Site logo

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Dzięki osiągnięciom inżynierii dąży się do stworzenia rozwiązań technicznych, które zapewniają kontrolę procesom chemicznym w ramach produkcji, przetwórstwa i wytwarzania różnego rodzaju materiałów. Kierunek ten jest w zasadzie bliski technologii chemicznej. Inżynier, który zdobył wykształcenie może być odpowiedzialny za projektowanie urządzeń będących elementami systemów produkcyjnych, zapewniających optymalny ekonomicznie i technologicznie przebieg procesów chemicznych.

Profil kandydata na inżynierię chemiczną i procesową

Idealnymi kandydatami na ten kierunek są osoby obdarzone zdolnościami matematycznymi. Świetna znajomość chemii organicznej i nieorganicznej to absolutna podstawa. Oba te przedmioty muszą znaleźć się na świadectwie maturalnym, aby zyskać indeks dobrej uczelni. Student inżynierii powinien być dociekliwy, mieć dobrze rozwiniętą wyobraźnię, kierować się dyscypliną myślenia oraz być człowiekiem skrupulatnym i rzetelnym.

Jak wygląda program studiów na inżynierii chemicznej i procesowej

Przedmioty na inżynierii chemicznej i procesowej:

  • fizykochemiczne podstawy inżynierii procesowej;
  • zanieczyszczenia przemysłowe środowiska;
  • podstawy technologii chemicznej;
  • chemia fizyczna;
  • chemia analityczna;
  • systemy automatycznego sterowania;
  • procesy cieplne;
  • komputerowe wspomaganie projektowania.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Znalezienie zatrudnienia nie jest zbyt wielkim wyzwaniem dla dobrych absolwentów. W czasie studiów, dzięki praktykom zawodowym mieli oni okazję poznać przynajmniej kilka zakładów produkcyjnych, firm, fabryk lub wytwórni. Jeśli dali się tam poznać jako cenni kandydaci do pracy, mogą być pewni, że w krótkim czasie po ukończeniu studiów znajdą sobie dobre zajęcie w swoim zawodzie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję