Site logo

Rekrutacja na studia w Rzeszowie. Informacje dla kandydatów.

Rzeszow.Studia.pl

Rekrutacja na uczelnie prywatne w Rzeszowie

Zobacz, jak w Rzeszowie i na Podkarpaciu wygląda rekrutacja na płatne dziennie i zaoczne kierunki studiów na uczelniach niepublicznych: zasady rekrutacji, terminy, harmonogram, wymagania, czesne.

Rekrutacja na studia w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rekrutacja na studia, to proces przyjmowania na kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Prowadzona jest niemal zawsze on-line, w tzw. systemach IRK (czyli internetowej rekrutacji studentów). Różni się w zależności od tego, czy na dany kierunek mają wstęp osoby zaraz po maturze, czy też trzeba ukończyć wcześniej np. studia pierwszego stopnia. W pierwszym przypadku, na studiach bezpłatnych w Rzeszowie i innych ośrodkach akademickich Podkarpacia, analizowane są wyniki egzaminu dojrzałości i to one decydują o przyjęciach na poszczególne kierunki. Taki system obowiązuje na Uniwersytecie Rzeszowskim (rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie na UR), Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (rekrutacja na „Rzeszowskiej polibudzie”, rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na PRz). Przy studiach płatnych dostępnych w Rzeszowie i na Podkarpaciu, po maturze, liczy się zwykle kolejność zapisów. Na studiach magisterskich uzupełniających, rekrutacja może odbywać się na podstawie analizy programu ukończonych studiów. Proces rekrutacji różni się też w zależności od tego, czy prowadzi ją uczelnia państwowa, czy prywatna. Na prywatnych uczelniach w Rzeszowie i innych uczelniach Podkarpacia (#cta: Sprawdź aktualne rekrutacje na studia w Rzeszowie), prowadzących płatne kierunki, zwykle obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, czyli kolejność zapisów kandydatów. W przypadku niektórych kierunków studiów na rzeszowskich i podkarpackich uczelniach mogą, zgodnie z prawem, być przeprowadzane egzaminy na studia. Ich zakres nie może pokrywać się z przedmiotami maturalnymi. Zwykle są to egzaminy na kierunki artystyczne – np. na Uniwersytecie Rzeszowskim (rekrutacja na studia plastyczne na UR i muzyczne na UR), sportowe – na Uniwersytecie Rzeszowskim (rekrutacja na studia sportowe na UR), wojskowe. Na kierunkach plastycznych i architektonicznych może pojawić się tzw. analiza teczki kandydata (czyli wykonanych wcześniej prac plastycznych, np. rysunków, czy innych dzieł).

Rekrutacja na kierunki w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie i na Podkarpaciu - zobacz, na jakie studia możesz się rekrutować

Zasady rekrutacji na studia

Co warto wiedzieć przystępując do rekrutacji na rzeszowskie uczelnie? Jak przebiega proces rekrutacji na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe?

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję