Site logo

Studia na kierunku geodezja i kartografia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia w zakresie geodezji i kartografii mogą okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę dla osób, które charakteryzują się skrupulatnością, inteligencją, wyobraźnią przestrzenną i rzetelnością. Jeżeli do tego zestawu cech dopiszemy otwartość na różnego rodzaju wyzwania zawodowe, pracę w terenie i częste kontakty z architektami, konstruktorami oraz inżynierami pracującymi na różnego rodzaju budowach, to mamy zestaw idealny!

Rekrutacja na studia na kierunek geodezja i kartografia

Trzeba oczywiście pamiętać, że każda uczelnia jest autonomiczna w tworzeniu procedury rekrutacyjnej. Można jednak zauważyć pewne prawidłowości. W szkołach, które rekrutują na podstawie listy rankingowej szczególnie cenione są przedmioty ścisłe, geografia oraz języki obce. Warto więc podejmować przemyślaną i dość szybką decyzję o wyborze kierunku już w początkowych semestrach szkoły średniej, po to aby skoncentrować się na nauce tych przedmiotów, które okażą się być najlepszym przygotowaniem do nauki na studiach.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku geodezja i kartografia? Sprawdź ofertę uczelni.

Jak wygląda program studiów na geodezji i kartografii

Tak jak już zaznaczyliśmy zarówno geodezja, jak i kartografia to dziedziny wiedzy, które nie mogłyby się rozwinąć bez umiejętności geometrycznych, geograficznych oraz matematycznych, dlatego nie można się dziwić tak znaczną ilością przedmiotów ścisłych w programach studiów. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć, zajrzycie do listy poniżej:

  • rysunek techniczny;
  • fizyka;
  • mapy numeryczne;
  • geologia;
  • geodezja satelitarna;
  • astronomia geodezyjna;
  • geomorfologia.

Perspektywy pracy dla absolwenta po kierunku geodezja i kartografia

Absolwent geodezji i kartografii to wysoko wykwalifikowany specjalista, który posiada wysokie kompetencje zawodowe. Współczesny rynek pracy bardzo premiuje wąskie specjalizacje. Podczas gdy polonistę w redakcji czasopisma może zastąpić anglista, albo humanista innej specjalności, wykwalifikowanego geodetę z odpowiednimi uprawnieniami może zastąpić tylko inny geodeta. Można w tym upatrywać przyczynę licznych sukcesów zawodowych osób, które ukończyły ten kierunek.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję