Site logo

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w łódzkich

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Łódź

Gdzie na studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w łódzkich?

Wszystkie studia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Łodzi i w Łódzkiem

List view

Opinie o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Łodzi i w Łódzkiem. Kierunki pedagogiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Redakcja Studia.pl

Edukator domowy

Studia na kierunku Edukator domowy mają przygotować słuchaczy do podjęcia pracy z dzieckiem w domu, nie tylko jako opiekun, ale również jako osoba, która zadba

Czytaj więcej »
Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »
Bibliotekoznawstwo
Sebastian Szczęsny

Nauczyciele idą znowu na studia?

Pedagog szkolny, nauczyciel plastyki i muzyki, arteterapeuta, nauczyciel świetlicy, bibliotekarz szkolny – studia kształcące w tych zawodach to tylko niektóre sposoby, żeby uzupełnić nauczycielskie pensum.

Czytaj więcej »
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Redakcja Studia.pl

Studia na kierunku pedagogika małego dziecka

Studia zapewniają zdobycie kompetencji w pracy z dzieckiem we wczesnej fazie rozwoju. Osoby studiujące Pedagogikę małego dziecka zdobywają specjalistyczne wykształcenie, umożliwiające wykonywanie zawodu pedagoga. By

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w łódzkich

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z kształceniem nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedszkola na poznańskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki związanej z edukacją najmłodszych dzieci, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostępna jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Studia dają możliwość uzyskania lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. To jedyne obecnie studia, po których możesz zostać nauczycielem przedszkola, zerówek w przedszkolach i szkołach oraz nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych.

Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
W programie studiów główny nacisk położony jest na uzyskanie zdolności mediacyjnych, perswazyjnych, nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka, wraz z uzyskaniem wiedzy psychologicznej. Ponadto w programie oprócz pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej znajdą się takie zagadnienia jak: kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczno – techniczna, muzyczna. Z pozostałych przedmiotów, których można się spodziewać na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, prawa dziecka, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedia

 • pedagogika ogólna,
 • podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • podstawy działalności wychowawczej,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • pedagogika przedszkolna,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego,
 • podstawy edukacji polonistycznej,
 • podstawy edukacji matematycznej,
 • podstawy edukacji przyrodniczej i społecznej,
 • podstawy edukacji muzycznej,
 • arteterapia / kynoterapia / hipoterapia,
 • projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych /terapeutycznych/ rewalidacyjnych,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • podstawy dydaktyki,
 • metodyka edukacji polonistycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji muzycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji matematycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • modele kształcenia, wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • edukacja włączająca,
 • prawa dziecka / Human Rights Law,
 • organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa oświatowego,
 • konstruowanie planów pracy przedszkola i szkoły,
 • profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole,
 • diagnostyka psychopedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • warsztat diagnostyczny – poznawanie dziecka i ucznia,
 • ewaluacja i autoewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • warsztat umiejętności interpersonalnych,
 • etyka słowa.

Studia w Łodzi i w Łódzkiem

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jednocześnie bardzo dużym ośrodkiem akademickim. W lokalnych, państwowych i prywatnych uczelniach studiuje około 75 tysięcy osób. Co roku mury szkół wyższych opuszcza 20 tysięcy absolwentek i absolwentów. Kończą oni studia na stopniu licencjackim, inżynierskim, magisterskim jednolitym lub uzupełniającym. Łącznie w Łodzi i okolicznych miejscowościach, kandydaci mogą wybierać spośród około 250 kierunków studiów. To bardzo rozbudowana oferta, która z powodzeniem powinna zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób, znajdują się tu kierunki techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, biologiczne i inne. Atutem tutejszych uczelni jest rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej jakości laboratoria. Bardzo atrakcyjne kampusy studenckie oraz akademiki i miasteczko akademickie Lumumbo dają wiele możliwości osobom, poszukującym swojego miejsca w Łodzi. Na edukację w tym mieście decydują się zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni. W Łodzi i okolicach zarejestrowanych jest około 95 tysięcy pracodawców, u których swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci. Miasto Łódź posiada bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu. Znajduje się tu około 200 kilometrów tras rowerowych. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej jest ponad 30 parków, które zajmują łącznie powierzchnię 500 hektarów. To doskonałe miejsca do odpoczynku między zajęciami, na spacer lub do nauki na świeżym powietrzu. Na obrzeżach miasta jest usytuowany Las Łagiewnicki, który ma powierzchnię aż 1250 hektarów. Studenci mogą się tam wybrać na jednodniowe wycieczki lub pikniki. Łódź znana jest jako polskie centrum filmowe, w związku z czym posiada ciekawą ofertę kin studyjnych oraz teatrów. Nie brakuje tu dobrych restauracji, barów i pubów, a ulica Piotrkowska rozpoznawalna jest w całej Polsce. Studiowanie w województwie łódzkim możliwe jest także w mniejszych ośrodkach. Kandydaci na studia mogą skorzystać z oferty uczelni w takich miejscowościach jak Skierniewice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Kutno, Łowicz, Pabianice i Sieradz.

Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Łodzi i w Łódzkiem

Gdzie w Łodzi i w Łódzkiem zdobywać wiedzę związaną z tematyką kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na łódzkich uczelniach?

Jeśli chcesz, żeby klienci w pracy mówili o Tobie nasza pani albo nasz pan – musisz zostać nauczycielem przedszkola albo początkowych klas podstawówki. A tak serio: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jedyny obecnie kierunek umożliwiający uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu, zerówkach (zarówno w przedszkolach, jak i szkołach) oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III). Jest to więc klasyczny przykład studiów przygotowujących do zawodu. Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III): Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w szkołach tradycyjnych i integracyjnych. Furtką do nauczania w szkole jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej zapewniają. Głównym zadaniem nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności co najmniej z zakresu podstawy programowej, rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie nawyku systematycznej pracy i przygotowanie do nauki w starszych klasach. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczyciel przedszkola: Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel w przedszkolu tradycyjnym i integracyjnym. Furtką do nauczania w przedszkolu jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zapewniają. Do głównych zadań nauczyciela nauczania przedszkolnego należy organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Prowadzi obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju.
 • Opiekun/opiekunka do dzieci: W celu pracy jako opiekun/opiekunka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Głównym zadaniem opiekuna/opiekunki do dzieci jest sprawowanie opieki nad najmłodszymi. Są to zadania od podstaw, takie jak pielęgnacja i żywienia dziecka, dbanie o jego rozwój, jak i ciągła zabawa. Jest to towarzyszenie w rozwoju dziecka i jego wychowaniu. W takim charakterze pracują zazwyczaj młode osoby, które studiują i są dyspozycyjne od czasu do czasu. Bardzo często opiekunami do dzieci są osoby starsze. Jednak z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki nad swoimi dziećmi.
 • Guwernantka, guwerner: W celu pracy jako guwerner/guwernantka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Guwerner/guwernantka to osoby, które są nauczycielami domowymi dla dzieci. Zazwyczaj takim osobom powierza się naukę najmłodszych dzieci i ich wychowanie. W polskiej tradycji przyjęło się, że najczęściej nauczanym przedmiotem jest język francuski. Zawód ten podobny jest do opiekunki, jednak zakres zadań jest zdecydowanie szerszy. Guwernantka/guwerner mają za zadanie naukę przedmiotów szkolnych, dobrych manier, języków obcych oraz gry na instrumentach. Z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki i nauki swoich dzieci.
 • Opiekunka/opiekun: W celu pracy jako opiekun/opiekunka osoby dorosłej należy ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub kierunków pokrewnych. Głównym zadaniem opiekuna osoby starszej jest sprawowanie opieki nad powierzonymi, dzięki czemu zdejmują obowiązek opieki z najbliższej rodziny. Dzięki profesjonalnej pomocy seniorzy mają szansę na wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Taki opiekun zajmuje się opieką od podstaw: poprzez pomoc w codziennych obowiązkach, przygotowanie posiłków, sprzątanie, przygotowanie i podanie leków, spacery, wizyty u lekarza, zakupy oraz inne sprawy dnia codziennego.

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Dyrygent chóru – chórmistrz | Zawód z pasją

Na czym polega praca chórmistrza? Czy dyrygowanie śpiewem różni się od prowadzenia orkiestry? Jak zostać muzykiem prowadzącym wokalistów w chórze? Czy studia dają odpowiednie kompetencje do zajmowania się profesjonalnie muzyką? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Sebastian Sikora, dyrygent trzech chórów, absolwent studiów muzyczno-pedagogicznych w kaliskiej filii UAM.  Jak wygląda praca dyrygenta? Co to za zawód: „muzyk”?Myślę, że ważne jest, aby

Czytaj więcej »

Specjalista ds. employer brandingu

Co to za zawód specjalista ds. employer brandingu – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. employer brandingu (employer branding specialist)? Specjalista ds. employer brandingu jest to osoba odpowiedzialna za

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję