Site logo

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Katowicach

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Katowice

Gdzie na studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Katowicach?

Wszystkie studia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Katowicach i województwie śląskim

List view

Opinie o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Katowicach i województwie śląskim. Kierunki pedagogiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Pedagogika
Sebastian Szczęsny

Nauczyciel musi być magistrem

W roku szkolnym 2020-21 wszyscy nauczyciele w przedszkolach i “podstawówkach” będą musieli mieć kwalifikacje na poziomie studiów magisterskich. – To ostatni dzwonek dla pedagogów-licencjatów, żeby

Czytaj więcej »
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Redakcja Studia.pl

Studia na kierunku pedagogika małego dziecka

Studia zapewniają zdobycie kompetencji w pracy z dzieckiem we wczesnej fazie rozwoju. Osoby studiujące Pedagogikę małego dziecka zdobywają specjalistyczne wykształcenie, umożliwiające wykonywanie zawodu pedagoga. By

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia pedagogiczne w Katowicach

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z nauczaniem, wychowywaniem, opieką? Sprawdź wszystkie pedagogiczne kierunki studiowania

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Katowicach i województwie śląskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z kształceniem nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedszkola na uczelni prywatnej lub państwowej w Katowicach? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Co warto wiedzieć o studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie pedagogiki związanej z edukacją najmłodszych dzieci, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostępna jest wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich (5 lat). Studia dają możliwość uzyskania lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju. To jedyne obecnie studia, po których możesz zostać nauczycielem przedszkola, zerówek w przedszkolach i szkołach oraz nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkół podstawowych.

Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
W programie studiów główny nacisk położony jest na uzyskanie zdolności mediacyjnych, perswazyjnych, nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka, wraz z uzyskaniem wiedzy psychologicznej. Ponadto w programie oprócz pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej znajdą się takie zagadnienia jak: kształcenie integralne, edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczno – techniczna, muzyczna. Z pozostałych przedmiotów, których można się spodziewać na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest emisja głosu, edukacja fizyczna, metody wychowania dzieci, kompensacja i korekta, metody samokształcenia, prawa dziecka, funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, edukacja komputerowa i medialna, ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedia

 • pedagogika ogólna,
 • podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • podstawy działalności wychowawczej,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • pedagogika przedszkolna,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego,
 • podstawy edukacji polonistycznej,
 • podstawy edukacji matematycznej,
 • podstawy edukacji przyrodniczej i społecznej,
 • podstawy edukacji muzycznej,
 • arteterapia / kynoterapia / hipoterapia,
 • projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych /terapeutycznych/ rewalidacyjnych,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • podstawy dydaktyki,
 • metodyka edukacji polonistycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji muzycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji matematycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • modele kształcenia, wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • edukacja włączająca,
 • prawa dziecka / Human Rights Law,
 • organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa oświatowego,
 • konstruowanie planów pracy przedszkola i szkoły,
 • profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole,
 • diagnostyka psychopedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • warsztat diagnostyczny – poznawanie dziecka i ucznia,
 • ewaluacja i autoewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • podstawy komunikacji społecznej,
 • warsztat umiejętności interpersonalnych,
 • etyka słowa.

Studia w Katowicach

Katowice to największy ośrodek akademicki w województwie śląskim to jeden z najlepiej rozwiniętych regionów pod kątem oferty uczelni w Polsce. Łącznie w tutejszych ośrodkach akademickich studiuje ponad 52 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy z nich corocznie zostaje absolwentami. Oferta uczelni w Katowicach jest bardzo rozbudowana, a ich mnogość pozwala na dostosowanie studiów do swoich potrzeb. Studenci mogą korzystać z kilkuset kierunków studiów z kilku uczelni o różnym poziomie kształcenie i zróżnicowanej ofercie. Są to zarówno studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie jednolite jak i uzupełniające, a także podyplomowe. Kandydaci mogą wybierać spośród uczelni państwowych i prywatnych, a także trybu studiowania dziennego lub niestacjonarnego. Katowice to główne miasto aglomeracji górnośląskiej nazywanej także konurbacją oraz stolica województwa śląskiego. Śląsk to region, który cechuje się dużym zaludnieniem. Znajduje się tu bardzo dużo zakładów pracy, w których absolwenci mogą szukać zatrudnienia. To wpływa korzystnie na renomę tego miasta wśród osób, które poszukują odpowiedniego ośrodka do studiowania. Najczęściej na tutejsze uczelnie decydują się lokalni mieszkańcy, jednak jest również wielu studentów przyjezdnych, którzy doceniają jakość kształcenia w Katowicach oraz nowoczesną infrastrukturę. Wbrew obiegowym opinią to także bardzo zielone miasto, ma sporo terenów zielonych, w których można aktywnie spędzać czas. Atutem jest bliskość gór, w związku z czym można wybrać się na jednodniowe wycieczki lub dłuższe wyprawy.

Studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Katowicach i województwie śląskim

Gdzie w Katowicach i województwie śląskim zdobywać wiedzę związaną z tematyką kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na uczelniach w Katowicach i województwie śląskim?

Jeśli chcesz, żeby klienci w pracy mówili o Tobie nasza pani albo nasz pan – musisz zostać nauczycielem przedszkola albo początkowych klas podstawówki. A tak serio: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jedyny obecnie kierunek umożliwiający uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu, zerówkach (zarówno w przedszkolach, jak i szkołach) oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III). Jest to więc klasyczny przykład studiów przygotowujących do zawodu. Absolwent posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III): Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w szkołach tradycyjnych i integracyjnych. Furtką do nauczania w szkole jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej zapewniają. Głównym zadaniem nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności co najmniej z zakresu podstawy programowej, rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie nawyku systematycznej pracy i przygotowanie do nauki w starszych klasach. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju oraz motywuje do dalszej pracy.
 • Nauczyciel przedszkola: Po studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej można pracować jako nauczyciel w przedszkolu tradycyjnym i integracyjnym. Furtką do nauczania w przedszkolu jest wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, które akurat studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej zapewniają. Do głównych zadań nauczyciela nauczania przedszkolnego należy organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Prowadzi obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka. Dodatkowo prowadzi dokumentację i spotyka się z rodzicami dziecka. Stymuluje dziecko do ciągłego rozwoju.
 • Opiekun/opiekunka do dzieci: W celu pracy jako opiekun/opiekunka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Głównym zadaniem opiekuna/opiekunki do dzieci jest sprawowanie opieki nad najmłodszymi. Są to zadania od podstaw, takie jak pielęgnacja i żywienia dziecka, dbanie o jego rozwój, jak i ciągła zabawa. Jest to towarzyszenie w rozwoju dziecka i jego wychowaniu. W takim charakterze pracują zazwyczaj młode osoby, które studiują i są dyspozycyjne od czasu do czasu. Bardzo często opiekunami do dzieci są osoby starsze. Jednak z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki nad swoimi dziećmi.
 • Guwernantka, guwerner: W celu pracy jako guwerner/guwernantka do dzieci warto ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Guwerner/guwernantka to osoby, które są nauczycielami domowymi dla dzieci. Zazwyczaj takim osobom powierza się naukę najmłodszych dzieci i ich wychowanie. W polskiej tradycji przyjęło się, że najczęściej nauczanym przedmiotem jest język francuski. Zawód ten podobny jest do opiekunki, jednak zakres zadań jest zdecydowanie szerszy. Guwernantka/guwerner mają za zadanie naukę przedmiotów szkolnych, dobrych manier, języków obcych oraz gry na instrumentach. Z czasem zawód ten profesjonalizuje się i zamożne rodziny zatrudniają wykształcone osoby do opieki i nauki swoich dzieci.
 • Opiekunka/opiekun: W celu pracy jako opiekun/opiekunka osoby dorosłej należy ukończyć studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub kierunków pokrewnych. Głównym zadaniem opiekuna osoby starszej jest sprawowanie opieki nad powierzonymi, dzięki czemu zdejmują obowiązek opieki z najbliższej rodziny. Dzięki profesjonalnej pomocy seniorzy mają szansę na wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Taki opiekun zajmuje się opieką od podstaw: poprzez pomoc w codziennych obowiązkach, przygotowanie posiłków, sprzątanie, przygotowanie i podanie leków, spacery, wizyty u lekarza, zakupy oraz inne sprawy dnia codziennego.

Rynek pracy w Katowicach

Rynek pracy w Katowicach jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Przede wszystkim jest tu stosunkowo niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia w tym miecie wynosi tylko 1,9% i jest ponad trzy razy niższa od średniej krajowej. Wykształceni absolwenci uczelni katowickich nie powinni mieć problemu ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia w lokalnych firmach.

W Katowicach znajdziecie bardzo dużo renomowanych zakładów pracy, które stawiają na innowacyjność i kwalifikacje swoich pracowników. Wśród największych firm znajdują się między innymi Polska Grupa Górnicza w Katowicach, Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach, Każdy z tych podmiotów potrzebuje wykwalifikowanej kadry technicznej, menedżerskiej oraz marketingowców i informatyków, którzy zadbają o systemy i promocje firm. Bardzo cenione są lokalne obiekty służby zdrowia, dzięki czemu bardzo popularne są studia medyczne. Katowice i inne miasta konurbacji górnośląskiej to bardzo przyjazny region dla studentów i absolwentów, dlatego warto kontynuować w nim swoją edukację i rozpocząć karierę zawodową.

Zawód: Pedagog

Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie ich podstawowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnej pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży i zapewnienie im prawidłowego rozwoju. Czym zajmuje się pedagog? Na pewno każdy z Was miał kiedyś przyjemność (lub nieprzyjemność) trafić do

Czytaj więcej »

Specjalista ds. employer brandingu

Co to za zawód specjalista ds. employer brandingu – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód specjalisty ds. employer brandingu (employer branding specialist)? Specjalista ds. employer brandingu jest to osoba odpowiedzialna za

Czytaj więcej »

Zawód: headhunter

Co to jest zawód headhunter – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Na czym polega praca headhuntera?  Zawód headhuntera, inaczej łowcy głów, polega na znalezieniu i zatrudnieniu odpowiednich kandydatów do konkretnych

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję