Studia na kierunku antropologia mniejszości narodowych. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest propozycją kształcenia adresowaną do kandydatów zainteresowanych dziejami i problemami współczesnymi mniejszości narodowych, które zamieszkują Polskę oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Program tych studiów przekracza formułę typowych studiów historycznych, ponieważ wzbogaca ją o wybrane przedmioty z takich dziedzin naukowych, jak socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu.

Jak wygląda program studiów na antropologii mniejszości narodowych?

Zagadnienia, jakich będzie poruszał program kierunku antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych to m.in.:

 • Migracje ludności z ziem polskich
 • Emigracja polityczna
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Komunikacja językowa
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Polonia amerykańska
 • Współczesne problemy Polonii i Polaków w krajach Unii Europejskiej
 • Współczesne problemy Polonii i Polaków w Rosji, Białorusi i na Ukrainie
 • Polonijna prasa i ruch wydawniczy
 • Polskie instytucje kultury poza granicami kraju
 • Zarządzanie w instytucjach kultury
 • Mniejszości narodowe na Śląsku
 • Wstęp do wielokulturowości Śląska
 • Mniejszości narodowe w polskiej myśli społeczno-politycznej
 • Rola edukacji i wychowania w kształtowaniu tożsamości mniejszości narodowych.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku antropologia mniejszości narodowych:

Studia na kierunku antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych zapewni absolwentowi warunki do prowadzenia samodzielnych badań w zakresie dziejów regionalnych, mikrohistorii oraz przemian społeczno-gospodarczych. Może on znaleźć zatrudnienie w placówkach kulturalno-oświatowych, muzeach i izbach regionalnych, urzędach administracji publicznej i samorządowej.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.