Religia przez wieki odgrywała wielką rolę w kulturze i znowu obserwujemy jej rosnący wpływ na rzeczywistość. Studia na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają badanie różnych religii, relacji między nimi oraz wpływu na świat niewierzących. Są zupełnie czymś innym, niż studia teologiczne. To studia interdyscyplinarne łączące w sobie socjologię, kulturoznawstwo,historię, ekonomię, antropologię i wiele innych dziedzin naukowych. Religioznawstwo to studia licencjackie prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.


W potocznym pojmowaniu zróżnicowanych zdolności człowieka, przyjął się podział na umiejętności ścisłe oraz humanistyczne. Idąc tym tropem trzeba stwierdzić, że studia socjologiczne domagają się, w równym stopniu i jednych, i drugich. Matematyka, a właściwie narzędzia logiczne i statystyczne, niezbędne są do prowadzenia badań ilościowych, które charakteryzują tradycyjne rozumienie socjologii. Talent humanistyczny niezbędny jest w trakcie interpretacji wyników naukowych poszukiwań, stosowaniu metod jakościowych oraz rozumieniu teorii socjologicznych.


Przygotowania kandydata na Socjologię

Przygotowanie do podjęcia studiów socjologicznych warto zacząć już w szkole średniej. Polega ono na gromadzeniu wiadomości z bardzo zróżnicowanych dziedzin, takich jak historia, język polski, statystyka, probabilistyka, geografia czy wiedza o społeczeństwie. Warto postawić na ogólną wiedzę i wiadomości z różnych dziedzin, gdyż jak powiedzieliśmy socjologia to bardzo szeroka nauka, która analizuje społeczeństwo, grupy społeczne, a nawet interakcje pojedynczych podmiotów przez pryzmat niezwykle zróżnicowanych podejść badawczych.

Kryteria przyjęć na Socjologię

Dobrze wykształcony absolwent socjologii to człowiek, który potrafi głęboko analizować problemy stosując narzędzia poznawcze właściwe dla humanistów, jak i zwolenników nauk ścisłych. Kryteria przyjęć na Socjologię są zróżnicowane. Każda uczelnia ustala je samodzielnie, dlatego warto przed zadeklarowaniem przedmiotów, które zamierzasz zdawać w ramach egzaminu dojrzałości, zapoznać się z danymi przedstawianymi przez komisję rekrutacyjną wybranej przez Ciebie uczelni.

Studia na kierunku Socjologia

Studia na kierunku Socjologia wymagają dużej dyscypliny, jednego dnia zapoznajesz się z niuansami statystyki i prowadzisz obliczenia na złożonych bazach danych, innego dnia badasz historię teorii socjologicznych, a kolejnego prowadzisz wywiad fokusowy, by pozyskać dane tekstowe do analizy preferencji konsumenckich. Bez wątpienia trzeba przyznać, że dogłębne rozumienie społeczeństwa domaga się szerokiej wiedzy i umiejętności, które poddane bardzo ścisłym rygorom metodologicznym okażą się potężnym narzędziem do tego, by charakteryzować naturę relacji społecznych.


Socjologia - studia, które mogą się opłacić

Socjolog na rynku pracy, o ile jest człowiekiem sprytnym i przedsiębiorczym, może odnieść znaczny sukces. Wystarczy spojrzeć na umiejętności, które szczególnie cenione są przez pracodawców funkcjonujących w realiach społeczeństwa informacyjnego. Należą do nich:
  • umiejętność analizowania preferencji konsumentów;
  • zdolność do wskazywania motywacji ludzi, podejmujących określone wybory;
  • możliwość prowadzenia badań oddziaływania kampanii reklamowych;
  • umiejętność gromadzenia i analizy statystycznej danych liczbowych;
  • zdolność do głębokiej analizy danych jakościowych i konstruowania teorii ugruntowanej.
Te i inne umiejętności dobrego absolwenta socjologii, w połączeniu ze smykałką do biznesu, mogą stać się rewelacyjną podstawą błyskotliwej kariery zawodowej.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->