Studia na kierunku biochemia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Celem studiów na kierunku biochemia jest przygotowanie absolwenta, który będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Pozna również metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej na średnim poziomie zaawansowania. Oprócz przedmiotów podstawowych, między innymi: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt.

Jak wygląda program studiów na biochemii?

W programie studiów znajdują się także następujące bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów,
 • biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana,
 • biochemia i genetyka molekularna roślin,
 • biochemia komórki,
 • biochemia człowieka,
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna,
 • chemia biomolekuł.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku biochemia. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po biochemii:

Kierunek Biochemia przygotowuje do pracy w:

 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
 • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
 • medycynie,
 • ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.