Studia na kierunku weterynaria. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek studiów przygotowuje absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania chorób zwierząt, a także wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych. Weterynarz wydaje również recepty na leki i materiały medyczne oraz przeprowadza badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Weterynarze po studiach zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym, sprawowaniem nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska.

Jak wygląda program studiów na weterynarii

Przedmioty na kierunku weterynaria:

 • biologia,
 • biologia komórki,
 • biofizyka,
 • biochemia,
 • chemia,
 • histologia,
 • embriologia,
 • anatomia zwierząt,
 • anatomia topograficzna,
 • fizjologia zwierząt,
 • immunologia,
 • mikrobiologia,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • epidemiologia weterynaryjna,
 • patofizjologia,
 • farmacja,
 • farmakologia weterynaryjna,
 • toksykologia,
 • biostatystyka i metody dokumentacji,
 • weterynaria sądowa,
 • agronomia,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • technologia w produkcji zwierzęcej,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • dietetyka,
 • etologia,
 • ochrona środowiska,
 • prewencja weterynaryjna,
 • ekonomia weterynaryjna,
 • diagnostyka,
 • patomorfologia,
 • chirurgia ogólna i anestezjologia,
 • parazytologia i inwazjologia,
 • choroby psów i kotów,
 • choroby koni,
 • choroby zwierząt gospodarskich,
 • andrologia i unasienianie,
 • choroby ptaków,
 • choroby zwierząt futerkowych,
 • choroby ryb,
 • choroby owadów użytkowych,
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • higiena produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • higiena mleka,
 • zoonozy,
 • higiena środków żywienia zwierząt,
 • ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń,
 • historia weterynarii i deontologii,
 • administracja i ustawodawstwo  weterynaryjne

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku weterynaria? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku weterynaria

Absolwenci weterynarii są przygotowani do pracy w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych,
 • administracji różnego szczebla – gdy wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Biologia
Miłosz Szkudlarski

Co to są sinice?

Zakaz kąpieli, a nawet spacerowania brzegiem morza w trakcie urlopu? To na pewno sinice! Każdy, kto spędzał wakacje nad morzem lub nad jeziorem, miał okazję

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję