Studia na kierunku socjologia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

W potocznym pojmowaniu zróżnicowanych zdolności człowieka, przyjął się podział na umiejętności ścisłe oraz humanistyczne. Idąc tym tropem trzeba stwierdzić, że studia socjologiczne domagają się, w równym stopniu i jednych, i drugich. Matematyka, a właściwie narzędzia logiczne i statystyczne, niezbędne są do prowadzenia badań ilościowych, które charakteryzują tradycyjne rozumienie socjologii. Talent humanistyczny niezbędny jest w trakcie interpretacji wyników naukowych poszukiwań, stosowaniu metod jakościowych oraz rozumieniu teorii socjologicznych.

Profil kandydata na socjologię

Przygotowanie do podjęcia studiów socjologicznych warto zacząć już w szkole średniej. Polega ono na gromadzeniu wiadomości z bardzo zróżnicowanych dziedzin, takich jak historia, język polski, statystyka, probabilistyka, geografia czy wiedza o społeczeństwie. Warto postawić na ogólną wiedzę i wiadomości z różnych dziedzin, gdyż jak powiedzieliśmy socjologia to bardzo szeroka nauka, która analizuje społeczeństwo, grupy społeczne, a nawet interakcje pojedynczych podmiotów przez pryzmat niezwykle zróżnicowanych podejść badawczych.

Socjologia – jakie to studia?

Rekrutacja na studia na kierunek socjologia

Dobrze wykształcony absolwent socjologii to człowiek, który potrafi głęboko analizować problemy stosując narzędzia poznawcze właściwe dla humanistów, jak i zwolenników nauk ścisłych. Kryteria przyjęć na Socjologię są zróżnicowane. Każda uczelnia ustala je samodzielnie, dlatego warto przed zadeklarowaniem przedmiotów, które zamierzasz zdawać w ramach egzaminu dojrzałości, zapoznać się z danymi przedstawianymi przez komisję rekrutacyjną wybranej przez Ciebie uczelni.

Licencjat

Studia pierwszego stopnia kierunku socjologia trwają zwykle 3 lata (6 semestrów)

Magisterskie

Dwuletnie studia uzupełniające (4 semestry).

Porównaj oferty różnych uczelni kierunku socjologia

Chciałbyś zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo? Myślisz o studiowaniu socjologii? Sprawdź oferty uczelni.

Jak wygląda program studiów na socjologii

Studia na kierunku socjologia wymagają dużej dyscypliny, jednego dnia zapoznajesz się z niuansami statystyki i prowadzisz obliczenia na złożonych bazach danych, innego dnia badasz historię teorii socjologicznych, a kolejnego prowadzisz wywiad fokusowy, by pozyskać dane tekstowe do analizy preferencji konsumenckich. Bez wątpienia trzeba przyznać, że dogłębne rozumienie społeczeństwa domaga się szerokiej wiedzy i umiejętności, które poddane bardzo ścisłym rygorom metodologicznym okażą się potężnym narzędziem do tego, by charakteryzować naturę relacji społecznych.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku socjologia

Socjolog na rynku pracy, o ile jest człowiekiem sprytnym i przedsiębiorczym, może odnieść znaczny sukces. Wystarczy spojrzeć na umiejętności, które szczególnie cenione są przez pracodawców funkcjonujących w realiach społeczeństwa informacyjnego. Należą do nich:

  • umiejętność analizowania preferencji konsumentów;
  • zdolność do wskazywania motywacji ludzi, podejmujących określone wybory;
  • możliwość prowadzenia badań oddziaływania kampanii reklamowych;
  • umiejętność gromadzenia i analizy statystycznej danych liczbowych;
  • zdolność do głębokiej analizy danych jakościowych i konstruowania teorii ugruntowanej.

Te i inne umiejętności dobrego absolwenta socjologii, w połączeniu ze smykałką do biznesu, mogą stać się rewelacyjną podstawą błyskotliwej kariery zawodowej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję