyplomowe z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na Śląsku

Gdzie na Śląsku zdobywać wiedzę z nauczycielskiego biznesu i zarządzania, nauki przedsiębiorczości, szkolnego doradztwa zawodowego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na śląskich uczelniach?

Studia na kierunkach z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz biznesu i zarządzania należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkolnictwie, banku, finansach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa. Przyszli nauczyciele czy menedżerowie muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują ośrodki edukacyjne, szkoły, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje bankowe oraz cały sektor finansowy. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres.

Biznes i zarządzania oraz przedsiębiorczość to bardzo ciekawe kierunki, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży biznesu, przedsiębiorczości i zarządzania.

  • Nauczyciel BiZ (podstaw przedsiębiorczości): Podstawy przedsiębiorczości, a obecnie biznes i zarządzanie to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na poziomie średnim. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Niektórzy absolwenci zarządzanie i ekonomii wybierają jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia przedsiębiorczości lub biznesu i zarządzania w szkole średniej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Nauczyciel doradztwa zawodowego: W celu pracy na stanowisku nauczyciela doradztwa zawodowego należy ukończyć studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego. Od doradców zawodowych wymagana jest: komunikatywność, szacunek dla autonomii ucznia, wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia, operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy. Z założenia zajęcia mają pomóc uczniowi wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery. Głównym zadaniem nauczyciela jest przekazanie wiedzy z zakresu: rozpoznawania stanu zdrowia oraz określa jego wpływu na wykonywanie zadań zawodowych, pokonywania syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł, rozpoznania własnych ograniczeń jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych zawodowych, rozpoznawania swoich możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.

Praca po studiach na Śląsku

Rynek pracy w województwie śląskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie, które jest niższe od średniej krajowej. W całym województwie wynosi 4,8%, czyli blisko o 1,5% mniej niż średnia krajowa. Wykształceni absolwenci uczelni śląskich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach. W samych Katowicach stopa bezrobocia wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Jednocześnie to jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, dzięki czemu studenci i absolwenci mogą liczyć na płynne wejście na rynek pracy i znalezienie satysfakcjonującego zajęcia. Firmy potrzebują specjalistów z bardzo wielu dziedzin, zarówno po kierunkach technicznych jak i biznesowych. Dla porównania w Częstochowie bezrobocie wynosi 4,1%, a w Gliwicach 3,3%. Potwierdza to tezę, że lokalny rynek pracy jest bardzo atrakcyjny dla studentów.

Na Śląsku znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. W południowej części województwa prężnie działa sektor turystyczny. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Unilever Polska Sp. z o. o., Mostostal Zabrze, X-kom z Częstochowy, Elektrobudowa, Press Glass w Tychach, JSW w Częstochowie, Nemak Poland w Bielsku-Białej, czy PPHU Specjał. Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Województwo śląskie to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej | Zawód z pasją

Jak wygląda praca polonisty w podstawówce? Ile czasu spędza na sprawdzaniu wypracowań i prac klasowych? Czy trudno jest zainteresować uczniów lekturami? O swoich doświadczeniach zawodowych nauczyciela języka polskiego opowiada Karolina Malak, absolwentka filologii polskiej w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca polonisty w szkole? Gdzie uczysz języka polskiego?Pracuję w Szkole Podstawowej w Żukach. To mała miejscowość w okolicy Turku. Uczę

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »

Zawód logopeda: powołanie i wiele możliwości

Czym jest zawód logopedy? Logopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Jego celem jest pomoc osobom, które mają problemy z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Jest to zawód specjalistyczny, wykonywany tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Oprócz ukończenia określonych studiów logopedzi często kształcą się dalej, podejmując specjalizację, dodatkowe kursy, starając się o certyfikaty. Zobacz, jak zostać logopedą. Predyspozycje do

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję