Studia na kierunku mikrobiologia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studenci mikrobiologii potrafią podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na mikrobiologii?

Absolwenci studiów na kierunku mikrobiologia szkolą się również z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku . Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku mikrobiologia:

Absolwent kierunku mikrobiologia może szukać pracy w:

  • laboratoriach nadzoru sanitarnego,
  • laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia,
  • laboratoriach służb weterynaryjnych,
  • laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • placówkach ochrony przyrody i środowiska,
  • Szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję