Site logo

Kierunek historia, archeologia, historia sztuki w Poznaniu

Studia historyczne Poznań

Gdzie na studia z historii, archeologii, historii sztuki w Poznaniu?

Wszystkie studia historyczne i archeologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce

List view

Opinie o studiach historycznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku historia, archeologia, historia sztuki w Poznaniu i Wielkopolsce. Kierunki położnicze okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Prezydent miasta przemawia, stoi na trybunie wskazując palcem lewej ręki
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: prezydent miasta

Co to za zawód prezydent miasta — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w polityce? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej

Czytaj więcej »
Historia, archeologia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Historyk

Historyk nieodzownie kojarzy się nam z nauczycielem historii zatrudnionym w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że historycy znajdują pracę

Czytaj więcej »
Gmina wiejska; miejsce, którym zarządza wójt
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: wójt

Co to jest zawód wójt — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w polityce? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji

Czytaj więcej »
Doświadczona senator RP, wpatrująca się w obiektyw
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: senator RP

Co to za zawód senator — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży polityka? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej

Czytaj więcej »
Poseł w trakcie przemówienia
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: poseł

Co to jest zawód poseł — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży polityk? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Poznaniu

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek historia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania historii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia historyczne w Poznaniu i Wielkopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku historia, archeologia, historia sztuki na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia historyczne (historia, historia sztuki, archeologia) w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach historycznych? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków związanych z historią, historią sztuki, archeologią ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia historyczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są za studia, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki historyczne dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach “uzupełniających” (2 lata). Można także uczyć zagadnień historycznych na podyplomówkach dających podstawowe kompetencje z zakresu historii lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Historia to nauka, która zajmuje się poznaniem przeszłości na podstawie dostępnych spisanych świadectw dziejów. Dzięki historii poznajemy zjawiska, interpretacje dawnych wydarzeń oraz dzieje narodów. Archeologia, w odróżnieniu od historii, to nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich. Natomiast historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Jest ona ściśle powiązana z historią i bardzo ważna jest w niej znajomości epok, w których kształtowały się dane dzieła. Historię sztuki poznasz na wykładach ćwiczeniach i seminariach, ponadto będziesz odwiedzać liczne wystawy, muzea oraz pracownie malarskie i rzeźbiarskie różnych artystów. Celem takiej nauki jest oglądanie przeróżnych dzieł, aby ocenić ich poziom artystyczny, rozpoznając style, określając miejsce i czas powstania. W czasie studiów zapoznasz się również z zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką konserwacji zabytków, a także z aktualnymi przepisami prawnymi, dotyczącymi ochrony zabytków i procedurami administracyjnymi dotyczącymi ochrony innych dóbr kultury.
Na pewno interesuje Cię, jakie specjalizacje masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na kierunek kształcenia, który obierzesz oraz uzyskane kwalifikacje zawodowe po studiach. Zawód historyka może umożliwić ci karierę polityczną, czy menedżerską. Dodatkowo na historii, archeologii czy historii sztuki możesz wybrać moduły pozwalające uzyskać przygotowanie pedagogiczne. Innymi drogami w rozwoju kariery jest praca w archiwach państwowych, muzeach, galeriach, instytucjach kulturalnych, instytutach, ośrodkach badawczych, na uczelniach, a także w biznesie.

Historia: Studia historyczne to czas poświęcony zdobywaniu wiedzy o dziejach świata i narodów. Ich rekonstrukcja odbywa się na podstawie źródeł pisanych, świadectw kultury materialnej i wytworów ludzkości, a także wpływu człowieka na środowisko naturalne. Jest to bardzo bogata dziedzina wiedzy, jej przedmiotem w sensie ścisłym może być wiele różnych aspektów rzeczywistości, dlatego w ramach szczegółowych studiów historycznych można zajmować się historią społeczną, kościoła, wojskowości, idei, prawa lub np. archiwistyką.
Nauka historii to wykłady, ćwiczenia i seminaria. Studenci historii bardzo dużo czytają. Już na pierwszym roku zgłębiają język łaciński, by uzyskać możliwość czytania źródeł historycznych w oryginale. Ponadto współczesne narzędzia informatyczne dają możliwość dostępu do tysięcy unikatowych tekstów źródłowych. W programie kierunku znajdziesz takie przedmioty jak: historia filozofii, historia starożytna, historia średniowiecza, historia nowożytna, historia powszechna, historia Polski, czy historia kultury. Po studiach zyskasz umiejętność prowadzenia i dokumentowanie badań źródłowych, interpretowania źródeł historycznych, zorientowanie w procesach historycznych i zrozumienie zjawisk historycznych, dzięki czemu będziesz interpretować aktualne zjawiska polityczne w świetle dziejów. Studia historyczne – przedmioty, formy zajęć i trudności. Studia na wydziałach historycznych są dość specyficzne i przypominają nieco studia polonistyczne. Podobieństwo to odnosi się do liczby lektur, które należy samodzielnie zgłębić w trakcie nauki. Zaliczanie przedmiotów w trakcie sesji egzaminacyjnej polega na zaprezentowaniu wykładowcom gruntownej i pogłębionej wiedzy, dlatego rzetelna nauka jest niezbędna, by mieć szansę ukończenia studiów. Studenci historii odnajdują w planie zajęć mnóstwo różnych przedmiotów, należą do nich: historia starożytna, średniowiecza, nowożytna, dzieje najnowsze, metodologia nauk historycznych, demografia historyczna, archiwistyka, konserwacja i ochrona zabytków, język łaciński i języki nowożytne. Matura z historii ma decydujący wpływ o rekrutacji na studia historyczne. Choć bywa wybierana jako ratunek dla osób, które czują się zniechęcone myślą o biologii czy fizyce, warto wiedzieć, że egzamin ten nie należy do najłatwiejszych. Często mówi się, że historia to wiedza o przyczynach, rozumieniu zjawisk dziejowych, a nie żmudna nauka dat i przypisanych do nich wydarzeń. Trudno jednak znaleźć śmiałka, który spróbowałby zdawać maturę z historii bez znajomości faktów.

Archeologia: Studia na kierunku archeologia mogą okazać się niesamowitą przygodą. Nadal stosunkowo niewiele wiemy o naszej przeszłości. Ziemia kryje mnóstwo śladów działalności człowieka, nagromadzonych przez kolejne epoki. Praktycznie każdy archeolog zostaje odkrywcą i ma szansę zetknąć się z nieznanym światem. Aby eksplorować przeszłość w sposób naukowy niezbędna jest głęboka wiedza historyczna oraz kulturowa. Całość programu studiów dopełnia metodologia badań archeologicznych. Jest to dziedzina wiedzy, która czerpie obficie z dorobku najnowocześniejszych technik. Przygotowanie do studiów na kierunku archeologia. Spośród wielu przedmiotów, które można poznawać w szkole średniej, dla młodego archeologa najcenniejsza będzie historia. Niestety nie może się on jeszcze skoncentrować na początkach państwa polskiego, czy starożytnej Babilonii. Aby dostać się na dobre studia, trzeba świetnie zdać maturę, dlatego w szkole średniej należy skoncentrować się na przyswojeniu jak największej części wiedzy historycznej. Program studiów a na kierunku archeologia. Z pewnością ciekawi Cię lista przedmiotów, która obowiązuje studentów archeologii. Na archeologii zajęcia to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale też nauka przez praktykę. Studenci doskonalą swoje umiejętności w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach, wyjeżdżają na wakacyjne praktyki, często zagranicę do pracy na stanowiskach archeologicznych, dlatego na studiach tych niezwykle ważna jest znajomość języka angielskiego. W programie studiów znajdziesz oczywiście dużo historii, a ponadto etnologię i antropologię kulturową ludów żyjących w zamierzchłych czasach. Ważną częścią tych studiów jest także np. geologia, gleboznawstwo, archeologie różnych regionów świata, osteologia, numizmatyka, muzealnictwo, ochrona zabytków i statystyka.

Historia sztuki: Historia sztuki, to nauka o przeszłości, zajmuje się badaniem sztuki, studiami nad różnymi epokami i stylami oraz analizą porównawczą różnych okresów w sztuce. Wiedza zgromadzona w tej dziedzinie jest niezwykle obszerna i pewnie nie starczyłoby życia człowieka, na poznanie wszystkich zagadnień, które rozpatrywane były na terenie tej dziedziny. Mimo tego, studia w zakresie historii sztuki mają swoją wartość. Ich absolwent jest kompetentnym ekspertem i znawcą materialnych wytworów kultury minionego czasu. Zna nie tylko najwybitniejsze dzieła sztuki, z różnych okresów i epok historycznych. Jak przygotować się i aplikować na studia na kierunku historia sztuki? Historia sztuki to dziedzina wiedzy, która przez wiele lat – od czasu wyodrębnienia się z korpusu nauk historycznych – zgromadziła niesamowite ilości informacji o dziełach sztuki, powstałych w przeszłości. Nie jest to dziedzina wiedzy, którą łatwo zgłębiać. Wymaga ona świetnej pamięci, wrażliwości na piękno, dobrej orientacji w historii powszechnej oraz zmysłu artystycznego. Przygotowanie do tego rodzaju studiów powinno zacząć się na długo przed egzaminem dojrzałości. Z pewnością wskazane jest uzyskiwanie dobrych wyników we wszystkich przedmiotach określanych, jako humanistyczne. Co zaskakuje studentów pierwszych semestrów historii sztuki? Nawet stacjonarne studia w zakresie historii sztuki są “bardzo niestacjonarne”. Efektywne kształcenie na tym kierunku związane jest z licznymi wyjazdami krajowymi i zagranicznymi do najważniejszych ośrodków kultury, muzeów i galerii sztuki. Studiowanie reprodukcji jest dla historyka sztuki wartościowe, niestety tylko w niektórych sytuacjach. Czego będę się uczyć i w jaki sposób? Każda uczelnia stosuje własne programy studiów, dlatego nie istnieje coś takiego, jak uniwersalny program kształcenia na kierunku historia sztuki. Można jednak przyjąć pewne uogólnienia. Przedmioty zwykle dotyczą następujących obszarów: wiedza wprowadzająca w problematykę historii sztuki, sztuka w poszczególnych epokach, analiza i interpretacja dzieła sztuki, filozofia sztuki oraz nauki pomocnicze, konserwatorstwo, prawo o ochronie dóbr kultury, języki, w tym łacina.

Studia w Poznaniu i Wielkopolsce

Poznań to zdecydowanie jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce i jednocześnie bardzo ważne miasto pod kątem gospodarczym. Obecnie każdego roku w Poznaniu i Wielkopolsce studiuje około 112 tysięcy osób. Rokrocznie ponad 30 tysięcy absolwentów opuszcza mury szkół wyższych. Kandydaci na studia mogą wybierać z szerokiej oferty studiów uczelni państwowych oraz prywatnych, co pozwala na wybór kierunku i rodzaju studiów, które będą idealnie dopasowane do ich potrzeb. Szeroka oferta obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie drugiego stopnia. Atutem Poznania i okolic jest to, że pracę oferuje tu ponad 114 tysięcy firm. Absolwenci nie mają większych problemów z zatrudnieniem w województwie, ale również są poszukiwani jako dobrze przygotowani pracownicy poza regionem. Dyplom wielkopolskich uczelni zdecydowanie to umożliwia.

Poznań to nie tylko oferta studiów, ale także bogata infrastruktura rozrywkowa. W mieście znajduje się ponad 40 parków i terenów zielonych, w których można odpocząć między zajęciami. Warto wybrać się na spacer na poznańską Maltę. Miasto oferuje wiele atrakcji wieczornych, dzięki czemu studenci zazwyczaj znajdą coś dla siebie.

Uczelnie prywatne oraz filie uczelni państwowych i prywatnych usytuowane są w takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Kalisz, Trzcianka, Piła, Wągrowiec, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Konin i Nowy Tomyśl. Dzięki temu potencjalni studenci mogą zdecydować się również na studiowanie w mniejszych ośrodkach miejskich w województwie wielkopolskim. Według statystyk, w mniejszych miastach w Wielkopolsce studiuje dodatkowo 11 tysięcy osób.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Poznaniu i Wielkopolsce

Gdzie w Poznaniu i Wielkopolsce zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na poznańskich i wielkopolskich uczelniach?

Praca po studiach historycznych

Studia historyczne to w dużej mierze kierunki rozwijające zainteresowania, pobudzające do myślenia, poszerzające horyzonty, uczące związków przyczynowo-skutkowych. Mało jest miejsc pracy we współczesnym świecie, gdzie można wpisać sobie do CV: zawód historyk. Studia na kierunkach związanych z historią są za to często podstawą kariery zawodowej w bardzo odmiennych dziedzinach. Dużo jest absolwentów studiów historycznych w świecie publicznym: w polityce, mediach, public relations, urzędach, instytucjach państwowych i samorządowych. Wielu historyków odnosi także sukcesy w biznesie.

Nauczyciel historii w szkole: Historia to jeden z głównych przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów kierynku historia wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia historii szkole podstawowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiej lub magisterskiej historii specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Historyk – naukowiec
Jako absolwent studiów historycznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej badaniem dziejów. Przy pracy naukowej jako historyk nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z historią polski i historią powszechną.

Archeolog – naukowiec: Zastanawiasz się, jakie możliwości zawodowe czekają Cię po archeologii? Gdy przegląda się oferty pracy, stosunkowo niewiele z nich dotyczy stanowisk, na których można wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu archeologii. Nie oznacza to jednak, że ukończenie tego kierunku wiąże się z bezrobociem. Studenci, już w trakcie nauki, uczestniczą w pracach wykopaliskowych różnych zespołów, poznają swoją dziedzinę w działaniu, wyjeżdżają za granicę i już w trakcie tych pierwszych zawodowych prób kształtują swoje profesjonalne portfolio i kontakty. Niezwykle istotną rzeczą jest znajomość języków obcych. Podstawowym miejscem pracy będzie zatem dla Ciebie po studiach archeologicznych instytucja naukowa, uczelnia lub muzeum archeologiczne, etnograficzne, historyczne. Musisz wtedy brać pod uwagę starania o studia II) stopnia w szkole doktorskiej (po studiach magisterskich uzupełniających) oraz zdobycie tytułu doktora i dalszych szczebli kariery naukowej. Dla swojej uczelni albo instytutu badawczego będziesz oczywiście prowadzić badania terenowe a po przeprowadzeniu wykopalisk analizować i interpretować wydobyte pozostałości po dawnych kulturach i cywilizacjach. Sporą część Twojej pracy będzie zajmowała praca naukowa w zaciszu bibliotek i gabinetów – czytanie i pisanie publikacji naukowych. Czeka na Ciebie także uczestnictwo w kongresach i konferencjach archeologicznych, gdzie będziesz czerpać wiedzę i poznawać wyniki najnowszych badań. Jeśli będziesz pracować na uczelni – czeka na Ciebie także praca dydaktyczna – prowadzenie zajęć dla studentów.

Archeolog w inwestycjach budowlanych: W wielu krajach istnieje popyt na pracę archeologa w biznesie związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych. Chodzi o przepisy nakazujące przeprowadzenie wykopalisk i zabezpieczenie zabytków archeologicznych, na które inwestor natrafi w czasie prac budowlanych lub ziemnych. W Polsce takie sytuacje reguluje ustawa o ochronie zabytków. Jeśli pracownicy budowlani natrafią na przedmiot, który może mieć wartość historyczną – muszą zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – wójta lub prezydenta miasta. Musi też wstrzymać wszelkie prace, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Jeśli konserwator uzna, że znaleziony przedmiot ma znaczącą wartość – inwestor musi sfinansować i zlecić przeprowadzenie prac archeologicznych. W takiej sytuacji zatrudnia zwykle archeologa z instytucji państwowej, ale pojawiły się na rynku także firmy archeologiczne, pracujące na zlecenie inwestorów budowlanych. Warto pomyśleć po studiach archeologicznych o zatrudnieniu się w jednej z nich lub założeniu własnej firmy tego typu.

Historyk sztuki: Historyk sztuki może znaleźć pracę w roli muzealnika w państwowych placówkach, wystawiennika przy organizacji wystaw, rzeczoznawcy w domach aukcyjnych lub na zlecenie prywatnych osób, krytyka sztuki, tworząc publikacje w fachowej literaturze lub pisząc recenzje wystaw, prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykładowcy historii sztuki na wyższych uczelniach, pracownika naukowego, konserwatora w urzędach konserwatorskich.

Rynek pracy w Poznaniu i Wielkopolsce

Rynek pracy w Poznaniu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów uczelni. Wiele szkół wyższych stara się utrzymywać dobre relacje z kluczowymi pracodawcami w regionie, co ułatwia studentom płynne wejście na rynek pracy. W samym Poznaniu działa około 114 tysięcy firm. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,1%, a stopa bezrobocia w całym województwie 3,7%. To doskonały wynik, który jest dużo niższy niż średnia krajowa i plasuje się w czołówce w całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego wielu kandydatów wybiera Poznań na miejsce studiowania.

Największe firmy z siedzibą w Poznaniu to Enea S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o. o., Grupa Muszkieterów, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Kompania Piwowarska S.A, Selgros Sp. z o. o., Żabka Polska S.A., Arctic Paper S.A., Bridgestone Poznań Sp. z o. o., Komputronik S.A., czy Exide Technologies. Ponadto w mniejszych miejscowościach w regionie znajdują się siedziby Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciel Biedronki), Grupa Eurocash, Lidl Polska, Imperial Tobacoo Polska S.A., Grupa Raben, PBG S.A., MAN Bus Sp. z o. o., czy Solaris Bus & Coach S.A. To tylko największe z firm, które cały czas potrzebują wysokiej klasy specjalistów różnych kierunków studiów. Zatrudnienie znajduje wielu absolwentów kierunków technicznych, humanistycznych, związanych z marketingiem i nowymi mediami, chemicznych, logistycznych i nie tylko. W Wielkopolsce bardzo wysoko rozwinięta jest kultura rolna, co zauważycie w nowoczesnych gospodarstwach. Ponadto to doskonałe miejsca do znalezienia pracy, jeszcze w trakcie studiowania. Pod tym kątem oferta dla studentów w Poznaniu i w województwie wielkopolskim jest naprawdę bardzo atrakcyjna, a niska stopa bezrobocia sprawia, że coraz więcej osób chce podjąć studia w tym regionie Polski.

Specjalista ds. employer brandingu

Co to za zawód specjalista ds. employer brandingu – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. employer brandingu (employer branding specialist)? Specjalista ds. employer brandingu jest to osoba odpowiedzialna za

Czytaj więcej »

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie ich podstawowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnej pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży i zapewnienie im prawidłowego rozwoju. Czym zajmuje się pedagog? Na pewno każdy z Was miał kiedyś przyjemność (lub nieprzyjemność) trafić do

Czytaj więcej »

Zawód: HR-owiec

Co to jest zawód HR-owiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR-owiec? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód HR-owca? HR-owiec to specjalista ds. zasobów ludzkich. Pracuje w dużym dziale human resources (HR)

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję