Studia na kierunku technika rolnicza i leśna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek studiów technika rolnicza i leśna zajmuje się wykonywaniem zadań inżynierskich skierowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę z dziedziny nauk technicznych, rolniczych i ekonomicznych. Kandydat na studia powinien interesować się rolnictwem, leśnictwem i techniką. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia absolwentom kierunku Technika rolnicza i leśna, pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na technice rolniczej i leśnej

Studenci kierunku technika rolnicza i leśna poszerzą swoją wiedzę podczas następujących zajęć z przedmiotów:

 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • produkcja rolnicza i leśna,
 • technologia żywności,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika techniczna,
 • konstrukcja maszyn,
 • nauka o materiałach,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna,
 • pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze i leśne, leśnych i przetwórstwa spożywczego,
 • organizacja produkcji rolniczej i usług, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie,
 • rachunek kosztów dla inżynierów, matematyka i statystyka,
 • systemy informatyczne,
 • inżynieria wybranych dzieł produkcji,
 • projektowanie systemów technicznych,
 • planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich,
 • przetwórstwo spożywcze,
 • eksploatacja maszyn rolniczych;

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku technika rolnicza i leśna? Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na technice rolniczej i leśnej

Absolwenci kierunku technika rolnicza i leśna znajdą pracę m.in. w:

 • w zakładach produkcyjnych, związanych z przemysłem leśnym,
 • w gospodarstwach rolniczych,
 • zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych,
 • na stacjach obsługi i w warsztatach naprawczych maszyn rolniczych,
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w sektorze energetycznym, jako eksperci planowania infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich,
 • w nadleśnictwach i administracji leśnej,
 • w szkolnictwie zawodowym, średnim i wyższym,
 • mogą prowadzić własne działania związane z szeroko rozumianym “agrobiznesem”.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję