Studia na kierunku astronomia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Astronomia to studia przyrodnicze, których przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość. Aby podjąć studia na tym kierunku konieczne są zdolności do ścisłego i abstrakcyjnego myślenia, a także zdolności matematyczne. Matematyka i fizyka to podstawy całego programu studiów, dlatego najlepszymi kandydatami będą ci, którzy już na etapie liceum wykazują zainteresowania tymi zagadnieniami. Zainteresowanie nowymi technologiami również się przyda.

Jak wygląda program studiów na kierunku astronomia

Wybrane przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • astronomia ogólna,
 • astronomia sferyczna,
 • mechanika nieba,
 • astrofizyka,
 • astronomia Układu Słonecznego,
 • astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna z elementami kosmologii,
 • astronomia współczesną.

Perspektywy pracy po astronomii

Absolwenci studiów na kierunku astronomia zatrudniani są jako:

 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, np. w planetariach,
 • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję