Celem studiów na kierunku Biochemia jest przygotowanie absolwenta, który będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Pozna również metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej na średnim poziomie zaawansowania. Oprócz przedmiotów podstawowych, między innymi: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt. Myślisz o tym, żeby rozpocząć te studia w przyszłości? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

W programie studiów znajdują się także następujące bloki tematyczne: biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia biomolekuł.

Po studiach:

Kierunek Biochemia przygotowuje do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych: w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, medycynie, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.
« WWW »

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->