Site logo

6 dobrych pomysłów na studia chemiczne

Myślisz o kierunku związanym z chemią? Dobry pomysł, bo to bardzo ciekawe i innowacyjne studia, dające możliwości rozwoju, a później zdobycia dobrego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej możesz studiować nie tylko chemię, ale i cztery inne praktyczne kierunki: technologię chemiczną, chemię budowlaną, nanotechnologię oraz ochronę środowiska. Na każdym z pięciu kierunków możesz zdobyć tytuł inżyniera, a wydłużając studia o 3 lub 4 semestry – tytuł magistra. Jeśli pociąga cię kariera naukowa lub praca na wyspecjalizowanych stanowiskach w przemyśle, możesz kontynuować studia na kierunkach: chemia i technologia chemiczna, i po czterech latach obronić rozprawę doktorską.

Czujesz chemię do chemii?

Jeśli w szkole średniej byłeś prymusem na zajęciach chemii i nie mogłeś doczekać się na ćwiczeń w laboratorium chemicznym to koniecznie rozważ studia na Wydziale Chemicznym PŁ.

Dlaczego akurat w Łodzi?


Wydział Chemiczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Wydziałowe laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę naukową, która umożliwia pracownikom, doktorantom oraz studentom prowadzenie zaawansowanych badań naukowych i są idealnym miejscem na naukę chemii od strony praktycznej. Wszystkie kierunki studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Chemicznym posiadają pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co gwarantuje najwyższą jakość kształcenia. Programy studiów prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej przygotowują do pracy specjalistów, którzy potrafią połączyć wiedzę chemiczną i inżynieryjno-techniczną. Z takim przygotowaniem będziesz mógł rozpocząć pracę w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach, firmach specjalizujących się w różnych gałęziach przemysłu oraz nowych technologii.

Studia inżynierskie i magisterskie

Dzisiejszy przemysł chemiczny pozwala na rozwój branży farmaceutycznej, kosmetycznej, poligraficznej, spożywczej, nowoczesnych materiałów i wielu innych. W każdej firmie zajmującej się produkcją potrzebni są specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu chemii. Analityk, kontroler jakości, kontroler produkcji, chemik syntetyk, inżynier ds. produkcji, inżynier ds. materiałów – to tylko niektóre stanowiska, które obejmują absolwenci studiów chemicznych.

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej prowadzi studia związane z chemią na takich kierunkach jak:

a) studia inżynierskie:

  • chemia,
  • chemia budowlana,
  • analityka chemiczna,
  • nanotechnologia,
  • technologia chemiczna.

b) studia magisterskie:

  • chemia,
  • chemia budowlana,
  • chemia w kryminalistyce,
  • nanotechnologia,
  • technologia chemiczna.

c) studia doktoranckie: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska.

Wraz z wejściem w życie reformy nauki i szkolnictwa wyższego zmienia się model kształcenia doktorantów. W odpowiedzi na nowe regulacje Politechnika Łódzka otwiera Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską, otwartą na młodych naukowców z całego świata.

Nowoczesne studia chemiczne

Program 3,5 letnich studiów inżynierskich na kierunku chemia obejmuje ogólne zagadnienia m.in. z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej, przemysłu chemicznego, materiałów polimerowych oraz przedmiotów ścisłych. Możesz wybrać jedną z czterech proponowanych specjalności: analizę chemiczną, chemię biologiczną, chemię i fizykę polimerów oraz syntezę organiczną. Naukę chemii można również kontynuować na studiach magisterskich. Kierunek chemia budowlana oprócz zagadnień związanych z nauką o materiałach, termodynamiką techniczną i technologią produkcji materiałów budowlanych, obejmuje również zajęcia z zakresu podstaw logistyki i zarządzania. Chemia budowlana kształci specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych. Program kształcenia tego kierunku jest skupiony wokół materiałów polimerowych i ceramicznych: ich właściwościach oraz możliwości wykorzystania w przemyśle.

Czujesz chemię do chemii?

Jeśli w szkole średniej byłeś prymusem na zajęciach chemii i nie mogłeś doczekać się na ćwiczeń w laboratorium chemicznym to koniecznie rozważ studia na Wydziale Chemicznym PŁ.

Nanomateriały, ochrona środowiska, a może technologia chemiczna?

Na kierunku nanotechnologia prowadzone są dwie specjalności: nanomateriały funkcjonalne oraz polimerowe materiały inżynierskie. Nanotechnologia jako dziedzina ma coraz większe znaczenie, nie tylko w nauce, ale również w przemyśle elektronicznym czy w medycynie. Dlatego, na tym kierunku nauczysz się jak zaprojektować wybory z materiałów polimerowych i wykorzystać je w przemyśle. Studia z zakresu nanotechnologii można kontynuować na studiach drugiego stopnia. Program studiów ochrona środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej skupia się na wykorzystaniu procesów chemicznych w efektywnej ochronie przyrody. Studenci uczą się, w jaki sposób i za pomocą jakich nowoczesnych narzędzi analitycznych oceniać wpływ różnych czynników na środowisko naturalne. Ochronę środowiska można również studiować na studiach magisterskich. Ostatnim programem studiów inżynierskich na Wydziale Chemicznym PŁ jest technologia chemiczna. W czasie nauki możesz wybrać jedną z pięciu specjalności: inżynierię biomateriałową i radiacyjną, technologię barwników i chemii gospodarczej, technologię chemiczną nieorganiczną, technologię chemiczną organiczną lub technologię polimerów. Bogate zaplecze laboratoryjne oraz szeroki krąg przedsiębiorców uczestniczących w tworzeniu programów studiów, oferujących praktyki i staże poza uczelnią, a także prowadzących wykłady z przedmiotów praktycznych, to wszystko sprawia, że absolwenci tego kierunku są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Technologia chemiczna jako kierunek jest również prowadzona na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Dlaczego warto studiować chemię w Łodzi?

Oprócz nowoczesnych laboratoriów, ciekawych programów studiów i kompetentnej kadry pracowników naukowych, warto studiować kierunki chemiczne w Łodzi ze względu na wąskie specjalności realizowane na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Uczelnia kształci studentów ukierunkowanych, z odpowiednim zapleczem teoretycznym i umiejętnościami praktycznymi. Wchodząc na rynek pracy, absolwenci kierunków chemicznych PŁ są postrzegani jako specjaliści w swojej dziedzinie. Co ważne, spora część przedmiotów skupia się na praktycznym wykorzystaniu chemii w różnych gałęziach przemysłu. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą związać swoją karierę zawodową z ciągle rozwijającym się przemysłem chemicznym i branżami pokrewnymi.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję