Raczej trudno wyobrazić sobie kandydata, który deklaruje jedynie zdolności do nauk ścisłych, bez cienia zainteresowania humanistyką. Czym różnią się studia w zakresie Historii sztuki, od studiów ogólnohistorycznych? Podczas gdy historia bada minione wydarzenia, związki przyczynowe i skutkowe, które stanowią o sensie faktów historycznych, Historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Oczywiście, tego rodzaju badania nie mogą istnieć w oderwaniu od znajomości realiów epok, w których kształtowały się dane dzieła.


Zadania kandydata na Historię sztuki

Kandydat na studia w zakresie Historii sztuki powinien przejawiać wrażliwość na piękno, być utalentowanym humanistą, mieć dobry warsztat pisarski i znać dobrze historię powszechną, od starożytności po czasy współczesne. O przyjęciu na studia decydują, w zależności od uczelni bardzo zróżnicowane normy. Zanim zdecydujesz się zgłębiać Historię sztuki w wybranym przez siebie mieście, zapoznaj się z kryteriami oraz sposobem wyliczania punktów rankingowych ze świadectwa maturalnego. Z pewnością warto starać się o wiedzę, umiejętności i dobre stopnie z języka polskiego, historii, języków obcych, wiedzy o społeczeństwie, a być może także religii oraz etyki. Oba te przedmioty na pierwszy rzut oka wydają się być bez znaczenia, mimo tego warto wziąć pod uwagę, że:
  • sztuka religijna była bardzo istotną częścią kultury europejskiej. Aby ją kompetentnie analizować, trzeba mieć bogate kompetencje teologiczne;
  • etyka jako przedmiot szkolny, w swoim programie ma także podstawowe zagadnienia związane z estetyką, a więc mówiąc najprościej teorią piękna i wartości.


Studencka codzienność młodego historyka sztuki

Same studia to bardzo ciekawy i pasjonujący czas dla miłośników sztuki. W trakcie nauki studenci oglądają niezliczone ilości dzieł, oceniając ich poziom artystyczny, rozpoznając style, określając miejsce i czas powstania. Odwiedzają także wystawy, muzea oraz pracownie malarskie i rzeźbiarskie różnych artystów. W czasie studiów można zapoznać się także z istotnymi zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką konserwacji zabytków. Studia nie funkcjonują w oderwaniu od współczesnych realiów, dlatego absolwent Historii sztuki zna aktualne przepisy prawne, dotyczące ochrony zabytków, zaznajomiony jest także z procedurami administracyjnymi dotyczącymi ochrony innych dóbr kultury.

Kariera zawodowa absolwenta Historii sztuki

Kariera zawodowa historyków sztuki może być bardzo owocna. Rzadko, kiedy pracują oni w całkowitym oderwaniu od zawodu, którego uczyli się na studiach. Istnieje bardzo wiele dziedzin życia społecznego, w których niezbędna okazuje się obecność profesjonalnych fachowców, zdolnych do realnej oceny wartości historycznej i artystycznej dzieł sztuki. Muzea i galerie potrzebują zarówno kustoszy, jak i doświadczonych kuratorów wystaw. Także i sektor edukacyjny otwarty jest na historyków sztuki, zwłaszcza tych, którzy odbyli przygotowanie pedagogiczne. Obecność Polski w Unii Europejskiej oraz zmiana optyki patrzenia na ochronę zabytków uruchomiła dość znaczny przepływ środków finansowych, przeznaczonych na specjalistyczne prace konserwatorskie, dlatego wykwalifikowany konserwator sztuki, raczej nie pozostanie zbyt długo bezrobotnym.
« WWW »
« WWW »
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
ul. Stwosza 55
80-952 Gdańsk

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->