Site logo

Kierunek historia, archeologia, historia sztuki w Szczecinie

Studia historyczne Szczecin

Gdzie na studia z historii, archeologii, historii sztuki w Szczecinie?

Wszystkie studia historyczne i archeologiczne w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim

List view

Opinie o studiach historycznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku historia, archeologia, historia sztuki w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Kierunki położnicze okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Historia, archeologia
Redakcja Studia.pl

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

Archeologia pradziejowa jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie badań pozostałości materialnych społeczeństw niepiśmiennych, natomiast archeologia śreniowieczna zajmuje się odkrywaniem tajemnic średniowiecza. Studiując tą

Czytaj więcej »
Historia, archeologia
Redakcja Studia.pl

Archeologia orientalna i antyczna

Studenci w trakcie studiowania tej dyscypliny archeologii zdobywają dobrze usystematyzowaną wiedzę dotyczącą archeologii Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jak również podstawy archeologii Europy pradziejowej

Czytaj więcej »
Poseł w trakcie przemówienia
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: poseł

Co to jest zawód poseł — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży polityk? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Szczecinie

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek historia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania historii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia historyczne w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku historia, archeologia, historia sztuki na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia historyczne (historia, historia sztuki, archeologia) w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach historycznych? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków związanych z historią, historią sztuki, archeologią ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia historyczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są za studia, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki historyczne dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach “uzupełniających” (2 lata). Można także uczyć zagadnień historycznych na podyplomówkach dających podstawowe kompetencje z zakresu historii lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Historia to nauka, która zajmuje się poznaniem przeszłości na podstawie dostępnych spisanych świadectw dziejów. Dzięki historii poznajemy zjawiska, interpretacje dawnych wydarzeń oraz dzieje narodów. Archeologia, w odróżnieniu od historii, to nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich. Natomiast historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Jest ona ściśle powiązana z historią i bardzo ważna jest w niej znajomości epok, w których kształtowały się dane dzieła. Historię sztuki poznasz na wykładach ćwiczeniach i seminariach, ponadto będziesz odwiedzać liczne wystawy, muzea oraz pracownie malarskie i rzeźbiarskie różnych artystów. Celem takiej nauki jest oglądanie przeróżnych dzieł, aby ocenić ich poziom artystyczny, rozpoznając style, określając miejsce i czas powstania. W czasie studiów zapoznasz się również z zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką konserwacji zabytków, a także z aktualnymi przepisami prawnymi, dotyczącymi ochrony zabytków i procedurami administracyjnymi dotyczącymi ochrony innych dóbr kultury.
Na pewno interesuje Cię, jakie specjalizacje masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na kierunek kształcenia, który obierzesz oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe po studiach. Zawód historyka może umożliwić ci karierę polityczną, czy menedżerską. Dodatkowo na historii, archeologii czy historii sztuki możesz wybrać moduły pozwalające uzyskać przygotowanie pedagogiczne. Innymi drogami w rozwoju kariery jest praca w archiwach państwowych, muzeach, galeriach, instytucjach kulturalnych, instytutach, ośrodkach badawczych, na uczelniach, a także w biznesie.

Historia: Studia historyczne to czas poświęcony zdobywaniu wiedzy o dziejach świata i narodów. Ich rekonstrukcja odbywa się na podstawie źródeł pisanych, świadectw kultury materialnej i wytworów ludzkości, a także wpływu człowieka na środowisko naturalne. Jest to bardzo bogata dziedzina wiedzy, jej przedmiotem w sensie ścisłym może być wiele różnych aspektów rzeczywistości, dlatego w ramach szczegółowych studiów historycznych można zajmować się historią społeczną, kościoła, wojskowości, idei, prawa lub np. archiwistyką.
Nauka historii to wykłady, ćwiczenia i seminaria. Studenci historii bardzo dużo czytają. Już na pierwszym roku zgłębiają język łaciński, by uzyskać możliwość czytania źródeł historycznych w oryginale. Ponadto współczesne narzędzia informatyczne dają możliwość dostępu do tysięcy unikatowych tekstów źródłowych. W programie kierunku znajdziesz takie przedmioty jak: historia filozofii, historia starożytna, historia średniowiecza, historia nowożytna, historia powszechna, historia Polski, czy historia kultury. Po studiach zyskasz umiejętność prowadzenia i dokumentowanie badań źródłowych, interpretowania źródeł historycznych, zorientowanie w procesach historycznych i zrozumienie zjawisk historycznych, dzięki czemu będziesz interpretować aktualne zjawiska polityczne w świetle dziejów. Studia historyczne – przedmioty, formy zajęć i trudności. Studia na wydziałach historycznych są dość specyficzne i przypominają nieco studia polonistyczne. Podobieństwo to odnosi się do liczby lektur, które należy samodzielnie zgłębić w trakcie nauki. Zaliczanie przedmiotów w trakcie sesji egzaminacyjnej polega na zaprezentowaniu wykładowcom gruntownej i pogłębionej wiedzy, dlatego rzetelna nauka jest niezbędna, by mieć szansę ukończenia studiów. Studenci historii odnajdują w planie zajęć mnóstwo różnych przedmiotów, należą do nich: historia starożytna, średniowiecza, nowożytna, dzieje najnowsze, metodologia nauk historycznych, demografia historyczna, archiwistyka, konserwacja i ochrona zabytków, język łaciński i języki nowożytne. Matura z historii ma decydujący wpływ o rekrutacji na studia historyczne. Choć bywa wybierana jako ratunek dla osób, które czują się zniechęcone myślą o biologii czy fizyce, warto wiedzieć, że egzamin ten nie należy do najłatwiejszych. Często mówi się, że historia to wiedza o przyczynach, rozumieniu zjawisk dziejowych, a nie żmudna nauka dat i przypisanych do nich wydarzeń. Trudno jednak znaleźć śmiałka, który spróbowałby zdawać maturę z historii bez znajomości faktów.

Archeologia: Studia na kierunku archeologia mogą okazać się niesamowitą przygodą. Nadal stosunkowo niewiele wiemy o naszej przeszłości. Ziemia kryje mnóstwo śladów działalności człowieka, nagromadzonych przez kolejne epoki. Praktycznie każdy archeolog zostaje odkrywcą i ma szansę zetknąć się z nieznanym światem. Aby eksplorować przeszłość w sposób naukowy niezbędna jest głęboka wiedza historyczna oraz kulturowa. Całość programu studiów dopełnia metodologia badań archeologicznych. Jest to dziedzina wiedzy, która czerpie obficie z dorobku najnowocześniejszych technik. Przygotowanie do studiów na kierunku archeologia. Spośród wielu przedmiotów, które można poznawać w szkole średniej, dla młodego archeologa najcenniejsza będzie historia. Niestety nie może się on jeszcze skoncentrować na początkach państwa polskiego, czy starożytnej Babilonii. Aby dostać się na dobre studia, trzeba świetnie zdać maturę, dlatego w szkole średniej należy skoncentrować się na przyswojeniu jak największej części wiedzy historycznej. Program studiów a na kierunku archeologia. Z pewnością ciekawi Cię lista przedmiotów, która obowiązuje studentów archeologii. Na archeologii zajęcia to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale też nauka przez praktykę. Studenci doskonalą swoje umiejętności w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach, wyjeżdżają na wakacyjne praktyki, często zagranicę do pracy na stanowiskach archeologicznych, dlatego na studiach tych niezwykle ważna jest znajomość języka angielskiego. W programie studiów znajdziesz oczywiście dużo historii, a ponadto etnologię i antropologię kulturową ludów żyjących w zamierzchłych czasach. Ważną częścią tych studiów jest także np. geologia, gleboznawstwo, archeologie różnych regionów świata, osteologia, numizmatyka, muzealnictwo, ochrona zabytków i statystyka.

Historia sztuki: Historia sztuki, to nauka o przeszłości, zajmuje się badaniem sztuki, studiami nad różnymi epokami i stylami oraz analizą porównawczą różnych okresów w sztuce. Wiedza zgromadzona w tej dziedzinie jest niezwykle obszerna i pewnie nie starczyłoby życia człowieka, na poznanie wszystkich zagadnień, które rozpatrywane były na terenie tej dziedziny. Mimo tego, studia w zakresie historii sztuki mają swoją wartość. Ich absolwent jest kompetentnym ekspertem i znawcą materialnych wytworów kultury minionego czasu. Zna nie tylko najwybitniejsze dzieła sztuki, z różnych okresów i epok historycznych. Jak przygotować się i aplikować na studia na kierunku historia sztuki? Historia sztuki to dziedzina wiedzy, która przez wiele lat – od czasu wyodrębnienia się z korpusu nauk historycznych – zgromadziła niesamowite ilości informacji o dziełach sztuki, powstałych w przeszłości. Nie jest to dziedzina wiedzy, którą łatwo zgłębiać. Wymaga ona świetnej pamięci, wrażliwości na piękno, dobrej orientacji w historii powszechnej oraz zmysłu artystycznego. Przygotowanie do tego rodzaju studiów powinno zacząć się na długo przed egzaminem dojrzałości. Z pewnością wskazane jest uzyskiwanie dobrych wyników we wszystkich przedmiotach określanych, jako humanistyczne. Co zaskakuje studentów pierwszych semestrów historii sztuki? Nawet stacjonarne studia w zakresie historii sztuki są “bardzo niestacjonarne”. Efektywne kształcenie na tym kierunku związane jest z licznymi wyjazdami krajowymi i zagranicznymi do najważniejszych ośrodków kultury, muzeów i galerii sztuki. Studiowanie reprodukcji jest dla historyka sztuki wartościowe, niestety tylko w niektórych sytuacjach. Czego będę się uczyć i w jaki sposób? Każda uczelnia stosuje własne programy studiów, dlatego nie istnieje coś takiego, jak uniwersalny program kształcenia na kierunku historia sztuki. Można jednak przyjąć pewne uogólnienia. Przedmioty zwykle dotyczą następujących obszarów: wiedza wprowadzająca w problematykę historii sztuki, sztuka w poszczególnych epokach, analiza i interpretacja dzieła sztuki, filozofia sztuki oraz nauki pomocnicze, konserwatorstwo, prawo o ochronie dóbr kultury, języki, w tym łacina.

Studia w Szczecinie i w zachodniopomorskim

Szczecin to stolica województwa zachodniopomorskiego i jednocześnie największy ośrodek akademicki w tej części kraju. W mieście położonym nad Odrą studiuje ponad 30 tysięcy osób. Tutejsze uczelnie co roku opuszcza ponad 7 tysięcy absolwentek i absolwentów. Mogą oni skorzystać z szerokiej oferty studiów na uczelniach państwowych i prywatnych. Liczba oferowanych kierunków wynosi około 160. Studenci mogą zdecydować się na jeden z kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych i uzupełniających, a także na studiach podyplomowych, które dedykowane są absolwentom. W Szczecinie znajduje się nowoczesna infrastruktura uczelniana, co wpływa na komfort i jakość studiowania. To bardzo ważny ośrodek gospodarczy w Polsce, na co wpływ ma między innymi bliskość Niemiec. W samym Szczecinie i w jego okolicy zarejestrowanych jest około 70 tysięcy firm, w których zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci tutejszych uczelni państwowych lub prywatnych. Szczecin to bardzo atrakcyjne miejsce pod kątem wypoczynku. Można spędzać czas nad Zatoką Szczecińską i na bulwarach nad Odrą, które „żyją” przez cały rok. Miasto posiada bardzo atrakcyjne parki miejskie i lasy, w tym Park Kasprowicza, Park Żeromskiego, czy Park S. Kownasa. Ulokowano tu ponad 135 kilometrów tras rowerowych. Bogata oferta kulturalna, w tym teatry i kina studyjne, a także liczne wystawy i festiwale to alternatywa dla studentów, w zakresie spędzania wolnego czasu. Spacer i odpoczynek na Wałach Chrobrego jest kolejną propozycją. Weekendy i wieczory można spędzać w licznych pubach, barach i klubach muzycznych, dlatego nikt nie powinien się tu nudzić. W województwie zachodniopomorskim studiowanie możliwe jest nie tylko w Szczecinie. Z powodzeniem można skorzystać z oferty uczelni prywatnych i państwowych, w takich ośrodkach jak Koszalin, Wałcz, Kołobrzeg, Szczecinek, Stargard Szczeciński, Gryfice i Świnoujście.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Szczecinie

Gdzie w Szczecinie zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na szczecińskich i zachodniopomorskich uczelniach?

Praca po studiach historycznych

Studia historyczne to w dużej mierze kierunki rozwijające zainteresowania, pobudzające do myślenia, poszerzające horyzonty, uczące związków przyczynowo-skutkowych. Mało jest miejsc pracy we współczesnym świecie, gdzie można wpisać sobie do CV: zawód historyk. Studia na kierunkach związanych z historią są za to często podstawą kariery zawodowej w bardzo odmiennych dziedzinach. Dużo jest absolwentów studiów historycznych w świecie publicznym: w polityce, mediach, public relations, urzędach, instytucjach państwowych i samorządowych. Wielu historyków odnosi także sukcesy w biznesie.

Nauczyciel historii w szkole: Historia to jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierynku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia historii szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej historii specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Historyk – naukowiec
Jako absolwent studiów historycznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej badaniem dziejów. Przy pracy naukowej jako historyk nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z historią polski i historią powszechną.

Archeolog – naukowiec: Zastanawiasz się, jakie możliwości zawodowe czekają Cię po archeologii? Gdy przegląda się oferty pracy, stosunkowo niewiele z nich dotyczy stanowisk, na których można wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu archeologii. Nie oznacza to jednak, że ukończenie tego kierunku wiąże się z bezrobociem. Studenci, już w trakcie nauki, uczestniczą w pracach wykopaliskowych różnych zespołów, poznają swoją dziedzinę w działaniu, wyjeżdżają za granicę i już w trakcie tych pierwszych zawodowych prób kształtują swoje profesjonalne portfolio i kontakty. Niezwykle istotną rzeczą jest znajomość języków obcych. Podstawowym miejscem pracy będzie zatem dla Ciebie po studiach archeologicznych instytucja naukowa, uczelnia lub muzeum archeologiczne, etnograficzne, historyczne. Musisz wtedy brać pod uwagę starania o studia II) stopnia w szkole doktorskiej (po studiach magisterskich uzupełniających) oraz zdobycie tytułu doktora i dalszych szczebli kariery naukowej. Dla swojej uczelni albo instytutu badawczego będziesz oczywiście prowadzić badania terenowe a po przeprowadzeniu wykopalisk analizować i interpretować wydobyte pozostałości po dawnych kulturach i cywilizacjach. Sporą część Twojej pracy będzie zajmowała praca naukowa w zaciszu bibliotek i gabinetów – czytanie i pisanie publikacji naukowych. Czeka na Ciebie także uczestnictwo w kongresach i konferencjach archeologicznych, gdzie będziesz czerpać wiedzę i poznawać wyniki najnowszych badań. Jeśli będziesz pracować na uczelni – czeka na Ciebie także praca dydaktyczna – prowadzenie zajęć dla studentów.

Archeolog w inwestycjach budowlanych: W wielu krajach istnieje popyt na pracę archeologa w biznesie związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych. Chodzi o przepisy nakazujące przeprowadzenie wykopalisk i zabezpieczenie zabytków archeologicznych, na które inwestor natrafi w czasie prac budowlanych lub ziemnych. W Polsce takie sytuacje reguluje ustawa o ochronie zabytków. Jeśli pracownicy budowlani natrafią na przedmiot, który może mieć wartość historyczną – muszą zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – wójta lub prezydenta miasta. Musi też wstrzymać wszelkie prace, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Jeśli konserwator uzna, że znaleziony przedmiot ma znaczącą wartość – inwestor musi sfinansować i zlecić przeprowadzenie prac archeologicznych. W takiej sytuacji zatrudnia zwykle archeologa z instytucji państwowej, ale pojawiły się na rynku także firmy archeologiczne, pracujące na zlecenie inwestorów budowlanych. Warto pomyśleć po studiach archeologicznych o zatrudnieniu się w jednej z nich lub założeniu własnej firmy tego typu.

Historyk sztuki: Historyk sztuki może znaleźć pracę w roli muzealnika w państwowych placówkach, wystawiennika przy organizacji wystaw, rzeczoznawcy w domach aukcyjnych lub na zlecenie prywatnych osób, krytyka sztuki, tworząc publikacje w fachowej literaturze lub pisząc recenzje wystaw, prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykładowcy historii sztuki na wyższych uczelniach, pracownika naukowego, konserwatora w urzędach konserwatorskich.

Praca po studiach w Szczecinie i w zachodniopomorskim

W Szczecinie zarejestrowanych jest około 70 tysięcy firm, co daje dużo możliwości zatrudnienia dla absolwentów oraz dla studentów, którzy wciąż kontynuują edukację. Stosunkowo łatwo wejść płynnie na rynek pracy, który poszukuje wykształconych specjalistów. Stopa bezrobocia w Szczecinie wynosi 3,9% i jest blisko dwukrotnie niższa od średniej krajowej. Miasto znane jest z tego, że stopa bezrobocia od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i region ten pod względem gospodarczym, należy do najbardziej atrakcyjnych w Polsce. W województwie zachodniopomorskim bezrobocie wynosi obecnie 7,8% i jest tylko nieznacznie wyższe od średniej krajowej. To sprawia, że nie tylko Szczecin, ale i inne, mniejsze miejscowości w okolicy, są atrakcyjnym miejscem pracy dla absolwentów. W miejscowościach nadmorskich bardzo rozwinięty jest sektor turystyczny, dlatego kierunki z nim związane cieszą się sporą popularnością i oferują studentom wiele możliwości. W Szczecinie znajdują się siedziby wielu renomowanych firm. Wśród nich warto wymienić między innymi firmę z sektora logistycznego OT Logistics, czy jednego z najbardziej znanych producentów alkoholi w Polsce, czyli Polmos Szczecin. Osoby związane z gospodarką morską mogą poszukiwać pracy w Porcie Szczecin lub też w tutejszych stoczniach i u producentów osprzętu dla statków. Do czołowych pracodawców zaliczają się Euroafrica Linie Żeglugowe i Cefarm Szczecin. W mieście znajduje się wiele rozwijających się firm, które zyskują dopiero na znaczeniu. Często zrzeszone są w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wśród atrakcyjnych pracodawców znajdują się takie firmy i spółki jak Alsecco – Nowa Cukrownia, M4Wind, Winston Sp. z o. o., Żegluga Polska S.A., Agrorol Sp. z o. o. oraz Unity Line. Rynek pracy w Szczecinie jest bardzo różnorodny. Bardzo dobrze funkcjonuje sektor rolniczy oraz przetwórstwo i obróbka drewna z lokalnych lasów. Dzięki temu absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia w sektorze morskim, w transporcie, w obronności, w turystyce, w biznesie oraz w wielu innych sektorach.

Zawód: Coach

W Polsce są tysiące coachów, a uczelnie kształcą kolejnych adeptów niezwykle popularnej ostatnio profesji. Nie każdy może jednak zostać „osobistym trenerem”, ale każdemu zapewne przyda się chociaż część jego umiejętności, jeśli nie w życiu zawodowym, to na pewno w życiu prywatnym. Kim jest coach? To osoba, która pomaga ludziom w odkrywaniu najlepszej drogi do wyznaczonego celu i odnalezieniu pokładów niewykorzystanego

Czytaj więcej »

Zawód: psycholog biznesu

Co to jest zawód psycholog biznesu – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży psycholog biznesu? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w ABC? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód psycholog biznesu? Psycholog biznesu to osoba specjalizująca się w zastosowaniu wiedzy psychologicznej

Czytaj więcej »

Zawód: HR Business Partner

Co to jest zawód HR Business Partner – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Kim jest HR Business Partner (HR BP)?  To profesjonalista z obszaru  HR, który pełni funkcję partnera biznesowego dla różnych jednostek organizacji. Celem HRBP jest

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję