Numer świadectwa maturalnego w elektronicznej rekrutacji na studia

Skąd mogę wziąć numer świadectwa maturalnego? Co to jest numer matury? Czy trzeba czekać z rekrutacją elektroniczną na wydanie matury przez liceum i technikum? Jestem na wakacjach, nie odebrałem świadectwa dojrzałości, czy to znaczy, że jeśli nie mam numeru, nie będę mógł zarejestrować się na studia? Pytania o numer świadectwa dojrzałości to jeden z najgorętszych tematów zaraz po ogłoszeniu wyników matur. Do czego potrzebny jest numer świadectwa w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów – wyjaśnia Pani Snap, ekspertka Studia.pl.

Do czego potrzebny jest numer matury?

Na zdecydowaną większość uczelni w Polsce trzeba zarejestrować się on-line, poprzez formularz elektroniczny na jej stronie internetowej. Każda ze szkół wyższych ma Internetowy System Rejestracji Kandydatów, gdzie musisz wpisać swoje dane. Poza wpisaniem informacji co chcesz studiować, w systemie muszą pojawić się dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL. Numer świadectwa maturalnego jest informacją, który zawiera elektroniczna aplikacja na studia. W dużej części uczelni jest to numer, którego nie muszą podawać “świeży” maturzyści. Uczelnia zaciąga te dane z oficjalnego rządowego Krajowego Rejestru Matur (KREM) wraz z informacją ile punktów kandydat dostał na maturze.

Gdzie znajdę numer dokumentu maturalnego?

Numer matury znajdziesz oczywiście na swoim świadectwie dojrzałości, które odbierasz w swoim liceum, albo technikum. Jednak nawet jeśli nawet nie odebrałaś/odebrałeś swojego świadectwa maturalnego ze szkoły, nic się złego nie stało! Oczywiście musisz je odebrać, żeby później razem z podaniem na studia złożyć je na biurku odpowiedniej Komisji Wydziałowej na uczelni. Ale póki co wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta w systemie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (czyli tam, gdzie sprawdzasz wyniki swoich matur). Na samej górze ekranu, zaraz pod imieniem i nazwiskiem, znajdziesz numer swojego świadectwa. Składa się on z literki, dwóch ukośników oraz cyfr. Wystarczy, że go skopiujesz i wkleisz (w całości, także litery i ukośniki!) w odpowiednie pole w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

W tym miejscu znajdziesz numer świadectwa matutalnego

Który numer matury wpisać przy poprawce?

Uwaga! Jeśli po roku poprawiałaś/poprawiałeś maturę i masz dwa numery dokumentów (numer matury, którą zdawałeś np. w roku 2019 oraz numer aneksu), pamiętaj, że w pole „numer dokumentu” w systemie rejestracyjnym na studia wpisujesz oba numery po przecinku.

Co, jeśli nie mogę zalogować się do konta OKE?

Czy trzeba martwić się, jeśli nie mogę wpisać numeru matury, bo z jakiegoś powodu nie mogę zalogować się na konto OKE? Nawet jeśli nie wpisałeś numeru dokumentu maturalnego do Internetowego Systemu Rejestru Kandydatów, zostanie on pobrany z Krajowego Rejestru Matur (KREM) podobnie jak Twoje wyniki egzaminów maturalnych.

Co, jeśli zapomnę uzupełnić ten numer w systemie rekrutacyjnym?

Czy pozostawienie pustego pola “numer świadectwa maturalnego” podczas wypełniania oznacza, że moja rejestracja na studia przepadnie? Nic takiego! Nawet jeśli nie wpisałeś numeru dokumentu maturalnego do Internetowego Systemu Rejestru Kandydatów, zostanie on pobrany z Krajowego Rejestru Matur (KREM) podobnie jak Twoje wyniki egzaminów maturalnych.

Kiedy muszę samodzielnie wpisać numer świadectwa maturalnego?

MUSISZ samodzielnie sprawdzić numer na koncie OKE, wpisać go (a także wyniki egzaminów maturalnych) w trzech przypadkach:

 • jeśli “wyskakuje” problem techniczny w formularzu Internetowego Systemu Rejestru Kandydatów przy pozostawienia pustego pola z numerem matury,
 • jeśli uczelnia nie ma podpisanej umowy z KREM – wtedy zwykle pole numeru matury jest wskazane jako obowiązkowe w formularzu Internetowego Systemu Rejestru Kandydatów,
 • jeśli jednak w swojej szkole zastrzegłeś, że nie chcesz, by Twoje dane znajdowały się w KREM, 

Co numerem matury z poprzednich lat?

Jeśli nie jesteś tegorocznym maturzystą, a maturę za sobą masz już od ubiegłego roku, albo i wcześniej, to najbezpieczniej jest jednak wpisać numer dokumentu do Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów. 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@efekty.net Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności