Site logo

Kierunek teologia, religioznawstwo, studia religijne w Gorzowie Wielkopolskim

Studia teologiczne, religioznawcze Gorzów Wielkopolski

Gdzie na studia teologiczne, religioznawcze w Gorzowie Wielkopolskim?

Wszystkie studia z teologii, religioznawstwa, prawa kanonicznego, muzyki sakralnej, turystyki religijnej, buddologii, judaistyki w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem

List view

Opinie o studiach teologicznych i religioznawczych

Poradniki dla przyszłych studentów kierunku teologii, religioznawstwa, prawa kanonicznego, muzyki sakralnej, turystyki religijnej, judaistyki, buddologii w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem. Kierunki teologiczne i religioznawcze okiem ekspertów, studentów, absolwentów i pracodawców

Studia humanistyczne i nauki społeczne
Redakcja Studia.pl

Biblistyka

Badanie Biblii pod względem rozumienia przesłania, zasad interpretacji, jej sensu, czy sposobów głoszenia treści to niektóre z zagadnień wchodzących w skład biblistyki. Interdyscyplinarny charakter sprawia, że studia na biblistyce wymagają szerokiej

Czytaj więcej »
Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Redakcja Studia.pl

Ruthenica

Studia Ruthenica to unikatowy kierunek, dzięki któremu absolwent otrzyma doskonałą wiedzę na temat Europy Wschodniej, pozna fascynującą duchowość Kościoła Wschodniego, będzie orientować się w wielkiej

Czytaj więcej »
Studia humanistyczne i nauki społeczne
Redakcja Studia.pl

Specjalność kapłańska

Studia na tej specjalności to nie tylo przygotowanie do działalności duszpasterskiej, ale również zaplecze pedagogiczno – psychologiczne potrzebne w pracy katechety. Studenci zdobywają wykształcenie z

Czytaj więcej »

Zobacz inne studia humanistyczne, społeczne w Gorzowie Wielkopolskim

Szukasz innych studiów kształcących na kierunkach związanych z humanistyką i sprawami społecznymi ? Sprawdź wszystkie humanistyczno-społeczne kierunki studiowania.

Kierunek religioznawstwo program studiów, praca, zarobki (film)

Zobacz kierunek studiów w wideopigułce. Dowiesz się najważniejszych informacji: o czym są te studia, czego można się na nich nauczyć, przedmioty w planie zajęć, jakie trzeba mieć predyspozycje do kierunku, z czego można pisać pracę dyplomową, gdzie można znaleźć pracę po studiach. Przejrzyj dokładnie ofertę uczelni, które zachęcają do studiowania religioznawstwa. Zapoznaj się z oferowanymi specjalnościami, szczegółowym programem zajęć, poznaj wykładowców oraz współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ten kierunek może nie tylko stworzyć możliwości budowania kariery, ale i rozwijania pasji oraz poszerzania horyzontów.

Czy warto studiować teologię, religioznawstwo, prawo kanoniczne, muzykę sakralną, turystykę religijną, buddologię, judaistykę w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem?

Zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku związanego tematyką religijną i wyznaniową na gorzowskiej uczelni prywatnej lub państwowej? Podpowiadamy, co warto o tym wiedzieć.

Jeśli wahasz się, czy studiowanie teologii, czy religioznawstwa, ma sens, to poniższe informacje będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim przystąpisz do rekrutacji na studia teologiczne – dowiedz się o nich więcej. Sprawdź, co to jest teologia i religioznawstwo, jakie dają możliwości studiowania i pracy dla absolwentów. Czym się różni teologia od religioznawstwa? Teologia to studia związane z konkretną religią, wyznaniem, a religioznawstwo to studia badające wiarę jako zjawisko społeczne, kulturowe, psychologiczne. Teologia to nauka zasad, teorii (doktryny) i praktykowania konkretnej religii, mamy więc teologię katolicką, prawosławną, protestancką, judaistyczną, muzułmańską, buddyjską i wiele innych. W polskiej praktyce można studiować na uczelniach przede wszystkim różne wersje teologii chrześcijańskiej, a najpopularniejsza jest teologia Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Z natury rzeczy teologia uznaje jedną, własną religię za jedynie prawdziwą i słuszną. Religioznawstwo traktuje wszystkie religie tak samo – jako światopogkąd danej grupy ludzi (wyznawców danej religii), nie wnika w podstawowy dylematy teologiczny: czy istnieje siła wyższa (bóg, bóstwo, inne byty wyłącznie duchowe) i jak powinno oddawać się jej cześć.

Kierunki teologiczne dostępne są na jednolitych studiach magisterskich: formacja kapłańska to 12 semestrów (6 lat), teologia, czy nauczanie religii to 10 semestrów (5 lat), inne kierunki teologiczne np. religioznawstwo realizowane są na studiach licencjackich (3 lata) oraz na magisterskich studiach uzupełniających (2 lata). Teologia to nauka o Bogu, która bada wiedzę z kilku tysiącach lat kształtowania się religii w kręgu judeochrześcijańskim. Są to idealne studia dla ludzi o zacięciu historycznym i filozoficznym. Studia dają zatem możliwość zrozumienia świata społecznego. Na studiach teologicznych poznasz świat religii, sztuki i kultury. Zyskasz umiejętność ścisłego i logicznego myślenia. Studia pozwalają także na rozwój umiejętności publicznego mówienia, doskonalą warsztat pisarski i kształtują głęboko humanistyczny sposób myślenia.

Kierunek religioznawstwo jest przeznaczony dla osób o humanistycznym zacięciu, które interesują się tradycjami i kulturą różnych narodów i chcą poznawać różne religie. Religioznawstwo to badania naukowe nad fenomenem religii we wszelkich jej przejawach i aspektach. Podczas zajęć poznasz m.in. podstawy nauk religioznawczych, refleksję różnych nauk humanistycznych dotyczącą religii (np. filozofii, antropologii, socjologii, psychologii), czy główne systemy religijne (judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm). Po tych studiach uzyskasz umiejętność doskonałego zorientowania w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem.
Na pewno interesuje Cię, jakie kierunki i specjalności w zakresie studiów teologicznych masz do wyboru. Można je pogrupować ze względu w zakres kompetencji, które uzyskasz i zawód, który będziesz wykonywać: kierunek teologia formacja kapłańska – uzyskasz przygotowanie do pracy w charakterze pracownika kościelnych jak i świeckich instytucji zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturalną (np. szkołach), kierunek teologia – najpowszechniejszy zawód wykonywany przez teologów to katecheta. Do wykonywania tego zawodu niezbędna jest jeszcze tzw. misja kanoniczna, którą za pośrednictwem swojego proboszcza otrzymasz od biskupa danej diecezji. Posiadając szeroką wiedzę humanistyczną możesz sprawdzić się też w wielu innych zawodach np. w charakterze wychowawcy lub kuratora społecznego. Pamiętaj, że umiejętność pisania, gromadzenia i wyrażania wiedzy, czy myśli są nieocenione także w pracy dziennikarza,
studia związane z różnymi aspektami kultu religijnego, jak turystyka religijna, prawo religijne (kanoniczne), muzyka sakralna, nauki o rodzinie, inne kierunki związane z religiami – jak studia nad buddyzmem albo hebraistyka, kierunek religioznawstwo – przygotowuje do pracy w charakterze naukowca religioznawcy, publicysty, dziennikarza, nauczyciela religioznawstwa i etyki. Pracę możesz podjąć na uczelni, w szkole, muzeach, instytucjach kulturalnych, organizacjach europejskich i międzynarodowych, instytucjach rządowych i pozarządowych zajmujących się imigrantami i problematyką migracji.

 • Religioznawstwo: Celem studiów na kierunku religioznawstwo jest wykształcenie absolwentów orientujących się w całej złożoności procesów religijnych. Służy temu bogata oferta zajęć ukazujących religię zarówno od strony procesów historycznych, jak też społecznych i psychicznych oraz badających najważniejsze przejawy życia religijnego na całym świecie. Kierunek studiów religioznawstwo to forma reakcji na współczesne problemy i wyzwania społeczeństwa. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka, na jego sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, którą tworzy. Szeroka gama programowa studiów na religioznawstwie uwzględnia zagadnienia historii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii religii. Przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii i religijności. Główny trzon studiów na religioznawstwie stanowią kursy poświęcone konkretnym religiom, zarówno takim jak: chrześcijaństwo (w tym katolicyzm, prawosławie i protestantyzm), islam, judaizm, hinduizm, buddyzm jak również religiom świata starożytnego (Grecji, Rzymu, Egiptu, Persji, Mezopotamii, przedchrześcijańskiej Europy), religiom plemiennym, i nowym ruchom religijnym często powstającym na naszych oczach.
 • Teologia: Studia teologiczne to bardzo specyficzne studia. Ich absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu historii i kultury religijnej świata zachodniego. Potrafi przemawiać i z reguły posiada dobry warsztat pisarski. Dzięki liczny przedmiotom filozoficznym, które musiał opanować w trakcie studiów umie myśleć nieszablonowo i kreatywnie. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że absolwent teologii jest ciekawym kandydatem na rynku pracy. Postrzegany jest jako człowiek nie tylko szerokiej wiedzy, ale także ugruntowanej świadomości etycznej i moralnej. Studia na kierunku teologia, niezależnie od specjalności i wyznania, to studia powiązane z instytucjami religijnymi, dlatego bardzo często w listach dokumentów aplikacyjnych można spotkać wymaganie przedstawienia opinii od proboszcza. Aby ją zdobyć, należy udać się do swojej parafii w godzinach pracy biura parafialnego. Dobrze, jeżeli kandydat ma rozszerzoną wiedzę z zakresu programu nauczania religii w szkole średniej oraz odznacza się szeroką wiedzą z zakresu humanistyki. Na pierwszym roku niewiele jest przedmiotów, które ściśle dotyczą materii teologicznej. Należy pamiętać, że językiem teologii, obok poezji i literatury jest przede wszystkim filozofia. Bez zrozumienia jej podstaw nie może być mowy o rzetelnym studiowaniu teologii, dlatego studenci w pierwszej kolejności, obok języków starożytnych i przedmiotów wprowadzających do teologii, uczą się filozofii. Prawdziwe przedmioty teologiczne pojawiają się w programie studiów dopiero w okolicach czwartego semestru.
 • Nauki o rodzinie: Człowiek, który ukończył studia poświęcone rodzinie może znaleźć dobrą pracę w państwowych agendach działających w obszarze opieki społecznej. Problematyka rodziny i jej społecznego otoczenia zyskuje ostatnio na popularności. Z racji niskiego przyrostu naturalnego, powstaje wiele nowych projektów ochrony rodziny, które nierzadko uzyskują wsparcie unijne, dlatego absolwent kierunku nauki o rodzinie, nie powinien mieć też problemu ze znalezieniem pracy w organizacjach pozarządowych. Organizacja studiów odpowiada tradycyjnemu modelowi uniwersyteckiemu. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach i wykładach, mają także okazję pracować nad projektami dyplomowymi w ramach seminariów. Studia obejmują bardzo wiele różnych dziedzin wiedzy, dlatego nie należą do najłatwiejszych. Aby dobrze zrozumieć problematykę rodziny, trzeba znać elementy ekonomii, politologii, polityki społecznej, socjologii, przyswoić wiedzę o problematyce LGBT oraz niektóre zakresy teologii rodziny. Aby najlepiej spożytkować wiedzę przyswojoną w trakcie studiów o rodzinie, dobrze jest podjąć się także studiów na drugim kierunku. Jaki kierunek wybrać? Wszystko tak naprawdę zależy od planów zawodowych. Dobrym wyborem wydaje się być psychologia, teologia, socjologia lub praca socjalna. Oczywiście, tak jak w wypadku innych kierunków, warto poświęcić się też nauki wybranego języka obcego.
 • Chrześcijańska turystyka religijna: Studia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna są interdyscyplinarne. Łączą ze sobą naukę teologiczną z wiedzą z turystyki. Zajęcia pozwalają uzyskać certyfikat pilota wycieczek oraz wyspecjalizować się w obszarze pielgrzymowania. Łączą wiedzę teologiczną i biblijną z praktyką zawodową. Kierunek daje możliwość zdobycia szerokich umiejętności językowych (j. angielski, j. włoski, hebrajski biblijny, arabski, greka biblijna). Kształcenie na kierunku chrześcijańska turystyka religijna dostarcza umiejętności do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat i jego pytania o chrześcijaństwo, Kościół oraz społeczną mobilność. Przygotuje studentów do roli społecznych liderów, wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji.
 • Muzyka sakralna (kościelna): Studia na kierunku muzyka sakralna mają na celu zaznajomienie z dziedzinami ściśle związanymi z twórczością kościelną. Student tego kierunku zdobędzie wiedzę z teorii i praktyki dyrygowania chórem, pozna chorał gregoriański oraz prawodawstwo muzyki liturgicznej. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch muzyczny, mile widziana będzie z pewnością również umiejętność gry na instrumencie. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i czego uczą się studenci na kierunku muzyka sakralna? W trakcie studiów będziesz uczyć się takich przedmiotów, jak emisja głosu, historia muzyki, dyrygentura, pedagogika, organoznawstwo.
 • Prawo kanoniczne: Studia na kierunku prawo kanoniczne przeznaczone są dla osób, które chcą poznać prawo kościoła katolickiego, a także zdobyć wiedzę z zakresu teologii, filozofii oraz historii. Prawo kanoniczne to bardzo wąska specjalizacja dla osób, które chciałyby w przyszłości reprezentować wierzących przed władzami kościelnymi w procesie, na przykład unieważnienia małżeństwa kościelnego. Warto wspomnieć, że funkcję reprezentacyjną przed kurią czy innymi władzami kościelnymi może pełnić tylko osoba, która ukończyła prawo kanoniczne, absolwent może również prowadzić konsultacje. W ramach programu realizowane są takie zagadnienia jak: wszystkie księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz pozostałe obowiązujące normy kanoniczne, przepisy polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstęp do Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, a także dyscypliny pokrewne: filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego, relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Prowadzone są także ćwiczenia z prawa małżeńskiego, procesowego i administracyjnego oraz lektoraty z języka łacińskiego i języków nowożytnych.
 • Studia nad buddyzmem: Studia nad buddyzmem są wyjątkowe w skali kraju. Poza przedmiotami ogólnymi większość kursów kierunkowych dotyczy kultur poszczególnych krajów: Mongolii, Korei, Japonii, Tybetu, Indii, Chin. Co więcej, studia te stwarzają również możliwość dalszego wyjazdu, w celu weryfikacji zasłyszanych na zajęciach treści. W trakcie studiów słuchacze uczą się tego by rozpoznawać, analizować i interpretować wytwory azjatyckich kultur buddyjskich za sprawą znajomości różnych metod badawczych i nabytych kompetencji językowych. Przykładowe przedmioty z toku studiów: buddyzm, teorie kultury, cywilizacje, elementy antropologii, tradycyjna kultura tybetańska, historia buddyzmu, buddyzm, taoizm, konfucjanizm, kultura Japonii, sztuka buddyjska w Indiach, i wiele innych.
 • Judaistyka i hebraistyka: Judaistyka obejmuje swym zasięgiem wiele różnych dziedzin związanych z życiem społecznym żydów i badająca je w kontekście socjologii, nauk politycznych, historii. Judaistyka to studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą zagadnienia związane z naukami społecznymi, humanistyką, a także tematyką lingwistyczną. Na studiach judaistycznych będziesz zagłębiać się m.in. w takie obszary wiedzy, jak wstęp do badań judaistycznych, historia starożytnego Izraela, historia Żydów w diasporze, dzieje judaizmu na ziemiach polskich, historia antysemityzmu i holokaustu, historia współczesnego Izraela, współczesna historia Żydów w krajach diaspory, język hebrajski, język jidysz, lekturę tekstów biblijnych, kulturę żydowską. Hebraistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka hebrajskiego, literatury hebrajskiej, a także kultury i historii obszarów hebrajskojęzycznych, łącznie z dziejami judaizmu. Hebraistykę można uznać za gałąź semitystyki. Student uzyskuje wiedzę w zakresie następujących dziedzin: historia Izraela w starożytności, dzieje Żydów w diasporze oraz historia i współczesnego Państwa Izrael, historia literatury hebrajskiej, podstawowe wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnienia społeczno-polityczne syjonizmu oraz współczesnego Izraela. Student hebraistyki opanuje współczesny język hebrajski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych, opanuje biblijny język hebrajski na poziomie pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstu biblijnego, zapozna się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego na poziomie pozwalającym na czytanie tekstów rabinicznych, jak np. Miszna.

Studia w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Gorzów Wielkopolskich to drugi co do ważności ośrodek akademicki w województwie lubuskim. Na uczelniach studiuje tu ponad 2 tysiące osób, a kilkaset z nich opuszcza mury uczelni jako absolwentki i absolwenci. Kandydaci mogą skorzystać z oferty studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich uzupełniających i jednolitych, a także podyplomowych. Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim uczelnie oferują około 50 różnych kierunków, które dostosowane są do potrzeb potencjalnych studentów. Wśród nich największą popularnością cieszą się kierunki związane z biznesem, administracją i marketingiem, a także nauki humanistyczne, pedagogika i informatyka. W regionie działa około 129 tysięcy firm, które mogą stać się potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów. Studenci mogą skorzystać z oferty uczelni państwowych i prywatnych, które oferują studia stacjonarne i niestacjonarne, dzięki czemu każdy z nich, indywidualnie dobierze kierunek i tryb nauczania. W Gorzowie Wielkopolskim studenci nie powinni się nudzić. Miasto znane jest z pięknych parków i ciekawych zabytków architektonicznych, które są warte zobaczenia. Wolny czas można spędzać w jednym z miejskich parków, na przykład w Parku Wiosny Ludów, Parku Siemiradzkiego, Parku Kopernika, czy w Rezerwacie Gorzowskie Murawy. Kolejne miejsca warte odwiedzenia, to teren wokół rzeki Kłodawki oraz nad jeziorem Nierzym. To wspaniałe miejsce na całodniowe wędrówki. Fani historii mogą zajrzeć w wolnej chwili do Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Grodu Santok lub gorzowskich Spichlerzy. Położone nad Wartą miasto urzeka swoim pięknem i zadbaną starówką, gdzie znajdziecie ciekawe puby, bary i restauracje, w których również tętni życie studenckie. Ponadto w mieście jest bogata oferta kulturalna, np. w amfiteatrze w parku Siemiradzkiego odbywają się letnie spektakle. Głównym ośrodkiem akademickim w województwie jest Zielona Góra, gdzie co roku studiuje około 10 tysięcy osób. Ponadto warto również zwrócić uwagę na Sulechów, Żary, Kostrzyn nad Odrą oraz Słubice.

Studia podyplomowe z teologii, religioznawstwa w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem

Gdzie w Gorzowie Wielkopolskim i w Lubuskiem zdobywać wiedzę związaną z tematyką religijną i wyznaniową na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach - stacjonarnych i on-line?

Praca po studiach teologicznych i religioznawczych

Zastanawiasz się, jakie perspektywy pracy po skończeniu kierunków na gorzowskich i lubuskich?

Studia na kierunkach teologicznych nie należą do wymagających, jednak nie są dla każdego. Przyszłego teologa musi cechować przede wszystkim dużo empatia społeczna i chęć poświęcania swojego czasu dla innych. Dodatkowo praca z osobami wymagającymi poświęcenia czasu i energii jest trudna. Dziedzina stale się rozwija, dlatego wiedza zdobyta na studiach nie oznacza końca nauki, osoby wiążące swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w instytucjach pozarządowych, instytucjach publicznych, firmach prywatnych, ośrodkach medycznych muszą być przygotowane na ciągły rozwój i dostosowanie zdobytej wiedzy do zmieniającego się prawa i potrzeb ludzkich. Przyszli teolodzy muszą być osobami cierpliwymi z dużą empatią społeczną. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to absolwentów tych kierunków stale poszukują instytucje pozarządowe, instytucje publiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki pedagogiczne i medyczne. Dodatkowo osoby kończące te kierunki znajdą zatrudnienie w firmach prywatnych na bardzo różnych stanowiskach. Dodatkowo studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności biznesowej, ponieważ łączę one ze sobą wiele dziedzin nauki. Absolwent musi wykazywać się umiejętnością zarządzania, kierowanie oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i dużą odpornością na stres. Nie bez powodu mówi się, że każdy teolog powinien czuć powołanie do wykonywania danego zawodu.

Studia teologiczne to bardzo ciekawe i angażujące studia. Należy sobie jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy ma się wyżej wymienione cechy, powołanie i umiejętności. Jeśli tak, to rzeczywiście warto spróbować swoich sił.

 • Zawód ksiądz, kapłan: Teologia chrześcijańska jako jednolite studia magisterskie to studia przygotowujące do wykonywania posługi kapłańskiej w danym obrządku. Twoja praca, obowiązki jako księdza będą związane z odprawianiem rytuałów kościelnych. Ksiądz katolicki, także nazywany kapłanem czy duchownym, to osoba konsekrowana do sprawowania sakramentów i pełnienia posługi duchowej w Kościele katolickim lub w innych denominacjach chrześcijańskich. Jego głównym celem jest przybliżanie wiernych do Boga oraz duchowa opieka nad nimi. Praca księdza obejmuje wiele różnych obowiązków oraz działalności, które mają na celu wsparcie duchowe i rozwój religijny wiernych. Przede wszystkim ksiądz ma obowiązek odprawiania liturgii, takich jak: – sprawowanie Mszy świętej, – udzielanie sakramentów świętych, takich jak chrzest, bierzmowanie, małżeństwo czy sakrament namaszczenia chorych, – spowiadanie wiernych, – celebrowanie nabożeństw i modlitw, takich jak Koronka do Bożego Miłosierdzia czy Droga Krzyżowa. Wspólnie z innymi duchownymi ksiądz pełni posługę duszpasterską, obejmującą m.in.: – nauczanie i głoszenie Słowa Bożego, – kierowanie życiem parafii, – prowadzenie katechezy, – formacja i wsparcie wiernych w codziennych problemach życiowych, – działanie na rzecz rozwoju wspólnot parafialnych oraz innych inicjatyw, mających na celu pogłębianie wiary i życie duchowe, – prowadzenie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań ewangelizacyjnych czy wykładów, – współpraca z różnymi organizacjami i duszpasterstwami, jak np. Caritas czy grupy modlitewne, – odwiedzanie i wspieranie chorych, potrzebujących czy samotnych, – uczestnictwo w życiu duszpasterskim diecezji, szkoleniach czy konferencjach. Ksiądz również może pełnić inne funkcje w strukturach kościelnych, takie jak: – praca i współpraca z biskupem czy władzami wyższymi, – pełnienie funkcji profesorskich czy wykładowczych w seminarium duchownym.
 • Religioznawca: W celu pracy jako religioznawca należy ukończyć studia teologiczne i religioznawcze. Studia na tych kierunkach przygotowują do wypełnienia kilku funkcji społecznych: bycia świadomym uczestnikiem życia religijnego jako analityk, komentator, konsultant. Jego współorganizatorem jako edukator, wychowawca, wydawca publikacji, występowania jako mediator (pośrednik między społecznościami zróżnicowanymi wyznaniowo – i związanymi z tym różnicami politycznymi, społecznymi obyczajowymi), spełniania funkcji doradczych w zakresie religii (np. przewidywanie zmian wyznaniowych, procesu konwersji na inne wyznania, zabudowy miasta pod względem sakralnym, reklama tolerancji i dialogu międzyreligijnego, uwzględnianie własnych tradycji narodowo-religijnych). Wiedza dotycząca największych religii świata pozwala absolwentom tych studiów na podjęcie pracy w wielu miejscach. Jako historycy mogą rozwijać się zawodowo w takich miejscach jak instytucje kultury, centra kultury oraz organizacjach pozarządowych do spraw mniejszości religijnych i narodowych. Absolwenci posiadają również kwalifikacje pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakładach i instytucjach, które zajmują się religijnością i kulturą. Religioznawca z powodzeniem może również zostać przewodnikiem oraz rozpocząć pracę w muzeum poświęconym religii i wierzeniom. Specjalistyczna wiedza z zakresu religii świata oraz znajomość kultury innych narodów to doskonałe zaplecze, które można również wykorzystać w pracy dziennikarskiej. Praca w redakcji, prasie, radiu czy telewizji pozwoli na przedstawienie problematyki związanej z religią.
 • Teolog: W celu pracy jako teolog należy ukończyć studia teologiczne. Aby zbudować sobie solidną pozycję na rynku pracy, należy od pierwszego roku studiów planować sobie karierę i obrać konkretną ścieżkę zawodową, do której koniecznie trzeba przygotowywać się już w trakcie studiów. Dobrze jest wybrać podwójną ścieżkę kształcenia i obok teologii realizować inny kierunek studiów, który zwiększy możliwości przyszłego poszukiwania pracy. Ciekawą propozycją dla przyszłych teologów jest Polonistyka, Zarządzanie, marketing i oczywiście Pedagogika (nawet w postaci przygotowywania pedagogicznego dostępnego jako wariant kształcenia na uczelni). Można także od początku studiów inwestować swój czas i zasoby w zgłębianie problemów teologicznych i stać się idealnym kandydatem do doktoratu w zakresie nauk teologicznych, aby uzyskać etat akademicki. Tak naprawdę teolog może zajmować się wszystkim. Absolwenci tych studiów są doceniani przez pracodawców chociażby za uczciwość i podejść do wykonywania obowiązków. Dodatkowo teolodzy mają szeroką wiedzę społeczną i są ciekawi świata co daje im dużą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
 • Katecheta w szkole: Religia to jeden z przedmiotów nauczanych w polskim systemie edukacji w szkołach na każdym poziomie. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nie jest ona obowiązkowa. Jednak sporo absolwentów teologii wybiera jako przyszły zawód bycie nauczycielem. Pamiętaj jednak, że furtką do uczenia religii w szkole podstawowej, branżowej, liceum i technikum są kwalifikacje pedagogiczne. Jeśli ukończysz kurs pedagogiczny w czasie studiów to w zupełności wystarczy. W przeciwnym przypadku musisz zdobyć uprawnienia, idąc na studia pedagogiczne, najczęściej podyplomowe.
 • Dziennikarz: Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, znajomość rzemiosła dziennikarskiego oraz wyniesiona ze studiów erudycja to dobra podstawa do pracy w mediach, takich jak prasa, radio, telewizja, media interaktywne (internetowe). Nie tylko tam, gdzie liczy się wysoka kultura języka, ale i komunikatywność oraz jasność przekazu. Znajomość różnych konwencji językowych pozwala na kształtowanie takiej formy, aby była dostosowana do poziomu wykształcenia oraz potrzeb odbiorcy. Absolwenci studiów teologicznych nie mają problemu zarówno z dziennikarskimi gatunkami informacyjnymi (informacja/news, wzmianka, notatka, kalendarium, relacja/sprawozdanie, szkic reportażowy, sylwetka, wywiad), jak i bardziej subiektywną publicystyką (komentarz, esej, feature, recenzja, felieton, wywiad, portret, reportaż).
 • Redaktor, edytor, korektor, wydawca: Studia teologiczne dają dobre podstawy do pracy przy publikacjach literackich w wydawnictwach, zarówno klasycznych (książki, magazyny i pisma drukowane), jak i multimedialnych (e-booki, podcasty, adaptacje multimedialne literatury) zwłaszcza w przypadku edytorskich ścieżek studiowania. Biegłość w posługiwaniu się polszczyzną, znajomość reguł i konwencji językowych pomaga w pracy nad tekstami użytkowymi i literaturą piękną, zarówno w redagowaniu, jak i korekcie. Znajomość trendów literackich oraz nowości, przydaje się w wyszukiwaniu tekstów do publikacji, ich ocenie oraz zamawianiu.
 • Pracownik społeczny: Zawód pracownika społecznego można wykonywać po studiach społecznych, takich jak socjologia, opieka senioralna, zarządzanie polityką społeczną, teologia, religioznawstwo, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna oraz po kierunkach pokrewnych. Pracownik społeczny to zawód bardzo trudny, czasami mało doceniany. Głównym celem pracy jest pomaganie osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe wspierając w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Pracownicy socjalni są najczęściej pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stąd też ich głównym zadaniem jest właśnie realizacja zadań pomocy społecznej. Do zadań na tym stanowisku należy: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Po ukończeniu tych kierunków studiów absolwent znajduje zatrudnienie m.in. w : instytucjach państwowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.
 • Pracownik instytucji pozarządowych: W celu pracy na stanowiskach w instytucjach pozarządowych nie trzeba kończyć żadnych kierunków studiów, jednak studia społeczne czy teologiczne a w tym takie kierunki jak: socjologia, nauki o rodzinie, opieka senioralna, zarządzanie polityką społeczną, socjologia stosowana, polityka społeczna, praca socjalna, bywają bardzo pomocne. Absolwent tych kierunków to człowiek, który dobrze rozumie społeczne, religijne, finansowe i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rodziny we współczesnym globalnym świecie. Tak ogólna wiedza może znaleźć swoje praktyczne zastosowania w instytucjach i organizacjach, których celem jest uzyskanie zmiany społecznej, takich jak organizacje pozarządowe, opieka socjalna, czy jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Praca po studiach w Gorzowie Wielkopolskim i w lubuskim

Praca po studiachRynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w innych miejscowościach w województwie lubuskim jest bardzo atrakcyjny dla studentów i absolwentów. Region ten może poszczycić się stopą bezrobocia poniżej średniej krajowej, a bliskość Niemiec jest dodatkowym atutem. Dzięki temu wiele firm decyduje się na współpracę gospodarczą z zachodnią Europą. W samym województwie działa 129 tysięcy firm, co również nie jest bez znaczenia. Stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim waha się w okolicach 4% i jest o ponad połowę niższa niż średnia krajowa. W całym województwie stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 6%, co również jest wynikiem trochę lepszym niż średnia krajowa. Najbardziej dochodową firmą w regionie jest Cinkciarz.pl, który ma siedzibę w Zielonej Górze. W samym Gorzowie Wielkopolskim znajdują się jednak liczne zakłady pracy, które spełniają europejskie standardy i wymogi absolwentów oraz poszukują wykwalifikowanych specjalistów. Wśród takich firm warto wymienić Kaskat Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., Faurecia Gorzów Sp. z o.o. Ponadto w pobliskich miejscowościach oraz w Zielonej Górze również znajdują się nowoczesne firmy, w których stale jest zapotrzebowanie na wykształconych absolwentów lokalnych uczelni. Wśród takich firm można wymienić między innymi Stelmet Sp. z o.o., Seco/Warwick Europe Sp. z o.o., czy też Gedia Poland Sp. z o.o. To wszystko sprawia, że województwo lubuskie i tutejsze ośrodki akademickie, w tym również Gorzów Wielkopolski, są warte polecenia.

Zawód: Konserwator zabytków

Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to pasjonujące zajęcie, wymarzone dla pasjonatów historii. Wymaga dużej wiedzy i sporych umiejętności praktycznych, ale to zawód ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą. Kim jest konserwator zabytków? To osoba, której głównym zadaniem jest dbanie o zabytki, zapobieganie ich niszczeniu oraz usuwanie przyczyn i skutków powstałych na przestrzeni lat uszkodzeń. Mianem konserwatora zabytków najczęściej

Czytaj więcej »

Zawód: HR-owiec

Co to jest zawód HR-owiec – co musisz wiedzieć. Na czym polega praca w branży HR-owiec? Jak zdobyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej profesji w Polsce? Jakie studia trzeba skończyć? Jakie trzeba mieć predyspozycje i przygotowanie? Jak wygląda kariera? Ile się zarabia? Czym jest zawód HR-owca? HR-owiec to specjalista ds. zasobów ludzkich. Pracuje w dużym dziale human resources (HR)

Czytaj więcej »

Zawód: Archiwista

W dobie komputerów i elektronicznego przetwarzania danych wydaje się, że archiwiści nie są już potrzebni. Prawda jest jednak taka, że każdy duży podmiot gospodarczy i wszelkiego rodzaju instytucje, takie jak urzędy państwowe, wojewódzkie czy gminne, powinny prowadzić własne archiwum i przechowywać w nim dokumenty. Kim jest archiwista? Zapewne nie wywołamy zdziwienia na Twojej twarzy, jeśli powiemy, że archiwista jest odpowiedzialny

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję