Site logo

Kierunek nauczycielski biznes i zarządzanie, doradztwo szkolne w Łodzi

BiZ, szkolne doradztwo zawodowe Łódź

Gdzie na studia nauczycielskie z biznesu i zarządzania w Łodzi?

Wszystkie studia z nauczania biznesu, zarządzania, przedsiębiorczości oraz szkolnego doradztwa zawodowego w Łodzi i w Łódzkiem

List view

Opinie o nauczycielskim biznesie i zarządzaniu, szkolnym doradztwie zawodowym

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku nauczycielskiego biznes i zarządzania, doradztwa zawodowego Łodzi i w Łódzkiem. Kierunki z nauczania przedsiębiorczości w szkołach okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Zobacz inne studia pedagogiczne w Łodzi

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek BiZ, nauka przedsiębiorczości, szkolne doradztwo zawodowe - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania BiZ. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na nauczycielski biznes i zarządzanie, zawodowe doradztwo szkolne w Łodzi i w Łódzkiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na łódzkiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć

Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie jednego z kierunków dotyczących nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na naukę przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), a także na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Nauka przedsiębiorczości i szkolne doradztwo zawodowe to studia, które łączą kompetencje pedagogiczne z wiedzą i umiejętnościami z różnych obszarów zarządzania, przedsiębiorczości, doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie nauki przedsiębiorczości i szkolnego doradztwa zawodowego lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.

W programie studiów na nauce przedsiębiorczości i szkolnym doradztwie zawodowym  znajdziesz zarówno blok przedmiotów pedagogicznych (np. dydaktyka, pedagogika, psychologia), jak i blok specjalistyczny dotyczący biznesu, zarządzania i coachingu (np. z podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego). 

Obecnie biznes i zarządzanie, jednak dotychczas przedmiot nauczany w szkołach nazywał się nauki przedsiębiorczości. Zmiana nastąpiła od września 2023 roku. Jest to podstawowy przedmiot nauczany w szkole średniej. Dzieci i młodzież podczas lekcji uczą się o podstawach zarządzania i funkcjonowania ekonomii w państwie polskim. Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Nowy przedmiot ma kłaść jeszcze większy nacisk na umiejętność zarządzania własnymi finansami. Z czasem przedmiot ma być możliwy do wyboru na maturze. Zagadnienia omawiane podczas lekcji obejmują: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy, przedsiębiorstwo.

W związku z powstaniem nowego przedmiotu reforma czeka też przyszłych oraz obecnych nauczycieli. Przyszli nauczyciele muszą uczyć się na studiach na kierunku biznes i zarządzanie oraz kierunkach pokrewnych, a obecni nauczyciele powinni doszkolić się na podyplomowych studiach na kierunku biznes i zarządzanie dla nauczycieli. Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności na biznesie i zarządzaniu (nauce o przedsiębiorczości) i szkolnym doradztwie zawodowym masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu kompetencje zawodowe uzyskane po studiach. Możesz wybrać kierunek związany z przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym, który przygotuje cię do nauki w szkole przedmiotów związanych ze wspieraniem kompetencji z zarządzania, wiedzy o gospodarce, doradztwem zawodowym. Możesz postawić też na rozwój bezpośrednio w doradztwie zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) w instytucjach i gospodarce.

  • Biznes i zarządzanie: Studia na kierunku biznes i zarządzania przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz uczy się podstawowych pojęć i teorii ekonomii oraz zarządzania. Poznaje aspekty prawne, określa rolę przedsiębiorczości i państwa w rozwoju gospodarczym, poznaje zasady funkcjonowania systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego i ubezpieczeniowego oraz podatkowego. Dodatkowo uczy się polityki gospodarczej i społecznej państwa. Przykładowe przedmioty z toku studiów: prowadzenie do biznesu i zarządzania, podstawy ekonomii w edukacji, podstawy prawa gospodarczego i prawa pracy, rynek pracy, komunikacja interpersonalna i kompetencje miękkie w życiu zawodowym, system podatkowy i ubezpieczeniowy, podstawy finansów i bankowości, projektowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, psychologia zarządzania, podstawy zarządzania projektami, podstawy dydaktyki biznesu i zarządzania, podstawy statystyki, etyka życia społeczno-gospodarczego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. 
  • Podstawy przedsiębiorczości: Studia na kierunku podstawy przedsiębiorczości przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie w szkołach. W trakcie studiów słuchacz dowie się więcej m.in. na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych, opracowywania biznesplanów. Nowe kompetencje pozwalają poszerzyć wiedzę wśród młodzieży na temat zarządzania, finansów oraz ekonomii. W trakcie studiów słuchacz dowie się: czym są podstawy ekonomii, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem, jak nauczać o gospodarcze czy ekonomii, jak prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, jakie informacje przekazywać dzieciom oraz młodzieży w ramach edukacji podstaw przedsiębiorczości. Przykładowe przedmioty z toku studiów: dydaktyka przedmiotu, podstawy finansów, pozyskiwanie informacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, i wiele innych.
  • Doradztwo zawodowe i personalne: Studia na kierunku doradztwo zawodowe i personalne są skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pomocą młodym osobom w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji. Dodatkowo pozna nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku. Przykładowe przedmioty z toku studiów: diagnoza indywidualnych zasobów karierowych, podstawy gerontologii społecznej, psychologia człowieka dorosłego, webinaria, współczesne teorie kariery.

Studia w Łodzi i w Łódzkiem

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i jednocześnie bardzo dużym ośrodkiem akademickim. W lokalnych, państwowych i prywatnych uczelniach studiuje około 75 tysięcy osób. Co roku mury szkół wyższych opuszcza 20 tysięcy absolwentek i absolwentów. Kończą oni studia na stopniu licencjackim, inżynierskim, magisterskim jednolitym lub uzupełniającym. Łącznie w Łodzi i okolicznych miejscowościach, kandydaci mogą wybierać spośród około 250 kierunków studiów. To bardzo rozbudowana oferta, która z powodzeniem powinna zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających osób, znajdują się tu kierunki techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, biologiczne i inne. Atutem tutejszych uczelni jest rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej jakości laboratoria. Bardzo atrakcyjne kampusy studenckie oraz akademiki i miasteczko akademickie Lumumbo dają wiele możliwości osobom, poszukującym swojego miejsca w Łodzi. Na edukację w tym mieście decydują się zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przyjezdni. W Łodzi i okolicach zarejestrowanych jest około 95 tysięcy pracodawców, u których swoją karierę zawodową mogą rozpocząć absolwenci. Miasto Łódź posiada bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu. Znajduje się tu około 200 kilometrów tras rowerowych. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej jest ponad 30 parków, które zajmują łącznie powierzchnię 500 hektarów. To doskonałe miejsca do odpoczynku między zajęciami, na spacer lub do nauki na świeżym powietrzu. Na obrzeżach miasta jest usytuowany Las Łagiewnicki, który ma powierzchnię aż 1250 hektarów. Studenci mogą się tam wybrać na jednodniowe wycieczki lub pikniki. Łódź znana jest jako polskie centrum filmowe, w związku z czym posiada ciekawą ofertę kin studyjnych oraz teatrów. Nie brakuje tu dobrych restauracji, barów i pubów, a ulica Piotrkowska rozpoznawalna jest w całej Polsce. Studiowanie w województwie łódzkim możliwe jest także w mniejszych ośrodkach. Kandydaci na studia mogą skorzystać z oferty uczelni w takich miejscowościach jak Skierniewice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Kutno, Łowicz, Pabianice i Sieradz.

Studia podyplomowe z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego Łodzi i w Łódzkiem

Gdzie w Łodzi i w Łódzkiem zdobywać wiedzę z nauczycielskiego biznesu i zarządzania, nauki przedsiębiorczości, szkolnego doradztwa zawodowego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu BiZ, szkolnego doradztwa zawodowego na łódzkich uczelniach?

Studia na kierunkach z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz biznesu i zarządzania należą do wymagających. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w szkolnictwie, banku, finansach czy prowadząc własną działalność gospodarczą muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa. Przyszli nauczyciele czy menedżerowie muszą być osobami cierpliwymi z dużą zdolnością analitycznego myślenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują ośrodki edukacyjne, szkoły, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje bankowe oraz cały sektor finansowy. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres.

Biznes i zarządzania oraz przedsiębiorczość to bardzo ciekawe kierunki, zapewniający różne możliwości zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił w branży biznesu, przedsiębiorczości i zarządzania.

  • Nauczyciel BiZ (podstaw przedsiębiorczości): Podstawy przedsiębiorczości, a obecnie biznes i zarządzanie to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na poziomie średnim. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jest to przedmiot obowiązkowy. Niektórzy absolwenci zarządzanie i ekonomii wybierają jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia przedsiębiorczości lub biznesu i zarządzania w szkole średniej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
  • Nauczyciel doradztwa zawodowego: W celu pracy na stanowisku nauczyciela doradztwa zawodowego należy ukończyć studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego. Od doradców zawodowych wymagana jest: komunikatywność, szacunek dla autonomii ucznia, wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia, operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy. Z założenia zajęcia mają pomóc uczniowi wybrać dalszą ścieżkę nauki i przyszłej kariery. Głównym zadaniem nauczyciela jest przekazanie wiedzy z zakresu: rozpoznawania stanu zdrowia oraz określa jego wpływu na wykonywanie zadań zawodowych, pokonywania syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł, rozpoznania własnych ograniczeń jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych zawodowych, rozpoznawania swoich możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.

Rynek pracy w Łodzi i w Łódzkiem

Rynek pracy w Łodzi i w całym województwie jest przyjazny osobom, które rozpoczynają karierę zawodową. Obecnie stopa bezrobocia w Łodzi wynosi 6,2% i jest identyczna ze stopą bezrobocia dla całego kraju, jednak poziom bezrobocia w całym województwie łódzkim jest niższy od średniej krajowej, co może napawać optymizmem. Wiele osób decyduje się na dojeżdżanie do pracy do Warszawy, z którą region łódzki jest dobrze skomunikowany. Z dyplomami uczelni z województwa łódzkiego dużo łatwiej o atrakcyjne warunki pracy i wymarzone stanowiska. W Łodzi i okolicach wciąż prężnie działa wiele małych i średnich zakładów tekstylnych, z których region ten znany jest od lat. Tak jak wspomnieliśmy, w samej Łodzi jest około 95 tysięcy przedsiębiorców, a w całym województwie jest ich znacznie więcej. Do przodujących firm należą między innymi ABB, który ma również oddział w Aleksandrowie Łódzkim i BSH, jest to firma, która odpowiada za produkcję marek Bosch i Siemens. Z Łodzi wywodzi się mBank oraz znajdują się oddziały lub siedziby takich firm, jak: TomTom, Accenture, Clariant, Dell, Fujitsu, Indesit, czy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ważnym pracodawcą jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W gronie polecanych firm znajdują się także Toyota Leasing ze Zduńskiej Woli i MIRBUD ze Skierniewic. Na lokalnym rynku pracy poszukiwani są wykształceni specjaliści z każdego obszaru, dlatego studiowanie w Łodzi ma sens.

Zawód: psycholog biznesu

Co to jest zawód psycholog biznesu – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży psycholog biznesu? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w ABC? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód psycholog biznesu? Psycholog biznesu to osoba specjalizująca się w zastosowaniu wiedzy psychologicznej

Czytaj więcej »

Zawód: kadrowa (specjalista ds. kadr)

Co to jest zawód kadrowa – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Jakim zawodem jest kadrowa? Kadrowa to osoba odpowiedzialna za zarządzanie kwestiami personalnymi i administracyjnymi w przedsiębiorstwie. Jej głównym zadaniem jest rekrutowanie, zatrudnianie

Czytaj więcej »

Zawód: specjalista do spraw szkoleń i rozwoju (szkoleniowiec)

Co to jest zawód szkoleniowiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalista do spraw szkoleń? Szkoleniowiec to osoba, która ma za zadanie projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz programów rozwoju

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję