Site logo

Archeologia pradziejowa i średniowieczna

Archeologia pradziejowa jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie badań pozostałości materialnych społeczeństw niepiśmiennych, natomiast archeologia śreniowieczna zajmuje się odkrywaniem tajemnic średniowiecza. Studiując tą dyscyplinę student ma możliwość poznania metod, technik prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, zdobywa wiedzę źródłoznawczą, która pozwoli mu na ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. W trakcie nauki poznaje również podstawowe zabiegi konserwacji zabytków oraz zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Nieoceniona w tym zawodzie jest znajomość języków obcych takich jak łacina, greka, język angielski lub język hiszpański.  

Najczęściej wykładane przedmioty:

  wstęp do archeologii, wstęp do pradziejów powszechnych, wprowadzenie do antropologii kulturowej, techniki pracy naukowej w archeologii, wstęp do źródłoznawstwa, wprowadzenie do nauk o Ziemi, archeologia powszechna, historia straożytna, wprowadzenie do peleoekologii, język łaciński, podstawy historii i metodologii archeologii, muzealnictwo archeologiczne,  

Po studiach:

  Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, hibilitacja). Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w: * działach archeologicznych i oświatowych muzeów, * placówkach kulturalnych, * regionalnych ośrodkach kultury, * archiwach, Archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego.              

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Promocja zdrowia i socjoterapia

Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terpią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych, student przygotowywany

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję