Site logo

Kierunek socjologia w Zielonej Górze

Studia socjologiczne Zielona Góra

Gdzie na studia z socjologii w Zielonej Górze?

Wszystkie studia z socjologii naukowej, społecznej, stosowanej w Zielonej Górze i województwie lubuskim

List view

Opinie o studiach socjologicznych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku socjologia w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Kierunki politologiczne okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców.

Doświadczona senator RP, wpatrująca się w obiektyw
Jakie studia?
Olek Anikowski

Zawód: senator RP

Co to za zawód senator — co musisz wiedzieć. Na czym polega ta praca w branży polityka? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne i społeczne w Zielonej Górze

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek socjologia - program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania socjologii. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować socjologię w Zielonej Górze i województwie lubuskim?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku z socjologii naukowej, społecznej, stosowanej na uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Studia socjologiczne w pigułce

Co warto wiedzieć o studiach związanych z socjologii? Jeśli wahasz się, czy studiowanie jednego z kierunków socjologicznych ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia socjologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to są studia z socjologii, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Kierunki z grupy kierunków socjologicznych dostępne są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Na podyplomówkach uzyskasz podstawowe kompetencje z socjologii lub pogłębisz wiedzę z wcześniejszych etapów edukacji.
Studia socjologiczne to grupa kierunków związanych z socjologią, badająca społeczeństwo, jego strukturę, zmiany, trendy, metody działań, stosunkach między grupami społecznymi, kierujące nimi normy i reguły, relacje rodzinne, wspólnotowe, narodowe, a także inne relacje, np. działanie instytucji, stowarzyszeń, zrzeszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. Socjologia jest nauką badającą procesy zachodzące w społeczeństwie. Socjolog widzi społeczeństwo w postaci grup społecznych, posiadających określone reguły i struktury. Bada relacje międzyludzkie, zarówno te, które łączą ludzi w grupy czy społeczeństwa, jak i te, które tworzą społeczne podziały. Wykłady i warsztaty na studiach z socjologii dadzą ci wiedzę m.in. z zakresu: teorii socjologicznych, psychologii społecznej, metody badań ilościowych i jakościowych.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów socjologicznych masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu na zakres kompetencji, które uzyskasz w poszczególnych obszarach działania społeczeństw.

Socjologia: Kierunek studiów najszerzej ujmujący tematykę społeczeństw, zajmujący się społeczeństwem jako całością i wszystkimi poszczególnymi grupami funkcjonującymi w cywilizacji i kulturze. Societas to społeczeństwo, Logos to słowo, choć bywa tłumaczone jako wiedza. Czy więc socjologia to nauka o społeczeństwie, jaką znamy ze szkoły średniej? Oczywiście, że nie. Przedmiot WoS zawiera jedynie pewne elementy socjologii, która jest bardzo rozległą i zaawansowaną dziedziną. Jej zadaniem jest badanie grup społecznych oraz relacji, zachodzących pomiędzy nimi. Uczelnie dysponują daleko posuniętą autonomią w kształtowaniu procedur rekrutacyjnych. Zwykle przyjęcie na socjologię dokonuje się na podstawie konkursu świadectw. Szczególnie istotne przedmioty to najczęściej historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub geografia. Jak powinno wyglądać rzetelne przygotowanie do studiów socjologicznych, na ostatnich etapach szkoły średniej? Tak się składa, że socjologia to bardzo obszerna dyscyplina i prawdę mówiąc, żadna gałąź wiedzy nie będzie w trakcie takich studiów zbędna. Cenne mogą się okazać wiadomości z obszaru matematyki (logika, kombinatoryka), historii powszechnej, języka polskiego i np. geografii politycznej.
Już od pierwszych semestrów student uczestniczy we wprowadzających wykładach i konwersatoriach. W socjologii istotną gałęzią wiedzy jest metodologia badań ilościowych oraz jakościowych. Oprócz tego, ważne miejsce zajmuje analiza funkcjonowania poszczególnych grup społecznych. Niezwykle istotne są także teorie socjologiczne, które stanowią dość znaczny obszar kształcenia.

Socjologia stosowana: Studia na kierunku socjologia stosowana pozwala na połączenie gruntownej wiedzy socjologicznej z umiejętnościami praktycznymi dokonywania analiz o charakterze społecznym i rynkowym. Studenci mogą wyspecjalizować się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, analiz społecznych i rynkowych oraz społecznej treści mediów. Student w trakcie studiów na kierunku socjologia stosowana zdobywa wiedzę empiryczną i teoretyczną dotyczącą procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego.
Student opanowuje procedury projektowania badań ilościowych i jakościowych oraz wykorzystania podstawowych technik badawczych, zdobywa umiejętności praktycznego wykorzystania tych technik w badaniach terenowych. Nabywa umiejętności interpretowania zarówno danych zastanych, jak i danych uzyskanych w badaniu.

Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego: Kierunek socjologiczny zajmujący się tymi relacjami w społeczeństwie, które mogą wpływać na zapewnienie lub zaburzenie poziomu bezpieczeństwa, wiążą się z takimi obszarami jak grupy przestępcze, środowiska nieuznające ładu społecznego i dążące do jego zburzenia, stan społeczeństwa w świetle zagrożenia wojną

Socjokryminologia: Studia na kierunku socjokryminologia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. W trakcie studiów słuchacz nauczy się, jak rozpoznawać zagrożenia społeczne i zapobiegać im. Dokładnie poznasz najgroźniejsze rodzaje przestępstw oraz metody walki z nimi. Zgłębisz tajniki prawa karnego. Nauczysz się pracować z ludźmi potrzebującymi pomocy i poznasz techniki wywierania na nich pozytywnego wpływu. Zajęcia mają praktyczny charakter.

Socjologia ekonomiczna: Studia na kierunku socjologia ekonomiczna są odpowiedzią na pytania w jaki sposób społeczeństwo podejmuje decyzje ekonomiczne i czym one są uwarunkowane. Pozwala to na trafne dopasowanie narzędzi ekonomicznych i marketingowych do zmieniającego się świata. Dziedzina korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem nowego kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy. W trakcie zajęć słuchacz będzie realizował indywidualne i grupowe empiryczne projekty badawcze, dzięki którym zdobędzie różnorodne umiejętności. Pozna także metody opracowywania i monitorowania strategii rozwojowych społeczności, nauczy się analizowania mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości oraz odpowiedzialnego doradztwa społecznego. Ważnym jest fakt, że studia mają charakter praktyczny.

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne: Socjotechnika i oddziaływania społeczne to nowoczesny kierunek studiów. Zajęcia mają charakter praktyczny i skierowane są do osób ciekawych świata zarówno poznawczo, jak i twórcze. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów, mogą zostać wykorzystane w aktywności społecznej lub pracy zawodowej w mediach społecznościowych, w działach promocji i marketingu firm prywatnych, administracji samorządowej i rządowej lub organizacjach pozarządowych.

Studia w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Zielona Góra to ośrodek akademicki, który w połączeniu z pobliskim Sulechowem tworzy jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w zachodniej Polsce. Szukający kierunku dla siebie, mogą skorzystać z ponad 100 propozycji w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich uzupełniających oraz studiów podyplomowych. Bogata oferta sprawia, że na studia w Zielonej Górze decydują się zarówno osoby z regionu, jak i przyjezdni studenci. Co roku na tutejszych uczelniach studiuje 10 tysięcy osób, a kilka tysięcy opuszcza mury uczelni jako absolwenci. Absolwenci oraz studenci mogą skorzystać z oferty pracy około 129 tysięcy firm, które zarejestrowane są w województwie lubuskim. Dodatkowym atutem tego miejsca jest bliskość granicy z Niemcami, gdzie również cenieni są wykształceni specjaliści z lubuskich uczelni. Alternatywą może być poszukiwanie zawodowego spełnienia w Wielkopolsce lub w województwie zachodniopomorskim.Zielona Góra znana jest również ze wspaniałej zieleni miejskiej i parków, w którychmożna odpoczywać między zajęciami lub aktywnie spędzać czas. Wśród parków warto zwrócić uwagę na Piastowski, Świętej Trójcy, Sowińskiego oraz Dunikowskiego, a to tylko kilka z wielu propozycji. Można skorzystać również z licznych koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz z kin alternatywnych. Wieczorami życie studenckie przenosi się do lokalnych restauracji, pubów i barów, na których liczbę również nie można narzekać. Miłośnicy historii mogą odwiedzić Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Park Książęcy Zatonie, czy Ruiny Pałacu w Zatoniu. Rozbudowany campus uniwersytecki to miejsce, w którym tętni życie studenckie. W tutejszych szkołach wyższych znajdziecie wysokiej klasy infrastrukturę uczelnianą, która jest nowoczesna i dostosowana do europejskich standardów. Życie akademickie województwa lubuskiego to nie tylko Zielona Góra i Sulechów. Potencjalni studenci mogą wybierać również z oferty uczelni z Gorzowa Wielkopolskiego, Żar, Kostrzyna nad Odrą i Słubic.

Humanistyczne i społeczne studia podyplomowe w Zielonej Górze i województwie lubuskim

Gdzie w Zielonej Górze i województwie lubuskim zdobywać wiedzę z różnych humanistyki, społeczeństwa, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach socjologicznych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków geograficznych na zielonogórskich i lubuskich uczelniach?

Praca po studiach socjologicznych

Przyszłego socjologa musi cechować przede wszystkim dużo empatia społeczna i chęć poświęcania swojego czasu dla innych. Dodatkowo praca z osobami wymagającymi poświęcenia czasu i energii jest trudna. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach publicznych, firmach prywatnych, ośrodkach medycznych muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa i potrzeb ludzkich. Przyszli socjolodzy muszą być osobami cierpliwymi z dużą empatią społeczną. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje publiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki medyczne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie w firmach prywatnych na bardzo różnych stanowiskach, jak chociażby w działach HR. Dodatkowo studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności biznesowej, ponieważ łączę one ze sobą wiele dziedzin nauki. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres.

Kierunek socjologia daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przygotowuje ekspertów, którzy zawodowo zajmują się pracą naukową, lub realizują się zawodowo w różnych sektorach gospodarki np. w instytucjach badania opinii społecznej, urzędach administracji państwowej i samorządowej, firmach i instytucjach w działach public relations, marketingu HR. Socjologowie to także wytrawni politycy. Jednym słowem socjolog może być niezwykle elastyczny na rynku pracy.

Socjolog: Zawód socjologa można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych.
Czy łatwo przyszłemu socjologowi znaleźć zatrudnienie? I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujemy miejsce pracy, które mieści się w jego aspiracjach zawodowych.
Z pewnością łatwo zostać ankieterem, telemarketerem, czy człowiekiem zbierającym bardzo podstawowe dane. Taka praca nie wiąże się jednak ani z satysfakcją zawodową, ani z wysokimi zarobkami. Nieco trudniej znaleźć etat ściśle związany z przedmiotem studiów socjologicznych. W ostatnim czasie przybywa agencji badawczych, instytucji badania opinii konsumenckiej czy społecznej, dlatego zawód socjologa znów staje się bardzo perspektywiczny. Socjolog, który zna uwarunkowania biznesu odnajdzie się w marketingu i reklamie, a także w działach związanych z analizą i badaniem efektywności różnego rodzaju organizacji.
Socjolog wykonując swój zawód znajdzie zatrudnienie: w agencjach reklamowych, w firmach prowadzących badania marketingowe i badania rynku, badania opinii publicznej, ośrodkach badań naukowych, uniwersytety, szkoły wyższe i inne placówki naukowe, jako dziennikarz, jako urzędnik administracji publicznej, jako pracownikom socjalnym.

Badacz marketingu i komunikacji społecznej – specjalista ds. badań marketingowych: Jako absolwent studiów z kierunków społecznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z obszarem marketingowo-piarowym. Przy pracy naukowej nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z funkcjonowaniem komunikacji społecznej i marketingu.

Badacz opinii społecznej – specjalista ds. badania opinii: Absolwenci studiów na kierunkach społecznych mogą związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z obszarem badań społecznych. W przyszłej pracy będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa, jego rozwojem i zmianami, które w nim zachodzą. Do głównych zadań badacza należy przygotowanie i opracowanie metody badawczej pod zlecone zagadnienie. Następne przeprowadzenie badania na wskazanej populacji, analiza wyników i publikacja naukowa na temat wniosków z wykonanej pracy. Badania takie przeważnie są na zlecenie instytucji badawczej lub konkretnego podmiotu, czy to politycznego czy prywatnej firmy.

Pracownik społeczny: Zawód pracownika społecznego można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, opieka senioralna, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych. Pracownik społeczny to zawód bardzo trudny, czasami mało doceniany. Głównym celem pracy jest pomaganie osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe wspierając w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Pracownicy socjalni są najczęściej pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stąd też ich głównym zadaniem jest właśnie realizacja zadań pomocy społecznej. Do zadań na tym stanowisku należy: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik instytucji pozarządowych: W celu pracy na stanowiskach w instytucjach pozarządowych nie trzeba kończyć żadnych kierunków studiów, jednak studia społeczne, a w tym takie kierunki jak:socjologia, nauki o rodzinie, opieka senioralna, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna, bywają bardzo pomocne.
Absolwent tych kierunków to człowiek, który dobrze rozumie społeczne, religijne, finansowe i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rodziny we współczesnym globalnym świecie. Tak ogólna wiedza może znaleźć swoje praktyczne zastosowania w instytucjach i organizacjach, których celem jest uzyskanie zmiany społecznej, takich jak organizacje pozarządowe, opieka socjalna, czy jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Pracownik socjalny: Zawód pracownika socjalnego można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, opieka senioralna, nauki o rodzinie, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych. Pracownik socjalny, w swojej codziennej aktywności zawodowej musi mierzyć się z licznymi trudnościami, które mogą stanowić duże obciążenie psychiczne. W tym zawodzie, niezwykle szybko pojawia się tzw. wypalenie oraz nierzadko poczucie bezsensu własnej pracy. Wielu pracowników socjalnych to wspaniali ludzie, którzy świadczą pomoc z radością i zaangażowaniem. Do obowiązków zawodowych pracownika socjalnego należą opieka, pomoc, ocena zagrożeń, diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, ocena możliwości zaspokojenia potrzeb podopiecznych, a także wyrównywanie szans ludzi, pochodzących z grup społecznych, uznawanych za wykluczone w różnych dziedzinach.

Kierownik w jednostce publicznej: W celu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach publicznych należy ukończyć szkołę wyższą na różnych kierunkach. Do wykonywania tego zawodu na pewno przydają się studia społeczne, takie jak socjologia, polityki publiczne, zarządzanie w politykach publicznych lub kierunki ekonomiczne. Studia przygotowuje nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, rozumiejącego, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Otwiera drogę do dobrze płatnych stanowisk. Na absolwentów tych studiów czeka ciekawa i odpowiedzialna praca. Przyszli menedżerowie, doradcy, działacze związkowi, politycy, czy urzędnicy skonfrontują swą wiedzę i umiejętności w placówkach administracji publicznej działającej na terenie całego kraju.

Naukowiec: Po ukończeniu studiów I, II i III stopnia z zakresu socjologii i innych kierunków społecznych można kontynuować swoją ścieżkę kariery pozostając na uczelni w roli wykładowca oraz naukowca. Naukowiec to bardzo ogólne pojęcie. Naturalnymi predyspozycjami jest chęć prowadzenia badań, dochodzenia do prawdy, szukania rozwiązań i formułowanie sądów, a także umiejętność obrony własnego stanowiska. Praca na tym stanowisku to ciągła nauka, szkolenie i nauczanie innych. Z jednej strony to duża odpowiedzialność, z drugiej zaś duża samodzielność. Życie naukowca to ciągła aktualizacja zdobytej wiedzy, dlatego też jednym z najważniejszych elementów życia są badania, kursy, sympozja oraz inne okazje by móc rozwijać się w dziedzinie obranej na początku kariery. Postawienie na tą ścieżkę kariery to również pogodzenie się z faktem, iż często nasze badania będą miały zastosowanie tylko teoretyczne bez praktycznego wyrażenie, a przez to nie zawsze taka praca jest satysfakcjonująca. Jednak jeśli uda się doprowadzić badania do przełomowych rozwiązań to możemy wpisać się na stałe do historii nauki.

Specjalista ds. HR – HRowiec: Zawód HRowca można wykonywać po studiach z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, socjologii stosowanej, zarządzania zasobami ludzkimi i po kierunkach pokrewnych. HRowiec to skrót od nazwy Human Resources. Jest to osoba, która zajmuje się sprawami personalnymi w danej firmie. HRowiec to zawód, w którym pracownik pracuje w dziale Human Resources. Jest to inaczej osoba do spraw personalnych. Współcześnie każda firma jest uzbrojona w dział HR, który zawsze składa się z kilku pracowników: doradcy personalnego, headhuntera, kadr oraz specjalistów od rekrutacji. Celem działu jest zapewnienie obsługi pracowniczej firmie – zarządzanie zasobami ludzkimi. Mówiąc ogólnie, pracując na takim stanowisku należy zajmować się karierą pracowników, relacjami panującymi w firmie, motywowaniem do pracy, a także rozwiązywaniem wielu problemów. Praca HRowca nie polega tylko na przeglądaniu i selekcji CV, jest to szereg skoordynowanych działań mających na celu zarządzanie personelem. Do takich zadań należy: rozliczanie czasu pracy, wysyłanie pism do US i ZUS, doradztwo personalne, rozmawianie z pracownikami oraz motywowanie, kontrolowanie terminów badań oraz zarządzanie urlopami. HRowcem może zostać każda osoba o dużych umiejętnościach społecznych – miękkich. Jednak wraz z profesjonalizacją zawodu powstały kierunki studiów, które odpowiadają potrzeby rozwijającego się rynku pracy. HRowiec może liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwenci kierunków z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii mogą podjąć pracę jako wykwalifikowani specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, czy do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, bądź pracownicy obsługi płacowej, działu kadr, administracyjni, czy obsługi biurowej. Wysoko wykwalifikowani specjaliści znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach, które rekrutują pracowników. Osoby te nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy w bankach, agencjach reklamy, wydawnictwach, agencjach pracy, policji i w wielu innych firmach.

Specjalista ds. szkoleń: Szkolenia to ważny obszar HR związany z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i nabywaniem przez nich nowych kompetencji. Podczas pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń będziesz zajmować się diagnozowaniem stopnia wiedzy i umiejętności pracowników do wykonywanych zadań oraz do potencjalnych działań w przypadku awansu albo zmiany ścieżki kariery. Będziesz opracowywać plan szkoleń, przygotowywać założenia (brief) dla trenerów wewnętrznych, zewnętrznych i firm szkoleniowych. Będziesz prowadzić i organizować szkolenia lub czuwać nad ich realizacją. Po szkoleniach zajmiesz się ich ewaluacją (podsumowaniem i formułowaniem wniosków).

Badacz marketingu i komunikacji społecznej: Jako absolwent studiów z kierunków społecznych możesz związać się z aktywnością naukową na uczelni lub w instytucji badawczej związanej z obszarem marketingowo-piarowym. Przy pracy naukowej nieuniknione będą studia doktoranckie (po studiach magisterskich uzupełniających), praca naukowa, niekiedy praca dydaktyczna (uczenie studentów). Będziesz uczestniczyć w pracach badawczych, na ich podstawie przygotowywać artykuły i inne publikacje naukowe, uczestniczyć w seminariach i konferencjach związanych z funkcjonowaniem komunikacji społecznej i marketingu.

Praca po studiach w Zielonej Górze i w województwie lubuskim

Rynek pracy w Zielonej Górze i okolicach jest bardzo atrakcyjny i doskonale wypada w zestawieniu ze średnią krajową. Dzięki temu absolwenci lubuskich uczelni nie mają problemu z płynnym wejściem na rynek pracy oraz znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Korzystają z tego również przyjezdni, którzy mimo ukończenia studiów w innych regionach Polski, ostatecznie decydują się na migrację do województwa lubuskiego. Obecnie w Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. Korzystnie wypada również stopa bezrobocia dla całego województwa, która oscyluje w granicach 5,8%. To również około 0,5% mniej niż średnia krajowa. W województwie lubuskim funkcjonują zakłady z wielu branż, w tym również rolnictwo i przemysł winny, co jest dużym atutem dla studentów różnych kierunków. Wiele z tych firm decyduje się na współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, dlatego na rynku pracy bardzo cenieni są absolwenci z językiem niemieckim. Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalną i generującą największe przychody firmą z województwa lubuskiego jest Cinkciarz.pl. Ten internetowy kantor wymiany walut pochodzi właśnie z Zielonej Góry. W gronie największych pracodawców znajdują się również Stelmet Sp. z o. o. z Zielonej Góry, Kaskat Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, Seco/Warwick Europe Sp. z o. o. i Sprick Rowery Sp. z o. o. ze Świebodzina. Ponadto warto wymienić takie firmy jak SE Bordnetze Polska Sp. z o. o. i Faurecia Gorzów Sp. z o. o. z Gorzowa Wielkopolskiego, czy Gedia Poland Sp. z o. o. z Nowej Soli. Wykaz firm i miejscowości, w których się one znajdują, wskazuje na to, że całe województwo jest atrakcyjne gospodarczo dla absolwentów. Lokalny rynek pracy w lubuskiem jest im bardzo przyjazny, dlatego Zielona Góra i inne tego województwa są warte tego, by rozpocząć w nich studia.

Zawód: Specjalista ds. Social Media

Gdy mówisz swoim znajomym, że cały dzień spędzasz na facebooku lub instagramie i jednocześnie na tym zarabiasz, to oznacza, że jesteś Specjalistą ds. mediów społecznościowych. Nie myśl jednak, że obowiązki zawodowe ograniczać się będą wyłącznie do wrzucania “piąteczków, koteczków i innych bzdetków”, to już bowiem nie wystarczy! Obszerna wiedza z zakresu marketingu, odrobina psychologii społecznej, kreatywność i zmysł analityczny to

Czytaj więcej »

Copywriter internetowy – content writer| Zawód z pasją

Na czym polega praca e-copywritera? Kim jest content writer? Czy do wykonywania zawodu wystarczy mieć “lekkie pióro”? Jak zostać autorem treści promocyjnych? Czy studia polonistyczne dają odpowiednie kompetencje do tworzenia tekstów reklamowych? O swoich doświadczeniach zawodowych opowiada Ada Manikowska, copywriterka-freelancerka,  absolwentka studiów marketingowo-medialnych na filologii polskiej w kaliskiej filii UAM. Jak wygląda praca w e-copywritingu? Czym się zajmuje copywriter?Każdy copywriter

Czytaj więcej »

Zawód: Webmaster

Webmaster to specjalista, który na zlecenie klienta projektuje, planuje, koduje, rysuje i następnie aktualizuje oraz dokonuje setek tysięcy drobniejszych i większych poprawek. Brzmi zawile? Boisz się, że sobie nie poradzisz? Fakt, praca webmastera nie należy raczej do miłych, prostych i przyjemnych, ale jeśli lubisz tworzyć, jesteś kreatywny i odporny na kiepski gust klientów, to na pewno się tutaj odnajdziesz! Mniejszy

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję