Site logo

Jesteś ciekawy świata? Poznaj religioznawstwo na UG

Religia przez wieki odgrywała wielką rolę w kulturze i znowu obserwujemy jej rosnący wpływ na rzeczywistość. Studia na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają badanie różnych religii, relacji między nimi oraz wpływu na świat niewierzących. Są zupełnie czymś innym, niż studia teologiczne. To studia interdyscyplinarne łączące w sobie  socjologię, kulturoznawstwo, historię, ekonomię, antropologię i wiele innych dziedzin naukowych. Religioznawstwo to studia licencjackie prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Interesuje cię wpływ religii na ludzi?

Jeśli pasjonuje cię nauka o religii, jej wpływ na rzeczywistość i ludzi to koniecznie sprawdź studia na kierunku religioznawstwo.

W odróżnieniu do teologii, religioznawstwo to studia społeczne, których przedmiot badań skupia na oddziaływaniu religii na społeczeństwo, kulturę i inne aspekty życia. Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które chcą zgłębić zagadnienia związane z największymi religiami świata. Studenci posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą religijności innych krajów, która pozwala zrozumieć kulturę innych kultur i cywilizacji.

To prawda, są to studia z pasji z przede wszystkim. Są to studia hobbystyczne, ale to, co tam się dzieje, to, co oferuje religioznawstwo jest niezwykle. Mamy języki tradycji religijnych, mamy szeroki pakiet filozofii, szeroki pakiet socjologii, psychologii, mamy również elementy ekonomii. Jest naprawdę w czym wybierać. Myślę, że religioznawstwo na UG to wspaniała przygoda. Myślę, że każdy mógłby tego spróbować i studia są tak sformułowane, tak skomponowane, że świetnie łączą się z innymi kierunkami, nie ma problemu.
Kamila Szul, studentka religioznawstwa.

Dlaczego religioznawstwo?

Obecnie można zaobserwować, jak rola religii w świecie stale rośnie. Społeczeństwo multikulturowe, które coraz częściej można spotkać już nie tylko w największych miastach Europy to miejsca, w których przenikają się najróżniejsze religie. Świat się rozszerza, a wraz z nim powinna rozszerzać się wiedza dotycząca innych kultur. Obecność konfliktów religijnych oraz ignorancja wobec innych kultur, rodzi nietolerancje i strach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania jeszcze większych nieporozumień wśród ludzi. W społeczeństwie, gdzie mieszają się religię i najróżniejsze kultury potrzebne są wiedza i zrozumienia, która przekłada się na współpracę i wzajemny szacunek do odmienności. Nauka religioznawstwa może poszerzyć horyzonty, szczególnie u osób, które na co dzień studiują inny humanistyczny kierunek, jak socjologię czy kulturoznawstwo. Połączenie dwóch kierunków to dobre rozwiązanie, dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z religijnością i przenikaniem kultur. – Mogę się nauczyć tutaj wiele języków zarówno tradycji religijnych, jak i tych starożytnych, np. hebrajski biblijny, arabski, grecki, łaciny – mówi Aleksandra Całka, obecna studentka religioznawstwa.

Co daje badanie religii?

– Żyjemy w takich czasach, że religia znowu zaczyna przenikać różne aspekty naszego życia. Tutaj coraz bardziej ta religia pojawia się w życiu publicznym, polityce, ekonomii. – przyznaje Martyna Morawiak, jedna ze studentek. Dlatego studiowanie religioznawstwa pozwala na poszerzenie wiedzy o świecie, kulturze, ale też samym człowieku. – Jako wykładowca religioznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim i teologii w Gdańskim Seminarium Duchownym mogę powiedzieć, że to nie są na pewno te same dyscypliny. Inaczej studiuje się religioznawstwo, inaczej studiuje się teologię. Teologia, którą ja wykładam to teologia o Bogu, to nauka o Bogu, o Bogu chrześcijaństwa, który objawił się na kartach Pisma Świętego. Natomiast religioznawstwo to dyscyplina, której celem jest poznanie religii. Religii, która towarzyszy człowiekowi od początku jego dziejów. To nauka, która wpływa na życie człowieka, na podejmowane decyzje, na charakter tych decyzji. Stąd religioznawstwo jest nauką na wskroś humanistyczną. Religioznawstwo pomaga poznać człowieka, kim jest człowiek i pozwala zrozumieć też jego oczekiwania. – przyznaje ks. prf. dr. hab. Grzegorz Szamocki. Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, religia jest na tyle istotnym aspektem życia człowieka, że potrafi wpłynąć na rozwój gospodarki oraz charakter prowadzenia interesów. – Dla nas protestantów niezmiernie ważne jest łączenie duchowego życia z życiem codziennym. Nasza relacja z Bogiem wpływa na to jak funkcjonujemy w codzienności. Na to, jak pracujemy, na to jak traktujemy innych ludzi, jak się uczymy, jak podchodzimy do państwa, w których mieszkamy. Obserwując te państwa, w których kościół protestancki ma duży wpływ widać także odzwierciedlenie tego w gospodarce. – wyznaje Tomasz Ropiejko, duchowny protestancki Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Gdańsku.

Religioznawstwo pozwala zrozumieć, jak ważna jest tolerancja innych. Bez zrozumienia i empatycznego podejścia do innych, trudno funkcjonować w społeczeństwie, w którym wielokulturowość jest widoczna na każdym kroku. – Najlepszym przykładem na współgranie i współżycie trzech różnych religii i prowadzony trialog jest Gdańsk. Miasto wielokulturowe, doskonale współpracuje tutaj ze sobą gmina muzułmańska, gmina żydowska, a także kościół katolicki. Obecny obraz islamu w świecie jest delikatnie mówiąc zniekształcony. Boimy się tego, czego nie znamy, a islam ma tak naprawę bardzo szeroką kulturę. Mało kto wie, że muzułmanie są rozsiani po całym świecie i tak naprawdę przedstawicie islamu mają miejsce w różnych cywilizacjach – przyznaje Olgierd Chazbijewicz, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku. Większa część programu studiów skupia się na poznawaniu nie tylko zasad, ale również historycznych uwarunkowań kultury oraz procesu kształtowania się religii. Dopiero znajomość historii pozwala na zrozumienie, dlaczego dana religia wykształciła się w taki, a nie inny sposób.

To, że możemy poznawać innych ludzi, wywodzących się z różnej kultury i innej religii, może nas tylko wzbogacić. Nawet w tak wydawałoby się homogenicznym społeczeństwie jak w Polsce, ważna jest pamięć i ważna jest nauka o tym, co było.
Michał Rudzki, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.

Religia to również rozwój nad sobą, który jest niezwykle ważny w wielu religiach świata. Dlatego studenci poznają zasady funkcjonowania buddyzmu. – Buddyzm jest czymś jakby nowym na Zachodzie. Nie jest to religia w tym sensie, w jakim jesteśmy przyzwyczajeni używać tego terminu na Zachodzie. Buddyzm jest nauką o umyśle – o tym, jak ten umysł funkcjonuje i jak go doskonalić, aby doprowadzić do takiego stanu, do jakiego doprowadził swój umysł historyczny Budda. – mówi Klaudia Żerebiec z Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjny Diamentowej Drogi w Gdańsku. – Interesuję się rozwojem duchowym, a dzięki religioznawstwu mogę poznać wiele rożnych ścieżek i tradycji religijnych, które wzbogacają moją wiedzę na temat duchowości. Oprócz religioznawstwa studiuję też psychologię, a oba te kierunki bardzo dobrze się uzupełniają – przyznaje Magdalena Kłoskowska, studentka religioznawstwa. Religioznawstwo obejmuje również poznanie kultury i sposoby postrzegania religii przez kościół prawosławny.

Chrześcijański wschód uczy człowieka przede wszystkim pokory. I tego każdy człowiek wchodząc do świątyni prawosławnej powinien się nauczyć. Gdy widzi ikony, widzi świętych. Ikony są oknem już na ten świat rajski. Ci święci, których widzimy na ikonach oni nieśli przecież co? Pokorę wobec Boga i innego człowieka. I właśnie tego uczy kościół prawosławny.
ks. Dariusz Jóźwik, duchowny prawosławny i Dziekan Katedry św. Mikołaja w Gdańsku.

Zalety programu studiów

Studenci religioznawstwa są kształceni w szeroko pojętej problematyce religijnej. Wiedza przedstawiana na wykładach oraz ćwiczeniach pozwala na pełne zrozumienie innych kultur i cywilizacji całego świata. Program studiów został wzbogacony o wiedzę dotyczącą wydarzeń historycznych oraz zagadnień filozoficznych, które wpłynęły na funkcjonowanie największych religii świata. Studenci posiadają wiedzę z zakresu typologii wszystkich religii i ich rozwoju. Dzięki temu mogą dokonać pogłębionej oceny roli największych religii w kulturze oraz ocenić jej wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Należy pamiętać, że religioznawstwo i teologia są różnymi kierunkami studiów, których program skupia się na zupełnie innych zagadnieniach. Religioznawstwo zajmuje się religiami świata jako systemami wierzeń i praktyk. – Religioznawstwo w moim przypadku było kwestią przypadku, jednak spodobało mi się to ze względu na to, że uważam siebie za umysł humanistyczny. Najważniejsze na tych studiach jest to, że pozwalają się rozwijać poza konkretnymi przedmiotami, które są uwzględnione w planie zajęć – tłumaczy Mikołaj Grabe, student religioznawstwa.

Trzyletni program studiów licencjackich został skomponowany w taki sposób, aby studenci poznali nie tylko historię i przemiany chrześcijaństwa, ale również religii Bliskiego Wschodu, religii prawosławnej czy protestanckiej. W ciągu nauki studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu:

  • etyki religijnej,
  • cywilizacji nowożytnych i współczesnych,
  • wybranych tradycji religijnych,
  • religii Bliskiego Wschodu
  • chrześcijaństwa nowożytnego i współczesnego,
  • antropologii zjawisk religijnych,
  • historii islamu,
  • struktury sacrum,
  • religii przedchrześcijańskiej Europy.

Studenci uczą się również jednego z języka tradycji religijnej, co pozwala na czytanie, analizę i interpretację tekstów źródłowych. W trakcie studiów należy odbyć również dwutygodniowe praktyki w wybranych ośrodku kulturowym, muzeum lub organizacji pozarządowej. Rocznie na religioznawstwo przyjmowanych zostaje 30 kandydatów.

Czym zajmuje się religioznawca?

Wiedza dotycząca największych religii świata pozwala absolwentom tych studiów na podjęcie pracy w wielu miejscach. Jako historycy mogą rozwijać się zawodowo w takich miejscach jak instytucje kultury, centra kultury oraz organizacjach pozarządowych do spraw mniejszości religijnych i narodowych. Absolwenci posiadają również kwalifikacje pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakładach i instytucjach, które zajmują się religijnością i kulturą. Religioznawca z powodzeniem może również zostać przewodnikiem oraz rozpocząć pracę w muzeum poświęconym religii i wierzeniom. Specjalistyczna wiedza z zakresu religii świata oraz znajomość kultury innych narodów to doskonałe zaplecze, które można również wykorzystać w pracy dziennikarskiej. Praca w redakcji, prasie, radiu czy telewizji pozwoli na przedstawienie problematyki związanej z religią.

Jak oceniają religioznawstwo sami studenci?

– Religioznawstwo jest spoko, ponieważ przydaje się w nawet najmniej spodziewanych branżach. Ja na co dzień pracuję w eventach i religioznawstwo nauczyło mnie rozwiązywania problemów na tle międzyludzkim, co pracy bardzo mi się przydaje. – mówi student Arkadiusz Kwiesielewicz. Kształcenie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, dlatego program pozwala studentom na zgłębienie wiedzy dotyczącej zróżnicowanej tematyki z zakresu socjologii, kulturoznawstwa, historii i ekonomii. Świat idzie do przodu, a kultury przenikają się. Z tego powodu wśród socjologów i kulturoznawców potrzebni będą również specjaliści zajmujący się zagadnieniami związanymi z religią. – Żyjemy w czasach globalizacji i przenikania się kultur i religii, dlatego też wiem, że kompetencje religioznawcy pozwolą mi stać się mostem pomiędzy ludźmi różnych wyznań i pozwolą pomóc im zrozumieć siebie nawzajem. Dlatego też nie martwię się o zatrudnienie po okresie studiów, bo wiem, że ludzie z moimi kompetencjami będą bardzo potrzebni. – przyznaje Martyna Morawiak.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Naukowe oblicze piękna

ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI Celem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy z pacjentem. PWSZ w Pile zadbała o to, by zajęcia prowadziła profesjonalna kadra

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję