Site logo

Studia biologiczne w Rzeszowie

Studia z biologii Rzeszów

Gdzie na studia z biologii w Rzeszowie?

Wszystkie kierunki z biologii naukowej, medycznej, nauczycielskiej, oceanografii, biochemii, biofizyki, bioinformatyki w Rzeszowie i na Podkarpaciu

List view

Opinie o studiach biologicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z naukami biologicznymi: biologii naukowej, medycznej, nauczycielskiej, oceanografii, biochemii, biofizyki, bioinformatyki w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Kierunki biologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Biologia medyczna
Sebastian Szczęsny

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów

Czytaj więcej »
Biologia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Biolog

Fascynujesz się biologią i otaczającym światem? Chciałbyś prowadzić badania i przygotowywać publikacje naukowe? Działalność dydaktyczna stanowi dla Ciebie ciekawe uzupełnienie obowiązków? Oznacza to tylko jedno:

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia przyrodnicze i medyczne w Rzeszowie

Szukasz innych studiów związanych z biologią i jej zastosowaniem? Sprawdź wszystkie przyrodnicze i medyczne kierunki studiowania.

Kierunek biologia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania biologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia biologiczne w Rzeszowie i na Podkarpaciu?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z naukami biologicznymi: biologii naukowej, medycznej, nauczycielskiej, oceanografii, biochemii, biofizyki, bioinformatyki na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia biologiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z biologią? Jeśli wahasz się, czy studiowanie biologii, mikrobiologii, mikrobiologii stosowanej, neurobiologii, bioinżynierii, medycyny roślin, biologii medycznej, oceanografii, bioinformatyki, przyrody, ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia biologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest biologia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów.
Kierunki związane z biologią realizowane są na studiach licencjackich (3 lata) lub inżynierskich (3,5 roku) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (1,5 roku do 2 lat).
Najprościej mówiąc biologia, jest nauką przyrodniczą, która bada życie i organizmy żywe. Zajmuje się zatem ona zagadnieniem pochodzenia życia, rozwoju, budowy, czynności organizmów oraz ich funkcjonowaniem w środowisku. Jako nauka badawcza wyodrębnia dyscypliny, które na najwyższym poziomie dzieli się na zoologię, botanikę i mikrobiologię, natomiast na poziomie dziedzin na: fizjologię, cytologię, ekologię. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów zgłębisz m.in. także takie przedmioty jak: matematyka, nauki przyrodnicze, anatomia roślin i zwierząt, systematyka i filogeneza zwierząt oraz roślin, biochemia, ekologia, mikrobiologia, genetyka, zoologia, anatomia człowieka, biologia molekularna, histologia, bioinformatyka, mikrobiologia. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów z biologii masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na miejsce zatrudnienia, w którym będziesz wykonywać swój zawód np. w: zespołach naukowych (na uczelniach, w instytutach badawczych), laboratoriach badań środowiskowych, diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, chemicznych, biotechnologicznych, pracy nauczycielskiej.

Biologia: Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty W wielu uczelniach obowiązuje procedura rekrutacyjna, w ramach której największe szanse mają osoby, które zdecydowały się na trudny egzamin dojrzałości z biologii na poziomie rozszerzonym. Aby dobrze przygotować się do nauki, warto też pozyskać szeroką wiedzą z chemii i fizyki. Są to przedmioty niezbędne do zrozumienia niektórych aspektów biologii. Warto także uczyć się języka angielskiego. Początkujący adepci biologii bardzo często zaskoczeni są wysokim poziomem nauki na studiach w zakresie biologii. Zajęcia to nie tylko tradycyjne wykłady i ćwiczenia. Studenci tego kierunku spędzają mnóstwo czasu w specjalistycznych laboratoriach i dziedzinowych pracowniach. Jednym z bardziej atrakcyjnych elementów programu tych studiów są ćwiczenia terenowe, w ramach których można skonfrontować wiadomości teoretyczne z obserwacjami dzikiej przyrody.

Mikrobiologia: Mikrobiologia to dział biologii, zajmujący się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami. Studenci kierunku mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą. Znaczącą część kształcenia stanowią również zajęcia z zakresu immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin, które pozwalają studentom zrozumieć interakcje organizmu gospodarza z czynnikami infekcyjnymi. Podczas zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają także umiejętności analizy statystycznej uzyskanych wyników pomiarów i oznaczeń.

Mikrobiologia stosowana: Mikrobiologia stosowana jest działem nauki, który zajmuje się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Słuchacze zyskują umiejętność prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych, mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej. Podczas studiów studenci poznają zasady otrzymywania czystych kultur drobnoustrojów i ich identyfikacji oraz ich modyfikacji dla celów biotechnologicznych i przemysłowych.

Neurobiologia: Neurobiologia obejmuje różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy człowieka i zwierząt. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka. Program studiów obejmuje kursy podstawowe, w tym: biologię komórki, biochemię i biofizykę, chemię, genetykę i ewolucjonizm oraz kursy kierunkowe, do których należą: podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych, neuroanatomia i neurofizjologia, neuropsychologia i psychofizjologia oraz neurobiologia eksperymentalna.

Bioinżynieria: Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Każdego roku bioinżynierię uruchamiają kolejne uczelnie (państwowe i prywatne), ponieważ cieszy się ona dużą popularnością. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Dzięki niej może rozwijać się rolnictwo, a tereny zdegradowane można szybko przywrócić naturze.
Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych biologią, chemią oraz naukami technicznymi. Łączy w sobie elementy każdej z tych nauk. Jej osiągnięcia mają zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie. Studenci bioinżynierii muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu biologii i chemii. Powinni także radzić sobie z matematyką. Od przyszłych bioinżynierów oczekuje się ponadto predyspozycji do pracy w warunkach laboratoryjnych. Szczególnie pożądane cechy i umiejętności to: kreatywny umysł, cierpliwość, skrupulatność, zorganizowanie oraz natura badawcza. Bioinżynierię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie edukacji akademickiej. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku i wieńczy je zdobycie tytułu magistra inżyniera. Na bioinżynierii studenci zdobywają wiedzę z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych. Uczą się między innymi: biologii, chemii, ochrony środowiska, przedsiębiorczości i wielu innych przedmiotów niezbędnych w pracy każdego bioinżyniera. Przyszli absolwenci tego kierunku zdobywają także szereg umiejętności umożliwiających pracę w laboratoriach badawczych. Poznają więc zastosowanie nowoczesnej aparatury i wykonują szereg skomplikowanych ćwiczeń, rozszerzając tym samym swoje kompetencje i zdobywając doświadczenie. Nauce na bioinżynierii z pewnością sprzyjają doskonale zaopatrzone pomieszczenia badawcze oraz bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich. Dzięki staraniom władz wielu uczelni studenci bioinżynierii mogą skupić się na poznawaniu organizmów żywych począwszy od molekuły a na całym organizmie kończąc. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki pozwala przyszłym bioinżynierom odnosić sukcesy na polu naukowym i badawczym.

Medycyna roślin: Studia na kierunku medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent medycyny roślin jest przygotowany do diagnozowania chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz tych, które zajmują się dystrybucją pestycydów i nawozów. Program studiów przewiduje naukę rozpoznawania chorób roślin, szkodników i chwastów oraz podejmowania optymalnych działań w celu ich zwalczania. Studenci medycyny roślin zdobywają wiedzę na temat ograniczania czynników szkodliwych i podejmowania działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji.

Biologia morza (oceanografia): Jeżeli interesujesz się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego to oceanografia jest kierunkiem dla Ciebie. Profil kształcenia łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu matematyczno-przyrodniczego i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się analizy zjawisk w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Program kształcenia na kierunku oceanografia obejmuje takie przedmioty jak: matematyka i statystyka, biologia, ekologia, oceanografia biologiczna, oceanografia chemiczna, fizyczna i chemiczna, geologia fizyczna, geologia morza, hydrobiologia, hydrochemia, fizyka morza, zasady pracy w morzu i strefie brzegowej, planowanie badań i analiza danych, zasoby morza i ich wykorzystanie, ochrona środowiska morskiego, prawo morskie.

Przyroda: Przyroda to kierunek łączący wiedzę z zakresu geografii i biologii opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studia oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki. Aby dostać się na te studia najlepiej wybrać na maturze przedmioty z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych – najlepiej na poziomie rozszerzonym. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne, m.in. biochemia z elementami biotechnologii, geograficzne systemy informacyjne, hydrologia i oceanografia, kształtowanie i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, edukacja morska, podstawy socjologii.

Ochrona środowiska: Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu przekazanie wiedzy z pozwalającej zminimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Z każdym rokiem wydatki na ochronę środowiska w Polsce rosną, a obecne uwarunkowania prawne związane z ochroną środowiska w UE, sprawiają, że przyszłość należy do ochrony środowiska ponieważ bez inwestycji w ochronę środowiska przyszłość ludności jest zagrożona. Studia mają charakter praktyczny, dlatego większość zajęć stanowią ćwiczenia.

Biologia medyczna: Studia na kierunku biologia medyczna należą do nauk interdyscyplinarnych, łączą ze sobą wiedzę z zakresu biologii z wiedzą z zakresu medycyny. Zajęcia mają na celu zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. W trakcie studiów student nabędzie wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym.

Biofizyka: Studia na kierunku biofizyka należą do nauk interdyscyplinarnych, łączą ze sobą wiedzę z zakresu biologii z wiedzą z zakresu fizyki. Studia mają na celu przekazanie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień fizyki i biofizyki, w szczególności projektowania, modelowania i badania układów naturalnej i sztucznej miękkiej materii. Te interdyscyplinarne studia pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.

Biochemia: Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach. Kandydat na te studia to przede wszystkim osoba o zainteresowaniach bliższych naukom ścisłym niż humanistycznym. Jeśli dodatkowo są to nauki biologiczne i chemiczne, to warto wziąć pod uwagę wybór biochemii. Przedmioty realizowane na kierunku biochemia to m.in.: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia biomolekuł.

Bioinformatyka: Studia na kierunku bioinformatyka należą do nauk interdyscyplinarnych, łączą ze sobą wiedzę z zakresu biologii z wiedzą z zakresu informatyki. Jest to dyscyplina nauki, która narodziła się na skutek rozwoju biologii molekularnej oraz wynalezienia nowych technik badawczych. Są to przyszłościowe, interdyscyplinarne studia stworzone w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów umiejących przełożyć wybrane zagadnienia związane z biologią i medycyną na kwestie informatyczne.

Biostatystyka: biostatystyka jest nauką z pogranicza biologii i statystyki. Zalicza się do grona kierunków interdyscyplinarnych. Biostatystyka to dostosowanie metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, które są związane głównie z medycyną, genetyką, fizjologią, ekologią i innymi naukami biotechnologicznymi. Prace badawcze prowadzone w ramach biostatystyki prowadzi się np. w badaniach dotyczących skuteczności leków i badaniach klinicznych, badaniach dotyczących promocji zdrowia. Biostatystyka ma również zastosowanie w ekologii, np. wykorzystuje się ją w przewidywaniu zmian ekosystemowych. Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów słuchacz pozna takie obszary kompetencji, wiedzy i umiejętności, jak matematyka, statystyka, informatyka, technologie informacyjne, programowanie, analiza danych dyskretnych, projektowanie eksperymentów biomedycznych, podstawy analizy przeżycia.

Biologia człowieka – antropologia: Studia na kierunku biologia człowieka pozwalają na zdobycie wiedzy z fundamentów nauk przyrodniczych takich jak: biologii, fizyki i chemii, geologii etc i pokrewnych co wynika z interdyscyplinarnego charakteru studiów z antropologii. W trakcie studiów słuchacz nauczy się wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Studia w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów – miasto położone w południowo-wschodniej Polsce. Jest to bardzo ważny ośrodek akademicki na studenckiej mapie Polski. Studiuje tu ponad 45 tysięcy studentów, a mury uczelni, w roli absolwentów, opuszcza kilkanaście tysięcy osób. To najważniejszy ośrodek akademicki południowo-wschodniej Polski, w którym można studiować ponad 200 kierunków w formie studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich drugiego stopnia lub podyplomowych. Szeroka oferta kierunków na uczelniach państwowych i prywatnych sprawia, że na studia tu decyduje się bardzo wiele osób, nie tylko z lokalnych miejscowości, ale z całej Polski i zagranicy. Miasto posiada nowoczesną infrastrukturę oraz dogodną lokalizację, dzięki czemu poza nauką, można w nim aktywnie spędzać czas wolny. W Rzeszowie i jego okolicach zarejestrowanych jest około 30 tysięcy firm, w których absolwenci mogą rozpocząć swoje kariery. Poza nauką studenci otrzymują ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu, między innymi w licznych i pięknych rzeszowskich parkach, których jest kilkanaście. Do najbardziej popularnych należą Park Papieski, Aleja pod Kasztanami w okolicy Zamku Lubomirskich, czy też Ogród Miejski im. Solidarności. Studenci mogą udać się do pobliskich lasów lub też malowniczych miejscowości takich jak Tarnobrzeg, Krosno i Przemyśl. Fani historii i zwiedzania mają do dyspozycji Zamek Lubomirskich, Muzeum Okręgowe, Muzeum Etnograficzne, podziemną Trasę Turystyczną, czy też zabytkowy Rynek. Na tym ostatnim znajdują się liczne restauracje oraz bary. Pod tym kątem oferta Rzeszowa jest w pełni dostosowana do potrzeb studentów. Bliskość Bieszczadów to kolejny atut Rzeszowa. Studiowanie w województwie podkarpackim możliwe jest nie tylko w Rzeszowie. Uczelnie, ich zamiejscowe oddziały lub filie, znajdują się w takich miejscowościach jak: Jasło, Stalowa Wola, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Nisko, Przeworsk i Mielec. W nich co roku studiuje około kilku, a nawet kilkunastu tysięcy osób.

Biologiczne studia podyplomowe w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Gdzie w Rzeszowie i na Podkarpaciu zdobywać wiedzę z biologii i jej zastosowania w naukach przyrodniczych, medycznych - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach biologicznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków biologicznych na rzeszowskich i podkarpackich uczelniach?

Praca po studiach biologicznych

Przy odpowiednim podejściu absolwenci studiów biologicznych nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Pierwszy krok to decyzja, czy kontynuować naukę na studiach doktoranckich i starać się o pracę na uczelni, czyli wybrać karierę naukową. Poza uczelniami możliwość takiej pracy dają ośrodki naukowe i badawcze, nie tylko w Polsce. Ci absolwenci, którzy czują powołanie do przekazywania wiedzy, mogą zostać nauczycielami w szkołach. Obecnie rośnie potrzeba popularyzowania nauki i przekazywania jej w przystępny sposób. Powstają interaktywne centra naukowe, wystawy, taką funkcję pełnią też media popularnonaukowe. Inną drogą jest praca w przemyśle różnych branż, np. medycznej, laboratoryjnej i technologicznej. Tam w laboratoriach biolodzy zajmują się zastosowaniem tej nauki w rozwiązaniach technicznych.
Warto zastanowić się, czy charakter pracy dla absolwentów kierunku studiów biologicznych zgodny jest z predyspozycjami, charakterem i upodobaniami. Po tych kierunkach studiów można rozpocząć budowanie swojej ścieżki kariery w prywatnych firmach i przemyśle poprzez pełnienie funkcji inżyniera i naukowca. Dodatkowo absolwent studiów I i II stopnia może pogłębiać wcześniej zdobytą wiedzę w ramach studiów doktoranckich i rozwijać swoją karierę na uczelni. W tym zawodzie istnieje deficyt specjalistów, dlatego absolwenci kierunków biologicznych, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Warto też nadmienić, że absolwenci mają również szeroką paletę studiów podyplomowych z zakresu biologii, informatyki, chemii, geografii, medycyny, która pozwoli im uzupełnić wiedzę o szczegóły, które są potrzebne na danym etapie ścieżki zawodowej.

Biolog: Biolog w pracy zawodowej zajmuje się badaniem otaczającego nas świata. Zajmuje się komentowaniem, badaniem i analizowaniem zjawisk go otaczających poszerzając tym samym zdobytą wcześniej wiedzę. Aby pracować jako biolog należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, mikrobiologii, neurobiologii, przyrody i pokrewnych.
Nadal znaczna część absolwentów tych kierunków uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i tym samym zwiększa swoje możliwości uzyskania dobrej pracy. Nie wszyscy jednak wykazują talent i pasję do dydaktyki, dlatego ukończenie studiów biologicznych może stać się świetnym atutem w CV przyszłego przewodnika, pracownika instytucji związanych z ochroną środowiska, urzędnika samorządowego lub pracownika branży turystycznej.

Nauczyciel biologii i przyrody w szkole: Biologia i przyroda to dwa ze zbliżonych do siebie przedmiotów przyrodniczych, nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z biologią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak technika i branżowe szkoły rolnicze, gastronomiczne, medyczne. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów biologicznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia biologii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki biologicznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Korepetytor z biologii: Inna ścieżka kariery to nauczanie biologii jako nauczyciel poza systemem szkolnym – podczas korepetycji i na kursach przygotowujących do zdania matury lub egzaminów zawodowych. Możesz dokształcać młodzież we własnej firmie lub na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie u organizatora kursów. Istnieje duże zainteresowanie dokształcaniem, gdyż biologia jest jednym z głównych przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości (wynik wpływa na rekrutację na wiele kierunków studiów, zwłaszcza medycznych, przyrodniczych, rolniczych, ścisłych).

Mikrobiolog: Mikrobiolog w pracy zawodowej zajmuje się badaniem otaczającego nas świata. Zajmuje się komentowaniem, badaniem i analizowaniem zjawisk go otaczających poszerzając tym samym zdobytą wcześniej wiedzę. Aby pracować jako biolog należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, mikrobiologii, neurobiologii, przyrody i pokrewnych.
Absolwent studiów z zakresu b=mikrobiologii i mikrobiologii stosowanej może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych, ochrony przyrody i środowiska, dzięki temu, że został przygotowany do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą. Może również znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczych, laboratoriach weterynaryjnych, służbie zdrowia.
Absolwent Mikrobiologii jest przygotowany do pracy: w laboratoriach badawczych i medycznych, w laboratoriach nadzoru epidemiologicznego, w laboratoriach przemysłowych (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym), w instytucjach naukowych.

Neurobiolog: W celu podjęcia zatrudnienia na stanowisku neurobiologa należy ukończyć studia kierunkowe. Neurobiologia jest multidyscyplinarną dziedziną biologii zajmującą się anatomią, biochemią, biologią molekularną i fizjologią pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów. Zwraca się także w kierunku innych dziedzin, z najbardziej oczywistą dziedziną farmakologią, ale także informatyką, psychologią i medycyną. Neurobiolodzy są przygotowani do rozwiązywania różnorakich problemów z zakresu neurobiologii.
Absolwent neurobiologii może podjąć pracę naukowo-badawczą lub dydaktyczną w zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych. Opanowanie specjalistycznego warsztatu badawczego może stanowić podstawę do ścisłej współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach diagnozowania schorzeń neurologicznych.

Bioinżynier: Praca na stanowisku bioinżyniera polega na prowadzeniu prac rozwojowych, badawczych i wdrożeniowych przy wykorzystaniu systemów biologicznych w przemyśle. Wielu bioinżynierów jest kierownikami prac badawczych w ramach których przeprowadza się eksperymenty, rozwija się technologie, projektuje, opracowuje, modyfikuje biotechnologiczne procesy. Aby zostać bioinżynierem należy ukończyć studia z zakresu biotechnologii, bioinżynierii, bioinformatyki. Absolwenci tych kierunków znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, w ośrodkach naukowo-badawczych, w organizacjach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego. Wielu bioinżynierów pracować będzie dla firm z branży rolniczej. Liczne grono specjalistów sprawdzi się w biurach konsultingowych i projektowych, opracowując rozmaite projekty ekologiczne. Na bioinżynierów czekają też miejsca w szkolnictwie.

Medyk roślin: W celu zostania medykiem roślin należy ukończyć studia na kierunku medycyny roślinnej, biologii, przyrody lub kierunków pokrewnych. Zatrudnienie mogą znaleźć w centrach i supermarketach ogrodniczych, w służbach fitosanitarnych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, w służbach doradczych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych. Będą mieli także wiedzę i kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Biolog morza (oceanograf): W celu zostania oceanografem należy ukończyć studia z zakresu oceanografii, przyrody, geografii lub biologii. Oceanograf ma wiedzę i zakres kompetencji z zakresu: rozumienia zjawisk fizycznych rządzących oceanami, przewidywania zjawisk atmosferycznych nad oceanami, znajomości biologii mórz i oceanów, ochrony mórz i oceanów przed działalnością człowieka, prowadzenia i dokumentowania badań oceanograficznych. Po studiach absolwenci tych kierunków znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych, uczelniach, laboratoriach badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych, instytucjach związanych z gospodarką morską, ochroną brzegów i ich zagospodarowaniem, rybołówstwie, instytucjach kontroli i kształtowania środowiska, w szczególności środowiska morskiego.

Przyrodnik: W celu zostania przyrodnikiem należy ukończyć studia z zakresu biologii, przyrody lub kierunków pokrewnych. Przyrodnik jest osobą interesującą się naturą i jest specjalistą w dziedzinie nauk biologicznych. Może prowadzić badania naukowe, nauczać lub być konsultantem przyrodniczym. Absolwent tych studiów jest przygotowany do pracy:  w instytucjach i laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz innych instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,   pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, pracy w szkolnictwie i szeroko pojętym obszarze edukacji środowiskowej, w działach naukowych redakcji czasopism, portali internetowych, stacji telewizyjnych.

Biostatystyk: W celu pracy na stanowisku biostatystyka należy ukończyć studia kierunkowe z zakresu biostatystyki, bioinformatyki, biologii lub kończąc studia podyplomowe.
W swojej pracy biostatystyk zajmuje się opracowaniem danych o zbiorowościach biologicznych i podaje je dogłębnej analizie wraz z badaniem prawdopodobieństwa. Kończąc studia z wyżej wymienionych kierunków absolwent ma różne możliwości zatrudnienia. Można je pogrupować ze względu na ścieżkę kariery w zawodzie biostatystyka, w którym będzie wykonywać swój zawód np.:  na uczelniach przy badaniach naukowych, czy pracach nad nowymi lekami, w instytucjach naukowych,  w firmach biotechnologicznych,   w firmach farmaceutycznych,  w firmach prowadzących próby kliniczne.

Laborant:  W celu znalezienia zatrudnienia na stanowisku laboranta należy ukończyć studia z zakresu biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub kierunków pokrewnych. Za główny cel pracy obiera się badanie i analiza próbek medycznych. Do głównych kompetencji na tym stanowisku zalicza się umiejętności analityczne: umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności naukowe, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność i kreatywność. Aby zostać laborantem nie trzeba ukończyć studiów, jednak wielu pracodawców za podstawowe wymagania stawia kandydatom otrzymanie dyplomu przynajmniej studiów I stopnia z zakresu nauk biologicznych. Laborant swoją pracę może wykonywać w prywatnych laboratoriach, w szpitalach, przychodniach oraz instytucjach badawczych.

Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu biologii, biotechnologii, medycyny roślin, przyrody, bioinformatyki, bioinżynierii i pokrewnych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska.Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Praca po studiach w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Rzeszów, jako miasto wojewódzkie, jest atrakcyjnym miejscem pod kątem pracy. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, dzięki czemu absolwentom dużo łatwiej wejść na rynek pracy. Obecnie stopa bezrobocia w Rzeszowie wynosi 5,6% i jest niższa od średniej krajowej, która przekracza 6% oraz dużo niższa od średniej wojewódzkiej. W całym województwie podkarpackim stopa bezrobocia wynosi 8,5%, dlatego nie dziwi fakt, że bardzo dużo osób decyduje się na studia, a następnie poszukiwanie zatrudnienia w Rzeszowie. W mieście tym zdecydowanie łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę, w porównaniu z mniejszymi miejscowościami w regionie. Wielu studentów wchodzi na rynek pracy już w trakcie studiowania i łączy naukę z pracą zarobkową. Do największych pracodawców należą takie firmy jak Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Firma Oponiarska Dębica S.A., Asseco Poland S.A, Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu. Do innych atrakcyjnych pracodawców w regionie należą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. GK w Lubzinie. To miejsca, w których bardzo często swoje kariery zawodowe rozpoczynają absolwenci z rzeszowskich uczelni oraz z innych miast województwa podkarpackiego. Firmy te szukają wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz wysokiej jakości specjalistów, na przykład do obsługi systemów informatycznych i marketingu. Rynek pracy w Rzeszowie jest atrakcyjny. Są tu duże firmy, co jest dodatkowym atutem studiowania w tym mieście.

Zawód: Meteorolog

Zacznijmy od tego, kim meteorolog nie jest: prezenterem prognozy pogody (tzw. pogodynką), wróżką, zaklinaczem deszczu. I to naprawdę nie jego wina, że wiosną czasem pada śnieg, a Boże Narodzenie znowu było deszczowe. Codzienność meteorologa to w dużej mierze praca naukowa, oparta na danych pochodzących ze stacji meteorologicznych i długo zdobywanej wiedzy. Dzięki niemu nie tylko wiemy, czy ubrać płaszcz i

Czytaj więcej »

Zawód: Leśnik

By wykonywać ten zawód trzeba mieć zarówno wrażliwe serce, jak i sprawne mięśnie. Serce, bo las trzeba kochać, inaczej można w nim nie wytrzymać. Sprawne mięśnie – bo praca leśniczego to ciężka fizyczna harówka. Leśniczy to osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. zajmuje się także zwalczaniem przestępstw i

Czytaj więcej »

Zawód: Chemik

Biały, laboratoryjny fartuch, wielkie okulary i dymiąca fiolka w dłoni – w taki sposób większość społeczeństwa postrzega chemików. Czym jednak zajmuje się naprawdę ta grupa zawodowa w swojej codziennej pracy, jakie musi posiadać kompetencje i ile na tym wszystkim zarabia? Kim jest chemik? Chemicy zajmują się na co dzień analizą i badaniem składu chemicznego substancji organicznych i nieorganicznych, prowadzą badania

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję