Site logo

Biologia brzmi dobrze, ale biotechnologia brzmi lepiej.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki dba o wszechstronne wykształcenie dostępne w swojej ofercie edukacyjnej, dlatego stawia na różnorodne kierunki, czego najlepszym przykładem jest biotechnologia przemysłowa. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej, co idealnie wpisuje się w profil uczelni, jednocześnie kształtując wysoko wykwalifikowane kadry przyszłych inżynierów i magistrów dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego.

Biotechnologia cie zainteresowała?

Myślisz, że biotechnologia to kierunek idealny dla ciebie? Koniecznie sprawdź Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

Biotechnologia przemysłowa, czyli co?

Jest to dziedzina nauki wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach, dlatego stawia nacisk na wszechstronne wykształcenie studentów tego kierunku, szczególnie w zagadnieniach:

 • Genetyki, biochemii, mikrobiologii
 • Bioinżynierii i inżynierii bioreaktorów
 • Chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej
 • Technologii organicznej oraz technologii biopolimerów

Poprzez zaangażowanie Studentów w realizację samodzielnych prac naukowo-badawczych w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych lub prac inżynierskich i magisterskich realizowanych pod przewodnictwem promotorów, Biotechnologia na wydziale WIiTCh daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz wyjątkową różnorodność tematów, w tym między innymi:

 • badanie reakcji enzymatycznych
 • przetwarzanie biomasy i bioproduktów w wysokocenne produkty chemiczne i materiały polimerowe
 • syntezę biomateriałów i nanomateriałów polimerowych i nieorganicznych
 • badania z dziedziny fotobiochemii i bioelektrochemii
 • prace dotyczące bioremediacji gleb
 • synteza związków biologicznie czynnych
 • badania ekstraktów roślinnych i barwników naturalnych
 • zastosowania ekstraktów roślinnych w przemyśle kosmetycznym i nanotechnologii

Warto dodać, że wydział prowadzi szeroki program wymian międzynarodowych, co umożliwia studentom wyjazd do najważniejszych ośrodków w Europie min. Czech, Francji, Niemiec, Portugalii, Turcji i Włoch. Ponadto wydział posiada umowę o podwójnym dyplomowaniu z Fachhochschule Münster dzięki, któremu osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni – polskiej i niemieckiej.

Kariera naukowa? Bez problemu!

Chętni kontynuowaniem kariery naukowej mogą ją rozwijać w obrębie WiiTCh, który posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wydział uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Wiodące kierunki badań naukowych:

 • badania z zakresu bioremediacji środowiska naturalnego
 • otrzymywanie układów dyspersyjnych, w tym do kontrolowanego transportu leków
 • opracowanie nowych receptur produktów kosmetycznych
 • badania z zakresu modelowania procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych
 • badania nad syntezą w reaktorach mikrofalowych

Biotechnologia cie zainteresowała?

Myślisz, że biotechnologia to kierunek idealny dla ciebie? Koniecznie sprawdź Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

Co dalej z tym absolwentem?

Absolwenci kierunku Biotechnologia mają uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie matematyki, fizyki, biofizyki oraz chemii (nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej), a także podstaw genetyki, biologii i biochemii. Potrafią planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne oraz z zakresu biotechnologii przemysłowej, posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie technologii chemicznych, w tym również biotechnologii przemysłowej. W zakresie technologii informacyjnej są przygotowani do uzyskania Certyfikatu ECDL, a także posiadają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD wspomagającym proces projektowania.

Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i pokrewnych, a także w laboratoriach badawczych prowadzących analizy kontrolne i diagnostyczne. Są także przygotowani merytorycznie do prowadzenia własnej działalności.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej utrzymuje kontakt z wieloma jednostkami branżowymi, co ułatwi studentom poszukiwanie opcji zawodowych. Współpraca odbywa się między innymi z Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona oraz z Firmą Kosmetyczną Barwa. Natomiast partnerem strategicznym jest Grupa Azoty.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Zawód: Geodeta

Praca geodety jest niezbędna przy wytyczaniu planu każdej budowy, autostrady, do dokonywania pomiarów pod wszelkie instalacje biegnące pod ziemią. To zdecydowanie jeden z tych zawodów,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję