Site logo

Studia chemiczne w Krakowie

Studia z chemii Kraków

Gdzie na studia z chemii w Krakowie?

Wszystkie kierunki z chemii, technologii, inżynierii chemicznej i procesowej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii w Krakowie i Małopolsce.

List view

Opinie o studiach chemicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunków związanych z naukami chemicznymi: chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii w Krakowie i Małopolsce. Kierunki chemiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Zobacz inne studia ścisłe, przyrodnicze w Krakowie

Szukasz innych studiów związanych z chemią i jej zastosowaniem? Sprawdź wszystkie kierunki ścisłe, przyrodnicze.

Kierunek chemia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania chemii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto iść na studia chemiczne w Krakowie i Małopolsce?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego z naukami chemicznymi: chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia chemiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach chemicznych? Jeśli wahasz się, czy ma sens studiowanie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, biochemii, chemii nauczycielskiej, budowlanej, medycznej, kosmetycznej, sądowej, jądrowej, agrochemii, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na chemię – dowiedz się o niej więcej. Sprawdź, co to jest chemia, jakie daje możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Chemia najczęściej dostępna jest na studiach licencjackich (3 lata), natomiast kierunki związane z praktycznym wykorzystaniem chemii – najczęściej na studiach inżynierskich (3,5 roku). Zdarzają się oczywiście także takie praktyczne kierunki na studiach licencjackich. Na liście kierunków związanych z praktyczną chemią znajdziesz takie studia, jak biochemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia budowlana, kosmetyczna, medyczna, rolnicza sądowa czy jądrowa. Kierunki chemiczne możesz studiować również na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności chemiczne masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na zastosowanie np. w edukacji, przemyśle, medycynie, farmaceutyce i wielu innych dziedzinach.

Chemia: Chemia bada naturę różnych substancji, ich przemiany oraz oddziaływania między nimi. Pomimo tak, zdawałoby się, wąsko określonego zakresu, znajduje się w samym centrum współczesnej wiedzy gromadzonej przez ludzkość. Bez osiągnięć chemii nie byłoby osiągnięć techniki, bez znajomości przyczyn występowania różnych zjawisk chemicznych nie istniałaby także współczesna medycyna, ochrona środowiska, przemysł, transport, czy większość przedmiotów używanych na co dzień w naszych domach. Czy zatem studia chemiczne to dobry pomysł na początek zawodowej kariery? Młody chemik wczoraj i dziś. Jeszcze całkiem niedawno, niezwykle popularne były zestawy edukacyjne typu “młody fizyk”, czy “młody konstruktor”. Trzeba tu zauważyć, że współczesne propozycje edukacyjne tego rodzaju to jedynie namiastka tych, z lat 80 minionego stulecia. Niegdysiejsze rosyjskie zestawy, nawet te przeznaczone dla dzieci, pozwalały na syntetyzowanie substancji wybuchowych, nie wspominając o toksynach i innych groźnych związkach chemicznych, które można było otrzymać, przeprowadzając odpowiednie reakcje! Wielu współczesnych naukowców właśnie przy użyciu takich mini – laboratoriów odkryło swój talent. Jeśli lubisz lekcje z chemii w szkole średniej, bez problemu ogarniasz Tablicę Mendelejewa, wiesz, o co chodzi w wierszyku o chemiku młodym i wlewaniu kwasu do wody, liczysz masę molową, i masz w małym palcu cząsteczki polarne i niepolarne, nie tłuczesz notorycznie menzurek – pewnie jesteś dobrym kandydatem na kierunek chemia. Pamiętaj jednak, że nauka chemii w szkole średniej przypomina trochę naukę żeglarstwa pełnomorskiego w wannie. Niestety szkoły nie mają pieniędzy na odczynniki, lekcje chemii przeprowadzane są w zbyt dużych grupach, a nauczyciele nie mogą sobie pozwolić na wykonywanie eksperymentów i doświadczeń dla swoich uczniów. W ten sposób ze szkół wychodzą nowe pokolenia przekonane, że chemia to nudne przeliczanie wartości na podstawie wzorów, definicje reakcji oraz zupełnie abstrakcyjna chemia organiczna, której zastosowań nie można zobaczyć w rzeczywistości. Studia chemiczne to zupełnie inny świat. Już od pierwszego semestru otrzymuje się swój stolik w laboratorium i plan eksperymentów oraz doświadczeń, jakie trzeba zrealizować w ramach danego przedmiotu. Wiele z tych procesów trzeba później opisach i przedstawić w sprawozdaniach. Oczywiście chemia to nie tylko praktyka laboratoryjna! Studenci muszą opanować fizykę i matematykę, aby dobrze zrozumieć chemię kryształów i opanować chemię organiczną oraz nieorganiczną.

Chemia nauczycielska (nauczanie chemii): To kierunki i specjalności, które dają możliwość uczenia chemii w szkole (podstawowej, branżowej, liceum, technikum) zdobycia zawodu nauczyciela chemii, a także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, z dydaktyki chemii oraz wiedzę związaną z przybliżaniem uczniom różnych aspektów wiedzy chemicznej.

Inżynieria chemiczna i procesowa: W wielu zakładach przemysłowych, fabrykach, laboratoriach i przetwórniach wykorzystuje się w procesy oraz reakcje chemiczne, które są podstawowym elementem przemian zachodzących pomiędzy surowcami na drodze do osiągania produktów finalnych. Współczesna nauka i technologia osiągnęły bardzo wiele w zakresie optymalizowania przebiegu procesów chemicznych, tak by zapewnić odpowiedni przebieg reakcji, obniżyć koszty, zwiększyć efektywność procesów przetwórczych. Te wszystkie zadania mogą stać się częścią pracy osoby, która ukończyła studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Jak przebiega nauka na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa?
Kierunek ten nie różni się znacząco od innych studiów inżynierskich. W trakcie nauki trzeba odbyć praktyki, zgodnie z ich harmonogramem, stworzyć niezliczoną ilość projektów i sprawozdań oraz przeprowadzić określone programem nauki doświadczenia, pomiary i badania w uczelnianych laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Oczywiście wszystkich studentów obowiązują też wykłady i ćwiczenia, które mają charakter obowiązkowy. W jaki sposób otrzymać indeks na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa? Na początku warto wybrać uczelnię. Gdy już wiesz, gdzie chcesz studiować, możesz sprawdzić strony internetowe komisji rekrutacyjnej, aby zapoznać się z warunkami postępowania kwalifikacyjnego. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł wybrać odpowiednie przedmioty maturalne. Zwykle premiowane są chemia, fizyka i matematyka. Nie zapomnij o nauce języków obcych. Jeśli zdasz dobrze maturę, możesz być pewnym powodzenia w rekrutacji na kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa.

Technologia chemiczna: Technologia chemiczna to ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Obejmuje ona wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Kierunek studiów jest skierowany do osób, które mają zacięcie naukowe, ukierunkowane szczególnie na chemię i jej praktyczne wykorzystanie. W trakcie studiów na kierunku technologia chemiczna realizowane są m.in. takie przedmioty, jak: chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, inżynieria chemiczna, aparatura procesowa, chemia fizyczna polimerów, technologia polimerów, technologia przetwórstwa polimerów, technologia organicznych powłok ochronnych, identyfikacja i analiza tworzyw sztucznych.

Biochemia: Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach. Kim jest idealny kandydat na ten kierunek studiów? Przede wszystkim osoba, zainteresowaniach bliższych naukom ścisłym niż humanistycznym. Jeśli dodatkowo są to nauki biologiczne i chemiczne, to możesz wziąć pod uwagę wybór biochemii. Na maturze wybierz te przedmioty koniecznie na poziomie rozszerzonym. Przedmioty realizowane na kierunku Biochemia to m.in.: matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia biomolekuł.

Chemia budowlana: Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Na tym kierunku student nabędzie wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Zapozna się z zagadnieniami związanymi z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych, możliwością ich recyklingu i utylizacji. Przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są m.in. chemia, fizyka, nauka o materiałach, technologia materiałów budowlanych, termodynamika techniczna, grafika inżynierska, maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów, modyfikacja i recykling polimerów, -metody badań materiałów budowlanych, projektowanie produktów, podstawy logistyki, zarządzanie marką, kierowanie zespołami, prawo patentowe i wynalazcze.

Chemia medyczna: Chemia medyczna to kierunek studiów związany z wykorzystaniem wiedzy na temat związków chemicznych, ich właściwości i wpływu na organizmy żywe oraz kompetencji z chemii analitycznej do farmacji, ochrony zdrowia i diagnostyki laboratoryjnej. Studia z zakresu chemii medycznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które po studiach chciałyby pracować działach R&D koncernów farmaceutycznych, przy produkcji leków oraz w laboratoriach medycznych. Nic dziwnego, że w dużej części program studiów związany jest z tematyką farmaceutyczną czyli lekami i innymi substancjami chemicznymi. Będziesz poznawać m.in. jaki jest skład i właściwości biologiczne leków, w jaki sposób struktura białek zmienia się pod wpływem leków, jak działają enzymy, receptory i kwasy nukleinowe pod wpływem procesu leczenia farmakologicznego, jak wpływać substancjami chemicznymi na mechanizmy przekazywania informacji wewnątrzkomórkowej. Na chemii medycznej nauczysz się także laboratoryjnej analityki medycznej w tym chemicznej diagnostyki laboratoryjnej. Na studiach z chemii medycznej możesz spodziewać się zagadnień z chemii organicznej i nieorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, farmakogenomiki, analizy chemicznej w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną. Chemia medyczna to także nauka poszukiwania i projektowania nowych leków, syntezie leków generycznych (już istniejących na rynku) oraz takiej modyfikacji już znanych leków, aby wyeliminować z nich występowanie efektów ubocznych. To także kierunek dla osób, w których zainteresowaniu leży wszystko, co związane z takimi zagadnieniami jak związki aktywne biologicznie, metabolizm w organizmie czy działanie na poziomie molekularnym. Przedmioty fakultatywne na studiach to m.in. biologia komórki, mikrobiologia, biofizyka, bioanaliza, fizjologia, analiza strukturalna biocząsteczek, biospektroskopia, podstawy farmakologii, toksykologia, biochemia medyczna, chemia leków, podstawy chemii medycznej, zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym. Oczywiście podczas zajęć realizowane są także przedmioty podstawowe z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, w skład których wchodzi: matematyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego.

Chemia rolnicza (agrochemia): Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szersze poznanie oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą. Przedmioty realizowane na tym kierunku to m. in.: chemia, biochemia, agroekologia i ochrona środowiska, chemia rolna, produkcja roślinna i zwierzęca, gleboznawstwo, gospodarka odpadami i technologia chemiczna w rolnictwie.

Chemia kosmetyczna: Chemia kosmetyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk medycznych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w ciele człowieka, związanych ze stanem zdrowia organizmu, w szczególności skóry i włosów. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne związane ze środkami leczniczymi pielęgnacyjnymi wykorzystywanymi w kosmetologii, dermatologii i branży beauty.

Energetyka i chemia jądrowa: Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści powinni doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę. Studenci Energetyki i chemii jądrowej poddawani są intensywnemu procesowi napromieniowania wiedzą. Wzbogacają swoją już sporą wiedzę z chemii, fizyki, matematyki. Te trzy przedmioty przewijają się przez wszystkie lata studiów z różnym natężeniem. Zajęcia teoretyczne przeplecione praktykami oraz stażami zagranicznymi dla najlepszych studentów, dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Wymagania, jakie stawia się studentom Energetyki i chemii jądrowej to przede wszystkim: rzetelna wiedza z przedmiotów ścisłych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz zgłębianie specjalistycznej literatury, swobodna obsługa urządzeń laboratoryjnych, znajomość zasad programowania i użytkowanie rozmaitych systemów operacyjnych, gruntowna wiedza z zakresu przepisów BHP oraz ochrony radiologicznej, umiejętność pracy w zespołach zadaniowych, komunikatywność i duża odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Chemia w kryminalistyce, chemia śledcza i sądowa: Kierunki związane z chemią w kryminalistyce to studia interdyscyplinarne, łączące kompetencje chemiczne z kompetencjami policyjnymi, śledczymi. Na kierunku chemia śledcza i sądowa, studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo uzyskują wiedzę w zakresie technik śledczych i metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce. W trakcie studiów zdobywają kompetencje w takich obszarach, jak chemia analityczna, chemometria i biometria, analiza radiometryczna, toksykologia,wstrzykowa analiza przepływowa, fizykochemia kryminalistyczna, chemiczne badania kryminalistyczne i toksykologiczne, prawne aspekty pracy biegłego sądowego, środki odurzające i substancje psychotropowe w analizie toksykologicznej, oznaczanie trucizn nieorganicznych w materiale biologicznym, badanie materiałów kryjących, badania włókien, badania mikrookruchów szklanych, badania śladów powystrzałowych, zastosowanie elektroforezy kapilarnej do analizy leków w materiale biologicznym, profilowanie narkotyków techniką chromatografii cienkowarstwowej.

Studia w Krakowie i Małopolsce

Kraków to jedno z największych miast w Polsce i jednocześnie jeden z najważniejszych ośrodków akademickich naszego kraju. W związku z tym większość studentów w Małopolsce korzysta z infrastruktury uczelnianej i rozrywkowej tego miasta. Według danych statystycznych, każdego roku w Krakowie rozpoczyna naukę na pierwszym roku studiów blisko 38 tysięcy studentów. Jednocześnie w mieście studiuje łącznie ponad 142 tysiące osób, dzięki czemu studenci stają się bardzo ważną częścią lokalnej społeczności, co można dostrzec na każdym kroku. Rocznie studia w Krakowie kończy powyżej 40 tysięcy osób, z czego około 50% to absolwenci studiów pierwszego stopnia, w tym 60% to studia licencjackie, a 40% to studia inżynierskie. Studia magisterskie w Krakowie kończy podobna liczba co licencjat. Do najpopularniejszych kierunków należą studia techniczne, przemysłowe i budowlane. Za nimi plasują się kierunki biznesowe i społeczne. Oferta uczelni skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, idealne propozycje dla siebie znajdą zarówno humaniści, jak i osoby o technicznych predyspozycjach. Wysoka jakość nauczania i eksperckie specjalizacje zachęcają do studiowania w Krakowie nie tylko osoby z całej Polski, ale również liczne grono zagranicznych studentów. Ta multikulturowość jeszcze lepiej przygotowuje do wyzwań współczesnego świata oraz otwiera u studentów nowe horyzonty. Poza ofertą edukacyjną, Kraków daje sporo możliwości do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Studia w Małopolsce to oczywiście nie tylko Kraków, choć on jako stolica i ważny ośrodek akademicki na mapie Europy, zdecydowanie znajduje się na czele. Poza Krakowem, z oferty studiów w Małopolsce można skorzystać w takich miejscowościach jak Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Olkusz, Chrzanów, Miechów, Bochnia i Myślenice. Możliwość studiowania w mniejszych ośrodkach jest bardzo dużym atutem Małopolski. To szansa dla osób, które na co dzień mieszkają w tych miastach lub w ich okolicach. które dzięki łatwemu dostępowi do szkolnictwa wyższego, mogą pogłębiać zainteresowania i pozyskiwać nowe kwalifikacje, bez potrzeby dużych zmian w swoim życiu.

Studia podyplomowe z chemii i dla chemików w Krakowie

Gdzie w Krakowie i Małopolsce zdobywać wiedzę z chemii oraz z nauk przyrodniczych, ścisłych - stacjonarnie i on-line?

Praca po chemii

Zastanawiasz się, jakie są perspektywy pracy po skończeniu chemii na krakowskich i małopolskich uczelniach?

Praca po studiach chemicznych

Możliwości pracy po kierunkach chemicznych jest bardzo wiele. Można je podzielić na ścieżki związane z nauką, edukacją, laboratoriami analitycznymi, biznesem i produkcją przemysłową, administracją publiczną (zwłaszcza związaną z ochroną środowiska). Niezwykle pomocną umiejętnością są języki obce, mogą one stanowić przepustkę do międzynarodowej kariery i zapewnić bardzo szybki awans.

Chemik-naukowiec: Jako absolwent studiów chemicznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni, w instytucji badawczej lub w działach R&D (badania i rozwój) koncernów zajmujących się produkcją przemysłową. Nieuniknione będą wtedy studia doktoranckie (po studiach jednolitych magisterskich i magisterskich “uzupełniających”), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z chemią. Możesz także uczestniczyć w badaniach nad nowymi substancjami chemicznymi, poszukiwaniach zastosowań już istniejących substancji, innowacyjnych technologii chemicznych. To praca w takich branżach, jak farmacja, petrochemia,

Nauczyciel chemii w szkole: Matematyka to jeden z przedmiotów przyrodniczych nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na różne przedmioty związane z chemią w szkolnictwie zawodowym na poziomie szkoły średniej i szkolnictwa policealnego, w takich szkołach jak chemiczne, gastronomiczne, kosmetyczne, budowlane, medyczne. Nic więc dziwnego, że sporo absolwentów studiów chemicznych wybiera zawód nauczyciela. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia chemii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli wybierzesz podczas licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego kierunki chemicznego specjalność nauczycielską – to wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.

Korepetytor z chemii: Inna ścieżka kariery to nauczanie chemii jako nauczyciel poza systemem szkolnym – podczas korepetycji i na kursach przygotowujących do zdania matury lub egzaminów zawodowych. Możesz dokształcać młodzież we własnej firmie lub na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie u organizatora kursów. Istnieje duże zainteresowanie dokształcaniem, gdyż matematyka jest jednym z głównych przedmiotów zdawanych podczas egzaminu dojrzałości (wynik wpływa na rekrutację na wiele kierunków studiów, zwłaszcza ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych).

Inżynier technologii chemicznej (inżynier chemik, technolog produkcji): Czy inżynier ze specjalizacją chemiczno-procesową ma szanse na dobrą pracę? Oczywiście. W Polsce nadal rośnie liczba zakładów przetwórczych, fabryk, wytwórni i zakładów przemysłowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że maleje zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, warto jednak wiedzieć, że odwrotnie proporcjonalnie rosną potrzeby w zakresie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich. Inżynier chemik mający kompetencje w produkcji wykorzystującej substancje i procesy chemiczne ma szansę znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze chemicznym, dzielonym zwykle na tzw. wielką chemię, chemię małotonażową i przetwórstwo chemiczne. Praca sektorze “wielkiej chemii” to udział w produkcji nawozów, paliw (petrochemia), tworzyw sztucznych oraz gazów przemysłowych. Technolog produkcji w “chemii małotonażowej” to zajmowanie się wytwarzaniem substancji chemicznych w farmacji, sektorze beauty (kosmetyk), chemii domowej ( środki czystości). Z kolej przetwórstwo chemiczne to praca dla wielu branż, gdzie chemik będzie uczestniczyć w przetwarzaniu gotowych półproduktów: mieszaniem, pakowaniem, obróbką termiczną.

Diagnosta laboratoryjny: Jednym z częstych miejsc zatrudnienia po kierunkach chemicznych, są laboratoria diagnostyczne i przemysłowe zajmujące się analizą składu i zawartości różnych substancji, badanie, atestacją i certyfikacją wyrobów. Z kompetencjami nabytymi podczas kierunków chemicznych możesz szukać pracy przy różnych analizach wykorzystywanych m.in. w ochronie środowiska, biotechnologii, medycynie, farmacji, towaroznawstwie i badaniach jakościowych, przemyśle chemicznym, lekkim, kosmetycznym, spożywczym, budowlanym, kryminalistycznym i sądowym, energetyce klasycznej, odnawialnej i jądrowej.

Toksykolog: Studia chemiczne (w szczególności chemia sądowa i toksykologia) dają kompetencje do pracy jako specjalista od wykrywania substancji szkodliwych, ich identyfikacji oraz ewentualnego zapobiegania skutkom ich stosowania. Podstawą pracy toksykologa jest badanie toksykologiczne, czyli analiza składu chemicznego ludzkich tkanek takich krew, skóra oraz moczu, płynów ustrojowych, płynu mózgowo-rdzeniowego, a także włosów. Toksykologia sądowa to praca dla policji lub w laboratorium kryminalistycznym. Toksykolog bada wtedy substancje szkodliwe, które dostały się do ciała człowieka albo w wyniku przestępstwa (morderstwo, próba morderstwa, podtruwanie) lub czynu zabronionego (zażywanie substancji psychoaktywnych zakazanych przez prawo np. narkotyki lub dopalacze, lub częściowo zabronionych – alkohol podczas prowadzenia pojazdów). Toksykologia użytkowa i toksykologia środowiskowa to praca w chemicznych laboratoriach analitycznych, gdzie bada się powszechnie wykorzystywane legalnie środki chemiczne (np. pestycydy, środki konserwujące, leki) oraz nielegalnie, powodujące np. zatrucie środowiska toksycznymi odpadami chemicznymi. Toksykologia kliniczna to praca w szpitalu, gdzie toksykolog zajmuje się ostrymi zatruciami środkami chemicznymi (zatrucia zawodowe, przypadkowe i samobójcze), diagnostyką i ich leczeniem oraz odtruwaniem.

Rynek pracy w Krakowie i Małopolsce

Rynek pracy w Krakowie wygląda bardzo atrakcyjnie i dodatkowo wpływa na popularność miasta jako ośrodka akademickiego. Uczelnie aktywnie współpracują z renomowanymi pracodawcami, co ułatwia absolwentom start na rynku pracy. W samym Krakowie działa obecnie około 25 tysięcy firm oraz około 75 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Według najnowszych danych, bezrobocie w Małopolsce wynosi obecnie 5,5%, a w samym Krakowie wynosi ono poniżej 3%. Absolwenci kierunków technologicznych mogą liczyć na zatrudnienie w firmach, które należą do liderów rynku. Wśród nich znajdują się między innymi Comarch SA, ELTE GPS Sp. z o. o. oraz Synerise. Studenci z kierunków logistycznych mogą być niezbędni praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, w tym między innymi w Matex Transport S.C, czyli prężnej firmie transportowej. Do dużych zakładów pracy w Krakowie koniecznie trzeba zaliczyć również Wawel S.A. (produkcja słodyczy), Walstead Kraków Sp. z o. o. (drukarnia), Capgemini Sp. z o. o. (consulting), TEVA Operations Poland (farmaceutyka), Mota-EGIL Central Europe (branża budowlana), czy Philip Morris Polska (branża tytoniowa), które mają siedziby w Krakowie. Ponadto w Małopolsce siedziby mają Grupa Azoty S.A. GK w Tarnowie, Grupa Valeo w Skawinie, Grupa Maspex w Wadowicach, czy też Synthos S.A. GK w Oświęcimiu. Kraków to bardzo ważne centrum IT w Polsce, co również sprzyja tutejszym absolwentom, kierunków informatycznych. Oferta pracy w Krakowie i Małopolsce jest rozbudowana, dzięki czemu większość osób znajdzie idealne propozycje dla siebie. Dodatkowo region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie, a lokalne Tatry i Podhale to miejsca, które tętnią życiem przez cały rok i tu również łatwo znaleźć zatrudnienie. Rynek pracy przyjazny jest zarówno absolwentom jak i studentom. Pierwsi mogą znaleźć pracę bezpośrednio w swoim zawodzie, studenci mogą zdobywać doświadczenie zgodne z kierunkiem studiów lub pracować w zupełnie innej branży, pozyskując w ten sposób środki na swoje utrzymanie. Pod tym względem Kraków i region Małopolski są bardzo wdzięczne. Niska stopa bezrobocia oraz szerokie grono uznanych, dużych pracodawców, to bardzo duży atut i magnes dla kandydatów na studia.

Zawód: inżynier robotyk

Co to jest zawód inżynier robotyk – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży inżynier robotyk? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód inżynier robotyk? Inżynier robotyk to osoba zajmująca się projektowaniem, budową, programowaniem oraz

Czytaj więcej »

Zawód: Tester gier

Diablo przeszedłeś trzy razy, w Warcrafta grasz od dziecka, a Dead Island nie ma przed Tobą tajemnic? Zdobycie kolejnego levela jest dla Ciebie ważną częścią dnia, a Twoi znajomi mają większą szansę spotkać Cię na Steamie niż w realu? Jeśli w dodatku błędy w najbardziej znanych RPG-ach wymieniasz nawet obudzony w środku nocy to powinieneś spróbować swoich sił jako tester

Czytaj więcej »

Zawód: projektant gier komputerowych

Kim jest projektant gier – co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód projektanta gier komputerowych? Projektant gier komputerowych to osoba odpowiedzialna za tworzenie i projektowanie gier komputerowych. Projektant gier jest odpowiedzialny za opracowywanie koncepcji gier, tworzenie zasad i mechanik rozgrywki, projektowanie poziomów,

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję