Site logo

Zawód: Biolog

Fascynujesz się biologią i otaczającym światem? Chciałbyś prowadzić badania i przygotowywać publikacje naukowe? Działalność dydaktyczna stanowi dla Ciebie ciekawe uzupełnienie obowiązków? Oznacza to tylko jedno: będziesz naprawdę dobrym biologiem!

Kim jest biolog?

Biolog jest zawodem stricte naukowym ukierunkowanym na badanie otaczającego nas świata.
Dokładny zakres zainteresowań i obowiązków zawodowych jest natomiast uzależniony od wybranej na studiach specjalizacji, np. mikrobiologii, botaniki, zoologii lub biotechniki. Niezależnie jednak od wybranej specjalizacji i ścieżki dalszego rozwoju zawodowego, na studiach poznasz bardzo gruntownie zasady funkcjonowania i najważniejsze zjawiska, które zachodzą w każdej ze współczesnych dziedzin biologii.

Twoja codzienna praca wiązać się będzie z prowadzeniem badań i obserwacji oraz analizowaniem i komentowaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie. Jako pracownik naukowy będziesz ponadto odpowiedzialny za tworzenie specjalistycznych publikacji, artykułów naukowych, referatów wygłaszanych na rozmaitych sympozjach i konferencjach branżowych.

Jak zostać biologiem?

Jeśli chcesz zostać biologiem, to koniecznie zacznij swoje przygotowania już w szkole ponadgimnazjalnej. Rozszerzona matura z biologii, która w większości uczelni stanowi istotny argument w walce o indeks jest dość trudnym egzaminem, dlatego osoby, które decydują się na ten egzamin nie powinny odkładać nauki na ostatnie miesiące szkoły średniej.

Gdy pozytywnie uporasz się z egzaminem maturalnym, to możesz zacząć myśleć o odpowiednim kierunku studiów, czyli BIOLOGII, którą znajdziesz w ofercie kształcenia większości uczelni państwowych w Polsce.

Pamiętaj również o tym, że biolog wykonuje pracę naukową i dydaktyczną – powinieneś zatem posiadać odpowiednie cechy personalne, które pozwolą Ci efektywnie wywiązywać się z Twoich obowiązków służbowych. Przykład? Umiejętność pracy w zespole, doskonała samoorganizacja oraz zdolności dydaktyczne i interpersonalne. Powinieneś ponadto wykazywać się biegłą obsługą komputera oraz nowoczesnej aparatury pomiarowej i laboratoryjnej,

Gdzie pracuje i ile zarabia biolog?

Zdecydowana większość biologów zatrudniona jest na państwowych uczelniach wyższych oraz w specjalistycznych laboratoriach i ośrodkach badawczych.

Pełny zakres obowiązków oraz wysokość zarobków są ściśle uzależnione od wybranej wczesnej specjalizacji i charakteru pełnionej funkcji – pracownicy naukowi mogą liczyć na zarobki rzędu 2000 zł brutto miesięcznie. Wysokość pensji rośnie wraz ze zdobywaniem doświadczenia. Istotnym elementem są ponadto wszelkie granty i nagrody zdobywane za osiągnięcia naukowe i badawcze.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Projektosonda: wygraj płatny staż

Jesteś studentem? A może właśnie skończyłeś naukę? Jeśli tak, to zgłoś się do konkursu „Projektosonda” organizowanego przez Studio Edisonda i zostań projektantem interakcji. Na zwycięzców

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję