Niewiele jest kierunków studiów, które przygotowują do zawodów wymagających nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego i rzetelnej wiedzy, ale także niezwykłego zaangażowania i poświęcenia. Niewątpliwie jednym z nich jest Pedagogika specjalna. Od pedagoga specjalnego wymaga się bardzo dużej, nierzadko medycznej wiedzy dziedzinowej, wielkiego serca i nieustannego wchodzenia w pełne ciepła i serdeczności relacje z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w tej dziedzinie, koniecznie zapoznaj się z artykułem.


Pedagogika specjalna - niełatwe studia z poszarganą opinią

Pedagogika ma niestety opinię bardzo łatwych studiów, na które trafiają ludzie, którzy nie otrzymali wymarzonego indeksu na Psychologii, Socjologii, czy nawet wstępu na Kierunki lekarskie. Takie przeświadczenie okazuje się bardzo zwodnicze już w trakcie pierwszego semestru studiów, kiedy to początkujący pedagodzy zapoznają się z subdyscyplinami pedagogiki specjalnej, takimi jak:
  • surdopedagogika;
  • tyflopedagogika;
  • oligofrenopedagogika;
  • pedagogika rewalidacyjna i wieloma innymi.
Trzeba też wiedzieć, że pedagogika jest dziedziną rozpiętą pomiędzy naukami społecznymi i humanistycznymi, dlatego studenci muszą opanować zagadnienia związane z socjologią, psychologią, ale także filozofią i kulturoznawstwem. Pedagodzy w trakcie studiów realizują praktyki zawodowe, uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i seminariach.

Kandydat na Pedagogikę specjalną

Proces rekrutacyjny na kierunki pedagogiczne przebiega zwykle zgodnie z aktualnymi wytycznymi danego wydziału pedagogiki. Bardzo wiele zależy od świadectwa maturalnego. Próg określony w liście rankingowej decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Niektóre wydziały, wprowadzają także rozmowy kwalifikacyjne, aby poznać motywację i zaangażowanie kandydatów. Warto pamiętać o sprawdzaniu stron internetowych uczelni oraz komunikatów rekrutacyjnych, by zawczasu wybrać odpowiednie przedmioty maturalne i ich poziom. Pedagog musi być osobą wszechstronną, dlatego nauka w szkole średniej to świetna okazja, by popracować nad zasobem wiadomości, słownictwa i rozumieniem świata społecznego oraz politycznego.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta Pedagogiki specjalnej

Pedagodzy specjalni znajdują zwykle zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnich latach znacząco zwiększyło się społeczne zainteresowanie ludźmi sprawnymi inaczej, na szczęście w ślad za tym zainteresowaniem poszły fundusze, pozwalające na zatrudnianie odpowiedniej liczby specjalistów.
« WWW »
« WWW »
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->