Studia na kierunku socjologia stosowana. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Socjologia stosowana pojmowana jest jako wykorzystywanie teorii socjologicznej czy też socjologii czystej, teoretycznej do rozwiązywania problemów praktycznych, np. w pracy socjalnej, wychowaniu, resocjalizacji, polityce, zarządzaniu, przemyśle, planowaniu. Socjologia stosowana jest po prostu wiedzą socjologiczną wykorzystywaną do celów praktycznych. Są to studia dla osób zainteresowanych pomocą osobom potrzebującym, które chcą się zaangażować w rozwiązywanie problemów społecznych, socjalnych. Idealny kandydat powinien jednocześnie humanistą i ścisłowcem.

Socjologia stosowana – jakie to studia?

Wszystko, co zostało do tej pory napisane ma bardzo zauważalny wymiar teoretyczny. Gdyby jednak zapytać, od strony praktycznej, co potrafi socjolog – należałoby wskazać przynajmniej kilka obszarów, które stają się, bez wątpienia, coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy:

 • socjolog potrafi analizować, wyszukiwać prawidłowości, wyjaśniać relacje wykrywane w bardzo zróżnicowanych rodzajach danych;
 • socjolog umie zbadać opinię, motywacje i preferencje zróżnicowanych grup społecznych. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak istotne są te umiejętności w marketingu, public relations oraz reklamie;
 • socjolog rozumie i potrafi zastosować teorie społeczne, by wyjaśniać kierunki procesów kształtujących rzeczywistość.

Licencjackie

Studia pierwszego stopnia kierunku socjologia trwają zwykle 3 lata (6 semestrów)

Magisterskie

Dwuletnie studia uzupełniające (4 semestry).

Jak wygląda program studiów na socjologii stosowanej?

Treści programowe na kierunku socjologia stosowana obejmują takie zagadnienia, jak:

 • Antropologia kulturowa
 • Procesy ludnościowe
 • Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
 • Psychologia ogólna
 • Podstawy socjologii
 • Statystyka
 • Technologie informacyjne i komunikacji
 • Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie
 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Logiczne podstawy nauk społecznych
 • Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Porównaj oferty różnych uczelni kierunku socjologia stosowana

Chciałbyś zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo? Myślisz o studiowaniu socjologii? Sprawdź oferty uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku socjologia stosowana:

Absolwenci socjologii stosowanej mają wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do pracy w instytucjach, które zajmują się rozwiązywaniem zjawisk społecznych na poziomie podstawowym (w poradniach i placówkach związanych z problematyką bezrobocia, ubóstwa, narkomanii, bezdomności, ochrony praw dzieci, dyskryminacji ze względu na płeć lub inne cechy położenia społecznego itp.), jak i placówkach zajmujących się diagnozowaniem i rozwiązywaniem tych problemów na poziomie instytucjonalno-strukturalnym. Po socjologii stosowanej można podjąć pracę w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Studia humanistyczne i nauki społeczne
Redakcja Studia.pl

Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję