Site logo

Studia na kierunku weterynaria. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek studiów przygotowuje absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania chorób zwierząt, a także wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych. Weterynarz wydaje również recepty na leki i materiały medyczne oraz przeprowadza badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Weterynarze po studiach zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska.

Jak wygląda program studiów na weterynarii

Przedmioty na kierunku weterynaria:

 • biologia,
 • biologia komórki,
 • biofizyka,
 • biochemia,
 • chemia,
 • histologia,
 • embriologia,
 • anatomia zwierząt,
 • anatomia topograficzna,
 • fizjologia zwierząt,
 • immunologia,
 • mikrobiologia,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • epidemiologia weterynaryjna,
 • patofizjologia,
 • farmacja,
 • farmakologia weterynaryjna,
 • toksykologia,
 • biostatystyka i metody dokumentacji,
 • weterynaria sądowa,
 • agronomia,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • technologia w produkcji zwierzęcej,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • dietetyka,
 • etologia,
 • ochrona środowiska,
 • prewencja weterynaryjna,
 • ekonomia weterynaryjna,
 • diagnostyka,
 • patomorfologia,
 • chirurgia ogólna i anestezjologia,
 • parazytologia i inwazjologia,
 • choroby psów i kotów,
 • choroby koni,
 • choroby zwierząt gospodarskich,
 • andrologia i unasienianie,
 • choroby ptaków,
 • choroby zwierząt futerkowych,
 • choroby ryb,
 • choroby owadów użytkowych,
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • higiena produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • higiena mleka,
 • zoonozy,
 • higiena środków żywienia zwierząt,
 • ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń,
 • historia weterynarii i deontologii,
 • administracja i ustawodawstwo  weterynaryjne

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku weterynaria? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku weterynaria

Absolwenci weterynarii są przygotowani do pracy w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych,
 • administracji różnego szczebla – gdy wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Green energy na Politechnice Gdańskiej

Zielone technologie i monitoring/green technologies and monitoring to specjalistyczny, polsko-angielski inżynierski kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie chemiczne

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję