Jak zmienia się klimat w Polsce?

Śnieg i lekki mróz na święta Wielkanocne, a ciepła plucha w Boże Narodzenie. Wichury dwa razy do roku pustoszące nasz kraj. Wiosna trwająca tylko tydzień czy dwa. Czy to anomalie pogodowe, czy trwałe zmiany klimatu? Odpowiada prof. dr hab. Mirosław Miętus, kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

– Globalne ocieplenie jest faktem naukowym, którego nie jesteśmy w stanie dłużej ignorować – twierdzi prof. dr hab. Mirosław Miętus z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zmiany atmosferyczne oraz ogólne ocieplenie klimatu jego zdaniem postępują z taką prędkością, że zaczynają być odczuwalne w naszych życiach już dzisiaj.

Jak dochodzi do sytuacji, gdy na Wielkanoc pada śnieg, a w Boże Narodzenie jest plusowa temperatura?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Region geograficzny, w którym się znajdujemy faktycznie jest meteorologiczne zmienny, aczkolwiek występujące “anomalie pogodowe” nie są tak naprawdę czymś nowym. To, że za normę przyjęły się białe święta jest w głównej mierze wymysłem kultury i zwyczajów takich, jak pierwsza gwiazdka czy gwiazdor z zaprzęgiem reniferów. Podobnie jest z kicającym po zielonej trawce króliczkiem wielkanocnym.

Czyli bardziej mówimy o naszym postrzeganiu pogody, niż o realnych zmianach?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Tak. To, że chociażby w zeszłorocznym grudniu nie było śniegu jest niczym nadzwyczajnym. Z perspektywy obserwacji historycznych, występujące na przemian przymrozki oraz temperatury poniżej zera na początku grudnia nie są czymś wyjątkowym. To one powodowały, że w Wigilię najczęściej padał deszcz i stąd też wzięło się porzekadło ludowe „Gdy Barbara po lodzie, święta po wodzie”. Prawda jest taka, że w okresie trzech ostatnich dekad, na palcach jednej ręki możemy policzyć święta pełne śniegu, które tak chętnie opisujemy w kulturze.

Czyli to nie ocieplenie klimatu?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Ależ nie! To ocieplenie klimatu. Obserwujemy symptomy zachodzącej zmiany klimatu, ale nie o takim nasileniu, jak nam się powszechnie wydaje. Powtarzalność łagodnych, a nawet ciepłych zim jest częstsza niż wcześniej. Czas trwania termicznej zimy ulega skróceniu już od sześciu dekad, przez co zima pojawia się później i kończy szybciej. Natomiast święta wielkanocne są ruchome i mają dość sporą rozpiętość kalendarzową, która dotyczy okresów częstych zmian pogodowych. Ludzi wciąż to dziwi, ponieważ nasza pamięć jest krótka i myślimy stereotypami o białej Wigilii oraz zielonej Wielkanocy, zapominając o istnieniu jeszcze przedwiośnia i przedzimia. Stąd między innymi „w marcu, jak w garncu” czy „kwiecień plecień co przeplata, trochę zimy, trochę lata”.

A zatem czy w związku z globalnymi zmianami klimatu mogą w Polsce zniknąć pory roku?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Obserwujemy w pogodzie w naszym kraju wzrost niestabilność i częściej pojawiające się zjawiska anomalne z punktu widzenia obserwatora sprzed 40, a nawet i 100 lat. Takie jak gwałtowne wiatry czy częste zmiany temperatury. Jednak nie martwmy się, jest to zupełnie – powiedziałbym – “zdrowe”. To stan przejścia z jednego systemu równowagi w inny. Mimo to w naszych szerokościach geograficznych „klasyczne” cztery pory roku prawdopodobnie utrzymają się przez kilka kolejnych dekad.

A co w perspektywie dłuższej, za 50 czy sto lat?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Jeżeli globalne ocieplenie będzie nasilać się jak do tej pory, rzeczywiście znajdziemy się u progu zmiany klimatu w Polsce na wyraźnie cieplejszy. Wtedy chłodniejsze okresy, jak wcześniej wspomniane przedwiośnie i przedzimie, skrócą się wyraźnie. To będą zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne – takie jak drastyczne zmiany klimatyczne rodem z hollywoodzkiego kina katastroficznego. Z punktu widzenia klimatologa film “Pojutrze” jest absolutnie daleki. Chociaż oczywiście dobrze się ogląda na ekranie, jak w Tokio spada grad wielkości piłek, Los Angeles zostaje zniszczone przez pojawiające się nagle tornada, a następnie błyskawicznie nastaje nowa epoka lodowcowa w miejsce klimatu umiarkowanego.

Zatem na jakie anomalie powinniśmy być przygotowani?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Co pewien czas pojawią się tornada, czyli bardziej rozbudowane układy, które my w Polsce nazywamy dzisiaj trąbami powietrznymi. Mówi się, że jest to zjawisko w Polsce nowe, którego częstotliwość występowania stale rośnie z dekady na dekadę, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to tzw. liczba ciemna. Brakuje nam wiarygodnych danych jeżeli chodzi o lata wcześniejsze. Trąby powietrzne występowały już wcześniej, przechodziły między stacjami badawczymi i ciężko było je uchwycić oraz zarejestrować, ale na pewno były dramatyczne w skutkach. Najlepszym przykładem jest Puszcza Piska, gdzie w 2002 roku, układy podobne do trąby powietrznej (dokładniej front szkwałowy z trąbami powietrznymi) zdewastowały cenny przyrodniczo obszar 16 tys. ha lasów i spowodował wielomilionowe straty materialne.

A huragany?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: W teorii mogą się pojawić, ponieważ huragan to głęboki układ niskiego ciśnienia z silnym wiatrem. Natomiast zjawisko musiałoby powstać nad ciepłą wodą. Najczęściej huragany powstają w regionie równikowym. Woda dostarcza tam ciepła do atmosfery, która odsuwając się od równika ku północnemu zachodowi, zaczyna się kręcić cyklonalnie i przemieszcza ze wschodniego wybrzeża Afryki w stronę Zatoki Meksykańskiej. To tam sieje największe zniszczenia. Niektóre huragany mogą skręcać na Atlantyk, ale tracą zasilanie od ciepłej wody, która zapewnia stały dopływ ciepła do atmosfery i wilgotności. Czy przeniosą się w stronę bardziej umiarkowanych szerokości? Z pewnością część z nich wejdzie w ten obszar ale będzie słabsza niż w rejonie Zatoki Meksykańskiej i będzie systematycznie i szybko słabnąc w swojej drodze ku północnemu-wschodowi.

Czy zmiany klimatyczne zmieniły sposób kształcenia przyszłych klimatologów i meteorologów?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Tak, te zjawiska mają wpływ. W Katedrze Meteorologii i Klimatologii UG jest kilka przedmiotów, w ramach których nawiązujemy do zmian klimatycznych, analizujemy możliwości adaptacji oraz łagodzenie skutków. Szczególnie w przypadku studiów drugiego stopnia, gdzie studenci wybierają seminarium i specjalizacje. Nowe okoliczności wymuszają na nas uaktualnianie materiału, dlatego na przykład w zagadnienia z meteorologii synoptycznej wchodzi fizyka i matematyka wyższa. Nauczamy u siebie również języka programowania, szerokiego pasma pakietów, które są coraz bardziej użytkowane przez meteorologów.

Gdzie można znaleźć pracę jako specjalista zajmujący się klimatem czy prognozujący pogodę?

Prof. dr hab. Mirosław Miętus: Nasi absolwenci pracują na przykład w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zajmują się w nim analizą bieżącej sytuacji synoptycznej, jej prognozowaniem i ostrzeganiem. Ich wykształcenie jest na tyle gruntowane i nowoczesne, że są w stanie dostosować się do wymagających warunków pracy w ośrodkach innych krajów, na przykład USA czy Australii o czym świadczą doświadczenia naszych magistrantów.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności