Site logo

Kierunek politologia w Poznaniu

Kierunek politologia w Poznaniu

Gdzie na studia z politologii w Poznaniu?

Wszystkie studia z politologii, nauk o polityce, dyplomacji, stosunków politycznych w Poznaniu i Wielkopolsce

List view

Opinie o studiach politologicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku politologia, nauki o polityce, dyplomacja, stosunki polityczne w Poznaniu i Wielkopolsce. Kierunki politologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Inne
Redakcja Studia.pl

Zawód Polityk

O politykach słyszymy w zasadzie na każdym kroku – w telewizji, radiu i w internecie. Kim jednak są Ci ludzie i dlaczego ich praca budzi

Czytaj więcej »
Inne
Redakcja Studia.pl

Zawód: Politolog

Chciałbyś zajmować się w przyszłości analizą mechanizmów współczesnej polityki? Stosować zdobytą wiedzę do formułowania komentarzy i tworzenia analiz poświęconych aktualnym wydarzeniom zachodzącym w państwie? Czytaj

Czytaj więcej »
Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Redakcja Studia.pl

Ruthenica

Studia Ruthenica to unikatowy kierunek, dzięki któremu absolwent otrzyma doskonałą wiedzę na temat Europy Wschodniej, pozna fascynującą duchowość Kościoła Wschodniego, będzie orientować się w wielkiej

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Poznaniu

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek politologia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania politologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować politologię w Poznaniu i Wielkopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku z politologii, nauk o polityce, dyplomacji, stosunków politycznych na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia politologiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z politologią? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków humanistycznych i społecznych takich jak: politologia, dyplomacją europejską, europeistyką, stosunki międzynarodowe ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia politologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest politologia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki związane z politologią dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Można także uczyć się aspektów związanych z politologią na studiach podyplomowych dających podstawowe kompetencje politologiczne lub pogłębiające wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji. Politologia jest nauką, która zajmuje się działalnością związaną ze sprawowaniem władzy politycznej, a także jej funkcją i rolą w życiu społecznym oraz funkcjami i charakterem państwa, jak i międzynarodowych organizacji politycznych. Istnieją trzy fundamentalne pojęcia w politologii, które stanowią jednocześnie przedmiot badań tej dziedziny, są to: władza, państwo i polityka. Podczas wykładów i ćwiczeń na politologii poznasz m.in. takie aspekty jak: integracja europejska, samorząd terytorialny, marketing polityczny, systemy polityczne. Studia z dyplomacji europejskiej i europeistyki mają charakter interdyscyplinarny, uzyskasz zatem na nich wiedzę z kilku dyscyplin naukowych. Studia te dotyczą Europy, w wymiarze politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym i gospodarczym. Podczas studiów poznasz także aspekty związane z dyplomacją, bezpieczeństwem europejskim, administracją europejską, czy integracją europejską. Natomiast studia ze stosunków międzynarodowych umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia relacji między państwami i organizacjami międzynarodowym. Podczas zajęć będziesz uczyć się m.in. politologii, prawa międzynarodowego, historii, filozofii, ekonomii. Na pewno interesuje Cię, jakie drogi kształcenia masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na kierunek kształcenia, który obierzesz oraz planowaną karierę zawodową. Absolwenci kierunków politologicznych pracują w instytucjach samorządowych, rządowych, organizacjach społecznych, w partiach politycznych, w sztabach politycznych, a także w zagranicznych instytucjach współpracy międzynarodowej.

Politologia: Politolog to człowiek świetnie orientujący się w zglobalizowanym świecie. Zna główne idee społeczne i polityczne oraz doskonale porusza się w świecie administracji publicznej. Studia nauczyły go efektywnego działania oraz doskonałej organizacji pracy, dlatego wielu politologów rezygnuje z aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i angażuje się w życie gospodarcze, w którym odnoszą niemałe sukcesy. Studia politologiczne nie należą już do najbardziej obleganych, mimo tego, biorąc pod uwagę ten kierunek kształcenia, warto już w szkole średniej poświęcić się nauce historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Te trzy przedmioty stanowią fundament, na którym przyszły politolog może oprzeć swoją wiedzę.
W dobrych uczelniach studenci politologii mają dość częste okazje, by spotykać się i rozmawiać ze znanymi politycznymi celebrytami, dziennikarzami oraz działaczami społecznymi. Nierzadko tego rodzaju spotkania mają charakter kameralny, dzięki czemu można już w trakcie nauki zbudować sobie świetną sieć kontaktów. Także praktyki zawodowe mogą stać się niesamowitą przygodą. Dzięki otwartości świata polityki, rządu oraz instytucji europejskich, istnieje możliwość uzupełnienia przyswojonej na studiach teorii, o praktykę życia politycznego.
Studia politologiczne to wiedza i umiejętności w trzech zakresach: państwo, władza, polityka.
Nauka zwykle nie różni się od edukacji w ramach innych studiów społecznych, czy humanistycznych. Uczelnie oferują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz seminaria. Bardzo wiele zależy tu od kreatywności nauczycieli, zdarzają się bowiem przedmioty realizowane metodą projektową, niektóre uczelnie zapewniają także bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w postaci kół naukowych, stowarzyszeń akademickich i innych rodzajów działalności realizowanej pod opieką pracowników naukowych.

Dyplomacja: Dyplomacja – europejska, międzynarodowa – to oryginalny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach administracji unijnej. Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z historią, politologią, ekonomią, a także kultury i nauk społecznych. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że dyplomacja europejska kształci absolwentów przygotowanych do pracy na przeróżnych stanowiskach, m. in. doradczych, w administracji państwowej, międzynarodowej, a także w biurach poselskich i dyplomacji. Interdyscyplinarny program studiów, który poza zagadnieniami związanymi z dyplomacją obejmuje wiedzę z zakresu m.in. prawa, ekonomii, kultury, nauk społecznych i politycznych. Ważnym elementem rozwijanym w trakcie nauki mają być kompetencje językowe.

Europeistyka: Złośliwi mogą powiedzieć, że studiowanie na kierunku europeistyka to strata czasu, podobna do studiowania “Globalistyki” albo, po prostu, studiów na kierunku “Wiedza”. Oczywiście żaden z tych kierunków nie istnieje. W jaki sposób europeistyka wytworzyła wokół siebie tak czarne stereotypy? Przez wiele lat absolwenci tego kierunku nie byli kształceni, z uwzględnieniem potrzeb rynku. Ich studia służyły rozbudowie wiedzy, z pominięciem umiejętności. Do tego należy dołożyć, bardzo ogólny przedmiot studiów i mamy już receptę na wizerunkową katastrofę. Aby dowiedzieć się, jakie są preferencje komisji rekrutacyjnej, funkcjonującej w wybranej uczelni warto zapoznać się z ogłoszeniami na stronie internetowej przyszłej szkoły. Rekrutacja oparta o konkurs świadectw będzie szczególnie premiować przedmioty społeczne i humanistyczne. W czasie nauki w szkole średniej w sposób szczególny warto położyć nacisk na naukę geografii Europy, historii powszechnej, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze i sztuce Starego Kontynentu. Takie przygotowanie, z pewnością, pomoże w świetnym starcie na pierwszym semestrze studiów. Wykłady i konwersatoria, czyli ćwiczenia to główne formy dydaktyczne stosowane przez nauczycieli, którzy uczą na kierunku europeistyka. Uczestnicząc w seminariach i proseminariach zyskujesz okazję do bezpośredniej współpracy z wybranymi naukowcami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Realizacja własnych projektów badawczych to warunek niezbędny, by uzyskać dyplom. Ważną częścią studiów mogą stać się także praktyki, dlatego nie warto ich lekceważyć. Kryterium ich wyboru powinno być oparte o możliwości zwiększenia sobie szans na dobrą pracę tuż po studiach. Nie można się tu kierować najłatwiejszą możliwością zdobycia pieczątki i podpisu w dzienniku praktyk.

Stosunki międzynarodowe: Treści programowe stosunków międzynarodowych to olbrzymi zasób wiedzy o świecie w ujęciu historycznym, geograficznym, politycznym, prawnym, kulturowym. Modele oddziaływań pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi były kształtowane przez wiele tysięcy lat, a zdobycie wiedzy o ich naturze musi nastąpić w trakcie kilkuletnich studiów. Choć procedury rekrutacyjne nie stanowią już bariery nie do pokonania, trzeba wiedzieć, że niektóre uczelnie stawiają kandydatom poprzeczkę bardzo wysoko. Z pewnością do decyzji potrzebny jest jakiś zakres wiedzy o tym kierunku. Wypełnienie warunków formalnych, takich jak zdanie matury z określonych przedmiotów i uzyskanie odpowiednich wyników to oczywistość. Z doświadczenia można jednak powiedzieć, że to nie wszystko. Czyżby szkoła średnia nie była wystarczającym przygotowaniem do poznawania problematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi? Można zaryzykować twierdzenie, że nie. Dlaczego? Kierunek ten wymaga bardzo szerokiej wiedzy. Na wykładach, ćwiczeniach i seminariach bardzo często poruszane są problemy współczesnego świata i dynamicznych zmian w sojuszach międzynarodowych, uwarunkowaniach geopolitycznych, gospodarczych, czy ekonomicznych. Swoistego wyczucia, analizy tego rodzaju danych, umiejętności gromadzenia i kojarzenia faktów politycznych nie można nauczyć się poprzez lekturę podręczników. Serwisy informacyjne, artykuły prasowe i naukowe, na tematy związane z przedmiotem studiów są niezwykle istotnym źródłem dziedzinowej wiedzy. Studia nie należą do łatwych. Studenci pierwszych semestrów nierzadko są przestraszeni ogromem informacji, które muszą zapamiętać i umieć przywoływać w bardzo różnych kontekstach. Nauka to wykłady i konwersatoria, czasem zwane też ćwiczeniami. Studenci ostatnich semestrów uczestniczą też w seminariach, by napisać swoje prace dyplomowe w ramach wybranej przez siebie specjalności.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Dziennikarstwo bywa przedstawiane jako kierunek, dzięki któremu bezrobotni w Polsce mają najwyższe wykształcenie w Europie. Wszystko zależy od człowieka i od sposobu, w jaki rozpoczął on swoje studia. Jeżeli wybierasz dziennikarstwo i komunikację społeczną, ponieważ nie masz szansy dostać się na inne studia i nie masz ochoty uczyć się w sposób zaangażowany i rzetelny, możesz być pewien, że na rynku pracy spotkają Cię problemy. Jeżeli jednak masz znakomite pióro i interesuje Cię problematyka radia, prasy, telewizji, czy Internetu – to kierunek dla Ciebie. Wiedza i umiejętności dziennikarza. Na studiach z dziennikarstwa i komunikacji społecznej podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów uzyskasz wiedzę o mediach, ich rodzajach, funkcjonowaniu, zasadach działania. Warsztaty są ważnym elementem tych studiów, zajęcia odbywają się m.in. w studiach radiowych, telewizyjnych, w redakcjach czasopism. W programie znajdziesz także m.in. takie przedmioty jak: retoryka dziennikarska, pozyskiwanie informacji, źródła informacji, dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, prasowe, internetowe, medioznawstwo, marketing i reklama, prawo prasowe, kreowanie wizerunku medialnego, psychologia mediów, ekonomia mediów, fotografia, przedmioty językowe, formy dziennikarskie, doskonalenie warsztatu retoryka i erystyka, infobrokering, dziennikarstwo śledcze, fotografia prasowa, public relations, socjologia, politologia, filozofia, ekonomia, prawo autorskie i prawo prasowe. Już na pierwszy rzut oka widać, że rzetelna, systematyczna i uczciwa nauka na tym kierunku domaga się wielu wysiłków. Choć pewnie nietrudno zostać absolwentem, to jednak tylko nieliczni studenci opuszczają studia, zaczerpnąwszy pełnię dziennikarskiej wiedzy i umiejętności. Szanse na dobrą pracę są uzależnione od aktywności w czasie studiów. Można śmiało przyjąć, że student, który realizuje się w dziennikarstwie obywatelskim, uzyskując wysokie statystyki odwiedzin jego tekstów w sieci, znacząco zwiększa możliwości uzyskania dobrej pracy. Bogate portfolio projektów zrealizowanych np. dla organizacji pozarządowych, będzie z pewnością świetnym atutem w trakcie rozmowy z redaktorem naczelnym. Szefowie redakcji wskazują jednoznacznie, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów, którzy w czasie studiów nie tracili czasu i realizowali z sukcesem swoje pierwsze zawodowe próby. Rekrutacja na dziennikarstwo i komunikację społeczną. Rekrutacja odbywa się zwykle, w oparciu o konkurs świadectw. Mając w planach aplikowanie na studia dziennikarskie trzeba mieć dobre osiągnięcia w zakresie języka polskiego, historii, WOS i innych przedmiotów, wskazanych przez wybrany przez Ciebie wydział.

Polityka społeczna: Studia na tym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób kreatywnych, lubiących zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działających na rzecz społeczności lokalnej i potrafiących wczuwać się w cudze położenie. Na program studiów składają się przedmioty z zakresu dziedzin takich, jak między innymi: prawo, filozofia, politologia, ekonomia, socjologia, psychologia, logika oraz statystyka. W czasie studiów student powinien uzyskać podstawową wiedzę o: przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych; instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwent powinien posiadać umiejętności: zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji; sporządzania projektów socjalnych.

Political science: Studia na kierunku polityka science są prowadzone w języku angielskim. Studia skierowane są do osób, które interesuje współczesna polityka, funkcjonowanie administracji publicznej, proces tworzenia oraz oceny działania polityk społecznych, ekonomicznych i lokalnych, demokratyzacji, funkcjonowanie samorządów terytorialnych oraz działanie mediów. W trakcie studiów słuchacze wyposażeni zostaną w instrumentarium badawcze niezbędne do rozumienia oraz analizowania procesów politycznych, jak i mechanizmów rządzących życiem społecznym, jego uwarunkowaniami ekonomicznymi, psychologicznymi i kulturowymi. Student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, ekonomii, psychologii politycznej, zarządzania publicznego, komunikacji politycznej, nauki o zarządzaniu 

Studia w Poznaniu i Wielkopolsce

Poznań to zdecydowanie jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce i jednocześnie bardzo ważne miasto pod kątem gospodarczym. Obecnie każdego roku w Poznaniu i Wielkopolsce studiuje około 112 tysięcy osób. Rokrocznie ponad 30 tysięcy absolwentów opuszcza mury szkół wyższych. Kandydaci na studia mogą wybierać z szerokiej oferty studiów uczelni państwowych oraz prywatnych, co pozwala na wybór kierunku i rodzaju studiów, które będą idealnie dopasowane do ich potrzeb. Szeroka oferta obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie drugiego stopnia. Atutem Poznania i okolic jest to, że pracę oferuje tu ponad 114 tysięcy firm. Absolwenci nie mają większych problemów z zatrudnieniem w województwie, ale również są poszukiwani jako dobrze przygotowani pracownicy poza regionem. Dyplom wielkopolskich uczelni zdecydowanie to umożliwia. Poznań to nie tylko oferta studiów, ale także bogata infrastruktura rozrywkowa. W mieście znajduje się ponad 40 parków i terenów zielonych, w których można odpocząć między zajęciami. Warto wybrać się na spacer na poznańską Maltę. Miasto oferuje wiele atrakcji wieczornych, dzięki czemu studenci zazwyczaj znajdą coś dla siebie. Uczelnie prywatne oraz filie uczelni państwowych i prywatnych usytuowane są w takich wielkopolskich miastach jak: Gniezno, Kalisz, Trzcianka, Piła, Wągrowiec, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Konin i Nowy Tomyśl. Dzięki temu potencjalni studenci mogą zdecydować się również na studiowanie w mniejszych ośrodkach miejskich w województwie wielkopolskim. Według statystyk, w mniejszych miastach w Wielkopolsce studiuje dodatkowo 11 tysięcy osób.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Poznaniu i Wielkopolsce

Gdzie w Poznaniu i Wielkopolsce zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach politologicznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków politologicznych na poznańskich i wielkopolskich uczelniach?

Praca po studiach politologicznych

Studia na kierunkach politologicznych należą do studiów pracochłonnych, jednak niezbyt wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, politycznych, dziennikarskich czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się świata. Przyszli politolodzy muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, polityczne oraz redakcje medialne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach marketingowych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością kreatywnego myślenia, dobrego pióra oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Politologia to bardzo ciekawy kierunek, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży nauk o polityce.

Politolog: W celu pracy jako politolog należy ukończyć studia kierunkowe na takich kierunkach jak politologia, stosunki międzynarodowe czy europeistyka.
Jednak czy politolog odnajdzie się na współczesnym rynku pracy? Powyższe pytanie można sprowadzić do innego, nieco prostszego: co potrafi robić politolog? Proste pytanie nie zawsze umożliwia sformułowanie prostej odpowiedzi. Studia politologiczne nie mają charakteru praktycznego, dlatego większość zasobów intelektualnych zdobytych w ramach nauki, to raczej wiedza niż umiejętności. Politolodzy bardzo często robią świetne kariery w handlu, w zarządach firm i spółek, w bankach oraz instytucjach finansowych. Łatwo adaptują się do nowych warunków oraz przyjmują nową wiedzę, a gruntowna znajomość procesów rządzących światem pozwala im na racjonalne decyzje.

Polityk: Wykształcenie politologiczne to dobre przygotowanie do zaangażowania się w życie publiczne. Dzięki dobrej znajomości zasad prawnych rządzących polityką publiczną absolwent studiów z politologii może robić skutecznie karierę na różnych poziomach aktywności: lokalnej (miejskiej, wiejskiej), gminnej, powiatowej, samorządowej, na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Dyplomata: Pracę na stanowisku dyplomaty można wykonywać kończąc studia politologiczne, takie jak dyplomacja, politologia, stosunki międzynarodowe. Dyplomata to przede wszystkim osoba potrafiąca słuchać. Współcześnie dyplomatą może zostać każdy, nie jest już wymagane osiągnięcie stopnia dyplomatycznego, chociaż jest to droga rekomendowana. Zawód ten, kojarzony przede wszystkim z dalekimi podróżami i uczestnictwem w wykwintnych przyjęciach, w rzeczywistości obejmuje znacznie szerszy zakres zadań. Jednak praca w instytucjach międzynarodowych to praca z ludźmi. Praca ta wymaga od nas szeregu kompetencji miękkich takich jak: łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, komunikatywność, otwartość, duża odporność na presję oraz umiejętności i techniki negocjacyjne. Jednym z głównym celów pracy dyplomaty jest odkrycie co może mieć wpływ na decyzję z drugiej strony oraz kreowanie rozmowy w taki sposób aby druga strona była zapewniona, że uda się jej cele osiągnąć. Dyplomacja jest bardzo skomplikowanym i złożonym procesem i nie każda osoba może wykonywać ten zawód. Absolwent kierunków politologicznych o specjalności z dyplomacji może znaleźć pracę w: dyplomacji, biurach poselskich, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w formie doradcy.

Specjalista ds. europejskich: W celu pracy w instytucjach UE warto ukończyć studia politologiczne, w szczególności takie kierunki jak politologia, stosunki międzynarodowe europeistyka czy dyplomacja. Szerokie możliwości zatrudnienia stwarzają różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które są beneficjentami środków wypłacanych w ramach konkretnych funduszy europejskich. Absolwenci europeistyki znajdują też zatrudnienie rządowych i samorządowych agendach odpowiedzialnych za kształtowanie gospodarczych, kulturowych i biznesowych relacji Polski z innymi krajami Europy. Także sektor prywatny dostarcza wielu miejsc pracy dla fachowców w zakresie gospodarki europejskiej. Aby zwiększyć swoje szanse, warto połączyć studia na kierunku Europeistyka ze studiami, które dzięki swojemu praktycznemu charakterowi wyposażą przyszłego pracownika w konkretne umiejętności zawodowe.

Urzędnik i pracownik instytucji publicznych: Wykształcenie politologiczne to dobre przygotowanie do pracy w administracji publicznej oraz całym sektorze publicznym. Zawód urzędnika można wykonywać kończąc studia z zakresu nauki politycznych, społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Urzędnicy nie mogą już arbitralnie podejmować decyzji. W procesie projektowania rozwiązań aktywnie uczestniczą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele. W Polsce ten model dopiero raczkuje, ale patrząc na zachodzące przemiany przewiduje się, że z pewnością dalej będzie się rozwijał. Brakuje jednak specjalistów mogących sprawnie zarządzać w nowych realiach. Tu pojawia się szansa dla absolwentów polityki publicznej, którzy łączą umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Polityka publiczna przygotowuje nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk. To przede wszystkim możliwość pracy w organach władzy publicznej: parlamencie (Sejmie i Senacie), administracji rządowej (w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich) oraz samorządowych (w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów i gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin). Jednak instytucje publiczne to także wszelkie podległe urzędom jednostki: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury i sztuki, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i instytucje edukacyjne. Zatrudnienie w instytucjach publicznych to również praca w funduszach np. Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Pracy, Narodowym Funduszu Zdrowia. Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych – ZUS oraz KRUS.

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych: W celu pracy na stanowiskach współpracy międzynarodowej warto ukończyć studia politologiczne, a w szczególności stosunki międzynarodowe i kierunki pokrewne. Kariera absolwenta stosunków międzynarodowych przybierać może bardzo różne oblicza. Uzależniona jest bardzo mocno od indywidualnych predyspozycji i w zasadzie nie istnieją jakieś powtarzające się wzorce. Wystarczy przyjrzeć się liście potencjalnych miejsc pracy, które wymagają wiedzy o relacjach pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi. Będą to korporacje, przedsiębiorstwa międzynarodowe, różne agendy rządowe, dyplomacja, organizacje pozarządowe oraz samorządy, które prowadzą sprawy związane z imigracją lub współpracą zagraniczną.

Dziennikarz, mediaworker: Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, znajomość rzemiosła dziennikarskiego oraz wyniesiona ze studiów erudycja to dobra podstawa do pracy w mediach, takich jak prasa, radio, telewizja, media interaktywne (internetowe). Nie tylko tam, gdzie liczy się wysoka kultura języka, ale i komunikatywność oraz jasność przekazu. Znajomość różnych konwencji językowych pozwala na kształtowanie takiej formy, aby była dostosowana do poziomu wykształcenia oraz potrzeb odbiorcy. Absolwenci studiów medialnych nie mają problemu zarówno z dziennikarskimi gatunkami informacyjnymi (informacja/news, wzmianka, notatka, kalendarium, relacja/sprawozdanie, szkic reportażowy, sylwetka, wywiad), jak i bardziej subiektywną publicystyką (komentarz, esej, feature, recenzja, felieton, wywiad, portret, reportaż).

Copywriter: Copywriter, twórca reklamy, pracownik działów marketingu i agencji reklamowych. Skoro reklama opiera się na skutecznej perswazji, potrzebne są w niej zarówno biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, jak i znajomość kodów kulturowych, a takie kompetencje mają absolwenci komunikacji społecznej. Dodatkowo w przypadku medialnych, marketingowych ścieżek studiów mają także wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności przygotowania użytkowych tekstów takich jak slogan, tekst ulotki czy ogłoszenia, scenariusz filmu reklamowego i spotu radiowego, do wykorzystania w promocji. W przypadku mediów interaktywnych to także kompetencje dotyczące materiałów na strony internetowe przy zachowaniu wymogów SEO.

Rzecznik prasowy, pracownik działów i agencji PR: Każda osoba zajmująca się komunikacją marketingową na rzecz firm, marek, instytucji, osób publicznych, musi mieć w małym palcu biegłość w posługiwaniu się polszczyzną. Zatem absolwent komunikacji społecznej jest naturalnym kandydatem na rzecznika prasowego i specjalisty ds. public relations, osobę odpowiedzialną za kształtowanie opinii publicznej i budowanie wizerunku w mediach, w tym w mediach społecznościowych.

Influencer, bloger, vloger, podcaster, youtuber: Studia dziennikarskie mogą być dobrą podstawą do budowania kariery internetowego lidera opinii, skupiającego się na polskim kręgu kulturowym lub społecznościach posługujących się innym językiem obcym. Biegłość w posługiwaniu się mową i pismem w połączeniu z kontekstem kulturowym, przekłada się na możliwość budowania zasięgu w grupie obserwatorów oraz wpływanie na ich decyzje związane z biznesem, show businessem, poradnictwem i innymi sferami życia.

Redaktor, edytor, korektor, wydawca: Studia dziennikarskie dają dobre podstawy do pracy przy publikacjach literackich w wydawnictwach, zarówno klasycznych (książki, magazyny i pisma drukowane), jak i multimedialnych (e-booki, podcasty, adaptacje multimedialne literatury) zwłaszcza w przypadku edytorskich ścieżek studiowania. Biegłość w posługiwaniu się polszczyzną, znajomość reguł i konwencji językowych pomaga w pracy nad tekstami użytkowymi i literaturą piękną, zarówno w redagowaniu, jak i korekcie. Znajomość trendów literackich oraz nowości, przydaje się w wyszukiwaniu tekstów do publikacji, ich ocenie oraz zamawianiu.

Marketingowiec: Zawód marketingowca można wykonywać po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania i marketingu, politologii, socjologii i innych naukach społecznych. Studia na tych kierunkach mają zwykle praktyczny charakter i dobrze przygotowują do wykonywanego zawodu. Praca marketingowca bardzo często zależy od tego dla jakiej instytucji pracuje. Współcześnie za skuteczną sprzedaż wielu produktów odpowiadają działy marketingu, które to przygotowują to coraz bardziej wymyślne kampanie marketingowe tak aby klienci byli zainteresowani zakupem, nie tylko tu i teraz ale również związali się emocjonalnie z firmą. Pozwala to wówczas na przyciągnięcie do firmy wielu nowych klientów, ale również utrzymanie ich na lata przy sobie. Dzięki temu firma może w trybie długoletnim możliwości swojej sprzedaży i zarządzania portfelem. Dlatego też specjaliści ds. marketingu mają za zadanie jak najlepiej poznać klienta, aby w prawidłowy sposób dostosować do niego kampanię. Aby zostać marketingowcem należy mieć wykształcenie średnie, jednak wraz z rozwojem i profesjonalizacją zawodu coraz częściej wymaga się ukończenie studiów kierunkowych z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii, politologii lub kierunków pokrewnych. Przyszli twórcy kampanii reklamowych znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które oferują swoje produkty oraz agencjach i domach marketingowych. Absolwenci studiów z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii i politologii mogą znaleźć zatrudnienie jako marketingowcy, kierownicy i menedżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, biznesie, bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Badacz polityki i relacji publicznych: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu politologii i innych kierunków społecznych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki

Rynek pracy w Poznaniu i Wielkopolsce

Rynek pracy w Poznaniu jest bardzo atrakcyjny dla absolwentów uczelni. Wiele szkół wyższych stara się utrzymywać dobre relacje z kluczowymi pracodawcami w regionie, co ułatwia studentom płynne wejście na rynek pracy. W samym Poznaniu działa około 114 tysięcy firm. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,1%, a stopa bezrobocia w całym województwie 3,7%. To doskonały wynik, który jest dużo niższy niż średnia krajowa i plasuje się w czołówce w całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego wielu kandydatów wybiera Poznań na miejsce studiowania. Największe firmy z siedzibą w Poznaniu to Enea S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o. o., Grupa Muszkieterów, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Kompania Piwowarska S.A, Selgros Sp. z o. o., Żabka Polska S.A., Arctic Paper S.A., Bridgestone Poznań Sp. z o. o., Komputronik S.A., czy Exide Technologies. Ponadto w mniejszych miejscowościach w regionie znajdują się siedziby Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciel Biedronki), Grupa Eurocash, Lidl Polska, Imperial Tobacoo Polska S.A., Grupa Raben, PBG S.A., MAN Bus Sp. z o. o., czy Solaris Bus & Coach S.A. To tylko największe z firm, które cały czas potrzebują wysokiej klasy specjalistów różnych kierunków studiów. Zatrudnienie znajduje wielu absolwentów kierunków technicznych, humanistycznych, związanych z marketingiem i nowymi mediami, chemicznych, logistycznych i nie tylko. W Wielkopolsce bardzo wysoko rozwinięta jest kultura rolna, co zauważycie w nowoczesnych gospodarstwach. Ponadto to doskonałe miejsca do znalezienia pracy, jeszcze w trakcie studiowania. Pod tym kątem oferta dla studentów w Poznaniu i w województwie wielkopolskim jest naprawdę bardzo atrakcyjna, a niska stopa bezrobocia sprawia, że coraz więcej osób chce podjąć studia w tym regionie Polski.

Zawód: Architekt wnętrz

Masz zmysł artystyczny i w swojej pracy zawodowej chciałbyś zajmować się projektowaniem wnętrz? Na widok tragicznie urządzonego biura masz ochotę usiąść i zaprojektować wszystko od nowa? Może to oznaczać tylko jedno: jesteś urodzonym architektem wnętrz, o którego profesji chcielibyśmy opowiedzieć Ci teraz nieco więcej. Kim jest architekt wnętrz? Architekt wnętrz (często określany także mianem „projektanta”) to osoba, która jest odpowiedzialna

Czytaj więcej »

Zawód: Rzecznik prasowy

Wyobraź sobie, że w mediach pojawiła się informacja, że działania firmy X doprowadziły do sytuacji Y. Zwołana zostaje konferencja prasowa, na której ktoś będzie musiał zgromadzonym licznie dziennikarzom wszystko wyjaśnić i jednocześnie doprowadzić do neutralizacji wszelkich problemów. To właśnie rola, w którą musi wcielić się rzecznik prasowy. Jak nim jednak zostać i co trzeba umieć? Zacznijmy od podstaw, czyli jak

Czytaj więcej »

Zawód: Specjalista ds. Social Media

Gdy mówisz swoim znajomym, że cały dzień spędzasz na facebooku lub instagramie i jednocześnie na tym zarabiasz, to oznacza, że jesteś Specjalistą ds. mediów społecznościowych. Nie myśl jednak, że obowiązki zawodowe ograniczać się będą wyłącznie do wrzucania “piąteczków, koteczków i innych bzdetków”, to już bowiem nie wystarczy! Obszerna wiedza z zakresu marketingu, odrobina psychologii społecznej, kreatywność i zmysł analityczny to

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję