Site logo

Studia chemiczne w Rzeszowie

Studia z chemii Rzeszów

Gdzie na studia z chemii w Rzeszowie?

Wszystkie kierunki z chemii, technologii, inżynierii chemicznej i procesowej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

List view

Opinie o studiach chemicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z naukami chemicznymi: chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Kierunki chemiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne studia ścisłe, przyrodnicze w Rzeszowie

Szukasz innych studiów związanych z chemią i jej zastosowaniem? Sprawdź wszystkie kierunki ścisłe, przyrodnicze.

Kierunek chemia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania chemii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia chemiczne w Rzeszowie i na Podkarpaciu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z naukami chemicznymi: chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia chemiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach chemicznych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na chemię – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest chemia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Chemia najczęściej dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), natomiast kierunki związane z praktycznym wykorzystaniem chemii – najczęściej na studiach inżynierskich (3,5 roku). Zdarzają się oczywiście także takie praktyczne kierunki na studiach licencjackich. Na liście kierunków związanych z praktyczną chemią znajdziesz takie studia, jak biochemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia budowlana, kosmetyczna, medyczna, rolnicza sądowa czy jądrowa. Kierunki chemiczne możesz studiować również na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności chemiczne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na zastosowanie np. w edukacji, przemyśle, medycynie, farmaceutyce i wielu innych dziedzinach.

Chemia: Chemia bada naturę różnych substancji, ich przemiany oraz oddziaływania między nimi. Pomimo tak, zdawałoby się, wąsko określonego zakresu, znajduje się w samym centrum współczesnej wiedzy gromadzonej przez ludzkość. Bez osiągnięć chemii nie byłoby osiągnięć techniki, bez znajomości przyczyn występowania różnych zjawisk chemicznych nie istniałaby także współczesna medycyna, ochrona środowiska, przemysł, transport, czy większość przedmiotów używanych na co dzień w naszych domach. Czy zatem studia chemiczne to dobry pomysł na początek zawodowej kariery? Młody chemik wczoraj i dziś. Jeszcze całkiem niedawno, niezwykle popularne były zestawy edukacyjne typu “młody fizyk”, czy “młody konstruktor”. Trzeba tu zauważyć, że współczesne propozycje edukacyjne tego rodzaju to jedynie namiastka tych, z lat 80 minionego stulecia. Niegdysiejsze rosyjskie zestawy, nawet te przeznaczone dla dzieci, pozwalały na syntetyzowanie substancji wybuchowych, nie wspominając o toksynach i innych groźnych związkach chemicznych, które można było otrzymać, przeprowadzając odpowiednie reakcje! Wielu współczesnych naukowców właśnie przy użyciu takich mini – laboratoriów odkryło swój talent. Jeśli lubisz lekcje z chemii w szkole średniej, bez problemu ogarniasz Tablicę Mendelejewa, wiesz, o co chodzi w wierszyku o chemiku młodym i wlewaniu kwasu do wody, liczysz masę molową, i masz w małym palcu cząsteczki polarne i niepolarne, nie tłuczesz notorycznie menzurek – pewnie jesteś dobrym kandydatem na kierunek chemia. Pamiętaj jednak, że nauka chemii w szkole średniej przypomina trochę naukę żeglarstwa pełnomorskiego w wannie. Niestety szkoły nie mają pieniędzy na odczynniki, lekcje chemii przeprowadzane są w zbyt dużych grupach, a nauczyciele nie mogą sobie pozwolić na wykonywanie eksperymentów i doświadczeń dla swoich uczniów. W ten sposób ze szkół wychodzą nowe pokolenia przekonane, że chemia to nudne przeliczanie wartości na podstawie wzorów, definicje reakcji oraz zupełnie abstrakcyjna chemia organiczna, której zastosowań nie można zobaczyć w rzeczywistości. Studia chemiczne to zupełnie inny świat. Już od pierwszego semestru otrzymuje się swój stolik w laboratorium i plan eksperymentów oraz doświadczeń, jakie trzeba zrealizować w ramach danego przedmiotu. Wiele z tych procesów trzeba później opisach i przedstawić w sprawozdaniach. Oczywiście chemia to nie tylko praktyka laboratoryjna! Studenci muszą opanować fizykę i matematykę, aby dobrze zrozumieć chemię kryształów i opanować chemię organiczną oraz nieorganiczną.

Chemia nauczycielska (nauczanie chemii): To kierunki i specjalności, które dają możliwość uczenia chemii w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela chemii, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki chemii oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy chemicznej.

Inżynieria chemiczna i procesowa: W wielu zakładach przemysłowych, fabrykach, laboratoriach i przetwórniach wykorzystuje się w procesy oraz reakcje chemiczne, które są podstawowym elementem przemian zachodzących pomiędzy surowcami na drodze do osiągania produktów finalnych. Współczesna nauka i technologia osiągnęły bardzo wiele w zakresie optymalizowania przebiegu procesów chemicznych, tak by zapewnić odpowiedni przebieg reakcji, obniżyć koszty, zwiększyć efektywność procesów przetwórczych. Te wszystkie zadania mogą stać się częścią pracy osoby, która ukończyła studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Jak przebiega nauka na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa?
Kierunek ten nie różni się znacząco od innych studiów inżynierskich. W trakcie nauki trzeba odbyć praktyki, zgodnie z ich harmonogramem, stworzyć niezliczoną ilość projektów i sprawozdań oraz przeprowadzić określone programem nauki doświadczenia, pomiary i badania w uczelnianych laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Oczywiście wszystkich studentów obowiązują też wykłady i ćwiczenia, które mają charakter obowiązkowy. W jaki sposób otrzymać indeks na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa? Na początku warto wybrać uczelnię. Gdy już wiesz, gdzie chcesz studiować, możesz sprawdzić strony internetowe komisji rekrutacyjnej, aby zapoznać się z warunkami postępowania kwalifikacyjnego. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł wybrać odpowiednie przedmioty maturalne. Zwykle premiowane są chemia, fizyka i matematyka. Nie zapomnij o nauce języków obcych. Jeśli zdasz dobrze maturę, możesz być pewnym powodzenia w rekrutacji na kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa.

Technologia chemiczna: Technologia chemiczna to ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Obejmuje ona wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Kierunek studiów jest skierowany do osób, które mają zacięcie naukowe, ukierunkowane szczególnie na chemię i jej praktyczne wykorzystanie. W trakcie studiów na kierunku technologia chemiczna realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa, chemia fizyczna polimerów, technologia polimerów, technologia przetwórstwa polimerów, technologia organicznych powłok ochronnych, identyfikacja i analiza tworzyw sztucznych.

Biochemia: Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach. Kim jest idealny kandydat na ten kierunek studiów? Przede wszystkim osoba, zainteresowaniach bliższych naukom ścisłym niż humanistycznym. Jeśli dodatkowo są to nauki biologiczne i chemiczne, to możesz wziąć pod uwagę wybór biochemii. Na maturze wybierz te przedmioty koniecznie na poziomie rozszerzonym. Przedmioty realizowane na kierunku Biochemia to m.in.: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia biomolekuł.

Chemia budowlana: Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Na tym kierunku student nabędzie wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Zapozna się z zagadnieniami związanymi z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych, możliwością ich recyklingu i utylizacji. Przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są m.in. chemia, fizyka, nauka o materiałach, technologia materiałów budowlanych, termodynamika techniczna, grafika inżynierska, maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów, modyfikacja i recykling polimerów, -metody badań materiałów budowlanych, projektowanie produktów, podstawy logistyki, zarządzanie marką, kierowanie zespołami, prawo patentowe i wynalazcze.

Chemia medyczna: Chemia medyczna to kierunek studiów związany z wykorzystaniem wiedzy na temat związków chemicznych, ich właściwości i wpływu na organizmy żywe oraz kompetencji z chemii analitycznej do farmacji, ochrony zdrowia i diagnostyki laboratoryjnej. Studia z zakresu chemii medycznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które po studiach chciałyby pracować działach R&D koncernów farmaceutycznych, przy produkcji leków oraz w laboratoriach medycznych. Nic dziwnego, że w dużej części program studiów związany jest z tematyką farmaceutyczną czyli lekami i innymi substancjami chemicznymi. Będziesz poznawać m.in. jaki jest skład i właściwości biologiczne leków, w jaki sposób struktura białek zmienia się pod wpływem leków, jak działają enzymy, receptory i kwasy nukleinowe pod wpływem procesu leczenia farmakologicznego, jak wpływać substancjami chemicznymi na mechanizmy przekazywania informacji wewnątrzkomórkowej. Na chemii medycznej nauczysz się także laboratoryjnej analityki medycznej w tym chemicznej diagnostyki laboratoryjnej. Na studiach z chemii medycznej możesz spodziewać się zagadnień z chemii organicznej i nieorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, farmakogenomiki, analizy chemicznej w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną. Chemia medyczna to także nauka poszukiwania i projektowania nowych leków, syntezie leków generycznych (już istniejących na rynku) oraz takiej modyfikacji już znanych leków, aby wyeliminować z nich występowanie efektów ubocznych. To także kierunek dla osób, w których zainteresowaniu leży wszystko, co związane z takimi zagadnieniami jak związki aktywne biologicznie, metabolizm w organizmie czy działanie na poziomie molekularnym. Przedmioty fakultatywne na studiach to m.in. biologia komórki, mikrobiologia, biofizyka, bioanaliza, fizjologia, analiza strukturalna biocząsteczek, biospektroskopia, podstawy farmakologii, toksykologia, biochemia medyczna, chemia leków, podstawy chemii medycznej, zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym. Oczywiście podczas zajęć realizowane są także przedmioty podstawowe z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, w skład których wchodzi: matematyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego.

Chemia rolnicza (agrochemia): Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szersze poznanie oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą. Przedmioty realizowane na tym kierunku to m. in.: chemia, biochemia, agroekologia i ochrona środowiska, chemia rolna, produkcja roślinna i zwierzęca, gleboznawstwo, gospodarka odpadami i technologia chemiczna w rolnictwie.

Chemia kosmetyczna: Chemia kosmetyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk medycznych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w ciele człowieka, związanych ze stanem zdrowia organizmu, w szczególności skóry i włosów. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne związane ze środkami leczniczymi pielęgnacyjnymi wykorzystywanymi w kosmetologii, dermatologii i branży beauty.

Energetyka i chemia jądrowa: Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści powinni doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę. Studenci Energetyki i chemii jądrowej poddawani są intensywnemu procesowi napromieniowania wiedzą. Wzbogacają swoją już sporą wiedzę z chemii, fizyki, matematyki. Te trzy przedmioty przewijają się przez wszystkie lata studiów z różnym natężeniem. Zajęcia teoretyczne przeplecione praktykami oraz stażami zagranicznymi dla najlepszych studentów, dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Wymagania, jakie stawia się studentom Energetyki i chemii jądrowej to przede wszystkim: rzetelna wiedza z przedmiotów ścisłych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz zgłębianie specjalistycznej literatury, swobodna obsługa urządzeń laboratoryjnych, znajomość zasad programowania i użytkowanie rozmaitych systemów operacyjnych, gruntowna wiedza z zakresu przepisów BHP oraz ochrony radiologicznej, umiejętność pracy w zespołach zadaniowych, komunikatywność i duża odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Chemia w kryminalistyce, chemia śledcza i sądowa: Kierunki związane z chemią w kryminalistyce to studia interdyscyplinarne, łączące kompetencje chemiczne z kompetencjami policyjnymi, śledczymi. Na kierunku chemia śledcza i sądowa, studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo uzyskują wiedzę w zakresie technik śledczych i metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce. W trakcie studiów zdobywają kompetencje w takich obszarach, jak chemia analityczna, chemometria i biometria, analiza radiometryczna, toksykologia,wstrzykowa analiza przepływowa, fizykochemia kryminalistyczna, chemiczne badania kryminalistyczne i toksykologiczne, prawne aspekty pracy biegłego sądowego, środki odurzające i substancje psychotropowe w analizie toksykologicznej, oznaczanie trucizn nieorganicznych w materiale biologicznym, badanie materiałów kryjących, badania włókien, badania mikrookruchów szklanych, badania śladów powystrzałowych, zastosowanie elektroforezy kapilarnej do analizy leków w materiale biologicznym, profilowanie narkotyków techniką chromatografii cienkowarstwowej.

Studia w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce. Jest to bardzo ważny ośrodek akademicki na studenckiej mapie Polski. Studiuje tu ponad 45 tysięcy studentów, a mury uczelni, w roli absolwentów, opuszcza kilkanaście tysięcy osób. To najważniejszy ośrodek akademicki południowo-wschodniej Polski, w którym można studiować ponad 200 kierunków w formie studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich drugiego stopnia lub podyplomowych. Szeroka oferta kierunków na uczelniach państwowych i prywatnych sprawia, że na studia tu decyduje się bardzo wiele osób, nie tylko z lokalnych miejscowości, ale z całej Polski i zagranicy. Miasto posiada nowoczesną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację, dzięki czemu poza nauką, można w nim aktywnie spędzać czas wolny. W Rzeszowie i jego okolicach zarejestrowanych jest około 30 tysięcy firm, w których absolwenci mogą rozpocząć swoje kariery. Poza nauką studenci otrzymują ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu, między innymi w licznych i pięknych rzeszowskich parkach, których jest kilkanaście. Do najbardziej popularnych należą Park Papieski, Aleja pod Kasztanami w okolicy Zamku Lubomirskich, czy też Ogród Miejski im. Solidarności. Studenci mogą udać się do pobliskich lasów lub też malowniczych miejscowości takich jak Tarnobrzeg, Krosno i Przemyśl. Fani historii i zwiedzania mają do dyspozycji Zamek Lubomirskich, Muzeum Okręgowe, Muzeum Etnograficzne, podziemną Trasę Turystyczną, czy też zabytkowy Rynek. Na tym ostatnim znajdują się liczne restauracje oraz bary. Pod tym kątem oferta Rzeszowa jest w pełni dostosowana do potrzeb studentów. Bliskość Bieszczadów to kolejny atut Rzeszowa. Studiowanie w województwie podkarpackim możliwe jest nie tylko w Rzeszowie. Uczelnie, ich zamiejscowe oddziały lub filie, znajdują się w takich miejscowościach jak: Jasło, Stalowa Wola, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Nisko, Przeworsk i Mielec. W nich co roku studiuje około kilku, a nawet kilkunastu tysięcy osób.

Praca po chemii

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu chemii na rzeszowskich i podkarpackich uczelniach?

Praca po studiach chemicznych

Możliwości pracy po kierunkach chemicznych jest bardzo wiele. Można je podzielić na ścieżki związane z nauką, edukacją, laboratoriami analitycznymi, biznesem i produkcją przemysłową, administracją publiczną (zwłaszcza związaną z ochroną środowiska). Niezwykle pomocną umiejętnością są języki obce, mogą one stanowić przepustkę do międzynarodowej kariery i zapewnić bardzo szybki awans.

Chemik-naukowiec: Jako absolwent studiów chemicznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni, w instytucji badawczej lub w działach R&D (badania i rozwój) koncernów zajmujących się produkcją przemysłową. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach jednolitych magisterskich i magisterskich “uzupełniających”), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z chemią. Możesz także uczestniczyć w badaniach nad nowymi substancjami chemicznymi, poszukiwaniach zastosowań już istniejących substancji, innowacyjnych technologii chemicznych. To praca w takich branżach, jak farmacja, petrochemia,

Nauczyciel chemii w szkole: Matematyka to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z chemią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak chemiczne, gastronomiczne, kosmetyczne, budowlane, medyczne. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów chemicznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia chemii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki chemicznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Korepetytor z chemii: Inna ścieżka kariery to nauczanie chemii jako nauczyciel poza systemem szkolnym – podczas korepetycji i na kursach przygotowujących do zdania matury lub egzaminów zawodowych. Możesz dokształcać młodzież we własnej firmie lub na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie u organizatora kursów. Istnieje duże zainteresowanie dokształcaniem, gdyż matematyka jest jednym z głównych przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości (wynik wpływa na rekrutację na wiele kierunków studiów, zwłaszcza ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych).

Inżynier technologii chemicznej (inżynier chemik, technolog produkcji): Czy inżynier ze specjalizacją chemiczno-procesową ma szanse na dobrą pracę? Oczywiście. W Polsce nadal rośnie liczba zakładów przetwórczych, fabryk, wytwórni i zakładów przemysłowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że maleje zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, warto jednak wiedzieć, że odwrotnie proporcjonalnie rosną potrzeby w zakresie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich. Inżynier chemik mający kompetencje w produkcji wykorzystującej substancje i procesy chemiczne ma szansę znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze chemicznym, dzielonym zwykle na tzw. wielką chemię, chemię małotonażową i przetwórstwo chemiczne. Praca sektorze “wielkiej chemii” to udział w produkcji nawozów, paliw (petrochemia), tworzyw sztucznych oraz gazów przemysłowych. Technolog produkcji w “chemii małotonażowej” to zajmowanie się wytwarzaniem substancji chemicznych w farmacji, sektorze beauty (kosmetyk), chemii domowej ( środki czystości). Z kolej przetwórstwo chemiczne to praca dla wielu branż, gdzie chemik będzie uczestniczyć w przetwarzaniu gotowych półproduktów: mieszaniem, pakowaniem, obróbką termiczną.

Diagnosta laboratoryjny: Jednym z częstych miejsc zatrudnienia po kierunkach chemicznych, są laboratoria diagnostyczne i przemysłowe zajmujące się analizą składu i zawartości różnych substancji, badanie, atestacją i certyfikacją wyrobów. Z kompetencjami nabytymi podczas kierunków chemicznych możesz szukać pracy przy różnych analizach wykorzystywanych m.in. w ochronie środowiska, biotechnologii, medycynie, farmacji, towaroznawstwie i badaniach jakościowych, przemyśle chemicznym, lekkim, kosmetycznym, spożywczym, budowlanym, kryminalistycznym i sądowym, energetyce klasycznej, odnawialnej i jądrowej.

Toksykolog: Studia chemiczne (w szczególności chemia sądowa i toksykologia) dają kompetencje do pracy jako specjalista od wykrywania substancji szkodliwych, ich identyfikacji oraz ewentualnego zapobiegania skutkom ich stosowania. Podstawą pracy toksykologa jest badanie toksykologiczne, czyli analiza składu chemicznego ludzkich tkanek takich krew, skóra oraz moczu, płynów ustrojowych, płynu mózgowo-rdzeniowego, a także włosów. Toksykologia sądowa to praca dla policji lub w laboratorium kryminalistycznym. Toksykolog bada wtedy substancje szkodliwe, które dostały się do ciała człowieka albo w wyniku przestępstwa (morderstwo, próba morderstwa, podtruwanie) lub czynu zabronionego (zażywanie substancji psychoaktywnych zakazanych przez prawo np. narkotyki lub dopalacze, lub częściowo zabronionych – alkohol podczas prowadzenia pojazdów). Toksykologia użytkowa i toksykologia środowiskowa to praca w chemicznych laboratoriach analitycznych, gdzie bada się powszechnie wykorzystywane legalnie środki chemiczne (np. pestycydy, środki konserwujące, leki) oraz nielegalnie, powodujące np. zatrucie środowiska toksycznymi odpadami chemicznymi. Toksykologia kliniczna to praca w szpitalu, gdzie toksykolog zajmuje się ostrymi zatruciami środkami chemicznymi (zatrucia zawodowe, przypadkowe i samobójcze), diagnostyką i ich leczeniem oraz odtruwaniem.

Praca po studiach w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów, jako miasto wojewódzkie, jest atrakcyjnym miejscem pod kątem pracy. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, dzięki czemu absolwentom dużo łatwiej wejść na rynek pracy. Obecnie stopa bezrobocia w Rzeszowie wynosi 5,6% i jest niższa od średniej krajowej, która przekracza 6% oraz dużo niższa od średniej wojewódzkiej. W całym województwie podkarpackim stopa bezrobocia wynosi 8,5%, dlatego nie dziwi fakt, że bardzo dużo osób decyduje się na studia, a następnie poszukiwanie zatrudnienia w Rzeszowie. W mieście tym zdecydowanie łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę, w porównaniu z mniejszymi miejscowościami w regionie. Wielu studentów wchodzi na rynek pracy już w trakcie studiowania i łączy naukę z pracą zarobkową. Do największych pracodawców należą takie firmy jak Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Firma Oponiarska Dębica S.A., Asseco Poland S.A, Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu. Do innych atrakcyjnych pracodawców w regionie należą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. GK w Lubzinie. To miejsca, w których bardzo często swoje kariery zawodowe rozpoczynają absolwenci z rzeszowskich uczelni oraz z innych miast województwa podkarpackiego. Firmy te szukają wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz wysokiej jakości specjalistów, na przykład do obsługi systemów informatycznych i marketingu. Rynek pracy w Rzeszowie jest atrakcyjny. Są tu duże firmy, co jest dodatkowym atutem studiowania w tym mieście.

Zawód: Programista

Programiści, określani również mianem developerów, to naprawdę wybitne jednostki, które potrafią przekuć na język programowania nawet najbardziej kuriozalne pomysły klientów oraz account’ów. Czy warto wkroczyć do świata, w którym panuje PHP, Java, Ruby, C# oraz Python? Kim jest programista i jak nim zostać? “Jestem programistą!” – brzmi dumnie, prawda? Sam prestiż to jednak nie wszystko, gdyż zarobki w branży IT

Czytaj więcej »

Zawód: Administrator sieci

Administrator sieci, powszechnie określany mianem szanownego admina, to osoba, której zadaniem jest zapewnienie sprawnego i bezawaryjnego działania systemów informatycznych. Stanowisko administratora śmiało można zatem zaliczyć zatem do grona zarówno prestiżowych, jak i niezwykle odpowiedzialnych. Uważasz, że się nadajesz? Jak zostać Administratorem? W zawodzie administratora profil posiadanego wykształcenia ma znaczenie drugorzędne. Nie oznacza to jednak, że adminem może zostać absolutnie każdy!

Czytaj więcej »

Zawód: Informatyk

Dzisiaj już stosunkowo rzadko używa się pojęcia “Informatyk”, gdyż zostało ono zastąpione konkretnymi specjalnościami, które występują w branży informatycznej, np. programista, administrator sieci, webdeveloper, specjalista ds. zabezpieczeń, etc. Każde z nich charakteryzuje się odmiennym zakres obowiązków, niezbędnych umiejętności i zarobkami. Czy jednak tradycyjni informatycy na dobre już zniknęli z rynku pracy? Kim naprawdę są i gdzie się ukryli? Kim jest

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję