Studia na kierunku biofizyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Masz wysokie oceny z biologii i chemii? Interesują cię zagadnienia przyrodnicze? Chcesz mieć faktyczny wpływ na ochronę środowiska? Zacznij studiować biofizykę. Kierunek, tak bardzo popularny na zachodzie, został doceniony także w Polsce. Oferują go największe uczelnie w kraju. Kandydaci muszą spełnić kilka warunków. Najważniejszy z nich to oczywiście świadectwo dojrzałości z jak najwyższymi ocenami z biologii i chemii. Najlepiej jeśli są one zdawane na poziomie rozszerzonym. Kandydaci muszą także posiadać predyspozycje do wykonywania zawodu biofizyka.

Jak wygląda program studiów na biofizyce?

Student kierunku biofizyka zdobywa wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, a także z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii, informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku biofizyka. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po kierunku biofizyka

Dzięki tej wiedzy absolwent będzie mógł podjąć pracę w:

  • placówkach medycznych i farmaceutycznych,
  • instytutach naukowych,
  • przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia,
  • ochroną środowiska,
  • biotechnologią.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.